ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

Main Menu

 
 หน้าหลัก
 QualityOnline
 WWW3
 SSWRisk
 KMnet

บริการ
 ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล
 แผนที่ที่ตั้งโรงพยาบาล
 ปฎิทินกำหนดการ
 โทรศัพท์ภายใน
 อนุสรณ์ 60 ปี ศรีสังวร
 รายงานการประชุม กบห.
 ตารางแพทย์ตรวจOPD
 ตรวจสอบสิทธิ : สุโขทัย
 ตรวจสอบสิทธิ : จ่ายตรง
 ตรวจสอบสิทธิ : ธนาคาร
 รายงานยอดผู้ป่วยใน
 อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน
 การแยกประเภทผู้ป่วยใน
 ประวัติการรักษาผู้ป่วย
 ระบบ Finger Scan
 พจนานุกรม
 กระดานข่าว
 ห้องสมุด
 อัลบัมภาพ
 ค้นหา
 อัตราค่ารักษาพยาบาล

หน่วยงาน

 

กลุ่มอำนวยการ
 ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แบบเสนอความต้องการพัสดุ
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง
 Form Template สำหรับเสนอข่าวสารโรงพยาบาล

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการฯ
 งาน IC
 งานคุณภาพการพยาบาล
 คลินิกเคมีบำบัด
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 กิจกรรมบำบัด
 แพทย์แผนไทย
 KM เวชกรรมฟื้นฟู

ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ข่าวสารบ้านพัก รพ.

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน

xraypacs xraypacsรายการใช้วัสดุ-เพื่อเสนอราคา


KM srisangwornsahakorn srisangworn


ย้อนกลับ < เลือกหน้า1 2 3  : หัวข้อหลัก
บทบาทของผู้ป่วยในการป้องกันความพลั้งพลาดทางการแพทย์
เมื่อ วันพฤหัสบดี 20 พฤษภาคม 2004 - 15:44 ::: ผู้บันทึก: Admin ::: 4200 คนอ่าน

HA

ข้อมูลต่อไปนี้ทางโรงพยาบาลอาจจะนำไปปรับปรุงเพื่อสื่อสารให้กับผู้ป่วยที่เข้ารับบริการ ทำให้ผู้ป่วย เกิดความเข้าใจ ในบทบาทของตนต่อ คุณภาพและความปลอดภัย ของบริการสุขภาพที่จะได้รับ โดยทำงานร่วมกับ ผู้ให้บริการในลักษณะ ของการเป็นหุ้นส่วนกัน เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิด เหตุการณ์ ที่ไม่พึงประสงค์ ที่ควรจะหลีกเลี่ยงได้ ทั้งนี้โรงพยาบาลเอง จะต้องทำงานอย่างหนัก เพื่อเตรียมการรองรับ การมีส่วนร่วมนี้

ความพลั้งพลาดทางการแพทย์ (medical error) คือ การที่ไม่ได้ปฏิบัติ ตามแผนการดูแล ผู้ป่วย ที่ได้จัดทำไว้ หรือการที่วางแผน การดูแลผิดพลาด ตั้งแต่เริ่มแรก

ความพลั้งพลาดส่วนใหญ่เกิดจากระบบบริการสุขภาพที่ซับซ้อน ขณะเดียวกันก็ยังเกิดขึ้นได้เมื่อมีปัญหาในการสื่อสารระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย เช่น แพทย์ไม่ได้ให้ข้อมูลที่เพียงพอเพื่อให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ผู้ป่วยที่ไม่ได้รับข้อมูลและไม่มีส่วนร่วมจะยอมรับทางเลือกในการรักษาที่แพทย์เลือกให้น้อยกว่า และอาจจะไม่ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในสิ่งที่จะต้องปฏิบัติเพื่อให้ได้ผลตามแผนการรักษา

ต่อไปนี้คือคำแนะนำสำหรับผู้ป่วยที่เข้ารับการดูแลรักษาในโรงพยาบาล


อ่านต่อไป (4498 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
เป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์ และเข็มมุ่งการพัฒนาคุณภาพ ปี 2547
เมื่อ วันอังคาร 07 ตุลาคม 2003 - 13:21 ::: ผู้บันทึก: big_T ::: 7515 คนอ่าน

HA
ตามที่คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล(ทีมนำ) และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ได้ร่วมประชุมเพื่อทบทวนเป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์ และเข็มมุ่งการพัฒนาคุณภาพ ปี 2547 ของโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เครื่องชี้วัดคุณภาพของโรงพยาบาล

อ่านต่อไป (3346 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
ย้อนกลับ < เลือกหน้า1 2 3  : หัวข้อหลัก


Web site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.218659 Seconds