ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

Main Menu

 
 หน้าหลัก
 QualityOnline
 WWW3
 SSWRisk
 KMnet

บริการ
 ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล
 แผนที่ที่ตั้งโรงพยาบาล
 ปฎิทินกำหนดการ
 โทรศัพท์ภายใน
 อนุสรณ์ 60 ปี ศรีสังวร
 รายงานการประชุม กบห.
 ตารางแพทย์ตรวจOPD
 ตรวจสอบสิทธิ : สุโขทัย
 ตรวจสอบสิทธิ : จ่ายตรง
 ตรวจสอบสิทธิ : ธนาคาร
 รายงานยอดผู้ป่วยใน
 อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน
 การแยกประเภทผู้ป่วยใน
 ประวัติการรักษาผู้ป่วย
 อัตราค่ารักษาพยาบาล
 พจนานุกรม
 กระดานข่าว
 ห้องสมุด
 อัลบัมภาพ
 ค้นหา

หน่วยงาน

 

แบบฟอร์มต่าง ๆ ของ รพ.
 แบบฟอร์มต่าง ๆ

กิจกรรมคุณภาพ
 กิจกรรม 5ส.

ศูนย์ ICT
 ข้อมูลการสแกนลายนิ้วมือ (หน่วยงาน)
 ข้อมูลการสแกนลายนิ้วมือ (รายคน)
 ระบบคำขอออนไลน์
 แจ้งปัญหาระบบคอมพิวเตอร์

กลุ่มภารกิจอำนวยการ
 ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
 ข่าว/ประกาศรับสมัครงาน
 ข่าว/ประกาศการย้าย
 ข้อมูลบุคลากรรายบุคคล NonHR
 ระเบียบ/คำสั่ง
 แบบฟอร์มเลื่อนระดับ

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 ข้อมูลอัตราพัฒนาบุคลากร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แผนพัสดุครุภัณฑ์ประจำปี
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง
 Form Template สำหรับเสนอข่าวสารโรงพยาบาล

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการพยาบาล
 งาน IC
 ศูนย์ประคับคองฯ
 งานคุณภาพการพยาบาล
 คลินิกเคมีบำบัด
 NSO SSW To NQA Award

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 กิจกรรมบำบัด
 แพทย์แผนไทย
 KM เวชกรรมฟื้นฟู

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 ข่าวสารและแบบฟอร์มเกี่ยวกับบ้านพัก รพ.

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน

xraypacs xraypacs
sahakorn srisangworn

KM srisangworn


เลือกหน้า1 2 3  > ต่อไป : หัวข้อหลัก
พรพ. เตรียมจัดประชุมใหญ่ HA NATIONAL FORUM ครั้งที่ 7
เมื่อ วันพฤหัสบดี 16 กุมภาพันธ์ 2006 - 13:58 ::: ผู้บันทึก: prweb ::: 14731 คนอ่าน

HAสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ( พรพ. ) เตรียมจัดงานการประชุมวิชาการ HA NATIONAL FORUM ครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ นวัตกรรม ตามรอย วัดผลคุณภาพ ” 14 - 17 มีนาคม 2549

อ่านต่อไป (2484 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
พรพ. เผยรายชื่อโรงพยาบาลมาตรฐานคุณภาพ
เมื่อ วันจันทร์ 30 มกราคม 2006 - 10:37 ::: ผู้บันทึก: prweb ::: 20846 คนอ่าน

HA

พรพ. เผยรายชื่อโรงพยาบาลมาตรฐานคุณภาพ (HA) และโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพ (HPH) แห่งใหม

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.) เผยผลการพิจารณารับรองโรงพยาบาลที่ทําการพัฒนาคุณภาพไดตามมาตรฐานในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลหรือมาตรฐานHAและโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพ หรือ HPH แห่งใหม่ล่าสุด

อ่านต่อไป (1596 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
หัวหน้าทำไมจึงต้องพาทำคุณภาพ
เมื่อ วันพฤหัสบดี 12 มกราคม 2006 - 09:39 ::: ผู้บันทึก: qicswh ::: 16408 คนอ่าน

HAหัวหน้าทำไมจึงต้องพาทำคุณภาพ ?
โดย...รวีวรรณ เล็กวิลัย พยาบาลวิชาชีพ 7

หน่วยงาน หรือองค์กร เป็นที่ที่บุคคลากรหลายๆ คน หลายๆ ฝ่ายมารวมตัวกันทำงานให้บรรลุเป้าหมาย หัวหน้า คือ ผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อการบริหารจัดการคนหลายๆ คน/ฝ่าย ให้สามารถทำงานร่วมกันโดยการกระจายงาน การกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ หัวหน้างานในปัจจุบันจึงต้องทำหน้าที่เป็นครู เป็นพี่เลี้ยงให้กับบุคลากรในหน่วยงาน ภาวะผู้นำผนวกกับการใช้กระบวนการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพจะสามารดึงเอาศักยภาพจากหลายๆ คน/ฝ่ายมานำพาให้งานบรรลุผลสำเร็จ โดยมีคุณภาพงาน หรือคุณภาพบริการเป็นเป้าหมายสำคัญ จึงตอบคำถามได้ว่า “ทำไมหัวหน้างานจึงถึงต้องเป็นผู้นำพาทำคุณภาพ”

