ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

หน่วยงาน

 

แบบฟอร์มต่าง ๆ ของ รพ.
 แบบฟอร์มต่าง ๆ ของ รพ.

กิจกรรมคุณภาพ
 กิจกรรม 5ส.

ศูนย์ ICT
 ข้อมูลการสแกนลายนิ้วมือ (หน่วยงาน)
 ข้อมูลการสแกนลายนิ้วมือ (รายคน)
 ระบบคำขอออนไลน์
 แจ้งปัญหาระบบคอมพิวเตอร์

กลุ่มภารกิจอำนวยการ
 ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
 ข่าว/ประกาศรับสมัครงาน
 ข่าว/ประกาศการย้าย
 ข้อมูลบุคลากรรายบุคคล NonHR
 ระเบียบ/คำสั่ง
 แบบฟอร์มเลื่อนระดับ
 แบบฟอร์มอื่น ๆ

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 ข้อมูลอัตราพัฒนาบุคลากร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แผนพัสดุครุภัณฑ์ประจำปี
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง
 Form Template สำหรับเสนอข่าวสารโรงพยาบาล

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการพยาบาล
 งาน IC
 ศูนย์ประคับคองฯ
 งานคุณภาพการพยาบาล
 คลินิกเคมีบำบัด

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 กิจกรรมบำบัด
 แพทย์แผนไทย
 KM เวชกรรมฟื้นฟู

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 ข่าวสารและแบบฟอร์มเกี่ยวกับบ้านพัก รพ.

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน

xraypacs xraypacs

KM srisangworn

sahakorn srisangworn


หัวข้อหลัก > ไข้หวัดนก : ย้อนกลับ
 
พบต้องสงสัยติดเชื้อหวัดนกเพิ่มอีก13ราย

เมื่อ วันศุกร์ 17 กันยายน 2004 - 09:49 ::: ผู้บันทึก: kring ::: 2856 คนอ่าน  หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์

ไข้หวัดนก
นายแพทย์จรัล ตฤณวุฒิพงษ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค รักษาการปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุขได้แต่งตั้งกรรมการศึกษาพื้นที่ทดลองใช้ วัคซีนไข้หวัดนก ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข 2 คน คือ นายแพทย์ศุภมิตร ชุณสุทธิวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน เวชกรรมป้องกัน กรมควบคุมโรคและนายแพทย์คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักระบาดวิทยา ทำหน้าที่ร่วมกับกรรมการที่นายจาตุรนต์ ฉายแสง รองนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งมานายแพทย์จรัล กล่าวต่อไปว่า คณะกรรมการชุดนี้จะศึกษาว่า ควรจะมีการทดลองวัคซีนไข้หวัดนกในพื้นที่ใด เนื่องจากได้ข้อยุติแล้วว่า จะไม่มีการใช้วัคซีนไข้หวัดนกในสัตว์ปีกทุกชนิด ยกเว้นสัตว์สงวน นกพันธุ์หายาก และไก่ชน แต่ต้องมีการควบคุมอย่างเคร่งครัด และจะต้องทดลองทางวิชาการในพื้นที่ที่สามารถควบคุมได้ภายใต้การควบคุม ของนักวิชาการและเป็นการศึกษาเพื่อวิชาการด้านวัคซีน มีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด หากมีการลักลอบนำเข้า ลักลอบใช้ จะมีโทษตามกฎหมายทั้งปรับและจำคุก เมื่อกฎหมายบอกว่าห้ามใช้ ก็ต้องไม่มีการใช้ ดังนั้น ใครลักลอบใช้จะมีความผิดตามกฎหมาย

รักษาการปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวด้วยว่าวัคซีนที่จะนำเข้ามาในไทย ต้องผ่านการขึ้นทะเบียนที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. และที่สำคัญวัคซีนที่ลักลอบใช้ตอนนี้ไม่มีประสิทธิภาพ จะทำให้เชื้อไวรัสกลายพันธุ์ได้ง่าย เพราะผลิตไม่ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการ จึงต้องเข้มงวด สำหรับการระบาดของไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ในไทยนั้น ที่ผ่านมามียอดผู้ป่วย 13 ราย เสียชีวิต 9 ราย และสายพันธุ์นี้มีการระบาดใน 3 พื้นที่ของโลก คือที่ ฮ่องกง ไทย และเวียดนาม ถือว่าเป็นโรคที่มีความรุนแรง อัตราการตายสูง ต้องเข้มงวดเป็นพิเศษ

ด้านนายแพทย์พิพัฒน์ ยิ่งเสรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไข้หวัดนกในรอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. โดยเฝ้าระวังผู้ป่วยที่อยู่ในข่ายเฝ้าระวังทั้งหมด 93 ราย จาก 25 จังหวัด ในจำนวนนี้ผู้ป่วยยืนยันโรคไข้หวัดนกยังเท่าเดิม 1 ราย ที่ จ.ปราจีนบุรี โดยมีผู้ป่วยที่ตัดออกจากบัญชีไปแล้ว 76 ราย เนื่องจากผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พบว่าไม่ใช่เชื้อไข้หวัดนก ยังมีคนป่วยอยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการอีก 16 ราย คือ ที่ปราจีนบุรี 12 ราย กาฬสินธุ์ 1 ราย อุทัยธานี 1 ราย หนองบัวลำภู 1 รายและเชียงราย 1 ราย และล่าสุดวันที่ 16 ก.ย.ได้รับรายงานผู้ป่วยอยู่ในข่ายเฝ้าระวังเพิ่มอีก 13 ราย อยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรี 11 ราย นครปฐม 1 ราย และหนองบัวลำภู 1 ราย

นายจาตุรนต์ ฉายแสง รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาแก้ไขสถานการณ์โรคไข้หวัดนก กล่าวถึงความคืบหน้าในการเจรจากับโอไออีและประเทศคู่ค้าในการทดลองวัคซีนว่า ได้แจ้งผลการประชุมของคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 15 ก.ย. ไปยังองค์กรที่เกี่ยวข้องรวมทั้งประเทศคู่ค้าต่างๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน ยืนยันว่า สิ่งที่จะทำไม่มีอะไรละเมิดหลักเกณฑ์ขององค์กรระหว่างประเทศ เพราะองค์กรระหว่างประเทศเขาก็บอกอยู่แล้วว่า การจะใช้วัคซีนหรือไม่ หรือควรใช้กรณีใดบ้าง ให้ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ สำหรับการจับกุมผู้ลักลอบใช้วัคซีนนั้น มอบให้ อย.และกรมปศุสัตว์ไปดำเนินการ พร้อมกันนั้น ภาครัฐต้องพัฒนาความรู้ และเร่งศึกษาทดลองวัคซีนอย่างจริงจังให้มีประสิทธิภาพ

From..
http://www.thairath.co.th/thairath1/2547/page1/sep/17/p1_8.php
 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

 
· ข้อมูลเพิ่มเติม ไข้หวัดนก
· เสนอข่าวโดย kring


เรื่องที่นิยมอ่านมากสุด ไข้หวัดนก:
สธ. แนะวิธีซื้อเป็ดไก่ ช่วงตรุษจีน

บทความต่อไป: เหยื่อเซ่นหวัดนกอีกคลุกคลีอยู่กับไก่ชน
 คำเฉพาะประจำสัปดาห์: 
พบต้องสงสัยติดเชื้อหวัดนกเพิ่มอีก13ราย | เรียกเข้าระบบ หรือ ลงทะเบียน | 0 ความเห็น
คะแนนอย่างต่ำ
ความเห็นเป็นของผู้ส่งเข้ามา ทางเราไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเห็นนั้นๆได้


Web site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.113084 Seconds