ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

Main Menu

 
 หน้าหลัก
 QualityOnline
 WWW3
 SSWRisk
 KMnet

บริการ
 ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล
 แผนที่ที่ตั้งโรงพยาบาล
 ปฎิทินกำหนดการ
 โทรศัพท์ภายใน
 อนุสรณ์ 60 ปี ศรีสังวร
 รายงานการประชุม กบห.
 ตารางแพทย์ตรวจOPD
 ตรวจสอบสิทธิ : สุโขทัย
 ตรวจสอบสิทธิ : จ่ายตรง
 ตรวจสอบสิทธิ : ธนาคาร
 รายงานยอดผู้ป่วยใน
 อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน
 การแยกประเภทผู้ป่วยใน
 ประวัติการรักษาผู้ป่วย
 ระบบ Finger Scan
 พจนานุกรม
 กระดานข่าว
 ห้องสมุด
 อัลบัมภาพ
 ค้นหา
 อัตราค่ารักษาพยาบาล

หน่วยงาน

 

กลุ่มอำนวยการ
 ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แบบเสนอความต้องการพัสดุ
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง
 Form Template สำหรับเสนอข่าวสารโรงพยาบาล

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการฯ
 งาน IC
 งานคุณภาพการพยาบาล
 คลินิกเคมีบำบัด
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 กิจกรรมบำบัด
 แพทย์แผนไทย
 KM เวชกรรมฟื้นฟู

ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ข่าวสารบ้านพัก รพ.

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน

xraypacs xraypacsรายการใช้วัสดุ-เพื่อเสนอราคา


KM srisangwornsahakorn srisangworn


ย้อนกลับ < เลือกหน้า1 2 3 4 5  > ต่อไป : หัวข้อหลัก
การคิดค่าห้องและค่าอาหาร
เมื่อ วันศุกร์ 04 มีนาคม 2005 - 16:09 ::: ผู้บันทึก: Admin ::: 11001 คนอ่าน

ข่าวบริการการคิดค่าห้องและค่าอาหารของโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

(ก) ค่าห้อง(เตียง)สามัญ และค่าอาหารสามัญ คิดเหมารวมกันราคาวันละ 200 บาท
(ข) ค่าห้องพิเศษเดี่ยว และค่าอาหารพิเศษ คิดเหมารวมกันราคาวันละ 800 บาท
(ค) ค่าห้องพิเศษรวม และค่าอาหารพิเศษ คิดเหมารวมกันราคาวันละ 600 บาท
(ง) ค่าห้องพิเศษ VIP และค่าอาหารพิเศษ คิดเหมารวมกันราคาวันละ 1,400 บาท
(จ) ค่าห้อง(เตียง)สามัญ และค่าอาหารพิเศษ คิดเหมารวมกันราคาวันละ 350 บาท
(ฉ) ค่าห้อง / เตียง ICU และค่าอาหารพิเศษ คิดเหมารวมกันราคาวันละ 600 บาท (สิทธิเบิกได้ , พรบ.รถ, ประกันสังคมบาดเจ็บ+เจ็บป่วยในงาน และชำระเงินเอง)
(ช) ค่าห้อง / เตียง ICU และค่าอาหารสามัญ คิดเหมารวมกันราคาวันละ 200 บาท (สิทธิบัตรประกัน- สุขภาพถ้วนหน้า(บัตรทอง) และประกันสังคมบาดเจ็บ +เจ็บป่วยนอกงาน)

อ่านต่อไป (2227 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
ค่าบริการศัลยกรรม_10
เมื่อ วันอังคาร 15 กุมภาพันธ์ 2005 - 21:27 ::: ผู้บันทึก: Admin ::: 5144 คนอ่าน

ข่าวบริการMISCELLANEOUS DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC PROCEDURES (87 - 99)

อ่านต่อไป (5494 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
ค่าบริการศัลยกรรม_9
เมื่อ วันอังคาร 15 กุมภาพันธ์ 2005 - 21:26 ::: ผู้บันทึก: Admin ::: 6107 คนอ่าน

ข่าวบริการOPERATIONS ON THE INTEGUMENTARY SYSTEM (85 - 86)

อ่านต่อไป (14410 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
ค่าบริการศัลยกรรม_8
เมื่อ วันอังคาร 15 กุมภาพันธ์ 2005 - 21:25 ::: ผู้บันทึก: Admin ::: 7428 คนอ่าน

ข่าวบริการOPERATIONS ON THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM (76 - 84)

อ่านต่อไป (61571 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
ค่าบริการศัลยกรรม_7
เมื่อ วันอังคาร 15 กุมภาพันธ์ 2005 - 21:24 ::: ผู้บันทึก: Admin ::: 6925 คนอ่าน

ข่าวบริการOPERATIONS ON THE FEMALE GENITAL ORGANS (65 - 71)
OBSTETRICAL PROCEDURES (72 - 75)

อ่านต่อไป (16736 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
ค่าบริการศัลยกรรม_6
เมื่อ วันอังคาร 15 กุมภาพันธ์ 2005 - 21:23 ::: ผู้บันทึก: Admin ::: 8549 คนอ่าน

ข่าวบริการOPERATIONS ON THE URINARY SYSTEM (55 - 59)
OPERATIONS ON THE MALE GENITAL ORGANS (60 - 64)

อ่านต่อไป (25536 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
ค่าบริการศัลยกรรม_5
เมื่อ วันอังคาร 15 กุมภาพันธ์ 2005 - 21:22 ::: ผู้บันทึก: Admin ::: 6937 คนอ่าน

ข่าวบริการOPERATIONS ON THE DIGESTIVE SYSTEM (42 - 54)

อ่านต่อไป (59632 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
ค่าบริการศัลยกรรม_4
เมื่อ วันอังคาร 15 กุมภาพันธ์ 2005 - 21:21 ::: ผู้บันทึก: Admin ::: 5474 คนอ่าน

ข่าวบริการOPERATIONS ON THE RESPIRATORY SYSTEM (30 - 34)
OPERATIONS ON THE CARDIOVASCULAR SYSTEM (35 - 39)
OPERATIONS ON THE HEMIC AND LYMPHATIC SYSTEM (40 - 41)

อ่านต่อไป (20131 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
ค่าบริการศัลยกรรม_3
เมื่อ วันอังคาร 15 กุมภาพันธ์ 2005 - 21:20 ::: ผู้บันทึก: Admin ::: 6543 คนอ่าน

ข่าวบริการOPERATIONS ON THE EAR (18 - 20)
OPERATIONS ON THE NOSE,MOUTH AND PHARYNX (21 - 29)

อ่านต่อไป (26066 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
ค่าบริการศัลยกรรม_2
เมื่อ วันอังคาร 15 กุมภาพันธ์ 2005 - 21:19 ::: ผู้บันทึก: Admin ::: 7177 คนอ่าน

ข่าวบริการOPERATIONS ON THE EYE (08 - 16)


อ่านต่อไป (33063 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
ย้อนกลับ < เลือกหน้า1 2 3 4 5  > ต่อไป : หัวข้อหลัก


Web site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 1.450232 Seconds