ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

หน่วยงาน

 

แบบฟอร์มต่าง ๆ ของ รพ.
 แบบฟอร์มต่าง ๆ ของ รพ.

กิจกรรมคุณภาพ
 กิจกรรม 5ส.

ศูนย์ ICT
 ข้อมูลการสแกนลายนิ้วมือ (หน่วยงาน)
 ข้อมูลการสแกนลายนิ้วมือ (รายคน)
 ระบบคำขอออนไลน์
 แจ้งปัญหาระบบคอมพิวเตอร์

กลุ่มภารกิจอำนวยการ
 ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
 ข่าว/ประกาศรับสมัครงาน
 ข่าว/ประกาศการย้าย
 ข้อมูลบุคลากรรายบุคคล NonHR
 ระเบียบ/คำสั่ง
 แบบฟอร์มเลื่อนระดับ
 แบบฟอร์มอื่น ๆ

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 ข้อมูลอัตราพัฒนาบุคลากร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แผนพัสดุครุภัณฑ์ประจำปี
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง
 Form Template สำหรับเสนอข่าวสารโรงพยาบาล

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการพยาบาล
 งาน IC
 ศูนย์ประคับคองฯ
 งานคุณภาพการพยาบาล
 คลินิกเคมีบำบัด

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 กิจกรรมบำบัด
 แพทย์แผนไทย
 KM เวชกรรมฟื้นฟู

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 ข่าวสารและแบบฟอร์มเกี่ยวกับบ้านพัก รพ.

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน

xraypacs xraypacs

KM srisangworn

sahakorn srisangworn


ย้อนกลับ < เลือกหน้า4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  > ต่อไป : หัวข้อหลัก
สถานการณ์โรคไข้หวัดนกในคน 14 พฤศจิกายน 2548
เมื่อ วันอังคาร 15 พฤศจิกายน 2005 - 16:00 ::: ผู้บันทึก: prweb ::: 5926 คนอ่าน

ไข้หวัดนก

การเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในคน
สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
เบอร์โทรศัพท์ 02-590-1882, 02-590-1876 โทรสาร 02-591-8579

http://epid.moph.go.th/invest/ai/aimain.php

สถานการณ์โรคไข้หวัดนกในคนสิ้นสุดวันที่ 14 พฤศจิกายน 2548

I. สถานการณ์โรคประเทศไทย พ.ศ. 2548

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 จนถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2548 สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่หรือปอดบวมที่อยู่ในข่ายเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและสํานักงานป้องกันควบคุมโรคเขตจากการตรวจสอบและวิเคราะห์สถานการณ์ สรุปผลดังนี้

 • ได้รับรายงานผู้อยู่ในข่ายเฝ้าระวังโรคสะสม 1,998 ราย จาก 74 จังหวัด ที่ได้รับรายงานวันนี้ 29 ราย จากกาญจนบุรี 7 ราย, ปราจีนบุรี 4 ราย, กรุงเทพมหานคร พิษณุโลก จังหวัดละ 3 ราย, นนทบุรี ปทุมธานี พิจิตร จังหวัดละ 2 รายและชัยนาท สุพรรณบุรี หนองคาย นครสวรรค์ อุทัยธานี นครศรีธรรมราช อีกจังหวัดละ 1 ราย มีรายละเอียดการติดตามผู้ป่วยดังนี้
  ตามที่ได้รายงานเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2548 ว่า ย่าของผู้ป่วยยืนยันรายที่ 4 มีอาการปอดอักเสบ เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548 นั้น ได้รับผลการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แจ้งว่า พบเชื้อไรสไข้หวัดใหญ่ชนิด A สายพันธุ์ H3 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่พบในคน ขณะนี้ผู้ป่วยอาการดีขึ้นมาก

 • ผู้ป่วยยืนยันไข้หวัดนกรวม 4 ราย เสียชีวิต 1 ราย
  • จ.กาญจนบุรี 2 ราย เสียชีวิต 1 ราย
  • จ.นนทบุรี/กรุงเทพมหานคร 1 ราย
  • กรุงเทพมหานคร 1 ราย


