ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

หน่วยงาน

 

แบบฟอร์มต่าง ๆ ของ รพ.
 แบบฟอร์มต่าง ๆ ของ รพ.

กิจกรรมคุณภาพ
 กิจกรรม 5ส.

ศูนย์ ICT
 ข้อมูลการสแกนลายนิ้วมือ (หน่วยงาน)
 ข้อมูลการสแกนลายนิ้วมือ (รายคน)
 ระบบคำขอออนไลน์
 แจ้งปัญหาระบบคอมพิวเตอร์

กลุ่มภารกิจอำนวยการ
 ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
 ข่าว/ประกาศรับสมัครงาน
 ข่าว/ประกาศการย้าย
 ข้อมูลบุคลากรรายบุคคล NonHR
 ระเบียบ/คำสั่ง
 แบบฟอร์มเลื่อนระดับ
 แบบฟอร์มอื่น ๆ

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 ข้อมูลอัตราพัฒนาบุคลากร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แผนพัสดุครุภัณฑ์ประจำปี
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง
 Form Template สำหรับเสนอข่าวสารโรงพยาบาล

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการพยาบาล
 งาน IC
 ศูนย์ประคับคองฯ
 งานคุณภาพการพยาบาล
 คลินิกเคมีบำบัด

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 กิจกรรมบำบัด
 แพทย์แผนไทย
 KM เวชกรรมฟื้นฟู

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 ข่าวสารและแบบฟอร์มเกี่ยวกับบ้านพัก รพ.

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน

xraypacs xraypacs

KM srisangworn

sahakorn srisangworn


ย้อนกลับ < เลือกหน้า4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  > ต่อไป : หัวข้อหลัก
สถานการณ์โรคไข้หวัดนก วันที่ 2 ธันวาคม 2548
เมื่อ วันอังคาร 06 ธันวาคม 2005 - 11:04 ::: ผู้บันทึก: prweb ::: 5791 คนอ่าน

ไข้หวัดนก

การเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในคน
สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
เบอร์โทรศัพท์ 02-590-1882, 02-590-1876 โทรสาร 02-591-8579

http://epid.moph.go.th/invest/ai/aimain.php

I. สถานการณ์โรคประเทศไทย พ.ศ. 2548

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 จนถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2548 สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่หรือปอดบวมที่อยู่ในข่ายเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและสํานักงานป้องกันควบคุมโรคเขตจากการตรวจสอบและวิเคราะห์สถานการณ์ สรุปผลดังนี้
 • ได้รับรายงานผู้อยู่ในข่ายเฝ้าระวังโรคสะสม 2,740 ราย จาก 75 จังหวัด ที่ได้รับรายงานวันนี้ 21 ราย จากสุพรรณบุรี 17 ราย และ ปทุมธานี นครปฐม สุโขทัย นครสวรรค์ อีกจังหวัดละ 1 ราย ไม่พบผู้ป่วยที่มีอาการปอดอักเสบรุนแรงไม่ทราบสาเหตุหรือเสียชีวิต
 • ผู้ป่วยยืนยันไข้หวัดนก รวม 4 ราย เสียชีวิต 1 ราย
  - จ.กาญจนบุรี 2 ราย เสียชีวิต 1 ราย
  - จ.นนทบุรี/กรุงเทพมหานคร 1 ราย
  - กรุงเทพมหานคร 1 ราย
 • ไม่มีผู้ป่วยเข้าข่ายสงสัยไข้หวัดนก
  สรุป :
  • ปี 2548 พบผู้ป่วยไข้หวัดนกที่ยืนยัน 4 ราย เสียชีวิต 1 ราย
  • ยังไม่พบการป่วยที่เกิดจากคนติดต่อสู่คน

 • อ่านต่อไป (4236 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
  สถานการณ์โรคไข้หวัดนก วันที่ 30 พฤศจิกายน 2548
  เมื่อ วันศุกร์ 02 ธันวาคม 2005 - 10:11 ::: ผู้บันทึก: prweb ::: 5295 คนอ่าน

