ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

Main Menu

 
 หน้าหลัก
 QualityOnline
 WWW3
 SSWRisk
 KMnet

บริการ
 ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล
 แผนที่ที่ตั้งโรงพยาบาล
 ปฎิทินกำหนดการ
 โทรศัพท์ภายใน
 อนุสรณ์ 60 ปี ศรีสังวร
 รายงานการประชุม กบห.
 ตารางแพทย์ตรวจOPD
 ตรวจสอบสิทธิ : สุโขทัย
 ตรวจสอบสิทธิ : จ่ายตรง
 ตรวจสอบสิทธิ : ธนาคาร
 รายงานยอดผู้ป่วยใน
 อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน
 การแยกประเภทผู้ป่วยใน
 ประวัติการรักษาผู้ป่วย
 ระบบ Finger Scan
 พจนานุกรม
 กระดานข่าว
 ห้องสมุด
 อัลบัมภาพ
 ค้นหา
 อัตราค่ารักษาพยาบาล

หน่วยงาน

 

กลุ่มอำนวยการ
 ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แบบเสนอความต้องการพัสดุ
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง
 Form Template สำหรับเสนอข่าวสารโรงพยาบาล

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการฯ
 งาน IC
 งานคุณภาพการพยาบาล
 คลินิกเคมีบำบัด
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 กิจกรรมบำบัด
 แพทย์แผนไทย
 KM เวชกรรมฟื้นฟู

ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ข่าวสารบ้านพัก รพ.

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน

xraypacs xraypacsรายการใช้วัสดุ-เพื่อเสนอราคา


KM srisangwornsahakorn srisangworn


ย้อนกลับ < เลือกหน้า1 2 3  > ต่อไป : หัวข้อหลัก
เราพร้อมหรือยัง ?
เมื่อ วันอังคาร 04 ตุลาคม 2005 - 13:10 ::: ผู้บันทึก: big_T ::: 4027 คนอ่าน

HA ฟันธงอีก 4 เดือน
เราพร้อมที่จะรับการประเมินในบันไดขั้นที่ 2 แล้วหรือยัง ?


อ่านต่อไป (1020 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
เครื่องชี้วัดคุณภาพ
เมื่อ วันอังคาร 23 สิงหาคม 2005 - 12:37 ::: ผู้บันทึก: qicswh ::: 10653 คนอ่าน

HA
Quality Indicator “เครื่องชี้วัดคุณภาพ”
เรียบเรียงโดย... นางสาวรวีวรรณ เล็กวิลัย
วันที่ 19 สิงหาคม 2548

   เครื่องชี้วัด เป็นเครื่องมือในการวัดหรือประเมินคุณภาพวิธีหนึ่ง สามารถประเมินได้ทั้งผลลัพธ์ กระบวนการที่ให้การดูแล และกระบวนการย่อยๆ หรือผลลัพธ์ย่อยๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการหลัก


อ่านต่อไป (8001 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
สรุปผลการเยี่ยมโรงพยาบาล
เมื่อ วันพุธ 17 สิงหาคม 2005 - 20:24 ::: ผู้บันทึก: qicswh ::: 3686 คนอ่าน

HA
สรุปผลการเยี่ยมโรงพยาบาลโดยอาจารย์พวงทิพย์ เส็งเมือง และภญ. ปรียาภรณ์ ภู่ทอง
วันที่ 11 สิงหาคม 2548
ที่ LINK : >> www.ssw.com<<

แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
การเยี่ยมให้คำปรึกษาโดยพรพ. 11 สิงหาคม 2548
เมื่อ วันพุธ 10 สิงหาคม 2005 - 16:39 ::: ผู้บันทึก: Admin ::: 4082 คนอ่าน