 • สรุป :
  • ปี 2548 พบผู้ป่วยไข้หวัดนกที่ยืนยัน 4 ราย เสียชีวิต 1 ราย
  • ยังไม่พบการป่วยที่เกิดจากคนติดต่อสู่คน  อ่านต่อไป (3830 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
  สถานการณ์โรคไข้หวัดนกในคน 10 พฤศจิกายน 2548
  เมื่อ วันศุกร์ 11 พฤศจิกายน 2005 - 15:14 ::: ผู้บันทึก: prweb ::: 5501 คนอ่าน

  ไข้หวัดนก

  การเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในคน
  สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
  เบอร์โทรศัพท์ 02-590-1882, 02-590-1876 โทรสาร 02-591-8579

  http://epid.moph.go.th/invest/ai/aimain.php

  สถานการณ์โรคไข้หวัดนกในคนสิ้นสุดวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548

  I. สถานการณ์โรคประเทศไทย พ.ศ. 2548

  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 จนถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548 สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ หรือปอดบวมที่อยู่ในข่ายเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและสํานักงานป้องกันควบคุมโรคเขตจากการตรวจสอบและวิเคราะห์สถานการณ์ สรุปผลดังนี้

 • ได้รับรายงานผู้อยู่ในข่ายเฝ้าระวังโรคสะสม 1,859 ราย จาก 74 จังหวัด ที่ได้รับรายงานวันนี้ 36 ราย จากกาญจนบุรี 8 ราย ประจวบคีรีขันธ์ 6 ราย, สุโขทัย 3 ราย, ปทุมธานี ลพบุรี ราชบุรี จันทบุรี เลย จังหวัดละ 2 รายและ สิงห์บุรีสมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ระยอง เชียงใหม่ ลําปาง ขอนแก่น บุรีรัมย์ สงขลา จังหวัดละ1 ราย
 • ผู้ป่วยยืนยันไข้หวัดนกรวม 3 ราย เท่าเดิมที่จังหวัดกาญจนบุรี 2 ราย เสียชีวิต 1 ราย และอีก 1 รายที่จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
 • ไม่มีผู้ป่วยเข้าข่ายสงสัยไข้หวัดนก
 • ตามที่มีข่าวพบผู้ป่วยเข้าข่ายสงสัยไข้หวัดนกที่จังหวัดสงขลา ได้ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นเด็กหญิงอายุ 9 ปี ที่อําเภอระโนดป่วยด้วยอาการไข้หวัดใหญ่ และมีผลการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการแล้วว่าเป็นเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดสายพันธุ์ H3 (Flu A: H3) ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่พบในคน


 • สรุป :
  • ปี 2548 พบผู้ป่วยไข้หวัดนกที่ยืนยัน 3 ราย
  • ยังไม่พบการป่วยที่เกิดจากคนติดต่อสู่คน  อ่านต่อไป (4303 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
  สถานการณ์โรคไข้หวัดนกในคน วันที่ 8 พฤศจิกายน 2548
  เมื่อ วันพุธ 09 พฤศจิกายน 2005 - 15:24 ::: ผู้บันทึก: prweb ::: 6397 คนอ่าน

  ไข้หวัดนก

  การเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในคน
  สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
  เบอร์โทรศัพท์ 02-590-1882, 02-590-1876 โทรสาร 02-591-8579

  http://epid.moph.go.th/invest/ai/aimain.php

  สถานการณ์โรคไข้หวัดนกในคน สิ้นสุดวันที่ 8 พฤศจิกายน 2548

  I. สถานการณ์โรคประเทศไทย พ.ศ. 2548

  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 จนถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2548 สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่หรือปอดบวม ที่อยู่ในข่ายเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและสํานักงานป้องกันควบคุมโรคเขต จากการตรวจสอบและวิเคราะห์สถานการณ์ สรุปผลดังนี้

