ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

หน่วยงาน

 

แบบฟอร์มต่าง ๆ ของ รพ.
 แบบฟอร์มต่าง ๆ ของ รพ.

กิจกรรมคุณภาพ
 กิจกรรม 5ส.

ศูนย์ ICT
 ข้อมูลการสแกนลายนิ้วมือ (หน่วยงาน)
 ข้อมูลการสแกนลายนิ้วมือ (รายคน)
 ระบบคำขอออนไลน์
 แจ้งปัญหาระบบคอมพิวเตอร์

กลุ่มภารกิจอำนวยการ
 ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
 ข่าว/ประกาศรับสมัครงาน
 ข่าว/ประกาศการย้าย
 ข้อมูลบุคลากรรายบุคคล NonHR
 ระเบียบ/คำสั่ง
 แบบฟอร์มเลื่อนระดับ
 แบบฟอร์มอื่น ๆ

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 ข้อมูลอัตราพัฒนาบุคลากร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แผนพัสดุครุภัณฑ์ประจำปี
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง
 Form Template สำหรับเสนอข่าวสารโรงพยาบาล

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการพยาบาล
 งาน IC
 ศูนย์ประคับคองฯ
 งานคุณภาพการพยาบาล
 คลินิกเคมีบำบัด

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 กิจกรรมบำบัด
 แพทย์แผนไทย
 KM เวชกรรมฟื้นฟู

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 ข่าวสารและแบบฟอร์มเกี่ยวกับบ้านพัก รพ.

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน

xraypacs xraypacs

KM srisangworn

sahakorn srisangworn


ย้อนกลับ < เลือกหน้า4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  > ต่อไป : หัวข้อหลัก
สถานการณ์โรคไข้หวัดนกในคน 26 ตุลาคม 2548
เมื่อ วันพฤหัสบดี 27 ตุลาคม 2005 - 15:54 ::: ผู้บันทึก: prweb ::: 5055 คนอ่าน

ไข้หวัดนก

การเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในคน
สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

เบอร์โทรศัพท์ 02-590-1882, 02-590-1876
โทรสาร 02-591-8579

http://epid.moph.go.th/invest/ai/aimain.php


สถานการณ์โรคไข้หวัดนกในคน สิ้นสุดวันที่ 26 ตุลาคม 2548

I. สถานการณ์โรคประเทศไทย พ.ศ. 2548

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 จนถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2548 สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ไดัรับรายงานผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ หรือปอดบวม ที่อยู่ในข่ายเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และสํานักงานป้องกันควบคุมโรคเขต จากการตรวจสอบและวิเคราะห์สถานการณ์ สรุปผลดังนี้


อ่านต่อไป (4369 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
สถานการณ์โรคไข้หวัดนกในคน 25 ตุลาคม 2548
เมื่อ วันพุธ 26 ตุลาคม 2005 - 14:54 ::: ผู้บันทึก: Admin ::: 4682 คนอ่าน

ไข้หวัดนก

การเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในคน
สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

เบอร์โทรศัพท์ 02-590-1882, 02-590-1876
โทรสาร 02-591-8579

http://epid.moph.go.th/invest/ai/aimain.php


สถานการณ์โรคไข้หวัดนกในคน วันที่ 25 ตุลาคม 2548

I. สถานการณ์โรคประเทศไทย พ.ศ. 2548

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 จนถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2548 สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ไดัรับรายงานผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ หรือปอดบวม ที่อยู่ในข่ายเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และสํานักงานป้องกันควบคุมโรคเขต จากการตรวจสอบและวิเคราะห์สถานการณ์ สรุปผลดังนี้


อ่านต่อไป (5123 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
สถานการณ์โรคไข้หวัดนกในคน 21 ตุลาคม 2548
เมื่อ วันศุกร์ 21 ตุลาคม 2005 - 13:29 ::: ผู้บันทึก: Admin ::: 6117 คนอ่าน