HA
เวลา รายละเอียด
08.30 – 09.00 น.พบทีมผู้บริหาร ทีมนำ ผู้ประสานงานกลาง ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 50 ปีศรีสังวร
09.00 – 12.00 น.เยี่ยมหน่วยงาน (อ.พวงทิพย์ เส็งเมือง)
1. LR
2. NICU
3. OR
4. กุมารเวชากรรม (ถ้ามีเวลา)
เยี่ยมหน่วยงาน (ภญ.ปรียาภรณ์ ภู่ทอง)
1. เภสัชกรรม
2. ENV
3. เวชระเบียน
12.00 - 13.00 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น.พบทีม PCT กุมารเวชกรรม/สูติ และอื่นๆ (น่าจะเข้าร่วมฟังด้วย), องค์กรพยาบาล, เวชกรรมสังคม/ส่งเสริมสุขภาพ และผู้ประสานงานกลาง
โดยอ.พวงทิพย์ เส็งเมือง
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักผู้อำนวยการ
HRD, ICT, เวชระเบียน, ENV
โดย ภญ.ปรียาภรณ์ ภู่ทอง
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 50 ปีศรีสังวร
14.30 – 15.00 น. อาจารย์ประชุมปรึกษาเพื่อสรุปข้อมูล
15.00 – 16.30 น. Exit Conference ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 50 ปีศรีสังวร
แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
กิจกรรมคุณภาพสำคัญอย่างไรต่อองค์กรในปัจจุบัน
เมื่อ วันพฤหัสบดี 14 กรกฎาคม 2005 - 21:15 ::: ผู้บันทึก: Admin ::: 6738 คนอ่าน

HA

ปัญหาขององค์กรที่ไม่มีคุณภาพ จะเกิดอะไรขึ้นได้บ้าง ?

     1. ปัญหาข้อร้องเรียน การฟ้องร้อง อาจเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และความต้องการที่เพิ่มขึ้นของตัวผู้รับบริการ ผลลัพธ์ คือ เกิดกระทบในด้านลบต่อระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ภาพลักษณ์ ชื่อเสียง รายได้ และค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาล
     2. ปัญหาภาวะความเสี่ยงต่างๆ อาจเพิ่มสูง ผลลัพธ์ คือ เกิดผลกระทบในแง่ลบต่อตัวผู้ป่วย (patient adverse outcome เช่น infection rate, complication, patient fall, medical error, mortality rate ฯลฯ) ซึ่งจะกระทบกับการเพิ่มขึ้นของต้นทุนค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
     3. ผู้ปฏิบัติงานอาจมีความยุ่งยากต่อการปฏิบัติงาน และการตัดสินใจ (โดยเฉพาะการปฏิบัติงานในสภาวะแวดล้อมภายนอกองค์กรที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ต่อเนื่อง และตลอดเวลา) เนื่องจากขาดมาตรฐาน หรือแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ผลลัพธ์ คือ เกิดผลกระทบในด้านลบต่อระดับความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน 
     4. องค์กรไม่สามารถเผชิญกับสภาพการแข่งขันที่รุนแรงจากภายนอกองค์กร ผลกระทบ คือ ความอยู่รอดของผู้ปฏิบัติงาน และองค์กร ฯลฯ

      จากภาวะต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ จึงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานขององค์กรในปัจจุบัน


อ่านต่อไป (7541 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
สปสช. ชี้ชัด โรงพยาบาล 30 บาท ต้อง HA เท่านั้น
เมื่อ วันพฤหัสบดี 14 กรกฎาคม 2005 - 13:52 ::: ผู้บันทึก: Admin ::: 7494 คนอ่าน

HA
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ( สปสช.) เผยโรงพยาบาล 30 บาทรักษาทุกโรคหรือ โรงพยาบาล 30 บาท ช่วยคนไทยห่างไกลโรค จะต้องทําการพัฒนาคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐาน HA ของสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ( พรพ.) เท่านั้น แม้ว่าปัจจุบันจะมีการนําเอาระบบมาตรฐานอื่น ๆ มาใช้ก็ตาม

อ่านต่อไป (2072 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
ทำไมต้องมีการจัดการเชิงกลยุทธ์
เมื่อ วันอังคาร 28 มิถุนายน 2005 - 18:34 ::: ผู้บันทึก: qicswh ::: 5594 คนอ่าน

HA
ดิฉันได้มีโอกาสเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง การจัดการเชิงกลยุทธ์: มิติใหม่ในการจัดการสำหรับพยาบาล จัดโดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 1-3 มิถุนายน 2548 และเห็นว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก จึงขออนุญาตนำมาเล่าต่อให้เราชาวศรีสังวรนะคะ

อ่านต่อไป (4801 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
การประชุม HA National Forum ครั้งที่ 6
เมื่อ วันพฤหัสบดี 10 กุมภาพันธ์ 2005 - 16:11 ::: ผู้บันทึก: Admin ::: 13608 คนอ่าน

