ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

หน่วยงาน

 

แบบฟอร์มต่าง ๆ ของ รพ.
 แบบฟอร์มต่าง ๆ ของ รพ.

กิจกรรมคุณภาพ
 กิจกรรม 5ส.

ศูนย์ ICT
 ข้อมูลการสแกนลายนิ้วมือ (หน่วยงาน)
 ข้อมูลการสแกนลายนิ้วมือ (รายคน)
 ระบบคำขอออนไลน์
 แจ้งปัญหาระบบคอมพิวเตอร์

กลุ่มภารกิจอำนวยการ
 ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
 ข่าว/ประกาศรับสมัครงาน
 ข่าว/ประกาศการย้าย
 ข้อมูลบุคลากรรายบุคคล NonHR
 ระเบียบ/คำสั่ง
 แบบฟอร์มเลื่อนระดับ
 แบบฟอร์มอื่น ๆ

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 ข้อมูลอัตราพัฒนาบุคลากร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แผนพัสดุครุภัณฑ์ประจำปี
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง
 Form Template สำหรับเสนอข่าวสารโรงพยาบาล

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก
 เผยแพร่ข้อมูลทางห้องปฏิบัติการ

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการพยาบาล
 งาน IC
 ศูนย์ประคับคองฯ
 งานคุณภาพการพยาบาล
 คลินิกเคมีบำบัด

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 กิจกรรมบำบัด
 แพทย์แผนไทย
 KM เวชกรรมฟื้นฟู

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 ข่าวสารและแบบฟอร์มเกี่ยวกับบ้านพัก รพ.

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน

xraypacs xraypacs

KM srisangworn

sahakorn srisangworn


หัวข้อหลัก > ไข้หวัดนก : ย้อนกลับ
 
แนวทางสําหรับสถานบริการการซักถามผู้ป่วยทุกราย

เมื่อ วันอังคาร 05 ตุลาคม 2004 - 15:39 ::: ผู้บันทึก: Admin ::: 5281 คนอ่าน  หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์

ไข้หวัดนก
         จากการประชุมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อํานวยการโรงพยาบาลศูนย์ และผู้อํานวยการโรงพยาบาลทั่วไป ที่โรงแรมหลุยส์ แทรเวล เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2547 และปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้กําหนดแนวทางดําเนินงาน ป้องกันควบคุมโรค พร้อมทั้งสั่งการให้สถานบริการรักษาพยาบาลทุกแห่ง ซักถามประวัติผู้ป่วยทุกรายเพิ่มเติม ดังความละเอียดแจ้งแล้วนั้นกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาแล้ว เห็นว่า เพื่อให้การคัดกรองผู้ป่วยทุกรายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เห็นควรส่งแนวทางสําหรับสถานบริการรักษาพยาบาลทุกแห่ง ใช้ประกอบการซักถามผู้ป่วย ทุกรายว่ามีประวัติต่อไปนี้หรือไม่

             - อาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่มีสัตว์ปีก (ไก่ – เป็ด – ฯลฯ) ป่วยหรือตาย ในรอบ 14 วัน หรือ 2 สัปดาห์ ก่อนเริ่มมีอาการป่วย
             - สัมผัสโดยตรงกับสิ่งคัดหลั่งหรือซากสัตว์ปีกที่ป่วยหรือตาย ในรอบ 7 วัน ก่อนเริ่มมีอาการป่วย
             - สัมผัสหรือดูแลใกล้ชิดกับผู้ป่วยปอดบวมรายอื่นๆ ในช่วง 10 วัน ก่อนเริ่มมีอาการป่วยหากมีประวัติข้างต้น แม้เพียงข้อใดข้อหนึ่ง ประกอบกับมีอาการไข้ร่วมกับระบบทางเดินหายใจ

       ให้คํานึงถึงโรคไข้หวัดนก และดําเนินการตามแนวทางการดูแลผู้ป่วยที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดอย่างเคร่งครัดจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติต่อไปด้วย
              
                                                               ขอแสดงความนับถือ

(นายธวัช สุนทราจารย์)
รองปลัดกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
โทร 0-2590-3081 โทรสาร 0-2590-3309ที่ สธ 0404.1/ว 597 กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี11000 / 29 กันยายน 2547


 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

 
· ข้อมูลเพิ่มเติม ไข้หวัดนก
· เสนอข่าวโดย Admin


เรื่องที่นิยมอ่านมากสุด ไข้หวัดนก:
สธ. แนะวิธีซื้อเป็ดไก่ ช่วงตรุษจีน

บทความต่อไป: Avian influenza – situation in Thailand
 คำเฉพาะประจำสัปดาห์: 
แนวทางสําหรับสถานบริการการซักถามผู้ป่วยทุกราย | เรียกเข้าระบบ หรือ ลงทะเบียน | 0 ความเห็น
คะแนนอย่างต่ำ
ความเห็นเป็นของผู้ส่งเข้ามา ทางเราไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเห็นนั้นๆได้


Web site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.138643 Seconds