ไข้หวัดนก


สถานการณ์โรคไข้หวัดนกในคนสิ้นสุดวันที่ 21 ตุลาคม 2548

I. สถานการณ์โรคไข้หวัดนกในคน ปี พ.ศ.2548ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 จนถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2548 สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ได้รับรายงานผู้ป่วย โรคไข้หวัดใหญ่ หรือปอดบวม ที่อยู่ในข่ายเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และ สํานักงานป้องกันควบคุมโรคเขต สะสมรวม 1,130 ราย จาก 66 จังหวัด

จากการตรวจสอบและวิเคราะห์ สถานการณ์ สรุปผลดังนี้


อ่านต่อไป (7664 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
สถานการณ์โรคไข้หวัดนกในคน 20 ตุลาคม 2548
เมื่อ วันพฤหัสบดี 20 ตุลาคม 2005 - 18:29 ::: ผู้บันทึก: Admin ::: 5135 คนอ่าน

ไข้หวัดนก

การเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในคน
สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

เบอร์โทรศัพท์ 02-590-1882, 02-590-1876
โทรสาร 02-591-8579

http://epid.moph.go.th/invest/ai/aimain.php


สถานการณ์โรคไข้หวัดนกในคนสิ้นสุดวันที่ 20 ตุลาคม 2548

I. สถานการณ์โรคประเทศไทย พ.ศ. 2548

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 จนถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2548 สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ได้รับราย งานผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่หรือปอดบวม ที่อยู่ในข่ายเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และ สํานักงานป้องกันควบคุมโรคเขต สะสมรวม 1,120 ราย จาก 66 จังหวัด จากการตรวจสอบและวิเคราะห์สถาน การณ์ สรุปผลดังนี้


อ่านต่อไป (11112 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
จะต้องเพิ่ม คำนิยาม ไข้หวัดนกในคนในเด็กหรือยัง?
เมื่อ วันศุกร์ 18 กุมภาพันธ์ 2005 - 18:19 ::: ผู้บันทึก: Admin ::: 4561 คนอ่าน

ไข้หวัดนกจะต้องเพิ่ม คำนิยาม ไข้หวัดนกในคนในเด็กหรือยัง?

บทความจาก วารสารการแพทย์ New England Journal Of Medicine ฉบับ 17 กุมภาพันธ์ 2548

ผู้ป่วยเด็ก ป่วยตายจากโรคไข้หวัดนก Influenza A (H5N1) มาหาแพทย์ด้วยอาการอุจจาระร่วงและโคมา

เรื่องย่อมีดังนี้


อ่านต่อไป (976 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
สถานการณ์โรคไข้หวัดนกในคน 30 พฤศจิกายน 2547
เมื่อ วันพุธ 01 ธันวาคม 2004 - 09:16 ::: ผู้บันทึก: Admin ::: 5917 คนอ่าน

ไข้หวัดนก
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2547 จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2547 เวลา 18.00 น. สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่หรือปอดบวม ที่อยู่ในข่ายการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก จาก สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และสํานักงานป้องกันควบคุมโรคเขต จากการตรวจสอบและวิเคราะห์สถานการณ์ สรุปผลดังนี้
1. จํานวนผู้ป่วยที่ได้แจ้งใหม่ วันนี้ 6 ราย จาก จังหวัด สุโขทัย 2 ราย, นนทบุรี สิงห์บุรี กําพงเพชร ยโสธร จังหวัดละ 1 ราย รวมสะสมตั้งแต่ 1 กรกฎาคม จํานวน 2,147 ราย จาก 72 จังหวัด
2. ผู้ป่วยยืนยันไข้หวัดนก ด้วยผลทางห้องปฏิบัติการ พบเชื้อ Influenza A (H5N1) • จํานวน 5 ราย รักษาหาย 1 ราย เสียชีวิต 4 ราย • พบที่จังหวัดปราจีนบุรี 1 ราย กําแพงเพชร 2 ราย เพชรบูรณ์ 1 ราย และ สุโขทัย 1 ราย
3. ผู้ป่วยน่าจะเป็น เนื่องจากมีอาการเข้าได้ตามนิยาม และ เสียชีวิต หรือมีอาการระบบหายใจล้มเหลวหรือ มีผลการตรวจเบื้องต้นพบมีการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่กลุ่ม A จํานวน 1 ราย ที่จังหวัดกําแพงเพชร
4. ผู้ป่วยสงสัย เนื่องจากมีอาการเข้าได้ตามนิยาม จํานวน 1 ราย ที่จังหวัดกําแพงเพชร

