ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

Main Menu

 
 หน้าหลัก
 QualityOnline
 WWW3
 SSWRisk
 KMnet

บริการ
 ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล
 แผนที่ที่ตั้งโรงพยาบาล
 ปฎิทินกำหนดการ
 โทรศัพท์ภายใน
 อนุสรณ์ 60 ปี ศรีสังวร
 รายงานการประชุม กบห.
 ตารางแพทย์ตรวจOPD
 ตรวจสอบสิทธิ : สุโขทัย
 ตรวจสอบสิทธิ : จ่ายตรง
 ตรวจสอบสิทธิ : ธนาคาร
 รายงานยอดผู้ป่วยใน
 อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน
 การแยกประเภทผู้ป่วยใน
 ประวัติการรักษาผู้ป่วย
 ระบบ Finger Scan
 พจนานุกรม
 กระดานข่าว
 ห้องสมุด
 อัลบัมภาพ
 ค้นหา
 อัตราค่ารักษาพยาบาล

หน่วยงาน

 

กลุ่มอำนวยการ
 ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แบบเสนอความต้องการพัสดุ
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง
 Form Template สำหรับเสนอข่าวสารโรงพยาบาล

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการฯ
 งาน IC
 งานคุณภาพการพยาบาล
 คลินิกเคมีบำบัด
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 กิจกรรมบำบัด
 แพทย์แผนไทย
 KM เวชกรรมฟื้นฟู

ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ข่าวสารบ้านพัก รพ.

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน

xraypacs xraypacsรายการใช้วัสดุ-เพื่อเสนอราคา


KM srisangwornsahakorn srisangworn


ย้อนกลับ < เลือกหน้า12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  หน้าทั้งหมด:32 > ต่อไป : หัวข้อหลัก
สธ. จับมือองค์การอนามัยโลก ลดปัญหาผู้ป่วยติดเชื้อในโรงพยาบาล
เมื่อ วันพฤหัสบดี 21 มิถุนายน 2007 - 10:06 ::: ผู้บันทึก: prweb ::: 4481 คนอ่าน

ข่าวสารทั่วไปสาธารณสุขไทย พร้อม 9 ประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จับมือองค์การอนามัยโลก เร่งรณรงค์เพื่อความปลอดภัยผู้ป่วยในโรงพยาบาล หลังพบมีผู้ป่วยติดเชื้อในโรงพยาบาลทั้งที่อยู่ในประเทศพัฒนาแล้วและกำลังพัฒนาปีละกว่า 1 ล้านคน โดยในประเทศกำลังพัฒนามีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูงกว่าประเทศที่พัฒนาแล้ว 20 เท่าตัว สำหรับไทยประกาศ 4 มาตรการรับมือรณรงค์ในปี 2550-2553 เน้นการล้างมือ การป้องกันการติดเชื้อจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ การดูแลความสะอาดของเครื่องมือแพทย์ และความปลอดภัยจากการใช้ยา

อ่านต่อไป (3591 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
สธ. ต่อพาสปอร์ตผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับมธ. 7 ปี อีก 771 คน
เมื่อ วันพุธ 20 มิถุนายน 2007 - 09:14 ::: ผู้บันทึก: prweb ::: 4984 คนอ่าน

ข่าวสารทั่วไปกระทรวงสาธารณสุข ต่อโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อีก 7 ปี เพื่อผลิตนักศึกษาเพิ่มอีก 771 คน และเพิ่มสถาบันสมทบผลิตในปีนี้อีก 1 แห่งคือที่โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา เผยความคืบหน้าโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทหลังเริ่มตั้งแต่พ.ศ. 2538 จนถึงขณะนี้ ปั้นหมอลงชนบทไปแล้ว 1,096 คน ในปี 2550 นี้รับแพทย์เข้าเรียน 543 คน และจะจบในปี 2551 จำนวน 300 คน

อ่านต่อไป (3681 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
เร่งค้นหาเด็กไทยตั้งแต่แรกเกิด-5 ปีได้สิทธิรักษาพยาบาลในหน่วยบริการ
เมื่อ วันอังคาร 19 มิถุนายน 2007 - 13:38 ::: ผู้บันทึก: prweb ::: 4145 คนอ่าน

ข่าวสารทั่วไปกรณีผู้ปกครองไม่สะดวกเปลี่ยนสถานพยาบาลได้เพื่อความครอบคลุม

รองเลขาธิการสปสช.เผย ตั้งแต่ 30 พ.ค.ที่ผ่านมา สปสช.ดำเนินการลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าแทนเด็กแรกเกิด 0-5 ปี ที่ยังไม่มีสิทธิ หลังพบเป็นกลุ่มประชากรที่มีสิทธิ์ว่างสูง แจ้งหน่วยบริการและผู้ปกครองเด็กทราบ และให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่มีหนังสือแจ้งให้ ระบุเพื่อลดจำนวนสิทธิ์ว่าง และเพิ่มความครอบคลุมหลักประกันสุขภาพของคนไทย


อ่านต่อไป (2564 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
สธ. เร่งป้องกันโรคฉี่หนูช่วงฤดูฝน
เมื่อ วันพฤหัสบดี 14 มิถุนายน 2007 - 10:03 ::: ผู้บันทึก: prweb ::: 5268 คนอ่าน

ข่าวสารทั่วไป“หมอวัลลภ” เร่งป้องกันโรคฉี่หนูช่วงฤดูฝน ปีนี้พบป่วยกว่า 500 ราย ตาย 8 ราย

อ่านต่อไป (3695 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
สธ. ยัน "โรคลิชมาเนีย" รักษาหายขาด
เมื่อ วันพุธ 13 มิถุนายน 2007 - 09:30 ::: ผู้บันทึก: prweb ::: 4796 คนอ่าน

