ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

Main Menu

 
 หน้าหลัก
 QualityOnline
 WWW3
 SSWRisk
 KMnet

บริการ
 ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล
 แผนที่ที่ตั้งโรงพยาบาล
 ปฎิทินกำหนดการ
 โทรศัพท์ภายใน
 อนุสรณ์ 60 ปี ศรีสังวร
 รายงานการประชุม กบห.
 ตารางแพทย์ตรวจOPD
 ตรวจสอบสิทธิ : สุโขทัย
 ตรวจสอบสิทธิ : จ่ายตรง
 ตรวจสอบสิทธิ : ธนาคาร
 รายงานยอดผู้ป่วยใน
 อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน
 การแยกประเภทผู้ป่วยใน
 ประวัติการรักษาผู้ป่วย
 อัตราค่ารักษาพยาบาล
 พจนานุกรม
 กระดานข่าว
 ห้องสมุด
 อัลบัมภาพ
 ค้นหา

หน่วยงาน

 

แบบฟอร์มต่าง ๆ ของ รพ.
 แบบฟอร์มต่าง ๆ

กิจกรรมคุณภาพ
 กิจกรรม 5ส.

ศูนย์ ICT
 ข้อมูลการสแกนลายนิ้วมือ (หน่วยงาน)
 ข้อมูลการสแกนลายนิ้วมือ (รายคน)
 ระบบคำขอออนไลน์
 แจ้งปัญหาระบบคอมพิวเตอร์

กลุ่มภารกิจอำนวยการ
 ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
 ข่าว/ประกาศรับสมัครงาน
 ข่าว/ประกาศการย้าย
 ข้อมูลบุคลากรรายบุคคล NonHR
 ระเบียบ/คำสั่ง
 แบบฟอร์มเลื่อนระดับ

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 ข้อมูลอัตราพัฒนาบุคลากร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แผนพัสดุครุภัณฑ์ประจำปี
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง
 Form Template สำหรับเสนอข่าวสารโรงพยาบาล

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการพยาบาล
 งาน IC
 ศูนย์ประคับคองฯ
 งานคุณภาพการพยาบาล
 คลินิกเคมีบำบัด
 NSO SSW To NQA Award

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 กิจกรรมบำบัด
 แพทย์แผนไทย
 KM เวชกรรมฟื้นฟู

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 ข่าวสารและแบบฟอร์มเกี่ยวกับบ้านพัก รพ.

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน

xraypacs xraypacs
sahakorn srisangworn

KM srisangworn


หัวข้อหลัก > ไข้หวัดนก : ย้อนกลับ
 
สธ. เตรียมแผนฉบับที่ 2 ป้องกันไข้หวัดนก เน้น 4 ยุทธศาสตร์

เมื่อ วันพฤหัสบดี 05 กรกฎาคม 2007 - 15:19 ::: ผู้บันทึก: prweb ::: 5126 คนอ่าน  หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์

ไข้หวัดนกกระทรวงสาธารณสุข เตรียมแผนยุทธศาสตร์ป้องกันไข้หวัดนกฉบับที่ 2 เน้น 4 ยุทธศาสตร์หลัก พลิกโฉมป้องกัน ไข้หวัดนก เป็นเตรียมพร้อมรับการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง พบทุกปีจะเริ่มระบาดเดือนกรกฎาคม สั่งทุกพื้นที่เฝ้าระวังอย่างเข้มงวด

วันนี้ (5 ก.ค.) นพ.สุวัจน์ เฑียรทอง รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการ เรื่อง ก้าวต่อไปในแผนยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาโรคไข้หวัดนก และการเตรียมความพร้อมรับการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2553) มีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้บริหารกระทรวง สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานป้องกันควบคุมโรค เจ้าหน้าที่ระดับกรม คณะทำงานวอร์รูมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจำนวน 350 คน ที่โรงแรมมิราเคิล กรุงเทพฯ

นพ.สุวัจน์ กล่าวว่า ประเทศไทยดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาโรคไข้หวัดนก และการเตรียมความพร้อมรับการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ ฉบับที่ 1 พ.ศ.2548-2550 ซึ่งผลการดำเนินการที่ผ่านมา เป็นที่ยอมรับของนานาชาติในการควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดนกได้อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่ในวงจำกัด ซึ่งปัจจุบันโรคไข้หวัดนกได้กลายเป็นโรคประจำถิ่น และยังมีการระบาดไปทั่วโลก ทำให้การกำจัดเชื้อเป็นไปได้ยาก

นอกจากนี้ เชื้อไข้หวัดนกยังมีการปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ ทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดการกลายพันธุ์เป็นเชื้อไข้หวัดนกมาสู่คนที่รุนแรงมากขึ้น จนอาจทำให้ประชาชนเสียชีวิตได้ เนื่องจากการระบาดของไข้หวัดนกและไข้หวัดใหญ่ มี ปัจจัยที่อาจทำให้เกิดการระบาดใหญ่ได้ทั่วโลก 3 ประการ ได้แก่
     1.การกลายพันธุ์ของเชื้อไข้หวัดนกเป็นเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ที่อาจทำให้เกิดการติดเชื้อจากคนสู่คน
     2.ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนในการป้องกันโรคไข้หวัดนกในคน ซึ่งอยู่ในระหว่างการทดลอง
     3.การเดินทางข้ามประเทศสะดวกและรวดเร็วทำให้การแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้ง่ายขึ้น

