ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

Main Menu

 
 หน้าหลัก
 QualityOnline
 WWW3
 SSWRisk
 KMnet

บริการ
 ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล
 แผนที่ที่ตั้งโรงพยาบาล
 ปฎิทินกำหนดการ
 โทรศัพท์ภายใน
 อนุสรณ์ 60 ปี ศรีสังวร
 รายงานการประชุม กบห.
 ตารางแพทย์ตรวจOPD
 ตรวจสอบสิทธิ : สุโขทัย
 ตรวจสอบสิทธิ : จ่ายตรง
 ตรวจสอบสิทธิ : ธนาคาร
 รายงานยอดผู้ป่วยใน
 อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน
 การแยกประเภทผู้ป่วยใน
 ประวัติการรักษาผู้ป่วย
 ระบบ Finger Scan
 พจนานุกรม
 กระดานข่าว
 ห้องสมุด
 อัลบัมภาพ
 ค้นหา
 อัตราค่ารักษาพยาบาล

หน่วยงาน

 

กลุ่มอำนวยการ
 ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แบบเสนอความต้องการพัสดุ
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง
 Form Template สำหรับเสนอข่าวสารโรงพยาบาล

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการฯ
 งาน IC
 งานคุณภาพการพยาบาล
 คลินิกเคมีบำบัด
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 กิจกรรมบำบัด
 แพทย์แผนไทย
 KM เวชกรรมฟื้นฟู

ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ข่าวสารบ้านพัก รพ.

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน

xraypacs xraypacsรายการใช้วัสดุ-เพื่อเสนอราคา


KM srisangwornsahakorn srisangworn


หัวข้อหลัก > ข่าวบริการ : ย้อนกลับ
 
สปส.เพิ่มสิทธิทำฟัน จ่ายผู้ประกันตน 500บาท เริ่มปีใหม่นี้

เมื่อ วันศุกร์ 15 ธันวาคม 2006 - 06:52 ::: ผู้บันทึก: prweb ::: 25392 คนอ่าน  หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์

ข่าวบริการสปส.ปรับให้สิทธิทำฟันใหม่ จ่ายผู้ประกันตนรายละ 500 บาทต่อปี มีผลปีใหม่นี้

นางผจงสิน วรรณโกวิท ผู้อำนวยการกองประสานการแพทย์และฟื้นฟู สมรรถภาพ สำนักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวถึงการปรับเปลี่ยนสิทธิประโยชน์กรณีทำฟันเพื่อประกาศให้มีผลใช้บังคับในวันที่ 1 ม.ค.2550 ว่า ในวันที่ 15 ธ.ค.จะมีการลงนามใน ประกาศกระทรวงเพื่อปรับเปลี่ยนสิทธิประโยชน์การทำฟัน จากเดิมที่มีการเหมาจ่ายให้ รพ. คู่สัญญา 433 บาทต่อปี และให้ผู้ประกันใช้สิทธิฟรีมาเป็นแบบเหมาจ่ายให้ผู้ประกันตนใน อัตราปีละ 500 บาท โดยผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิ 2 ครั้งต่อปี ครั้งละไม่เกิน 250 บาท ซึ่งจะมีผลในวันที่ 1 ม.ค.นี้

ทั้งนี้เหตุผลการปรับเปลี่ยนนั้น เพราะมีผลการวิจัยพบว่าการ เหมาจ่ายรายหัวผู้ประกันตนไปใช้สิทธิเพียง 15 % เพราะผู้ประกันไม่สามารถเข้าถึงบริการ ได้ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น รอบัตรคิวนาน จำนวนคนใช้บริการไม่สอดคล้องกับจำนวน แพทย์

"การดำเนินการเหมาจ่ายฟรีให้ รพ.โดยที่ผู้ประกันตนไม่สามารถใช้สิทธิได้ อย่างทั่วถึง โดยเจตนาแล้วผู้บริหารเดิมมีเจตนาดี ตั้งใจที่จะให้สิทธิประโยชน์กับผู้ประกันตน มากขึ้น แต่กลับติดขัดขั้นตอนการให้บริการที่ล่าช้า จึงทำให้ผู้ประกันตนไม่สามารถเข้าถึง บริการ ถึงแม้เราจะใช้ต้นทุนที่สูงกว่าเดิม แต่ส่วนหนึ่งเป็นเงินให้กับ รพ.เตรียมการให้บริการ และบริหารจัดการ เราไม่ได้คิดว่าการบริหารนโยบายล้มเหลวจนทำให้ สปส.ต้องจ่ายเงินแก่ รพ.ฟรีๆ " นางผจงสิน กล่าว