 • 1. ได้รับรายงานผู้อยู่ในข่ายเฝ้าระวังโรค สะสม 1,775 ราย จาก 74 จังหวัด ที่ได้รับรายงานวันนี้ 49 ราย จากกำแพงเพชร 7 ราย, กาญจนบุรี 5 ราย, สุพรรณบุรี กาฬสินธุ์ จังหวัดละ 4 ราย, นนทบุรี เชียงใหม่ พิจิตร จังหวัดละ 3 ราย, กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ลําพูน พะเยา พิษณุโลก จังหวัดละ 2 ราย, และลพบุรี นครปฐม สุโขทัย อุทัยธานี สกลนคร มหาสารคาม สุรินทร์ พัทลุง ภูเก็ต สตูล จังหวัดละ 1 ราย

 • 2. ผู้ป่วยยืนยันไข้หวัดนก รวม 3 ราย ที่กาญจนบุรี 2 ราย เสียชีวิต 1 ราย และอีก 1 รายที่นนทบุรี/กรุงเทพมหานคร

 • 3. ไม่มีผู้ป่วยเข้าข่ายสงสัยไข้หวัดนก

 • สรุป :
  • ปี 2548 พบผู้ป่วยไข้หวัดนกที่ยืนยัน 3 ราย
  • ยังไม่พบการป่วยที่เกิดจากคนติดต่อสู่คน


  อ่านต่อไป (4339 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
  สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยแนะนำการป้องกันโรคไข้หวัดนก
  เมื่อ วันจันทร์ 07 พฤศจิกายน 2005 - 18:20 ::: ผู้บันทึก: big_T ::: 6505 คนอ่าน

  ไข้หวัดนก


  นายแพทย์สมชาย โรจนรัตนางกูร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย กล่าวเตือนประชาชนให้ปฏิบัติตัวตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ในภาวะที่มีการระบาดของไข้หวัดนก ซึ่งจังหวัดสุโขทัยในขณะนี้ยังไม่มีการรายงานการเกิดโรคไข้หวัดนก แต่เพื่อเป็นการป้องกัน และควบคุมโรค จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือ ร่วมใจจากประชาชนทุกคน ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำ และทำความรู้จักกับโรคไข้หวัดนก ดังต่อไปนี้


  อ่านต่อไป (2751 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
  สถานการณ์โรคไข้หวัดนกในคน สิ้นสุดวันที่ 6 พฤศจิกายน 2548
  เมื่อ วันจันทร์ 07 พฤศจิกายน 2005 - 13:19 ::: ผู้บันทึก: prweb ::: 5826 คนอ่าน

  ไข้หวัดนก

  การเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในคน
  สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
  เบอร์โทรศัพท์ 02-590-1882, 02-590-1876 โทรสาร 02-591-8579

  http://epid.moph.go.th/invest/ai/aimain.php

  สถานการณ์โรคไข้หวัดนกในคน สิ้นสุดวันที่ 6 พฤศจิกายน 2548

  I. สถานการณ์โรคประเทศไทย พ.ศ. 2548

  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 จนถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2548 สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่หรือปอดบวม ที่อยู่ในข่ายเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและสํานักงานป้องกันควบคุมโรคเขต จากการตรวจสอบและวิเคราะห์สถานการณ์ สรุปผลดังนี้

 • 1. ได้รับรายงานผู้อยู่ในข่ายเฝ้าระวังโรค สะสม 1,682 ราย จาก 73 จังหวัด ที่ได้รับรายงานวันนี้ 42 ราย จากนนทบุรี 9 ราย, สุพรรณบุรี 6 ราย, กาญจนบุรี 5 ราย, พระนครศรี อยุธยา 4 ราย, กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี สระบุรี จังหวัดละ 2 ราย, และอ่างทอง นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรปราการ ปราจีนบุรี นครนายก เชียงราย แม่ฮ่องสอน สุโขทัย พิษณุโลก นครสวรรค์ อุดรธานี จังหวัดละ 1 ราย ไม่พบผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงหรือเสียชีวิต

 • 2. ผู้ป่วยยืนยันไข้หวัดนก รวม 3 ราย ที่กาญจนบุรี 2 ราย เสียชีวิต 1 ราย และอีก 1 รายที่นนทบุรี/กรุงเทพมหานคร

