ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

Main Menu

 
 หน้าหลัก
 QualityOnline
 WWW3
 SSWRisk
 KMnet

บริการ
 ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล
 แผนที่ที่ตั้งโรงพยาบาล
 ปฎิทินกำหนดการ
 โทรศัพท์ภายใน
 อนุสรณ์ 60 ปี ศรีสังวร
 รายงานการประชุม กบห.
 ตารางแพทย์ตรวจOPD
 ตรวจสอบสิทธิ : สุโขทัย
 ตรวจสอบสิทธิ : จ่ายตรง
 ตรวจสอบสิทธิ : ธนาคาร
 รายงานยอดผู้ป่วยใน
 อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน
 การแยกประเภทผู้ป่วยใน
 ประวัติการรักษาผู้ป่วย
 อัตราค่ารักษาพยาบาล
 พจนานุกรม
 กระดานข่าว
 ห้องสมุด
 อัลบัมภาพ
 ค้นหา

หน่วยงาน

 

แบบฟอร์มต่าง ๆ ของ รพ.
 แบบฟอร์มต่าง ๆ

กิจกรรมคุณภาพ
 กิจกรรม 5ส.

ศูนย์ ICT
 ระบบ Finger Scan
 ระบบคำขอออนไลน์
 แจ้งปัญหาระบบคอมพิวเตอร์

กลุ่มภารกิจอำนวยการ
 ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
 ข่าว/ประกาศรับสมัครงาน
 ข่าว/ประกาศการย้าย
 ข้อมูลบุคลากรรายบุคคล NonHR
 ระเบียบ/คำสั่ง
 แบบฟอร์มเลื่อนระดับ

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 ข้อมูลอัตราพัฒนาบุคลากร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แผนพัสดุครุภัณฑ์ประจำปี
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง
 Form Template สำหรับเสนอข่าวสารโรงพยาบาล

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการพยาบาล
 งาน IC
 ศูนย์ประคับคองฯ
 งานคุณภาพการพยาบาล
 คลินิกเคมีบำบัด
 NSO SSW To NQA Award

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 กิจกรรมบำบัด
 แพทย์แผนไทย
 KM เวชกรรมฟื้นฟู

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 ข่าวสารและแบบฟอร์มเกี่ยวกับบ้านพัก รพ.

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน

xraypacs xraypacs
sahakorn srisangworn

KM srisangworn


ย้อนกลับ < เลือกหน้า4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  > ต่อไป : หัวข้อหลัก
ขอให้ดำเนินการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกและโรค SARS อย่างเคร่งครัด
เมื่อ วันจันทร์ 20 กันยายน 2004 - 15:52 ::: ผู้บันทึก: kring ::: 3592 คนอ่าน

ไข้หวัดนกที่ สธ 0419/ ว.571
กระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000
กันยายน 2547

เรื่อง ขอให้ดำเนินการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกและโรค SARS อย่างเคร่งครัด

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด
อ้างถึง หนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0419/ว 489 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2547

ตามที่ได้เกิดการระบาดของเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 ในสัตว์ปีก ครั้งแรกของประเทศไทย เมื่อต้นปี พ.ศ.2547 ส่งผลให้มีผู้ป่วย 12 ราย (เสียชีวิต 8 ราย) ต่อมาพบการระบาดของเชื้อ H5N1 ในสัตว์ปีก เป็นครั้งที่สอง ตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคม 2547 เรื่อยมา กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ออกหนังสือเตือนให้ทุกจังหวัด เร่งรัดมาตรการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในคนอย่างเข้มแข็ง ตามหนังสือที่อ้างถึง จนถึงวันที่ 8 กันยายน 2547 ได้มีรายงานพบผู้ป่วยเสียชีวิตจากอาการปอดบวมอย่างรวดเร็ว 1 ราย ที่จังหวัดปราจีนบุรี ผลการตรวจทางห้องปฎิบัติการจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ยืนยันว่า พบสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสไข้หวัดนก H5N1 ประกอบกับระยะนี้เป็นช่วงกำลังจะเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศแถบเอเซีย ซึ่งมีปัจจัยสนับสนุนให้เกิดการแพร่เชื้อระบบทางเดินหายใจหลายชนิดรวมถึง ไข้หวัดนกและซาร์ส