นางผจงสิน กล่าวอีกว่า ความจริงแล้วการให้สิทธิประโยชน์ทำฟันไม่ได้ไว้ใน สิทธิประโยชน์กองทุน ประกันสังคม แต่ สปส.ต้องการให้เป็นสวัสดิการแก่พนักงานเพิ่มเติม จากกรณีเจ็บป่วยจึงจำเป็นต้องในวิธีการจัดเก็บแบบร่วมจ่าย โดย สปส.ออกเงินให้รายละ 500 บาทต่อปี ส่วนค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากนี้เป็นหน้าที่ของผู้ประกันตนเอง ทั้งนี้เพื่อ เสถียรภาพและความอยู่รอดของกองทุนที่ไม่สามารถแบกภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดได้

ด้านนายผดุงศักดิ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จ จริงกรณีสำนักงานประกันสังคม(สปส.)ใช้เงินกองทุนประกันสังคมซื้อหุ้นในตลอดหลักทรัพย์และการลงทุนในต่างประเทศ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการครั้งแรก ว่า ได้มีการวางกรอบและกำหนดประเด็นที่คณะกรรมการจะทำการสอบสวน โดยกำหนดไว้ว่า ได้มีการนำเงินของกองทุนไปซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์หรือไม่ เพียงใด โดยวิธีการใด และ มีการตั้งตัวแทนเข้าไปดูแลหุ้นที่ซื้อไว้หรือไม่

นายผดุงศักดิ์กล่าวว่า นอกจากนี้ยังกำหนดประเด็นถึงกรณีสปส.ไปลงทุนต่างประเทศ ว่ามีประเภทใดบ้าง และมีรายละเอียดอย่างไร ซึ่งตอนนี้ได้ทำหนังสือถึงเลขาธิการสปส.เพื่อขอข้อมูลแล้ว โดยคาดว่าภายในเวลา 12.00 น.วันที่ 18 จะได้รับข้อมูล และเชื่อว่าภายใน 7 วันจะสามารถสรุปรายละเอียดเสนอไปยังนายจุฑาธวัช อินทรสุขศรี ปลัด กระทรวงแรงงาน ได้

ขณะที่นพ.สมเกียรติ์ ฉายะศรีวงศ์ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในฐานะ ประธานคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีที่สปส.ปรับเปลี่ยนระบบการให้สิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตรและทำฟัน กล่าวว่าขณะนี้ได้สั่งการให้กรรมการช่วยเก็บข้อมูลและนำมาประชุมในครั้งแรกในวันที่ 18 ธันวาคม โดยในส่วนของการทำฟันนั้น จะดูราย ละเอียดว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระบบแล้ว ส่งผลให้ผู้ประกันตนเข้าถึงบริการไม่ทั่วถึงหรือไม่ และในกรณีคลอดบุตร มีการเหมาจ่ายให้กับโรงพยาบาลเอกชนแล้ว โดยประชาชนไม่ ได้ไปใช้บริการโรงพยาบาลที่เลือกไว้ จนทำให้โรงพยาบาลได้งบประมาณไปแบบฟรีจริง หรือไม่ อย่างไร

ผู้สื่อข่าวถามว่า ตรวจสอบไปถึงผู้ที่ต้องรับผิดชอบด้วยหรือไม่ นพ.สมเกียรติ์ กล่าวว่า แล้วแต่ข้อเท็จจริงว่ามีใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องบ้าง ส่วนใครต้องรับผิดชอบในเรื่อง อะไรนั้น คงเป็นการสอบสวนอีกขั้นหนึ่ง หากพบว่ามีมูลความจริง อย่างไรก็ตามเชื่อว่าภาย ใน 7 วันสามารถสรุปผลได้ทัน

 

 


ข้อมูลจาก
หนังสือพิมพ์กรุงเทพฯ ธุรกิจ
คอลัมน์ข่าวประจำวัน
วันที่ 14 ธันวาคม 2549
ภาพประกอบทางอินเตอร์เน็ต

 
บทความต่อไป: สธ.ผ่าตัดฟรีผู้ป่วยต้อกระจก8หมื่นคนเฉลิมพระเกียรติ
 คำเฉพาะประจำสัปดาห์: 
สปส.เพิ่มสิทธิทำฟัน จ่ายผู้ประกันตน 500บาท เริ่มปีใหม่นี้ | เรียกเข้าระบบ หรือ ลงทะเบียน | 0 ความเห็น
คะแนนอย่างต่ำ
ความเห็นเป็นของผู้ส่งเข้ามา ทางเราไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเห็นนั้นๆได้


Web site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.118486 Seconds