  ไข้หวัดนก

  การเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในคน
  สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
  เบอร์โทรศัพท์ 02-590-1882, 02-590-1876 โทรสาร 02-591-8579

  http://epid.moph.go.th/invest/ai/aimain.php

  I. สถานการณ์โรคประเทศไทย พ.ศ. 2548

  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2548 สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่หรือปอดบวมที่อยู่ในข่ายเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและสํานักงานป้องกันควบคุมโรคเขตจากการตรวจสอบและวิเคราะห์สถานการณ์ สรุปผลดังนี้
 • ได้รับรายงานผู้อยู่ในข่ายเฝ้าระวังโรคสะสม 2,652 ราย จาก 75 จังหวัด ที่ได้รับรายงานวันนี้ 29 ราย จากกาญจนบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธจังหวัดละ 4 ราย, สงขลา 3 ราย, อุทัยธานี นราธิวาส จังหวัดละ 2 ราย, และนนทบุรี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี ฉะเชิงเทรา นครนายก เชียงใหมกําแพงเพชร เลย หนองคาย ปัตตานี อีกจังหวัดละ 1 ราย ไม่พบผู้ป่วยที่มีอาการปอดอักเสบรุนแรงไม่ทราบสาเหตุหรือเสียชีวิต
 • ผู้ป่วยยืนยันไข้หวัดนก รวม 4 ราย เสียชีวิต 1 ราย
  - จ.กาญจนบุรี 2 ราย เสียชีวิต 1 ราย
  - จ.นนทบุรี/กรุงเทพมหานคร 1 ราย
  - กรุงเทพมหานคร 1 ราย
 • ไม่มีผู้ป่วยเข้าข่ายสงสัยไข้หวัดนก
  สรุป :
  • ปี 2548 พบผู้ป่วยไข้หวัดนกที่ยืนยัน 4 ราย เสียชีวิต 1 ราย
  • ยังไม่พบการป่วยที่เกิดจากคนติดต่อสู่คน

 • อ่านต่อไป (4951 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
  สถานการณ์โรคไข้หวัดนก วันที่ 27 พฤศจิกายน 2548
  เมื่อ วันอังคาร 29 พฤศจิกายน 2005 - 09:51 ::: ผู้บันทึก: prweb ::: 5045 คนอ่าน

  ไข้หวัดนก

  การเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในคน
  สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
  เบอร์โทรศัพท์ 02-590-1882, 02-590-1876 โทรสาร 02-591-8579

  http://epid.moph.go.th/invest/ai/aimain.php

  I. สถานการณ์โรคประเทศไทย พ.ศ. 2548

  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 จนถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2548 สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่หรือปอดบวมที่อยู่ในข่ายเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและสํานักงานป้องกันควบคุมโรคเขตจากการตรวจสอบและวิเคราะห์สถานการณ์ สรุปผลดังนี้
 • ได้รับรายงานผู้อยู้ในข่ายเฝ้าระวังโรค สะสม 2,560 ราย จาก 75 จังหวัด ที่ได้รับรายงานวันนี้ 10 ราย จากนครราชสีมา 5 ราย และปทุมธานี สิงห์บุรี นครปฐม เชียงราย ชัยภูมิ อีกจังหวัดละ 1 ราย ไม่พบผู้ป่วยที่มีอาการปอดอักเสบรุนแรงไม่ทราบสาเหตุหรือเสียชีวิต
 • ผู้ป่วยยืนยันไข้หวัดนก รวม 4 ราย เสียชีวิต 1 ราย
  - จ.กาญจนบุรี 2 ราย เสียชีวิต 1 ราย
  - จ.นนทบุรี/กรุงเทพมหานคร 1 ราย
  - กรุงเทพมหานคร 1 ราย
 • ไม่มีผู้ป่วยเข้าข่ายสงสัยไข้หวัดนก
  สรุป :
  • ปี 2548 พบผู้ป่วยไข้หวัดนกที่ยืนยัน 4 ราย เสียชีวิต 1 ราย
  • ยังไม่พบการป่วยที่เกิดจากคนติดต่อสู่คน