อ่านต่อไป (3210 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
หวั่นหวัดนกข้ามสายพันธุ์ พบสงสัยติดเชื้ออีก3ราย
เมื่อ วันจันทร์ 20 กันยายน 2004 - 15:45 ::: ผู้บันทึก: kring ::: 3582 คนอ่าน

ไข้หวัดนก"หมอจรัล" สั่งเฝ้าระวังหวัดนกมากขึ้น หลังพบระบาดเพิ่มหลายพื้นที่ หวั่นข้ามสายพันธุ์เป็น "ไทยแลนด์ฟลู" จนน่ากลัว พบผู้เข้าข่ายเฝ้าระวังเพิ่มอีก 3 ราย นักวิชาการมช. เตือนจะหวนมาระบาดรุนแรงอีกครั้งในหน้าหนาว ขณะที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เตรียมเปิดห้องปฏิบัติการตรวจไข้หวัดนกในคนครบวงจรแห่งแรกของภาคเหนือตอนบนที่เชียงใหม่ ขณะการใช้วัคซีนสรุปผล 15 ก.ย. "เนวิน" ยืนยันยึดผลประโยชน์ประชาชนเป็นหลัก พังงาทำบัตรประชาชนไก่ชนทั้งจังหวัดกันแพร่เชื้ออ่านต่อไป (8193 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
พบต้องสงสัยติดเชื้อหวัดนกเพิ่มอีก13ราย
เมื่อ วันศุกร์ 17 กันยายน 2004 - 09:49 ::: ผู้บันทึก: kring ::: 2720 คนอ่าน

ไข้หวัดนก
นายแพทย์จรัล ตฤณวุฒิพงษ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค รักษาการปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุขได้แต่งตั้งกรรมการศึกษาพื้นที่ทดลองใช้ วัคซีนไข้หวัดนก ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข 2 คน คือ นายแพทย์ศุภมิตร ชุณสุทธิวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน เวชกรรมป้องกัน กรมควบคุมโรคและนายแพทย์คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักระบาดวิทยา ทำหน้าที่ร่วมกับกรรมการที่นายจาตุรนต์ ฉายแสง รองนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งมา

อ่านต่อไป (2492 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
เหยื่อเซ่นหวัดนกอีกคลุกคลีอยู่กับไก่ชน
เมื่อ วันศุกร์ 10 กันยายน 2004 - 13:03 ::: ผู้บันทึก: kring ::: 2947 คนอ่าน

ไข้หวัดนก"หมอหน่อย" เผย "หวัดนก" รอบสองคร่าชีวิตหนุ่มวัย 19 ปี พบประวัติใกล้ชิดไก่ชนนิสัยชอบชนไก่ แถมยังเสี่ยงสุด ๆ ดูดเสมหะจากปากไอ้โต้ง จนหามส่งโรงพยาบาล แต่ยื้อชีวิตไม่อยู่ ขณะที่เพื่อนอาศัยใกล้กัน ถูกส่งโรงหมอตรวจหาหวั่นติดด้วยอีกคน ด้านเกษตรกรไก่ไข่ เป็ดไข่ ไก่ชน ยื่นหนังสือวอนรัฐอนุญาตใช้วัคซีน ขณะเดียวกันนายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ค้านเต็มที่เพราะหากใช้จะกระทบกับการส่งออก

อ่านต่อไป (3718 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
Update ข้อมูลไข้หวัดนก..จาก WHO
เมื่อ วันศุกร์ 10 กันยายน 2004 - 13:02 ::: ผู้บันทึก: kring ::: 3295 คนอ่าน

ไข้หวัดนกAvian influenza – situation in Thailand

9 September 2004Thailand's Ministry of Health reported today one recent human death caused by avian influenza A (H5N1). The case was an 18-year-old male, who had been exposed to sick chickens. He was from Prachinburi Province in eastern Thailand, a region which earlier this year experienced confirmed H5N1 outbreaks in poultry. He was admitted to hospital on 5 September and died from acute respiratory distress on 8 September. The Ministry of Health informed WHO of the death earlier today.