5. อยู่ระหว่างการสอบสวน เพื่อติดตามข้อมูลเพิ่มเติมทั้งทางคลินิก และประวัติการสัมผัสปัจจัยเสี่ยง รวม 32 ราย จําแนกตาม ภาค/จังหวัด ต่างๆ ดังนี้
   • กลาง :- กรุงเทพมหานคร 5 ราย, ปทุมธานี 2 ราย, พระนครศรีอยุธยา จันทบุรี สมุทรปราการ จังหวัดละ 1 ราย
   • เหนือ :- กําแพงเพชร 7 ราย, สุโขทัย 2 ราย และ พะเยา 2 ราย
   • ตะวันออกเฉียงเหนือ :- เลย 3 ราย, และ ยโสธร 3 ราย
   • ภาคใต้ :- สุราษฎร์ธานี 3 ราย, และ นครศรีธรรมราช 2 ราย

6. ตัดออกจากการสงสัย เนื่องจาก ไม่เข้านิยาม หรือมีผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากเชื้อสาเหตุอื่น รวม 2108 ราย

อ่านต่อไป (2516 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
คําถาม-ตอบเรื่องไข้หวัดนก
เมื่อ วันพุธ 10 พฤศจิกายน 2004 - 17:57 ::: ผู้บันทึก: Admin ::: 10291 คนอ่าน

ไข้หวัดนกคําถาม-ตอบเรื่องไข้หวัดนก
กลุ่มโรคติดต่ออุบัติใหม่-อุบัตซ้ำ

สํานักโรคติดต่อทั่วไป 9พ.ย.2547

อ่านต่อไป (11312 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
สถานการณ์โรคไข้หวัดนกในคน 5 พฤศจิกายน 2547
เมื่อ วันเสาร์ 06 พฤศจิกายน 2004 - 13:18 ::: ผู้บันทึก: Admin ::: 5892 คนอ่าน

ไข้หวัดนก
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2547 จนถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2547 เวลา 18.00 น. สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่หรือปอดบวม ที่อยู่ในข่ายการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก จาก สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และสํานักงานป้องกันควบคุมโรคเขต จากการตรวจสอบและวิเคราะห์สถานการณ์ สรุปผลดังนี้

1. จํานวนผู้ป่วยที่ได้แจ้งใหม่ วันนี้ 41 ราย จาก 16 จังหวัด เรียงตามลําดับจากมากไปน้อย ดังนี้
สุโขทัย 15 ราย, พิจิตร 5 ราย, ลําปาง 4 ราย, สุพรรณบุรี 4 ราย, ลพบุรี 2 ราย, ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง กาญจนบุรี นครปฐม เชียงราย กําแพงเพชร อุดรธานี เลย บุรีรัมย์ สงขลา จังหวัดละ 1 ราย
รวมสะสมตั้งแต่ 1 กรกฎาคม จํานวน 1,744 ราย จาก 72 จังหวัด

2. ผู้ป่วยยืนยันไข้หวัดนก ด้วยผลทางห้องปฏิบัติการ พบเชื้อ Influenza A (H5N1)
• จํานวน 5 ราย รักษาหาย 1 ราย เสียชีวิต 4 ราย
• พบที่จังหวัดปราจีนบุรี 1 ราย กําแพงเพชร 2 ราย เพชรบูรณ์ 1 ราย และ สุโขทัย 1 ราย

3. ผู้ป่วยน่าจะเป็น เนื่องจากมีอาการเข้าได้ตามนิยาม และ เสียชีวิต หรือมีอาการระบบหายใจล้มเหลวหรือ มีผลการตรวจเบื้องต้นพบมีการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่กลุ่ม A จํานวน 1 ราย ที่จังหวัดกําแพงเพชร

4. ผู้ป่วยสงสัย เนื่องจากมีอาการเข้าได้ตามนิยาม จํานวน 1 ราย ที่จังหวัดกําแพงเพชร

