ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

Main Menu

 
 หน้าหลัก
 QualityOnline
 WWW3
 SSWRisk
 KMnet

บริการ
 ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล
 แผนที่ที่ตั้งโรงพยาบาล
 ปฎิทินกำหนดการ
 โทรศัพท์ภายใน
 อนุสรณ์ 60 ปี ศรีสังวร
 รายงานการประชุม กบห.
 ตารางแพทย์ตรวจOPD
 ตรวจสอบสิทธิ : สุโขทัย
 ตรวจสอบสิทธิ : จ่ายตรง
 ตรวจสอบสิทธิ : ธนาคาร
 รายงานยอดผู้ป่วยใน
 อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน
 การแยกประเภทผู้ป่วยใน
 ประวัติการรักษาผู้ป่วย
 ระบบ Finger Scan
 พจนานุกรม
 กระดานข่าว
 ห้องสมุด
 อัลบัมภาพ
 ค้นหา
 อัตราค่ารักษาพยาบาล

หน่วยงาน

 

กลุ่มอำนวยการ
 ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แบบเสนอความต้องการพัสดุ
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง
 Form Template สำหรับเสนอข่าวสารโรงพยาบาล

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการฯ
 งาน IC
 งานคุณภาพการพยาบาล
 คลินิกเคมีบำบัด
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 กิจกรรมบำบัด
 แพทย์แผนไทย
 KM เวชกรรมฟื้นฟู

ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ข่าวสารบ้านพัก รพ.

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน

xraypacs xraypacs


IPD Sticker

Water Electric charge

PIS Web

รายการใช้วัสดุ-เพื่อเสนอราคาKM srisangwornsahakorn srisangworn


เลือกหน้า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  หน้าทั้งหมด:67 > ต่อไป : หัวข้อหลัก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เมื่อ วันอังคาร 15 กันยายน 2020 - 16:16 ::: ผู้บันทึก: ict003 ::: 82 คนอ่าน

สอบ_ประกวดราคา
ประกาศจังหวัดสุโขทัย
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อไป (258 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเพิ่มขนาดสายไฟฟ้าแรงสูง
เมื่อ วันศุกร์ 11 กันยายน 2020 - 16:43 ::: ผู้บันทึก: ict003 ::: 113 คนอ่าน

สอบ_ประกวดราคา
ประกาศจังหวัดสุโขทัย
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเพิ่มขนาดสายไฟฟ้าแรงสูง
ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านต่อไป (248 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม
เมื่อ วันพฤหัสบดี 03 กันยายน 2020 - 16:28 ::: ผู้บันทึก: ict003 ::: 173 คนอ่าน

สอบ_ประกวดราคา
ประกาศจังหวัดสุโขทัย
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด 400 ปอนด์
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อไป (356 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เมื่อ วันจันทร์ 24 สิงหาคม 2020 - 15:28 ::: ผู้บันทึก: ict003 ::: 352 คนอ่าน

สอบ_ประกวดราคา
ประกาศจังหวัดสุโขทัย
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อไป (296 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 1 รายการ
เมื่อ วันจันทร์ 24 สิงหาคม 2020 - 15:28 ::: ผู้บันทึก: ict003 ::: 398 คนอ่าน

สอบ_ประกวดราคา
ประกาศจังหวัดสุโขทัย
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อ่านต่อไป (312 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 62 รายการ
เมื่อ วันจันทร์ 17 สิงหาคม 2020 - 17:13 ::: ผู้บันทึก: ict003 ::: 425 คนอ่าน

สอบ_ประกวดราคา
ประกาศจังหวัดสุโขทัย
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 โครงการ 62 รายการ

อ่านต่อไป (333 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 58 รายการ
เมื่อ วันจันทร์ 17 สิงหาคม 2020 - 17:12 ::: ผู้บันทึก: ict003 ::: 403 คนอ่าน

สอบ_ประกวดราคา
ประกาศจังหวัดสุโขทัย
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 โครงการ 58 รายการ

อ่านต่อไป (333 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
ประกวดราคาซื้อเครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรมฯ
เมื่อ วันจันทร์ 17 สิงหาคม 2020 - 12:06 ::: ผู้บันทึก: ict003 ::: 336 คนอ่าน

สอบ_ประกวดราคา
ประกาศจังหวัดสุโขทัย
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด 400 ปอนด์
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อไป (264 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 1 รายการ
เมื่อ วันจันทร์ 17 สิงหาคม 2020 - 12:05 ::: ผู้บันทึก: ict003 ::: 286 คนอ่าน

สอบ_ประกวดราคา
ประกาศจังหวัดสุโขทัย
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 โครงการ 1 รายการ

อ่านต่อไป (406 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาฯ ซื้อเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติฯ
เมื่อ วันศุกร์ 07 สิงหาคม 2020 - 09:48 ::: ผู้บันทึก: ict003 ::: 384 คนอ่าน

สอบ_ประกวดราคา
ประกาศจังหวัดสุโขทัย
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติชนิดเร็ว ขนาดไม่น้อยกว่า 150 ลิตร
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อไป (303 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
เลือกหน้า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  หน้าทั้งหมด:67 > ต่อไป : หัวข้อหลัก


Web site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.225131 Seconds