ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

Main Menu

 
 หน้าหลัก
 QualityOnline
 WWW3
 SSWRisk
 KMnet

บริการ
 ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล
 แผนที่ที่ตั้งโรงพยาบาล
 ปฎิทินกำหนดการ
 โทรศัพท์ภายใน
 อนุสรณ์ 60 ปี ศรีสังวร
 รายงานการประชุม กบห.
 ตารางแพทย์ตรวจOPD
 ตรวจสอบสิทธิ : สุโขทัย
 ตรวจสอบสิทธิ : จ่ายตรง
 ตรวจสอบสิทธิ : ธนาคาร
 รายงานยอดผู้ป่วยใน
 อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน
 การแยกประเภทผู้ป่วยใน
 ประวัติการรักษาผู้ป่วย
 ระบบ Finger Scan
 พจนานุกรม
 กระดานข่าว
 ห้องสมุด
 อัลบัมภาพ
 ค้นหา
 อัตราค่ารักษาพยาบาล

หน่วยงาน

 

กลุ่มอำนวยการ
 ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แบบเสนอความต้องการพัสดุ
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง
 Form Template สำหรับเสนอข่าวสารโรงพยาบาล

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการฯ
 งาน IC
 งานคุณภาพการพยาบาล
 คลินิกเคมีบำบัด
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 กิจกรรมบำบัด
 แพทย์แผนไทย
 KM เวชกรรมฟื้นฟู

ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ข่าวสารบ้านพัก รพ.

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน

xraypacs xraypacsรายการใช้วัสดุ-เพื่อเสนอราคา


KM srisangwornsahakorn srisangworn


ย้อนกลับ < เลือกหน้า1 2 3 4 5  > ต่อไป : หัวข้อหลัก
ค่าบริการทันตกรรม
เมื่อ วันพฤหัสบดี 28 เมษายน 2005 - 13:40 ::: ผู้บันทึก: Admin ::: 15439 คนอ่าน

ข่าวบริการ

ค่าบริการทันตกรรม


อ่านต่อไป (54093 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
ค่าตรวจรักษาโรคโดยวิธีการพิเศษ
เมื่อ วันพฤหัสบดี 28 เมษายน 2005 - 13:39 ::: ผู้บันทึก: Admin ::: 13397 คนอ่าน

ข่าวบริการค่าตรวจรักษาโรคโดยวิธีการพิเศษต่างๆ

อ่านต่อไป (53131 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
ค่าบริการตรวจรักษาทั่วไป
เมื่อ วันพุธ 20 เมษายน 2005 - 21:24 ::: ผู้บันทึก: Admin ::: 10954 คนอ่าน

ข่าวบริการ

ค่าบริการตรวจรักษาทั่วไป


อ่านต่อไป (41564 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
ค่าตรวจสุขภาพประจำปี ตาม พรฎ.ฯ
เมื่อ วันพุธ 20 เมษายน 2005 - 21:23 ::: ผู้บันทึก: Admin ::: 8431 คนอ่าน

ข่าวบริการค่าตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับผู้มีสิทธิเบิกตาม พรฎ.ฯ


อ่านต่อไป (6563 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
แจ้งผลการประเมินคุณภาพฯในโครงการประกันสังคม
เมื่อ วันศุกร์ 25 มีนาคม 2005 - 10:59 ::: ผู้บันทึก: Admin ::: 5489 คนอ่าน

ข่าวบริการสรุปผลการประเมินคุณภาพและความคิดเห็นของคณะผู้ตรวจโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย มีข้อที่ควรปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับมาตรฐานสถานพยาบาล ดังนี้ รวมคะแนนประเมิน
บทที่มาตรฐานคะแนนเต็มคะแนนที่ได้ร้อยละ
1 ทั่วไป898898.88
2 อุบัติเหตุและฉุกเฉิน555498.18
3 ผู้ป่วยนอก383694.74
4 เวชระเบียน474085.11
5 ผู้ป่วยใน484287.50
6 ผู้ป่วยหนัก474391.49
7 ศัลยกรรม444397.73
8 วิสัญญี2222100.00
9 รังสีวิทยา403792.50
10 พยาธิวิทยา575596.49
11 เภสัชกรรม464393.48
รวม53350394.37

อ่านต่อไป (3855 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
ค่าบริการศัลยกรรม
เมื่อ วันอังคาร 15 มีนาคม 2005 - 21:58 ::: ผู้บันทึก: Admin ::: 4545 คนอ่าน