 • อ่านต่อไป (4251 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
  นักวิจัยจุฬาฯ แนะเลิกแช่ไข่ในตู้เย็น
  เมื่อ วันศุกร์ 25 พฤศจิกายน 2005 - 15:00 ::: ผู้บันทึก: Admin ::: 6296 คนอ่าน

  ไข้หวัดนก
  24 พ.ย. 48 ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ กลุ่มวิจัยศึกษาพันธุกรรมไข้หวัดนก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า การนำไข่ไก่สดมาแช่ไว้ในตู้เย็นอาจทำให้เกิดการติดเชื้อมาสู่มนุษย์ได้ เนื่องจากความเย็นในตู้เย็นทำให้เชื้อไวรัสที่ติดมากับเปลือกไข่คงสภาพได้นานขึ้น

  อ่านต่อไป (1901 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
  โป๊ยกั้กพะโล้ ไม่แก้หวัดนก-แค่สารตั้งต้น
  เมื่อ วันศุกร์ 25 พฤศจิกายน 2005 - 14:32 ::: ผู้บันทึก: Admin ::: 9960 คนอ่าน

  ไข้หวัดนก"หมอวิชัย"ชี้"โป๊ยกั้กพะโล้" ไม่แก้หวัดนก-แค่สารตั้งต้น

  จากกรณีที่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ายาต้านไวรัสไข้หวัดนกโอเซลทามิเวียร์หรือทามิฟลู ทำมาจากโป๊ยกั้ก และหากกินพะโล้ซึ่งมีส่วนผสมของโป๊ยกั้กจะสามารถป้องกันโรคไข้หวัดนกได้


  อ่านต่อไป (1389 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
  สถานการณ์โรคไข้หวัดนก วันที่ 23 พฤศจิกายน 2548
  เมื่อ วันพฤหัสบดี 24 พฤศจิกายน 2005 - 15:55 ::: ผู้บันทึก: prweb ::: 5256 คนอ่าน

  ไข้หวัดนก

  การเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในคน
  สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
  เบอร์โทรศัพท์ 02-590-1882, 02-590-1876 โทรสาร 02-591-8579

  http://epid.moph.go.th/invest/ai/aimain.php

  I. สถานการณ์โรคประเทศไทย พ.ศ. 2548

  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 จนถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2548 สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่หรือปอดบวมที่อยู่ในข่ายเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและสํานักงานป้องกันควบคุมโรคเขตจากการตรวจสอบและวิเคราะห์สถานการณ์ สรุปผลดังนี้
 • ได้รับรายงานผู้อยู้ในข่ายเฝ้าระวังโรค สะสม 2,464 ราย จาก 75 จังหวัด ที่ได้รับรายงานวันนี้ 50 ราย จากสุพรรณบุรี 13 ราย, กาญจนบุรี 7 ราย, นครนายก 5 ราย, ฉะเชิงเทรา 4 ราย, ราชบุรี เชี ยงใหม่ กาฬสินธุ์ จังหวัดละ 3 ราย, กรุ งเทพมหานคร นครปฐม กระบี่ จังหวัดละ 2 ราย, และนนทบุรี สุโขทัย นครสวรรค์ อุทัยธานี บุรีรัมย์ ระนอง อีกจังหวัดละ 1 ราย ไม่พบผู้ป่วยที่มีอาการปอดอักเสบรุนแรงหรือเสียชีวิต
 • ผู้ป่วยยืนยันไข้หวัดนก รวม 4 ราย เสียชีวิต 1 ราย
  - จ.กาญจนบุรี 2 ราย เสียชีวิต 1 ราย
  - จ.นนทบุรี/กรุงเทพมหานคร 1 ราย
  - กรุงเทพมหานคร 1 ราย
 • ไม่มีผู้ป่วยเข้าข่ายสงสัยไข้หวัดนก
 • ตามที่มีข่าวทางสื่อโทรทัศน์ว่ามีผู้ป่วยสงสัยไข้หวัดนกที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและนครสวรรค์ จากการตรวจสอบข้อมูล สรุปผลดังนี้
  - แม่ฮ่องสอน มีรายงานผู้ป่วยเด็กหญิง 1 ราย อายุ 4 เดือน อาศัยอยู่ในชุมชนต่างด้าว อําเภอเมือง ให้ประวัติว่าที่บ้านเลี้ยงไก่ 11 ตัว แต่ไม่มีตาย เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2548 ตรวจพบมีปอดอักเสบ ได้ทําการตรวจ Rapid test ให้ผลบวกต่อเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด B และได้ยาต้านไวรัสในวันเดียวกัน ขณะนี้ผู้ป่วยอาการดีขึ้นและผลการตรวจยืนยันจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2548 สรุปว่าพบสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด B เช่นกัน
  - นครสวรรค์ สรุปว่ามีรายงานผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A สายพันธุH3 จำนวน 4 ราย อายุระหว่าง 12-17 ปี เกิดขึ้นในหมู่ที่ 7และหมู่ 4 ตําบลเนินมะกอก อําเภอพยุหะคีรี ช่วงระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2548 ขณะนี้อาการดีขึ้นเกือบเป็นปกติทุกราย จากการสอบสวนของทีม SRRT ในพื้นที่ พบว่าในหมู่บ้านดังกล่าวมีไก่ป่วยตายผิดปกติ ทางปศุสัตว์ได้ลงไปตรวจสอบแล้วอยู่ระหว่างรอผลทางห้องปฏิบัติการ