 • 3. ไม่มีผู้ป่วยเข้าข่ายสงสัยไข้หวัดนก
 • สรุป :
  • ปี 2548 พบผู้ป่วยไข้หวัดนกที่ยืนยัน 3 ราย
  • ยังไม่พบการป่วยที่เกิดจากคนติดต่อสู่คน


  อ่านต่อไป (4078 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
  สถานการณ์โรคไข้หวัดนกในคน 31 ตุลาคม 2548
  เมื่อ วันอังคาร 01 พฤศจิกายน 2005 - 13:55 ::: ผู้บันทึก: prweb ::: 6050 คนอ่าน

  ไข้หวัดนก

  การเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในคน
  สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
  เบอร์โทรศัพท์ 02-590-1882, 02-590-1876 โทรสาร 02-591-8579

  http://epid.moph.go.th/invest/ai/aimain.php

  สถานการณ์โรคไข้หวัดนกในคน สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2548

  I. สถานการณ์โรคประเทศไทย พ.ศ. 2548

  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2548 สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่หรือปอดบวม ที่อยู่ในข่ายเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและสํานักงานป้องกันควบคุมโรคเขต จากการตรวจสอบและวิเคราะห์สถานการณ์ สรุปผลดังนี้

 • ได้รับรายงานผู้อยู่ในข่ายเฝ้าระวังโรค สะสม 1,434 ราย จาก 70 จังหวัด ที่ได้รับรายงานวันนี้ 30 ราย ผู้ป่วยที่เสียชีวิตด้วยปอดอักเสบ 1 ราย ซึ่งรายงานให้ทราบแล้วเมื่อวานนี้จากการสอบสวนพบว่า ผู้ป่วยเลี้ยงไก่ชนแต่ไม่มีตาย และผลการตรวจหาเชื้อไวรัสไข้หวัดนกด้วยวิธี PCR จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้ผลลบแล้วจึงตัดออกจากการสงสัย

 • ผู้ป่วยยืนยันไข้หวัดนก เพิ่มขึ้น 1 ราย ที่กรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้นเป็น 3 ราย เสียชีวิต 1 ราย เป็นผู้ป่วยหญิงอายุ 50 ปบ้านที่อยู่อาศัยประจํา ในเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เริ่มป่วยวันที่ 26 ตุลาคม 2548 ด้วยอาการไข้(38.4๐C) ไอ เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2548 พบมีปอดอักเสบ การตรวจหาเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A ด้วยวิธี Rapid test ให้ผลลบ ได้รับยาต้านไวรัส (Tamiflu) ต่อมาในวันที่ 31 ตุลาคม 2548 ผลการตรวจสารคัดหลั่งจากโพรงจมูกเบื้องต้นพบสารพันธุกรรมของเชื้อไข้หวัดนก ผู้ป่วยให้ประวัติว่าบ้านที่อาศัยประจําไม่ได้เลี้ยงสัตว์และไม่มีสัตว์ปีกป่วยตายในละแวกบ้านแต่อย่างใด แต่ระหว่างวันที่ 9–15 ตุลาคม 2548 ผู้ป่วยได้เดินทางไปเยี่ยมและพักอยู่กับสามีที่บ้านในหมู่ 3 ตำาบลพิมลราช อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเลี้ยงไก่ชนและไก่แจ้ไว้ประมาณ 30 ตัวแบบปล่อยหากินอิสระ ต่อมาพบว่าไก่ที่สามีเลี้ยงไว้ป่วยตายทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2548 (ซึ่งพื้นที่หมู3 ตําบลพิมลราช อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี กรมปศุสัตว์ประกาศว่าเป็นพื้นที่ตรวจพบเชื้อไข้หวัดนกในสัตว์ปีกเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2548)

 • ไม่มีผู้ป่วยเข้าข่ายสงสัยไข้หวัดนก
 • สรุป :
  • ปี 2548 พบผู้ป่วยไข้หวัดนกที่ยืนยัน 3 ราย
  • ยังไม่พบการป่วยที่เกิดจากคนติดต่อสู่คน