ข่าวสารทั่วไปสธ.ยันโรคลิชมาเนีย รักษาหายขาด แนะให้ป้องกัน “ริ้นฝอยทราย” กัด ดูแลรอบบ้านให้เตียน

อ่านต่อไป (4377 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
ดูโรคจากน้ำลายไม่ต้องเจาะเลือดคนไข้เฮไม่เจ็บตัว
เมื่อ วันจันทร์ 11 มิถุนายน 2007 - 15:10 ::: ผู้บันทึก: prweb ::: 4400 คนอ่าน

ข่าวสารทั่วไปแพทย์ไทยจับมือออสเตรเลียเปิดศูนย์ตรวจวิเคราะห์โรคจากน้ำลาย ลดความเจ็บปวดให้ผู้ป่วยบางโรคที่ต้องเจาะเลือดเช้า-เย็น ด้านอเมริการุกเปิดสถาบันศาสตร์แห่งอายุรวัยในไทย เน้นอบรมเพิ่มบุคลากรการแพทย์รองรับความต้องการใช้บริการต้านชรา

อ่านต่อไป (1863 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
เผยเด็กไทยเสี่ยงสูง 5 โรคค่ารักษา
เมื่อ วันอาทิตย์ 10 มิถุนายน 2007 - 08:07 ::: ผู้บันทึก: prweb ::: 4140 คนอ่าน

ข่าวสารทั่วไป“เลขาฯ สปสช.”เผยเด็กไทยเสี่ยง 5 โรค ค่าใช้จ่ายสูง
 • โรคฮีโมฟีเลีย
 • โรคมะเร็งเม็ดเลือด มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
 • โรคลมชัก
 • โรคลิ้นหัวใจ ผนังหัวใจรั่ว หลอดเลือดผิดปกติ
 • โรคฟันใช้งบกว่า 5 พันล้าน เสนอแนวทางการดูแลสุขภาพให้คนไทยใส่ใจสุขภาพโดยเฉพาะโรคที่ป้องกันได้ก่อนสายเกินแก้

 • อ่านต่อไป (2498 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
  ขึ้นเงินเดือนขรก.ดึงงบ 1.7 หมื่นล้านรองรับ
  เมื่อ วันพุธ 06 มิถุนายน 2007 - 15:34 ::: ผู้บันทึก: prweb ::: 4296 คนอ่าน

  ข่าวสารทั่วไปครม.เอาใจข้าราชการปรับเงินเดือนเพิ่ม 4% ตั้งแต่เดือนตุลาคมปีนี้ ดึงเงินงบประมาณรองรับ 1.7 หมื่นล้านบาท เตรียมแผนระยะยาวปรับโครงสร้างใหม่แก้ความเหลื่อมล้ำ มองช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้อีกทาง ไฟเขียวกรอบงบประมาณปี 51 เพิ่มรายจ่าย 2.5 หมื่นล้านบาท

  อ่านต่อไป (6367 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
  สธ.ออกประกาศเตือน 9 โรค เผยเดือนเดียวป่วยกว่า 2 หมื่น ตาย 6 ราย
  เมื่อ วันอาทิตย์ 03 มิถุนายน 2007 - 13:31 ::: ผู้บันทึก: prweb ::: 3729 คนอ่าน

  ข่าวสารทั่วไปสธ.ออกประกาศเตือนประชาชน ระวังภัยจาก 9 โรคติดต่อที่พบบ่อยมาพร้อมฤดูฝน โรคท้องร่วง โรคฉี่หนู ปอดบวม ไข้เลือดออก ระบุเดือนพฤษภาคม 2550 ทั่วประเทศพบผู้ป่วยแล้ว 2 หมื่นกว่าราย เสียชีวิต 6 ราย พร้อมสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจับตาโรคไข้หวัดนก “90 วันอันตราย” เข้มข้น

  อ่านต่อไป (4761 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
  สธ.สำรวจล่าสุด"เด็กไทยไม่โง่"
  เมื่อ วันอังคาร 22 พฤษภาคม 2007 - 14:54 ::: ผู้บันทึก: prweb ::: 4027 คนอ่าน

  ข่าวสารทั่วไปสธ.สำรวจล่าสุด"เด็กไทยไม่โง่" ไอคิวเฉลี่ย103.09 สาธิตไปโลด

  เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม ที่กรมสุขภาพจิต นพ.วัลลภ ไทยเหนือ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข แถลงผลการสำรวจระดับสติปัญญา (Intelligence Quotient) หรือ ไอคิว เด็กไทยอายุ 3-11 ปี ว่าผลการสำรวจพบว่าเด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ย 103.09 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสากล ส่วนผลสำรวจอยู่ระหว่างประมวลผล ทั้งนี้ ผลสำรวจไอคิวระดับประเทศในปี 2539-2540 เด็กอายุ 6-12 ปี มีไอคิวโดยรวมเท่ากับ 91 สำรวจอีกครั้งในปี 2545 ได้ค่าเฉลี่ยของไอคิวเท่ากับ 88.5 ส่วนคะแนนพัฒนาการด้านอารมณ์ สังคมและจริยธรรมในเด็กอายุ 10-18 ปี มีคะแนนต่ำสุดในด้านความคิดสร้างสรรค์ ความคิดวิเคราะห์วิจารณ์และตระหนักรู้ในตนเอง การแก้ปัญหาและควบคุมอารมณ์


  อ่านต่อไป (2770 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
  ย้อนกลับ < เลือกหน้า12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  หน้าทั้งหมด:32 > ต่อไป : หัวข้อหลัก


  Web site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

  โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
  อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331

  Powered by the AutoTheme HTML Theme System
  Page created in 0.267428 Seconds