 • สรุป :
  • ปี 2548 พบผู้ป่วยไข้หวัดนกที่ยืนยัน 4 ราย เสียชีวิต 1 ราย
  • ยังไม่พบการป่วยที่เกิดจากคนติดต่อสู่คน

 • อ่านต่อไป (4260 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
  สถานการณ์โรคไข้หวัดนก วันที่ 21 พฤศจิกายน 2548
  เมื่อ วันอังคาร 22 พฤศจิกายน 2005 - 15:19 ::: ผู้บันทึก: prweb ::: 5386 คนอ่าน

  ไข้หวัดนก

  การเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในคน
  สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
  เบอร์โทรศัพท์ 02-590-1882, 02-590-1876 โทรสาร 02-591-8579

  http://epid.moph.go.th/invest/ai/aimain.php

  I. สถานการณ์โรคประเทศไทย พ.ศ. 2548

  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 จนถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2548 สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่หรือปอดบวมที่อยู่ในข่ายเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและสํานักงานป้องกันควบคุมโรคเขตจากการตรวจสอบและวิเคราะห์สถานการณ์ สรุปผลดังนี้
 • ได้รับรายงานผู้อยู้ในข่ายเฝ้าระวังโรค สะสม 2,372 ราย จาก 75 จังหวัด ที่ได้รับรายงานวันนี้ 46 ราย จากนครสวรรค์ 5 ราย, ปทุมธานี สุพรรณบุรี จังหวัดละ 4 ราย, นนทบุรี กาญจนบุรี จังหวัดละ 3 ราย, ลพบุรี นครปฐม ฉะเชิงเทรา เชียงใหม่ เชียงราย สุโขทัย พิษณุโลก อุทัยธานี บุรีรัมย์ ชัยภูมิ จังหวัดละ 2 ราย, และสมุทรปราการ น่าน เพชรบูรณ์ หนองคาย กาฬสินธุ์ สกลนคร ตรัง อีกจังหวัดละ 1 ราย ไม่พบผู้ป่วยที่มีอาการปอดอักเสบรุนแรงหรือเสียชีวิต
 • ผู้ป่วยยืนยันไข้หวัดนก รวม 4 ราย เสียชีวิต 1 ราย
  - จ.กาญจนบุรี 2 ราย เสียชีวิต 1 ราย
  - จ.นนทบุรี/กรุงเทพมหานคร 1 ราย
  - กรุงเทพมหานคร 1 ราย
 • ไม่มีผู้ป่วยเข้าข่ายสงสัยไข้หวัดนก