ข่าวบริการOPERATION ON THE NERVOUS SYSTEM (01 - 05)
OPERATION ON THE ENDOCRINE SYSTEM (06 - 07)
OPERATIONS ON THE EYE (08 - 16)
OPERATIONS ON THE EAR (18 - 20)
OPERATIONS ON THE NOSE,MOUTH AND PHARYNX (21 - 29)
OPERATIONS ON THE RESPIRATORY SYSTEM (30 - 34)
OPERATIONS ON THE CARDIOVASCULAR SYSTEM (35 - 39)
OPERATIONS ON THE HEMIC AND LYMPHATIC SYSTEM (40 - 41)
OPERATIONS ON THE DIGESTIVE SYSTEM (42 - 54)
OPERATIONS ON THE URINARY SYSTEM (55 - 59)
OPERATIONS ON THE MALE GENITAL ORGANS (60 - 64)
OPERATIONS ON THE FEMALE GENITAL ORGANS (65 - 71)
OBSTETRICAL PROCEDURES (72 - 75)
OPERATIONS ON THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM (76 - 84)
OPERATIONS ON THE INTEGUMENTARY SYSTEM (85 - 86)
MISCELLANEOUS DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC PROCEDURES (87 - 99)แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
ค่าบริการทางด้านวิสัญญี
เมื่อ วันอังคาร 15 มีนาคม 2005 - 15:33 ::: ผู้บันทึก: Admin ::: 6902 คนอ่าน

ข่าวบริการ

ค่าบริการทางด้านวิสัญญี

ลำดับ

กิจกรรม

ราคา

หมายเหตุ

1

บริการวางยาสลบแบบทั่วไป (GA) ชั่วโมงแรก

1,400

 

2

บริการวางยาสลบแบบทั่วไป (GA) ชั่วโมงถัดไป

1,000

 

3

บริการวางยาสลบทางเส้นเลือด (IVA)ต่อชั่วโมง

900

 

4

บริการวางยาสลบเฉพาะแห่ง (RA) ต่อชั่วโมง

1,000

 

5

บริการฉีดยาชาเฉพาะที่ โดยทีมวิสัญญี (LA with MAC) ต่อครั้ง

500

(พ.ศ.2549 = 900 บาท)

6

บริการที่ Recovery Room

150

 

หมายเหตุ

1. รายการค่าวัสดุ และค่าบริการวิสัญญีที่คิดแยกต่างหาก ตามราคาที่โรงพยาบาลกำหนดได้แก่

1.1 Induction  Agent
1.2 Muscle  Relaxant  &  Reversal Agents
1.3 Narcotic
1.4 Volatile Agent
1.5 Other  Drugs
1.6 Monitoring
1.7 Lab
1.8 Fluid
1.9 วัสดุ และเวชภัณฑ์อื่น ๆ

2. MAC  = Monitor  Anesthetic  Care


 


แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
สรุปแบบสำรวจความพึงพอใจ..งานผู้ป่วยนอก
เมื่อ วันจันทร์ 14 มีนาคม 2005 - 22:17 ::: ผู้บันทึก: Admin ::: 19080 คนอ่าน

ข่าวบริการ

 

สรุปแบบสำรวจความพึงพอใจและความต้องการลูกค้าภายใน
งานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย
พ.ย.- ธ.ค. 2547

บทนำ

การสำรวจความพึงพอใจและความต้องการของลูกค้าเป็นกิจกรรมพัฒนาคุณภาพอย่างหนึ่งของงานผู้ป่วยนอก ลูกค้าภายในซึ่งได้แก่บุคคลหรือหน่วยงานต่าง ๆ ในโรงพยาบาลซึ่งเป็นลูกค้าที่สำคัญเนื่องจากต้องมีการรับมอบผลงานหรือแลกเปลี่ยนผลงานซึ่งกันและกัน การที่หน่วยงานได้ทราบความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าจะทำให้หน่วยงานสามารถวางแผนพัฒนาคุณภาพการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าต่อไป

อ่านต่อไป (19110 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
ค่าตรวจรักษาทางรังสีวิทยา
เมื่อ วันอังคาร 08 มีนาคม 2005 - 16:28 ::: ผู้บันทึก: Admin ::: 7079 คนอ่าน

ข่าวบริการ
ค่าตรวจรักษาทางรังสีวิทยา


อ่านต่อไป (3656 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
อัตราค่าบริการ_ค่่าชันสูตร
เมื่อ วันอังคาร 08 มีนาคม 2005 - 16:26 ::: ผู้บันทึก: Admin ::: 9806 คนอ่าน

ข่าวบริการค่าชันสูตร

อ่านต่อไป (19215 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
ย้อนกลับ < เลือกหน้า1 2 3 4 5  > ต่อไป : หัวข้อหลัก


Web site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.851168 Seconds