ดังนั้น ประเทศไทยจึงได้มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือ เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้หวัดนกและไข้หวัดใหญ่อย่างต่อเนื่อง โดยจัดทำแผนยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาโรคไข้หวัดนก และการเตรียมความพร้อมรับการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2553) มี 4 ยุทธศาสตร์หลักได้แก่ 1.การจัดระบบการผลิตและเลี้ยงสัตว์ปีก 2.การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคทั้งในคนและสัตว์ 3.การเตรียมพร้อมรับการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ และ 4.ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ประชาชน ภาคธุรกิจและนานาประเทศ

ทางด้านนพ.ธวัช สุนทราจารย์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงสถานการณ์ของโรคไข้หวัดนกทั่วโลกว่า สถานการณ์การระบาดจนถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2550 ขยายไปใน 58 ประเทศทั่วโลก มีผู้ป่วยรวม 317 ราย เสียชีวิต 191 ราย สำหรับประเทศไทยตั้งแต่ เดือนมกราคม - มิถุนายน 2550 ขณะนี้ยังไม่พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดนกรายใหม่ และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมาจะพบการระบาดของโรคไข้หวัดนกในเดือนกรกฎาคมของทุกปี ในปีนี้จึงได้เตรียมความพร้อมโดยเรียกประชุม ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานป้องกันควบคุมโรค เจ้าหน้าที่ระดับกรม คณะทำงานวอร์รูมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อซักซ้อมให้เฝ้าระวังอย่างเข้มงวดในเดือนกรกฎาคมเป็นพิเศษ

สำหรับ มาตรการสำคัญ ที่กระทรวงสาธารณสุขจะดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาโรคไข้หวัดนก และการเตรียมความพร้อมรับการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ ฉบับที่ 2 ได้แก่
     1.การเฝ้าระวังโรค โดยเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและหน่วยสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว (SRRT)
     2.เตรียมพร้อมระบบสาธารณสุขเพื่อรองรับผู้ป่วยจำนวนมาก
     3.การพึ่งพาตนเองทางด้านยาและวัคซีนของประเทศ
     4.การเพิ่มปริมาณการสำรองเวชภัณฑ์

ทางด้านนพ.ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค กล่าวเพิ่มเติมถึง แผนการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข ว่า
     1. การเฝ้าระวัง ป้องกันและสอบสวนโรค เน้นสร้างความเข้มแข็งให้ทีมสอบสวนโรค สำหรับประชาชน เน้นในเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกัน ควบคุมโรคทางเดินหายใจด้วยการใส่หน้ากากอนามัย เมื่อป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจ เช่น โรคหวัด นอกจากนี้ ยังเพิ่มแนวทางการป้องกันโรคโดยไม่ใช้ยา เช่น มาตรการปิดโรงเรียน สถานที่สาธารณะ จำกัดการเดินทาง รวมถึงการเตรียมมาตรการทางกฎหมาย เมื่อเกิดการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่อย่างรุนแรง

     2. มีการพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลใ ห้สามารถดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ โดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก ให้มีศักยภาพสูงขึ้น แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่จะได้รับการอบรมให้สามารถปฏิบัติงานได้ ตามมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยและการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล และเร่งรัดให้ทุกโรงพยาบาลของรัฐ จัดทำห้องแยกผู้ป่วยทางเดินหายใจ ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขกำหนด ซึ่งมีหลายรูปแบบ

     3. สำหรับการเตรียมวัคซีนและยาป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้สร้างโรงงานวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 1 แห่ง ซึ่งใช้งบประมาณทั้งหมดกว่า 1,400 ล้านบาท เพื่อผลิตวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีการระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ก็จะทำการผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่เกิดตามปกติไปก่อน โดยมอบหมายให้องค์การเภสัชกรรม เป็นผู้รับผิดชอบการสร้างโรงงาน ซึ่งจะใช้เวลาก่อสร้างและเริ่มผลิตได้ภายในปี 2555 โรงงานแห่งนี้มีกำลังผลิตวัคซีนปีละ 10 ล้านโดส แต่จะผลิตปีละ 2 ล้านโดส หากมีความต้องการเพิ่มขึ้นจะขยายกำลังผลิต และหากเกิดการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ จะดำเนินการปรับปรุงเทคโนโลยีและกำลังการผลิต ให้เพียงพอสำหรับประชาชนไทยทั้งประเทศ

     4. มีการเพิ่มการสำรองเวชภัณฑ์เพิ่มมากขึ้นในแผนฯ ฉบับที่ 2 เนื่องจากปัจจุบันมีการสำรองเวชภัณฑ์น้อยเกินไป ไม่สามารถรองรับสถานการณ์การระบาดใหญ่ได้

 

 

ที่มา : มติชนออนไลน์
คอลัมน์ข่าวระหว่างวัน : รายงานข่าวล่าสุด
วันที่ 5 กรกฎาคม 2550

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

 
· ข้อมูลเพิ่มเติม ไข้หวัดนก
· เสนอข่าวโดย prweb


เรื่องที่นิยมอ่านมากสุด ไข้หวัดนก:
สธ. แนะวิธีซื้อเป็ดไก่ ช่วงตรุษจีน

บทความต่อไป: สถานการณ์โรคไข้หวัดนกในคน 28/06/2550
 คำเฉพาะประจำสัปดาห์: 
สธ. เตรียมแผนฉบับที่ 2 ป้องกันไข้หวัดนก เน้น 4 ยุทธศาสตร์ | เรียกเข้าระบบ หรือ ลงทะเบียน | 0 ความเห็น
คะแนนอย่างต่ำ
ความเห็นเป็นของผู้ส่งเข้ามา ทางเราไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเห็นนั้นๆได้


Web site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.148256 Seconds