ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

Main Menu

 
 หน้าหลัก
 QualityOnline
 WWW3
 SSWRisk
 KMnet

บริการ
 ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล
 แผนที่ที่ตั้งโรงพยาบาล
 ปฎิทินกำหนดการ
 โทรศัพท์ภายใน
 อนุสรณ์ 60 ปี ศรีสังวร
 รายงานการประชุม กบห.
 ตารางแพทย์ตรวจOPD
 ตรวจสอบสิทธิ : สุโขทัย
 ตรวจสอบสิทธิ : จ่ายตรง
 ตรวจสอบสิทธิ : ธนาคาร
 รายงานยอดผู้ป่วยใน
 อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน
 การแยกประเภทผู้ป่วยใน
 ประวัติการรักษาผู้ป่วย
 อัตราค่ารักษาพยาบาล
 พจนานุกรม
 กระดานข่าว
 ห้องสมุด
 อัลบัมภาพ
 ค้นหา

หน่วยงาน

 

แบบฟอร์มต่าง ๆ ของ รพ.
 แบบฟอร์มต่าง ๆ

กิจกรรมคุณภาพ
 กิจกรรม 5ส.

ศูนย์ ICT
 ข้อมูลการสแกนลายนิ้วมือ (หน่วยงาน)
 ข้อมูลการสแกนลายนิ้วมือ (รายคน)
 ระบบคำขอออนไลน์
 แจ้งปัญหาระบบคอมพิวเตอร์

กลุ่มภารกิจอำนวยการ
 ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
 ข่าว/ประกาศรับสมัครงาน
 ข่าว/ประกาศการย้าย
 ข้อมูลบุคลากรรายบุคคล NonHR
 ระเบียบ/คำสั่ง
 แบบฟอร์มเลื่อนระดับ

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 ข้อมูลอัตราพัฒนาบุคลากร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แผนพัสดุครุภัณฑ์ประจำปี
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง
 Form Template สำหรับเสนอข่าวสารโรงพยาบาล

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการพยาบาล
 งาน IC
 ศูนย์ประคับคองฯ
 งานคุณภาพการพยาบาล
 คลินิกเคมีบำบัด
 NSO SSW To NQA Award

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 กิจกรรมบำบัด
 แพทย์แผนไทย
 KM เวชกรรมฟื้นฟู

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 ข่าวสารและแบบฟอร์มเกี่ยวกับบ้านพัก รพ.

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน

xraypacs xraypacs
sahakorn srisangworn

KM srisangworn


เลือกหน้า1 2 3 4  > ต่อไป : หัวข้อหลัก
ข่าวสหกรณ์ กันยายน 2551
เมื่อ วันศุกร์ 26 กันยายน 2008 - 10:22 ::: ผู้บันทึก: webmaster ::: 9095 คนอ่าน

ข่าวสหกรณ์ข่าวสหกรณ์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 7 ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2551

อ่านต่อไป (197 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
ข่าวสหกรณ์ สิงหาคม 2551
เมื่อ วันเสาร์ 23 สิงหาคม 2008 - 15:36 ::: ผู้บันทึก: webmaster ::: 12362 คนอ่าน

ข่าวสหกรณ์ข่าวสหกรณ์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2551

อ่านต่อไป (197 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
ข่าวสหกรณ์ กรกฎาคม 2551
เมื่อ วันจันทร์ 21 กรกฎาคม 2008 - 10:37 ::: ผู้บันทึก: webmaster ::: 10348 คนอ่าน

ข่าวสหกรณ์ข่าวสหกรณ์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2551

อ่านต่อไป (197 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
ข่าวสหกรณ์ มิถุนายน 2551
เมื่อ วันพฤหัสบดี 03 กรกฎาคม 2008 - 07:59 ::: ผู้บันทึก: webmaster ::: 10867 คนอ่าน

ข่าวสหกรณ์ข่าวสหกรณ์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2551

อ่านต่อไป (430 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
ข่าวสหกรณ์ พฤษภาคม 2551
เมื่อ วันพุธ 21 พฤษภาคม 2008 - 11:43 ::: ผู้บันทึก: ict003 ::: 10402 คนอ่าน

ข่าวสหกรณ์ข่าวสหกรณ์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2551

อ่านต่อไป (196 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
ข่าวสหกรณ์ เมษายน 2551
เมื่อ วันเสาร์ 26 เมษายน 2008 - 15:39 ::: ผู้บันทึก: webmaster ::: 12635 คนอ่าน

ข่าวสหกรณ์ข่าวสหกรณ์ เมษายน 2551


แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
ข่าวสหกรณ์ เดือน ธ.ค. 50
เมื่อ วันอังคาร 08 มกราคม 2008 - 11:06 ::: ผู้บันทึก: ict001 ::: 13806 คนอ่าน

ข่าวสหกรณ์ข่าวสหกรณ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2550แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
ข่าวสหกรณ์ เดือน พ.ย. 2550
เมื่อ วันพุธ 26 ธันวาคม 2007 - 08:53 ::: ผู้บันทึก: ict001 ::: 13259 คนอ่าน

ข่าวสหกรณ์ข่าวสหกรณ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2550แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
ผลการพิจารณาทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ
เมื่อ วันอังคาร 27 พฤศจิกายน 2007 - 09:49 ::: ผู้บันทึก: ict001 ::: 12130 คนอ่าน

ข่าวสหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จำกัด ประกาศผลการพิจาณาทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ที่ได้รับทุนการศึกษา
ดังมีรายชื่อต่อไปนี้


แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
ข่าวสหกรณ์ ต.ค. 50
เมื่อ วันอาทิตย์ 11 พฤศจิกายน 2007 - 19:39 ::: ผู้บันทึก: ict001 ::: 12020 คนอ่าน

ข่าวสหกรณ์ข่าวสหกรณ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2550แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
เลือกหน้า1 2 3 4  > ต่อไป : หัวข้อหลัก


Web site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.200100 Seconds