5. อยู่ระหว่างการสอบสวน เพื่อติดตามข้อมูลเพิ่มเติมทั้งทางคลินิก และประวัติการสัมผัสปัจจัยเสี่ยง รวม 150 ราย จําแนกตาม ภาค/จังหวัด ต่างๆ ดังนี้

• กลาง :- สุพรรณบุรี 10 ราย, ลพบุรี 9 ราย, จันทบุรี 4 ราย, ปทุมธานี 3 ราย, ชัยนาท 2 ราย, ชลบุรี 2 ราย, อ่างทอง 2 ราย, กาญจนบุรี 2 ราย, กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี สิงห์บุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร เพชรบุรี สมุทรปราการ และ ระยอง นครปฐม จังหวัดละ 1 ราย
• เหนือ :- สุโขทัย 54 ราย, กําแพงเพชร 4 ราย, เชียงราย 4 ราย, ตาก 3 ราย, พิษณุโลก 2 ราย, พิจิตร 6 ราย, ลําปาง 5 ราย, แม่ฮ่องสอน 2 ราย, อุตรดิตถ์ 2 ราย
• ตะวันออกเฉียงเหนือ :- กาฬสินธุ์ 5 ราย, อุดรธานี 4 ราย, เลย 3 ราย, นครราชสีมา 2 ราย, สุรินทร์ 2 ราย, บุรีรัมย์ 2 ราย, หนองคาย และ ศรีสะเกษ จังหวัดละ 1 ราย
• ภาคใต้ :- สุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช และ สงขลา จังหวัดละ 1 ราย

6. ตัดออกจากการสงสัย เนื่องจาก ไม่เข้านิยาม หรือมีผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากเชื้อสาเหตุอื่น รวม 1587 ราย


อ่านต่อไป (2514 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
สถานการณ์โรคไข้หวัดนกในคน 2 พฤศจิกายน 2547
เมื่อ วันพุธ 03 พฤศจิกายน 2004 - 11:11 ::: ผู้บันทึก: Admin ::: 5147 คนอ่าน

ไข้หวัดนกสถานการณ์โรคไข้หวัดนกในคน สิ้นสุดวันที่ 2 พฤศจิกายน 2547
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2547 ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2547 เวลา 18.00 น. สํานักระบาดวิทยาได้;รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่หรือปอดบวม ที่อยู่ในข่ายเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก รวม 1,606 ราย จาก 72 จังหวัด สรุปผลการสอบสวนเบื้องต้น มีดังนี้

1. ผู้ป่วยยืนยัน 5 ราย เสียชีวิต 4 ราย เท่าเดิม ที่จังหวัดปราจีนบุรี 1 ราย กําแพงเพชร 2 ราย เพชรบูรณ์ 1 ราย และ สุโขทัย 1 ราย
2. ผู้ป่วยน่าจะเป็น 1 ราย ที่จังหวัดกําแพงเพชร
3. ผู้ป่วยสงสัย1 ราย ที่จังหวัดกําแพงเพชร
รายละเอียดในตารางที่ 1

ตารางที่1 รายละเอียด ผู้ป่วยยืนยัน , ผู้ป่วยน่าจะเป็น, และผู้ป่วยสงสัย ไข้หวัดนก
ลําดับ
ที่
เพศ อายุ ที่อยู่ วันเริ่มป่วย โรงพยาบาล
ที่รับรักษา
การวินิจฉัย ผลการ
รักษา
ประเภท
ผู้ป่วย
1 ชาย 18 ต.เขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 31 ส.ค.2547 กบินทร์บุรี Pneumonia เสียชีวิต
8 กย. 47
ยืนยัน
ไข้หวัดนก
2 หญิง 26 ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กําแพงเพชร * 11 ก.ย.2547 ปากเกร็ดเวชการ Pneumonia เสียชีวิต
20 กย. 47
ยืนยัน
ไข้หวัดนก
3 หญิง 32 ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กําแพงเพชร 16 ก.ย.2547 กําแพงเพชร Pneumonia หาย
8 ตค.47
ยืนยัน
ไข้หวัดนก
4 หญิง 9 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 23 ก.ย.2547 ชนแดน ส่งต่อ
รพ.เพชรบูรณ์
Pneumonia เสียชีวิต
3 ตค.47
ยืนยัน
ไข้หวัดนก
5 หญิง 14 ต. ป่างิ้ว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 8 ต.ค. 47 รพ.ศรีสังวร Pneumonia เสียชีวิต
19 ต.ค.47
ยืนยัน
ไข้หวัดนก
6 หญิง 11 ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กําแพงเพชร 2 ก.ย.2547 คลองขลุง Pneumonia เสียชีวิต
8 กย.47
น่าจะเป็น
ไข้หวัดนก
7 ชาย 13 ต.บ่อถ้ำ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กําแพงเพชร 15 ก.ย.2547 รพ.ขาณุวรลักษณ์-รพ.นครสวรรค์ Pneumonia เสียชีวิต
21 กย.47
สงสัย
ไข้หวัดนก
หมายเหตุ* เป็นที่อยู่ขณะเริ่มป่วย

