ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

Main Menu

 
 หน้าหลัก
 QualityOnline
 WWW3
 SSWRisk
 KMnet

บริการ
 ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล
 แผนที่ที่ตั้งโรงพยาบาล
 ปฎิทินกำหนดการ
 โทรศัพท์ภายใน
 อนุสรณ์ 60 ปี ศรีสังวร
 รายงานการประชุม กบห.
 ตารางแพทย์ตรวจOPD
 ตรวจสอบสิทธิ : สุโขทัย
 ตรวจสอบสิทธิ : จ่ายตรง
 ตรวจสอบสิทธิ : ธนาคาร
 รายงานยอดผู้ป่วยใน
 อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน
 การแยกประเภทผู้ป่วยใน
 ประวัติการรักษาผู้ป่วย
 ระบบ Finger Scan
 พจนานุกรม
 กระดานข่าว
 ห้องสมุด
 อัลบัมภาพ
 ค้นหา
 อัตราค่ารักษาพยาบาล

หน่วยงาน

 

กลุ่มอำนวยการ
 ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แบบเสนอความต้องการพัสดุ
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง
 Form Template สำหรับเสนอข่าวสารโรงพยาบาล

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการฯ
 งาน IC
 งานคุณภาพการพยาบาล
 คลินิกเคมีบำบัด
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 กิจกรรมบำบัด
 แพทย์แผนไทย
 KM เวชกรรมฟื้นฟู

ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ข่าวสารบ้านพัก รพ.

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน

xraypacs xraypacs


IPD Sticker

Water Electric charge

PIS Web

รายการใช้วัสดุ-เพื่อเสนอราคาKM srisangwornsahakorn srisangworn


เลือกหน้า1 2 3 4 5  > ต่อไป : หัวข้อหลัก
มรภ.พิบูลสงครามขอเชิญส่งบุคลากรอบรมคอมพิวเตอร์
เมื่อ วันพุธ 15 กรกฎาคม 2009 - 14:10 ::: ผู้บันทึก: ict003 ::: 5506 คนอ่าน

ประชุม/อบรมด้วยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้จัดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 หลักสูตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

อ่านต่อไป (124 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
ขอเชิญคณะกรรมการ ENV & เครื่องมือ ของ รพ. ร่วมประชุม
เมื่อ วันพุธ 17 ธันวาคม 2008 - 16:30 ::: ผู้บันทึก: mao002 ::: 5832 คนอ่าน

ประชุม/อบรมเนื่องจากศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ จะเข้าดำเนินการ...

อ่านต่อไป (649 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
ขอเชิญอบรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เมื่อ วันจันทร์ 13 ตุลาคม 2008 - 15:18 ::: ผู้บันทึก: ict003 ::: 6901 คนอ่าน

ประชุม/อบรมสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ ศธ 0513.132/ว 2592 ลงวันที่ 16 กันยายน 2551ขอเชิญอบรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 หลักสูตร

อ่านต่อไป (97 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
การประชุมวิชาการ เขต 2
เมื่อ วันอังคาร 19 สิงหาคม 2008 - 16:50 ::: ผู้บันทึก: ict003 ::: 6298 คนอ่าน

ประชุม/อบรมขอเชิญชมการถ่ายถอดสดสัญญาณการประชุมวิชาการ เขต 2วันที่ 20 สิงหาคม 2551 เวลา 08.30-16.30 น.

อ่านต่อไป (395 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
เมื่อ วันศุกร์ 11 กรกฎาคม 2008 - 07:40 ::: ผู้บันทึก: ict003 ::: 6692 คนอ่าน

ประชุม/อบรมด้วย สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรประจำปี 2551 ในเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2551 จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้

อ่านต่อไป (508 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
เมื่อ วันพฤหัสบดี 12 มิถุนายน 2008 - 11:50 ::: ผู้บันทึก: ict003 ::: 6952 คนอ่าน

ประชุม/อบรมด้วย ฝ่ายวิจัยและฝึกอบรม สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2551 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2551)

อ่านต่อไป (457 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดอบรมคอมพิวเตอร์จำนวน 4 หลักสูตร
เมื่อ วันพฤหัสบดี 05 มิถุนายน 2008 - 13:01 ::: ผู้บันทึก: ict003 ::: 6844 คนอ่าน

ประชุม/อบรมสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดอบรมคอมพิวเตอร์จำนวน 4 หลักสูตร ให้แก่บุคลากรในมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอกที่สนใจทางด้านคอมพิวเตอร์

อ่านต่อไป (763 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
ม.รามคำแหง รับสมัครนักศึกษา วท.ม สาขาวิชาสารสนเทศทางสุขภาพ
เมื่อ วันพฤหัสบดี 05 มิถุนายน 2008 - 09:29 ::: ผู้บันทึก: ict003 ::: 10880 คนอ่าน

ประชุม/อบรมสถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศทางสุขภาพ

อ่านต่อไป (440 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมเวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 5
เมื่อ วันอังคาร 13 พฤษภาคม 2008 - 10:23 ::: ผู้บันทึก: ict003 ::: 5886 คนอ่าน

ประชุม/อบรมด้วย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้ดำเนินการจัดการการประชุมเวทีปัญญา สัมมนาวาที ครั้งที่ 5 ขึ้น
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และผลักดันการใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ กับเทคนิคการบริหารจัดการอื่นๆ
โดยนำเรื่อง "การปรับปรุงกระบวนการทำงานการให้บริการประชาชน" มาดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

อ่านต่อไป (885 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร e-learning
เมื่อ วันจันทร์ 03 มีนาคม 2008 - 11:09 ::: ผู้บันทึก: ict003 ::: 5775 คนอ่าน

ประชุม/อบรมด้วยสถาบันพัฒนาวิชาชีพ (ส่วนงาน LEARN Online) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร e-learning วิชา "English for Science and Technology" (ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

อ่านต่อไป (539 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
เลือกหน้า1 2 3 4 5  > ต่อไป : หัวข้อหลัก


Web site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.311205 Seconds