อ่านต่อไป (322 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
Update ข้อมูลไข้หวัดนก..จาก WHO
เมื่อ วันอังคาร 24 สิงหาคม 2004 - 14:12 ::: ผู้บันทึก: kring ::: 3178 คนอ่าน

ไข้หวัดนกAvian influenza – situation in Viet Nam
18 August 2004

Avian influenza: H5N1 detected in pigs in China
20 August 2004

Avian influenza - update: Implications of H5N1 infections in pigs in China
25 August 2004

อ่านต่อไป (7998 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
สรุปการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในคน ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๗
เมื่อ วันพฤหัสบดี 29 กรกฎาคม 2004 - 15:06 ::: ผู้บันทึก: Admin ::: 4573 คนอ่าน

ไข้หวัดนก
สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

การเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในคน

ตั้งแต่วันที่ ๑ ถึงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เวลา ๑๘.๐๐ น. สํานักระบาดวิทยาได้รับรายงานผู้ ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ หรือปอดบวม ที่อยู่ในข่ายเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก รวม ๒๕ ราย จาก ๑๒ จังหวัด

สรุปผลการเฝ้าระวังเบื้องต้นได้ดังนี้
  • . ไม่พบผู้ป่วยยืนยันไข้หวัดนก
  • . ผู้ป่วยเข้าข่ายสงสัยไข้หวัดนก ๑ ราย ซึ่งยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล ขณะนี้ ไม่มีไข้ ไม่เหนื่อยอยู่ระหว่างรอผลทางห้องปฏิบัติการจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
  • . มีผู้ป่วยอยู่ระหว่างการสอบสวน ๑ ราย อาการดีขึ้นและกลับบ้านแล้ว แต่ยังรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการอีกครั้ง
  • . ผู้ป่วยจําหน่ายออกวันนี้ ๔ ราย (จังหวัดสุโขทัย) เนื่องจากมีผลการตรวจทางห้องชันสูตร พบเชื้อไข้หวัดใหญ่ของคน (H3) ๑ ราย และอีก ๓ รายไม่พบเชื้อไข้หวัดใหญ่
สรุปสถานการณ์ในช่วง มค-มิย 2547


อ่านต่อไป (4716 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
การป้องกันสำหรับประชาชน ป้องกันไข้หวัดนก
เมื่อ วันพฤหัสบดี 15 กรกฎาคม 2004 - 15:36 ::: ผู้บันทึก: Admin ::: 5097 คนอ่าน

ไข้หวัดนก
การป้องกันสำหรับประชาชน
เพื่อป้องกันไข้หวัดนก
(ฉบับปรับปรุง) กระทรวงสาธารณสุข

อ่านต่อไป (670 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
หวัดนกโผล่รายที่6บึงบอระเพ็ดต้นตอ
เมื่อ วันเสาร์ 14 กุมภาพันธ์ 2004 - 23:03 ::: ผู้บันทึก: kring ::: 3560 คนอ่าน

ไข้หวัดนก หวัดนกโผล่รายที่6บึงบอระเพ็ดต้นตอ

แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
Update โรคไข้หวัดนก
เมื่อ วันศุกร์ 13 กุมภาพันธ์ 2004 - 10:35 ::: ผู้บันทึก: kring ::: 3134 คนอ่าน

ไข้หวัดนก avian influenza: a chronology of key events
Avian influenza A(H5N1) - update 22
สรุปสถานการณ์โรคไข้หวัดนกในคน ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗
คำแนะนำสำหรับประชาชนกรณีพบสัตว์ป่วย

แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
ย้อนกลับ < เลือกหน้า4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  > ต่อไป : หัวข้อหลัก


Web site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.359962 Seconds