HA
การประชุม HA National Forum ครั้งที่ 6

การจัดการเชิงระบบ วิถีองค์รวมเพื่อการสร้างคุณค่า
System approach : Holistic way for Value creation
15 - 18 มีนาคม 2548 ณ ศูนย์ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

ทำไมนะ
.......บางเรื่องโผล่เข้ามาโดยที่เราไม่คาดฝัน
.......ปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า แม้ว่าเราจะพยายามแก้ไข
.......ส่วนย่อยต่างๆ ไม่เคลื่อนไปอย่างกลมกลืนและสอดคล้อง
.......ผลลัพธ์สุดท้ายที่เราฝันเห็นดูเหมือนจะอยู่ไกลโพ้นอ่านต่อไป (15426 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
ความแตกต่างของ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ กับ รพ.Healthy Thailand
เมื่อ วันพฤหัสบดี 11 พฤศจิกายน 2004 - 16:09 ::: ผู้บันทึก: Admin ::: 5673 คนอ่าน

HA
-- รพ.ส่งเสริมสุขภาพ
Healthy Thailand
รพ.ส่งเสริมสุขภาพ
-- HPH-Healthy Thailand HPH Accredited
ผู้ประเมินและรับรอง กรมอนามัย/ศูนย์อนามัยเขต สถาบันพัฒนา และรับรองคุณภาพ โรงพยาบาล ร่วมกับ กรมอนามัย
มาตรฐานที่ใช้ มาตรฐาน โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ของ กรมอนามัย มาตรฐาน โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ของ กรมอนามัย
เกณฑ์การตัดสิน ได้คะแนนระดับ 2 จาก 5 ( มีกระบวนการที่จะนําไปสู่ การบรรลุเป้าหมาย ของมาตรฐาน) ใน 6 องค์ประกอบ ได้คะแนนระดับ 3 จาก 5 (แสดงถึงการ บรรลุเป้าหมาย ของมาตรฐาน) ใน 7 องค์ประกอบ
เป้าหมาย สนองนโยบาย Healthy Thailand ของกระทรวงสาธารณสุข ที่ทุกอําเภอจะต้องมี รพ.ที่ผ่านอย่างน้อย 50 % จูงใจให้เกิดการพัฒนาอย่างเชื่อมโยงกับ งานประจํา เกิดการเรียนรู้ และยกระดับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
แจ้งผลการประเมินตามบันไดขั้นที่๑ สู่ HA
เมื่อ วันพุธ 27 ตุลาคม 2004 - 15:27 ::: ผู้บันทึก: Admin ::: 4830 คนอ่าน

HA
ตามที่ผู้แทนของสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ได้เข้าเยี่ยมโรงพยาบาลศรีสังวร และประเมินการปฎิบัติตามบันไดขั้นที่ ๑ สู่ HA เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๗ นั้น คณะผู้ตรวจเยี่ยมสำรวจพบว่าทีมงานของโรงพยาบาลมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพ มีการวางแผนปฎิบัติที่เป็นมาตรฐานในระบบงานต่างๆ มีคามร่วมมือระหว่างหน่วยงานและวิชาชีพมีกิจกรรมทบทวนทางคลีนิกในลักษณะสหสาขาวิชาชีพในรูปแบบต่างๆ ทำให้แต่ละวิชาชีพได้ใช้ความรู้ความสามารถในการดูแลผู้ป่วยร่วมกัน ตลอดจนมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กรต่างๆในพื้นที่และชุมชน
สถาบันพิจารณาแล้วเห็นว่า สมควรมอบกิตติกรรมประกาศต่อความสำเร็จในการปฎิบัติิตามบันไดขั้นที่ ๑ สู่ HA ให้แก่ โรงพยาบาลศรีสังวร ทั้งนี้ สถาบันฯจะมอบกิตติกรรมประกาศให้แก่ท่านในโอกาสต่อไป
สถาบันฯขอเป็นกำลังใจในการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องของโรงพยาบาล อันจะเป็นหลักประกันว่าผู้รับบริการจะได้รับบริการที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย

อ่านต่อไป (82 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
ย้อนกลับ < เลือกหน้า1 2 3  > ต่อไป : หัวข้อหลัก


Web site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.387800 Seconds