ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

Main Menu

 
 หน้าหลัก
 QualityOnline
 WWW3
 SSWRisk
 KMnet

บริการ
 ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล
 แผนที่ที่ตั้งโรงพยาบาล
 ปฎิทินกำหนดการ
 โทรศัพท์ภายใน
 อนุสรณ์ 60 ปี ศรีสังวร
 รายงานการประชุม กบห.
 ตารางแพทย์ตรวจOPD
 ตรวจสอบสิทธิ : สุโขทัย
 ตรวจสอบสิทธิ : จ่ายตรง
 ตรวจสอบสิทธิ : ธนาคาร
 รายงานยอดผู้ป่วยใน
 อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน
 การแยกประเภทผู้ป่วยใน
 ประวัติการรักษาผู้ป่วย
 ระบบ Finger Scan
 พจนานุกรม
 กระดานข่าว
 ห้องสมุด
 อัลบัมภาพ
 ค้นหา
 อัตราค่ารักษาพยาบาล

หน่วยงาน

 

กลุ่มอำนวยการ
 ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แบบเสนอความต้องการพัสดุ
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง
 Form Template สำหรับเสนอข่าวสารโรงพยาบาล

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการฯ
 งาน IC
 งานคุณภาพการพยาบาล
 คลินิกเคมีบำบัด
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 กิจกรรมบำบัด
 แพทย์แผนไทย
 KM เวชกรรมฟื้นฟู

ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ข่าวสารบ้านพัก รพ.

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน

xraypacs xraypacsรายการใช้วัสดุ-เพื่อเสนอราคา


KM srisangwornsahakorn srisangworn


ย้อนกลับ < เลือกหน้า1 2 3 4 5  > ต่อไป : หัวข้อหลัก
ผู้ป่วย"โรคฮีโมฟีเลีย"โล่งใจ บัตรทองรับขึ้นทะเบียน18ก.ย
เมื่อ วันอังคาร 29 สิงหาคม 2006 - 15:17 ::: ผู้บันทึก: prweb ::: 4184 คนอ่าน

ข่าวบริการนายพินิจ จารุสมบัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) แถลงว่า สปสช.ให้ความคุ้มครองโรคฮีโมฟีเลีย หรือโรคเลือดออกง่ายหยุดยาก ไว้ในชุดสิทธิโครงการ 30 บาทช่วยคนไทยห่างไกลโรค จัดเป็นกลุ่มโรคค่าใช้จ่ายสูง เนื่องจากโรคนี้มีความผิดปกติทางพันธุกรรม ขาดปัจจัยการแข็งตัวของเลือดที่เรียกว่า แฟคเตอร์ 8 และแฟคเตอร์ 9 จำเป็นต้องให้ปัจจัยการแข็งตัวของเลือดในผู้ป่วยตลอดชีวิต หากพบว่าญาติพี่น้องมีเลือดออกง่าย ออกนาน แม้มีบาดแผลเล็กน้อย มีจ้ำเขียวตามตัวหรือแขน ให้ขึ้นทะเบียนกับโรงพยาบาลใกล้บ้าน 33 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน นี้เป็นต้นไป เป็นการนำผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษา ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องโดยผู้ป่วย 1 คนมีค่าใช้จ่ายตลอดชีวิตประมาณ 1-1.2 ล้านบาท โครงการนี้ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย เนื่องจากมีการซื้อยารักษาโรคนี้รวมกันครั้งละมากๆ จึงต่อรองราคาได้ต่ำลงจาก 4,000 บาท เหลือ 1,700 บาท ประหยัดได้กว่า 200 ล้านบาท

อ่านต่อไป (1688 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
สธ. ยันจัดส่งถุงรับขวัญเด็กแรกเกิด 6 แสนชุด ถึงสถานพยาบาลทุกแห่งสิ้นเดือนสิงหาคม
เมื่อ วันศุกร์ 18 สิงหาคม 2006 - 09:08 ::: ผู้บันทึก: prweb ::: 3732 คนอ่าน

ข่าวบริการอธิบดีกรมอนามัย เผยความคืบหน้าโครงการถุงรับขวัญเด็กแรกเกิด รุ่นที่ 2 จำนวน 6 แสนชุด จะส่งถึงสถานพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ ในเดือนสิงหาคม 2549 แน่นอน และยืนยันยังใช้กระตุ้นพัฒนาการเด็กหลังคลอดทุกรายได้ทัน เพราะใช้ถึงอายุ 3 ขวบ ใช้ได้ถึงน้อง ชี้จากการประเมินประโยชน์ของถุงพบว่า เด็กที่ใช้กว่าร้อยละ 80 มีพัฒนาตามวัย ปีหน้านี้จะส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดซื้อแจกประชาชนในท้องถิ่น

อ่านต่อไป (2735 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
สาธารณสุขจัดโครงการตรวจหามะเร็งฟรี
เมื่อ วันอังคาร 25 กรกฎาคม 2006 - 14:46 ::: ผู้บันทึก: prweb ::: 3169 คนอ่าน