 • สรุป :
  • ปี 2548 พบผู้ป่วยไข้หวัดนกที่ยืนยัน 4 ราย เสียชีวิต 1 ราย
  • ยังไม่พบการป่วยที่เกิดจากคนติดต่อสู่คน • อ่านต่อไป (4248 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
  หวั่น "หวัดนก" ลามแอฟริกา
  เมื่อ วันจันทร์ 21 พฤศจิกายน 2005 - 11:00 ::: ผู้บันทึก: prweb ::: 4736 คนอ่าน

  ไข้หวัดนก

  หวั่น "หวัดนก" ลามแอฟริกา ติดผู้ป่วยเอดส์เพิ่มพิษสง "เอช 5 เอ็น 1"

  ผู้เชี่ยวชาญด้านไข้หวัดใหญ่เตือนว่า ไข้หวัดนกอาจกลายพันธุ์เป็นเชื้อระบาดใหญ่ทั่วโลกหากไปอยู่ในร่างกายของผู้ป่วยเอดส์ ซึ่งมีภูมิคุ้มกันบกพร่อง เช่น ผู้ป่วยโรคเอดส์/เอชไอวี เพราะจะเป็นโอกาสให้เชื้อไวรัสหวัดนกสายพันธุ์ "เอช 5 เอ็น 1" ปรับตัวและกลายเป็นเชื้ออันตรายต่อมนุษย์ยิ่งขึ้น
  ดร.โรเบิร์ต เว็บสเตอร์ ผู้เชี่ยวชาญโรคไข้หวัดใหญ่จากโรงพยาบาลวิจัยเด็กเซนต์จู้ด เมืองเมมฟิส ประเทศสหรัฐอเมริกา กล่าวต่อที่ประชุมซึ่งจัดโดยสภาวิเทศสัมพันธ์ที่นครนิวยอร์ก ว่า ผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายวิตกว่าการที่ไข้หวัดนกแพร่ระบาดในสัตว์ปีกของเอเชีย ประกอบกับคนในเอเชียอาศัยอยู่ร่วมกับสัตว์ปีก อาจทำให้เชื้ออันตรายยิ่งขึ้น

  อ่านต่อไป (1793 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
  สถานการณ์โรคไข้หวัดนก วันที่ 19 พฤศจิกายน 2548
  เมื่อ วันจันทร์ 21 พฤศจิกายน 2005 - 09:57 ::: ผู้บันทึก: prweb ::: 5963 คนอ่าน

  ไข้หวัดนก

  การเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในคน
  สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
  เบอร์โทรศัพท์ 02-590-1882, 02-590-1876 โทรสาร 02-591-8579

  http://epid.moph.go.th/invest/ai/aimain.php

  I. สถานการณ์โรคประเทศไทย พ.ศ. 2548

  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 จนถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2548 สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่หรือปอดบวมที่อยู่ในข่ายเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและสํานักงานป้องกันควบคุมโรคเขตจากการตรวจสอบและวิเคราะห์สถานการณ์ สรุปผลดังนี้
 • ได้รับรายงานผู้อยู่ในข่ายเฝ้าระวังโรคสะสม 2,288 ราย จาก 75 จังหวัด ที่ได้รับรายงานวันนี้ 32 ราย จากปทุมธานี สุพรรณบุรี เชียงราย ศรีสะเกษ จังหวัดละ 4 ราย, กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ จังหวัดละ 3 ราย, นนทบุรี เชียงใหม่ จังหวัดละ 2 ราย, และ ลพบุรี ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ แพร่ สุโขทัย อุทัยธานี อีกจังหวัดละ 1 ราย
 • ผู้ป่วยยืนยันไข้หวัดนก รวม 4 ราย เสียชีวิต 1 ราย
  - จ.กาญจนบุรี 2 ราย เสียชีวิต 1 ราย
  - จ.นนทบุรี/กรุงเทพมหานคร 1 ราย
  - กรุงเทพมหานคร 1 ราย
 • ไม่มีผู้ป่วยเข้าข่ายสงสัยไข้หวัดนก
 • ตามที่มีรายงานข่าวทางหนังสือพิมพ์ว่ามีผู้ต้องสงสัยป่วยเป็นโรคไข้หวัดนกที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 4 ราย และนครปฐม 1 ราย ผลการตรวจสอบสรุปดังนี้
  - ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา สรุปว่าเด็กหญิงอายุ 11 ปีป่วยด้วยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ที่พบในคน (A: H3) ส่วนอีก 3 คน ไม่พบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่และผู้ป่วยทุกรายอาการดีขึ้น
  - จังหวัดนครปฐม ชายอายุ 33 ปี เริ่มป่วยวันที่ 8 พฤศจิกายน 2548 ด้วยอาการไข้ ไอมีเสมหะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2548 พบมีปอดอักเสบและให้ประวัติว่าชําแหละไก่ในฝูงเดียวกันกับที่ป่วยตายในเวลาต่อมาได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส ขณะนี้ไม่มีไข้ หายใจดีขึ้น ผลการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการไม่พบสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสไข้หวัดนก