อ่านต่อไป (1526 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
ข้อคิดเพื่อการทำงานเป็นทีม (2)
เมื่อ วันศุกร์ 23 ธันวาคม 2005 - 08:33 ::: ผู้บันทึก: Admin ::: 18607 คนอ่าน

HAการทำงานเป็นทีมถือเป็นหัวใจหลัก
ที่จะนำความสำเร็จมาสู่การทำงานในทุกประเภท


อ่านต่อไป (6200 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
เทคนิคการพัฒนาคน
เมื่อ วันอาทิตย์ 04 ธันวาคม 2005 - 12:16 ::: ผู้บันทึก: big_T ::: 28986 คนอ่าน

HA
เทคนิคการพัฒนาคน

ในการพัฒนาคน และงานอย่างสร้างสรรค์ ประเทศที่เจริญ และพัฒนา ใช้กระบวนการสร้างทักษะชีวิต ด้วยการปฏิบัติด้วยตนเอง ให้เกิดการเรียนรู้งานแบบมีส่วนร่วม มานานกว่า 40 ปีแล้ว ที่มีผู้นิยมใช้กันคือ


อ่านต่อไป (33336 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
ข้อคิดเพื่อการทำงานเป็นทีม (1)
เมื่อ วันจันทร์ 28 พฤศจิกายน 2005 - 20:00 ::: ผู้บันทึก: Admin ::: 22703 คนอ่าน

HA


ข้อคิดเพื่อการทำงานเป็นทีม


แม้อุทิศทั้งชีวิต งานบางชิ้น ก็ไม่สามารถเสร็จโดยลำพังได้
1 คน สร้างตึก 10 ชั้น 100 ปี ก็ไม่เสร็จ
แต่ 100 คน สร้างตึก 10 ขั้น ปีเดียวก็เสร็จ
ยังมีอีกหลายสิ่งที่ไม่อาจทำได้ด้วยตนเอง
การยินดีถ่อมตัวลง เพื่อขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น
จึงเป็นสิ่งสำคัญ
ที่ทำให้เป้าหมายชีวิตสำเร็จได้


อ่านต่อไป (4051 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
การทำงานเป็นทีมมีวิธีการอย่างไร
เมื่อ วันจันทร์ 28 พฤศจิกายน 2005 - 19:41 ::: ผู้บันทึก: qicswh ::: 18140 คนอ่าน

HA

“การทำงานเป็นทีมมีวิธีการอย่างไร”

การทำงานเป็นทีม ถือเป็นหัวใจของการพัฒนาคุณภาพ แต่วิธีการทำงานที่เป็นรูปธรรมนั้นเป็นอย่างไร

ดิฉันได้รับคำตอบนี้ ขณะได้เข้าร่วมประชุมนัดแรก ในรอบปีของทีม PCT หนึ่ง ขออนุญาต (ประธาน) เล่าเหตุการณ์ เพื่อเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะ เป้าหมายของการทำงานในครั้งนั้น คือ การจัดทำ Unit profile และCare Map


อ่านต่อไป (1443 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
การใช้ประโยชน์จาก Unit Profile
เมื่อ วันศุกร์ 25 พฤศจิกายน 2005 - 17:48 ::: ผู้บันทึก: Admin ::: 25544 คนอ่าน

HAการใช้ประโยชน์จาก Unit Profile เพื่อการพัฒนาต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์

เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์และเพิ่มคุณค่าจากการจัดทำ unit profile ในด้านของการใช้เป็นแผนคุณภาพ การติดตามความก้าวหน้า การประเมินความสำเร็จ การหาโอกาสพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บันทึกเพื่อการสื่อสารและเรียนรู้


อ่านต่อไป (8070 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
10 วิธีดูคุณภาพโรงพยาบาล
เมื่อ วันพฤหัสบดี 20 ตุลาคม 2005 - 15:28 ::: ผู้บันทึก: prweb ::: 20117 คนอ่าน

HA

คู่มือประชาชน 10 วิธีดูคุณภาพโรงพยาบาล

คู่มือเล่มนี้ พยายามเสนอวิธี ง่าย ๆ สำหรับประชาชนในการตรวจสอบ หรือพิจารณาคุณภาพหน่วยบริการ ที่ตนเองไปใช้บริการ ทั้งสิ่งที่ สามารถมองเห็นได้ด้วยตา ที่ได้ยินได้ฟัง บริการที่ได้รับ และคุณภาพ การบริการที่เกี่ยวข้องกับยา รวมทั้งแนวทางการตั้งคำถามหรือการขอข้อมูล ที่ประชาชนควรจะได้รับเมื่อมีการใช้บริการ

Download
รายละเอียดได้ ที่นี่อ่านต่อไป (40356 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้แบบประเมินตนเอง
เมื่อ วันศุกร์ 07 ตุลาคม 2005 - 10:41 ::: ผู้บันทึก: qicswh ::: 18794 คนอ่าน

HA
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้แบบประเมินตนเอง
(เรียบเรียงโดย..นส.วีวรรณ เล็กวิลัย พยาบาลวิชาชีพ 7)

องค์ประกอบของมาตรฐาน HA ประกอบด้วย 6 หมวด 20 บท ดังนี้


อ่านต่อไป (7365 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
เลือกหน้า1 2 3  > ต่อไป : หัวข้อหลัก


Web site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.401580 Seconds