  อ่านต่อไป (3724 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
  สถานการณ์โรคไข้หวัดนกในคน 29 ตุลาคม 2548
  เมื่อ วันจันทร์ 31 ตุลาคม 2005 - 10:17 ::: ผู้บันทึก: prweb ::: 5292 คนอ่าน

  ไข้หวัดนก

  การเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในคน
  สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
  เบอร์โทรศัพท์ 02-590-1882, 02-590-1876 โทรสาร 02-591-8579

  http://epid.moph.go.th/invest/ai/aimain.php

  สถานการณ์โรคไข้หวัดนกในคน สิ้นสุดวันที่ 29 ตุลาคม 2548

  I. สถานการณ์โรคประเทศไทย พ.ศ. 2548

  ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2548 จนถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2548 สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่หรือปอดบวม ที่อยู่ในข่ายเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและสํานักงานป้องกันควบคุมโรคเขต จากการตรวจสอบและวิเคราะห์สถานการณ์ สรุปผลดังนี้

  1. ได้รับรายงานผู้อยู่ในข่ายเฝ้าระวังโรค สะสม 1,369 ราย จาก 70 จังหวัด ที่ได้รับรายงานวันนี้ 28 ราย ไม่พบผู้ป่วยเข้าข่ายสงสัย
  2. ผู้ป่วยยืนยันไข้หวัดนก รวม 2 ราย เสียชีวิต 1 ราย เท่าเดิม ที่จังหวัดกาญจนบุรี
  3. สถานการณ์จังหวัดพิจิตร ขณะนี้ไม่มีผู้ป่วยสงสัยไข้หวัดนก ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2548 จนถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2548 มีรายงานผู้ป่วยในข่ายการเฝ้าระวัง 9 ราย กรณีผู้ป่วยหญิงอายุ 20 ปอําเภอเมือง ตําบลดงกลาง มีประวัติเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่ง และเป็ดตายผลตรวจเอ็กซ์เรย์ปอดปกติ ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการพบไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ที่พบในคนตามฤดูกาล (Influenza A H3) ส่วนผู้ป่วยที่เหลือไม่พบสารพันธุกรรมของไข้หวัดใหญ่
  4. ไม่มีผู้ป่วยเข้าข่ายสงสัยไข้หวัดนก

  สรุป :
  • ปี 2548 พบผู้ป่วยไข้หวัดนกที่ยืนยัน 2 ราย
  • ยังไม่พบการป่วยที่เกิดจากคนติดต่อสู่คน


  อ่านต่อไป (3736 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
  การประชุมเตรียมความพร้อมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก
  เมื่อ วันจันทร์ 31 ตุลาคม 2005 - 09:44 ::: ผู้บันทึก: Admin ::: 5784 คนอ่าน

  ไข้หวัดนก

  การนำเสนอในการประชุมเตรียมความพร้อมในการป้องกันไม่ให้คนติดเชื้อไข้หวัดนก
  อาคาร 7 ชั้น 9 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข 27 ตุลาคม 2548  แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
  สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เตือนระวังไข้หวัดนก
  เมื่อ วันเสาร์ 29 ตุลาคม 2005 - 11:30 ::: ผู้บันทึก: Admin ::: 5879 คนอ่าน

  ไข้หวัดนก
  นายสมชาย โรจนรัตนางกูร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เปิดเผยว่า เนื่องด้วยในขณะนี้ ได้มีการระบาดของไข้หวัดนก ในสัตว์ปีกหลายจังหวัด จังหวัดสุโขทัยจึงขอเตือนให้ ประชาชนระมัดระวัง และป้องกันตนเองจากไข้หวัดนก โดยเคร่งครัด ดังนี้

  1. การติดโรคจากสัตว์ปีกมาสู่คน โดยการสัมผัสกับอุจจาระ ปัสสาวะ น้ำมูล น้ำลาย ของสัตว์ปีก