ข่าวบริการนายพินิจ จารุสมบัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดโครงการป้องกันและคัดกรองมะเร็งระยะเริ่มแรก ที่ศูนย์มหาวชิราลงกรณ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 54 พรรษา และถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2549

อ่านต่อไป (1126 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
รายชื่อหนังสือใหม่ ( มิถุนายน ๒๕๔๙ )
เมื่อ วันศุกร์ 23 มิถุนายน 2006 - 14:44 ::: ผู้บันทึก: webmaster ::: 3354 คนอ่าน

ข่าวบริการรายชื่อหนังสือใหม่ ( มิถุนายน ๒๕๔๙ )


ลำดับที่ชื่อหนังสือผู้แต่ง
1.ภูมิปัญญาสุขภาพ : ปฏิบัติการต่อรองของความรู้ท้องถิ่นศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
2.ชาติพันธุ์กับการแพทย์ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
3.ความดีที่เยียวยา : เรื่องเล่ากับการแพทย์ที่มีหัวใจความเป็นมนุษย์ โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
4.งานคือความดีที่หล่อเลี้ยงชีวิตโกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
5.ขับเคลื่อนวาระสุขภาวะไทย : ประชาสังคมกับการปฏิรูประบบ โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
6.อัตลักษณ์หมออนามัย : เสียงจากชายขอบสุขภาพไทยราตรี ปิ่นแก้ว
7.เครือข่ายประชาคมคนพิการ : การสร้างอัตลักษณ์ในกระบวนการปฏิรูประบบสุขภาพวรัญญา เพ็ชรคง
8.สตรีนิยมและขบวนผู้หญิง : ความเคลื่อนไหวของเครือข่ายประชาสังคมข้ามชาติ
และกระบวนการสังคมแนวใหม่
อมรา พงศาพิชญ์
9.วิทยุชุมชน : การเมืองภาคประชาชนกับการแย่งชิงพื้นที่สื่อสารมธุรส ศิริสถิตย์กุล
10.ธรรมาภิบาลและการเมืองแบบมีส่วนร่วมของผู้บริโภค : ศึกษากรณีกลุ่มคุ้มครองผู้บริโภค
สี่แยกส่วนป่า อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช
ชาติชาย มุกสง
11.เครือข่ายหมอพื้นบ้านกับการเปิดพื้นที่ทางสังคมในระบบสุขภาพไทยยงศักดิ์ ตันติปิฎก
12.เกษตรกรรมทางเลือก : เครือข่ายประชาสังคมเพื่อการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนปัตพงศ์ เกษสมบูรณ์
13.ประชาสังคมกับวิถีการพึ่งตนเอง : บทเรียนเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ยโสธรประชาธิป กะทา
14.พลวัตสุขภาพกับการพึ่งตนเอง : ภาคชนบทโกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
15.พลวัตสุขภาพกับการพึ่งตนเอง : ภาคเมืองโกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
16.มองอนาคตการเมืองไทยกับทิศทางประชาธิปไตยโลกชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์
17.คืนสุนทรียภาพให้สุขภาพโกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
18.มิติสุขภาพ : กระบวนทัศน์ใหม่เพื่อสร้างสังคมแห่งสุขภาวะโกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
19.ปรากฏการณ์ชีวจิตบอกอะไรแก่สังคมไทยโกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
20.พรมแดนความรู้ประวัติศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขไทยโกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
21.อำนาจและคอร์รัปชั่น : ถอดรหัสวัฒนธรรมราชการสาธารณสุขโกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
22.วิถีชุมชน คู่มือการเรียนรู้ที่ทำให้งานชุมชนง่าย ได้ผล และสนุกโกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
"ขรก.-สปส.-บัตรทอง"ยาเดียวกัน สาธารณสุขประหยัด 23,000 ล้าน
เมื่อ วันพฤหัสบดี 22 มิถุนายน 2006 - 11:26 ::: ผู้บันทึก: prweb ::: 3360 คนอ่าน

ข่าวบริการ
นายพินิจ จารุสมบัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แถลงผลการประชุมผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน ว่าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้กำหนดแนวทางในการเพิ่มคุณภาพการบริการสาธารณสุข และควบคุมค่าใช้จ่ายภาครัฐด้วยบัญชียาหลักแห่งชาติ โดย อย.เสนอให้ใช้บัญชียาหลักเดียวกันทั้ง โครงการ 30 บาท ช่วยคนไทยห่างไกลโรค โครงการประกันสังคมและสวัสดิการรักษาพยาบาล เพื่อให้เกิดมาตรฐานเดียวกันในการใช้ยา ยกเว้นห้องพักคนไข้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี เพราะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาล และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านยาที่ไม่จำเป็นของภาครัฐได้ไม่ต่ำกว่า 23,000 ล้านบาทต่อปี จะประชุมร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน และกรมบัญชีกลางเร็วๆ นี้

อ่านต่อไป (2028 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
1 ตุลาขรก.ไม่ต้องจ่ายค่ารักษา โรคร้ายหัวใจ-เบาหวาน-อัมพาต
เมื่อ วันศุกร์ 02 มิถุนายน 2006 - 16:36 ::: ผู้บันทึก: prweb ::: 3709 คนอ่าน