 • สรุป :
  • ปี 2548 พบผู้ป่วยไข้หวัดนกที่ยืนยัน 4 ราย เสียชีวิต 1 ราย
  • ยังไม่พบการป่วยที่เกิดจากคนติดต่อสู่คน • อ่านต่อไป (4220 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
  สถานการณ์โรคไข้หวัดนก วันที่ 15 พฤศจิกายน 2548
  เมื่อ วันพฤหัสบดี 17 พฤศจิกายน 2005 - 09:47 ::: ผู้บันทึก: prweb ::: 6201 คนอ่าน

  ไข้หวัดนก

  การเฝ้าระวัง
  โรคไข้หวัดนกในคน

  สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
  เบอร์โทรศัพท์ 02-590-1882, 02-590-1876 โทรสาร 02-591-8579

  http://epid.moph.go.th/invest/ai/aimain.php

  สถานการณ์โรคไข้หวัดนกในคน
  สิ้นสุดวันที่ 15 พฤศจิกายน 2548


  I. สถานการณ์โรคประเทศไทย พ.ศ. 2548

  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2548 สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่หรือปอดบวมที่อยู่ในข่ายเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและสํานักงานป้องกันควบคุมโรคเขตจากการตรวจสอบและวิเคราะห์สถานการณ์ สรุปผลดังนี้
 • ได้รับรายงานผู้อยู่ในข่ายเฝ้าระวังโรค สะสม 2,042 ราย จาก 74 จังหวัด ที่ได้รับรายงานวันนี้ 45 ราย จากสุโขทัย 8 ราย, ปทุมธานี 5 ราย, กรุ งเทพมหานคร สระบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม เชียงใหม่ สุรินทร์ จังหวัดละ 3 ราย, หนองคาย 2 ราย และนนทบุรี สิงห์บุรี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรปราการ ปราจีนบุรี กระบี่อีกจังหวัดละ 1 ราย
 • ผู้ป่วยยืนยันไข้หวัดนก รวม 4 ราย เสียชีวิต 1 ราย
  • จ.กาญจนบุรี 2 ราย เสียชีวิต 1 ราย
  • จ.นนทบุรี/กรุงเทพมหานคร 1 ราย
  • กรุงเทพมหานคร 1 ราย
 • ไม่มีผู้ป่วยเข้าข่ายสงสัยไข้หวัดนก

 • สรุป :
  • ปี 2548 พบผู้ป่วยไข้หวัดนกที่ยืนยัน 4 ราย เสียชีวิต 1 ราย
  • ยังไม่พบการป่วยที่เกิดจากคนติดต่อสู่คน • อ่านต่อไป (3914 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
  ย้อนกลับ < เลือกหน้า4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  > ต่อไป : หัวข้อหลัก


  Web site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

  โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
  อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331

  Powered by the AutoTheme HTML Theme System
  Page created in 0.513535 Seconds