  2. หากพบสัตว์ปีกเช่น นก เป็ด ไก่ ตาย ให้ใช้ผ้าปิด ปาก ,จมูก และสวมถุงมือจับซากสัตว์นำไปฝังดิน ให้อย่างน้อย 1 เมตร หรือ เผาตรงบริเวณที่สัตว์ตาย และราดน้ำด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ เช่น คอลลีน ปูนขาว หรือน้ำต้มเดือด และรีบแจ้งปศุสัตว์ อำเภอ, จังหวัด ,สาธารณสุข กำนันผู้ใหญ่บ้าน โดยเร็ว
  3. หลังจากสัมผัสสัตว์ปีก ไม่ว่าจะเป็นหรือตาย ให้รีบล้างมือด้วยสบู่ทุกครั้ง

  4. หากมีอาการไข้ ไอ เหนื่อย หอบ หลังจากการสัมผัสสัตว์ปีก ภายใน 7 วัน ให้รีบพบแพทย์ทันที

  5. ระวังและดูแลสุขภาพร่างกาย ให้แข็งแรงตลอดเวลา

  6. เมื่อนำสัตว์ปีกมาปรุงเป็นอาหารรับประทาน เพื่อความปลอดภัย ต้องทำให้สุกและผู้ปรุงต้องล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง

  7. ห้ามนำสัตว์ปีกที่ป่วย มาชำแหละ หรือปรุงอาหาร โดยเด็ดขาด

  8. ห้ามเด็กเล่นดินทรายที่เปื้อนมูลสัตว์ หรือเล่นในบริเวณที่มีการชำแหละสัตว์ และให้เด็กล้างมือทุกครั้งที่สัมผัส


  หากท่านมีปัญหา ให้ปรึกษาที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สุโขทัย โทรศัพท์ 055- 673559 สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดสุโขทัย โทรศัพท์ 055-699427 หรือโรงพยาบาล , สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สถานีอนามัยทุกแห่ง

  โดย ส.ปชส.สุโขทัย กรมประชาสัมพันธ์


  แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
  สถานการณ์โรคไข้หวัดนกในคน 27 ตุลาคม 2548
  เมื่อ วันศุกร์ 28 ตุลาคม 2005 - 16:34 ::: ผู้บันทึก: prweb ::: 5164 คนอ่าน

  ไข้หวัดนก

  การเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในคน
  สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
  เบอร์โทรศัพท์ 02-590-1882, 02-590-1876 โทรสาร 02-591-8579

  http://epid.moph.go.th/invest/ai/aimain.php

  สถานการณ์โรคไข้หวัดนกในคน สิ้นสุดวันที่ 27 ตุลาคม 2548

  I. สถานการณ์โรคประเทศไทย พ.ศ. 2548

  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 จนถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2548 สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่หรือปอดบวม ที่อยู่ในข่ายเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและสํานักงานป้องกันควบคุมโรคเขต จากการตรวจสอบและวิเคราะหสถานการณ์ สรุปผลดังนี้

  1. ได้รับรายงานผู้อยู่ในข่ายเฝ้าระวังโรค สะสม 1,273 ราย จาก 69 จังหวัด ที่ได้รับรายงานวันนี้ 43 ราย ไม่พบผู้ป่วยเข้าข่ายสงสัย
  2. ผู้ป่วยยืนยันไข้หวัดนก รวม 2 ราย เสียชีวิต 1 ราย เท่าเดิม ที่จังหวัดกาญจนบุรี
  3. ไม่มีผู้ป่วยเข้าข่ายสงสัยไข้หวัดนก

  สรุป :
  • ปี 2548 พบผู้ป่วยไข้หวัดนกที่ยืนยัน 2 ราย
  • ยังไม่พบการป่วยที่เกิดจากคนติดต่อสู่คน


  อ่านต่อไป (4140 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
  ย้อนกลับ < เลือกหน้า4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  > ต่อไป : หัวข้อหลัก


  Web site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

  โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
  อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331

  Powered by the AutoTheme HTML Theme System
  Page created in 0.343354 Seconds