ข่าวบริการนพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางร่วมกับ สปสช.พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ให้กับบุคลากรภาครัฐในส่วนของข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่มีกว่า 2 ล้านคน และบุคคลากรในครอบครัวทั้งหมดกว่า 6.7 ล้านคน เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบสิทธิในระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

อ่านต่อไป (819 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
สธ.ตรวจสุขภาพเด็กฟรี เทิดพระเกียรติพระองค์เจ้าทีปังกรฯ
เมื่อ วันพฤหัสบดี 20 เมษายน 2006 - 13:42 ::: ผู้บันทึก: prweb ::: 3612 คนอ่าน

ข่าวบริการสธ.ตรวจสุขภาพเด็กฟรี เทิดพระเกียรติพระองค์เจ้าทีปังกรฯ

กระทรวงสาธารณสุข เปิดบริการตรวจสุขภาพเด็กฟรี ในสถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขกว่า 10,000 แห่ง วันที่ 29 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2549 พร้อมกันทั่วประเทศ เทิดพระเกียรติพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ทรงมีพระชันษาครบ 1 ปี และเฟ้นหาสุดยอดหนูน้อยแก้มเป่ง มอบถุงของขวัญเด็ก 1 ขวบ ให้เด็กทุกคนที่เกิดในวันที่ 29 เมษายน 2548


อ่านต่อไป (3861 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
โครงการ "ยิ้มสวย เสียงใส"
เมื่อ วันศุกร์ 24 กุมภาพันธ์ 2006 - 10:19 ::: ผู้บันทึก: prweb ::: 4195 คนอ่าน

ข่าวบริการร่วมค้นหา เด็กปากแหว่ง เพดานโหว่
" ยิ่งรักษาเร็ว ยิ่งได้ผลดี "


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

อ่านต่อไป (130 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
การลงทะเบียนผู้ป่วยนอกโรครักษาต่อเนื่อง
เมื่อ วันศุกร์ 11 พฤศจิกายน 2005 - 10:01 ::: ผู้บันทึก: Admin ::: 10343 คนอ่าน

ข่าวบริการ

การลงทะเบียนผู้ป่วยนอกโรครักษาต่อเนื่อง
สำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ
โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

แนวคิด

กรมบัญชีกลาง ได้พัฒนาระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ ให้แก่สถานพยาบาลของรัฐ ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการลดภาระ และบรรเทาความเดือดร้อน ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ รวมถึงบุคคลในครอบครัว ที่เจ็บป่วย และ เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ ประเภทผู้ป่วยนอก โดยไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่สูงไปก่อน

โดยกรมบัญชีกลางได้รับความร่วมมือกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)จึงได้พัฒนาระบบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก รักษาต่อเนื่อง โดยให้โรงพยาบาลเป็นผู้เบิกจ่ายเงินแทน ซึ่งเป็นการลดภาระ ให้ข้าราชการ และ ยังพัฒนาระบบข้อมูลของผู้ป่วย ซึ่งนำ ไปสู่การพัฒนาในด้านประสิทธิภาพและคุณภาพการรักษาต่อไป


***(เรื่องต่อเนื่อง : ระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลผู้รับเบี้ยหวัด /บำนาญ )


อ่านต่อไป (6872 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
ระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลผู้รับเบี้ยหวัด /บำนาญ
เมื่อ วันจันทร์ 10 ตุลาคม 2005 - 10:31 ::: ผู้บันทึก: Admin ::: 6665 คนอ่าน

ข่าวบริการ
กรมบัญชีกลาง ได้พัฒนาระบบการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลข้าราชการให้แก่สถานพยาบาลของรัฐในระบบอิเล็กทรอนิกส์มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2547 เพื่อเป็นการลดภาระและบรรเทาความเดือดร้อนของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ รวมถึงบุคคลในครอบครัวที่เจ็บป่วย และเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของราชการประเภทผู้ป่วยนอกด้วย โดยไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่สูงไปก่อน กอปรกับท่านนายกรัฐมนตรีได้มีมติให้มีการบูรณาการระบบบริหารหลักประกันสุขภาพเพื่อให้เกิดระบบการบริหารข้อมูลและงบประมาณด้านสาธารณสุขให้เกิดความเป็นเอกภาพในการพัฒนาระบบระหว่างกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

กรมบัญชีกลางโดยได้รับความร่วมมือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จึงได้ขยายระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลครอบคลุมผู้รับเบี้ยหวัด /บำนาญ โดยผู้รับเบี้ยหวัด/ บำนาญสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลการเจ็บป่วยด้วยโรคหรืออาการต่าง ๆ ได้ทุกกรณี โดยไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลในส่วนที่เบิกได้ไปก่อน

อ่านต่อไป (3429 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
ย้อนกลับ < เลือกหน้า1 2 3 4 5  > ต่อไป : หัวข้อหลัก


Web site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.346847 Seconds