4. ผู้ป่วยรับแจ้งใหม่วันนี้ 39 ราย จาก 18 จังหวัด
5. อยู่ระหว่างการสอบสวน รวม 101 ราย เป็นผู้ป่วยจาก ภาค/จังหวัด ต่างๆ ดังนี้
• กลาง :- สุพรรณบุรี 5 ราย, ลพบุรี 4 ราย, กรุงเทพมหานคร 2 ราย, ปทุมธานี 2 ราย, ราชบุรี 2 ราย,พระนครศรีอยุธยา อางทอง สิงหบุรี สระบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธสมุทรปราการ ปราจีนบุรี และชลบุรี จังหวัดละ 1 ราย
• เหนือ :- สุโขทัย 27 ราย, กําแพงเพชร 8 ราย, เชียงราย 3 ราย, ตาก 3 ราย, อุตรดิตถ 2 ราย, เชียงใหมลําปาง แมฮองสอน พิษณุโลก นครสวรรค และอุทัยธานี จังหวัดละ 1 ราย
• ตะวันออกเฉียงเหนือ :- กาฬสินธุ 4 ราย, บุรีรัมย 2 ราย, สุรินทร 2 ราย, ศรีสะเกษ 2 ราย, อุดรธานี เลย หนองคาย นครราชสีมา และ ชัยภูมิ จังหวัดละ 1 ราย
• ภาคใต้ :- นครศรีธรรมราช 2 ราย, กระบี่ 2 ราย, สงขลา 2 ราย, สตูล 2 ราย, สุราษฎรธานี ชุมพร และ ปตตานี จังหวัดละ 1 ราย

6. มีผูปวยจําหนายออกวันนี้ 64 ราย รวมจําหนายออกทั้งสิ้น ณ วันนี้ 1498 ราย


อ่านต่อไป (294 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
สถานการณ์โรคไขิหวัดนกในคน 26 ตุลาคม 2547
เมื่อ วันอังคาร 26 ตุลาคม 2004 - 19:25 ::: ผู้บันทึก: Admin ::: 6372 คนอ่าน

ไข้หวัดนกสถานการณ์โรคไขิหวัดนกในคน สิ้นสุดวันที่ 26 ตุลาคม 2547
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2547 ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2547 เวลา 18.00 น. สํานักระบาดวิทยาได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่หรือปอดบวม ที่อยู่ในข่ายเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก รวม 1,351 ราย จาก 71 จังหวัด จังหวัดใหม่ที่มีรายงานเข้ามาในวันนี้คือ ภูเก็ต (รายละเอียดในภาคผนวก) สรุปผลการสอบสวนเบื้องต้น มีดังนี้

1. ผู้ป่วยยืนยัน 5 ราย เสียชีวิต 4 ราย เท่าเดิม ที่จังหวัดปราจีนบุรี 1 ราย กําแพงเพชร 2 ราย เพชรบูรณ์ 1 ราย และ สุโขทัย 1 ราย
2. ผู้ป่วยน่าจะเป็น 1 ราย ที่จังหวัดกําแพงเพชร
3. ผู้ป่วยสงสัย1 ราย ที่จังหวัดกําแพงเพชร
รายละเอียดในตารางที่ 1

ตารางที่1 รายละเอียด ผู้ป่วยยืนยัน , ผู้ป่วยน่าจะเป็น, และผู้ป่วยสงสัย ไข้หวัดนก
ลําดับ
ที่
เพศ อายุ ที่อยู่ วันเริ่มป่วย โรงพยาบาล
ที่รับรักษา
การวินิจฉัย ผลการ
รักษา
ประเภท
ผู้ป่วย
1 ชาย 18 ต.เขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 31 ส.ค.2547 กบินทร์บุรี Pneumonia เสียชีวิต
8 กย. 47
ยืนยัน
ไข้หวัดนก
2 หญิง 26 ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กําแพงเพชร * 11 ก.ย.2547 ปากเกร็ดเวชการ Pneumonia เสียชีวิต
20 กย. 47
ยืนยัน
ไข้หวัดนก
3 หญิง 32 ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กําแพงเพชร 16 ก.ย.2547 กําแพงเพชร Pneumonia หาย
8 ตค.47
ยืนยัน
ไข้หวัดนก
4 หญิง 9 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 23 ก.ย.2547 ชนแดน ส่งต่อ
รพ.เพชรบูรณ์
Pneumonia เสียชีวิต
3 ตค.47
ยืนยัน
ไข้หวัดนก
7 หญิง 14 ต. ป่างิ้ว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 8 ต.ค. 47 รพ.ศรีสังวร Pneumonia เสียชีวิต
19 ต.ค.47
ยืนยัน
ไข้หวัดนก
5 หญิง 11 ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กําแพงเพชร 2 ก.ย.2547 คลองขลุง Pneumonia เสียชีวิต
8 กย.47
น่าจะเป็น
ไข้หวัดนก
6 ชาย 13 ต.บ่อถ้ำ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กําแพงเพชร 15 ก.ย.2547 รพ.ขาณุวรลักษณ์-รพ.นครสวรรค์ Pneumonia เสียชีวิต
21 กย.47
สงสัย
ไข้หวัดนก
หมายเหตุ* เป็นที่อยู่ขณะเริ่มป่วย

4. ผู้ป่วยรับแจ้งใหม่วันนี้ 29 ราย จาก 17 จังหวัด
5. อยู่ระหว่างการสอบสวน รวม 112 ราย เป็นผู้ป่วยจาก ภาค/จังหวัด ต่างๆ ดังนี้
• กลาง :- ลพบุรี 14 ราย, ชลบุรี 7 ราย, สุพรรณบุรี 7 ราย, สมุทรสาคร 3 ราย, ปทุมธานี 2 ราย, พระนครศรีอยุธยา 2ราย, ชัยนาท 2 ราย, นครปฐม 2 ราย, ฉะเชิงเทรา 2 ราย, อ่างทอง ราชบุรี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นครนายก สระแก้ว ระยอง และ จันทบุรี จังหวัดละ 1 ราย
• เหนือ :- สุโขทัย 16 ราย, นครสวรรค์ 4 ราย, กําแพงเพชร 4 ราย, ตาก 3 ราย, ลําปาง 2 ราย, เชียงราย 2 ราย,พิจิตร 2 ราย, แม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์ จังหวัดละ 1 ราย
• ตะวันออกเฉียงเหนือ :- กาฬสินธุ์ 4 ราย, บุรีรัมย์ 3 ราย, อุดรธานี 2 ราย, เลย 2 ราย,สุรินทร์ 2 ราย, หนองบัวลําภู หนองคาย นครราชสีมา อุบลราชธานี จังหวัดละ 1 ราย
• ภาคใต้ :- ปัตตานี 3 ราย, นครศรีธรรมราช 2 ราย, กระบี่ 2 ราย, สงขลา 2 ราย, สตูล 2 ราย

6. วันนี้ไม่มีผู้ป่วยจําหน่ายออก ขอแก้ไขยอดรวมจํานวนผู้ป่วยจําหน่ายออกเมื่อวานนี้ จาก 1238 เป็น 1232 ราย เนื่องจากเป็นรายงานผู้ป่วยซ้ํา


อ่านต่อไป (294 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
ย้อนกลับ < เลือกหน้า4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  > ต่อไป : หัวข้อหลัก


Web site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 1.437028 Seconds