ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

Main Menu

 
 หน้าหลัก
 QualityOnline
 WWW3
 SSWRisk
 KMnet

บริการ
 ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล
 แผนที่ที่ตั้งโรงพยาบาล
 ปฎิทินกำหนดการ
 โทรศัพท์ภายใน
 อนุสรณ์ 60 ปี ศรีสังวร
 รายงานการประชุม กบห.
 ตารางแพทย์ตรวจOPD
 ตรวจสอบสิทธิ : สุโขทัย
 ตรวจสอบสิทธิ : จ่ายตรง
 ตรวจสอบสิทธิ : ธนาคาร
 รายงานยอดผู้ป่วยใน
 อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน
 การแยกประเภทผู้ป่วยใน
 ประวัติการรักษาผู้ป่วย
 ระบบ Finger Scan
 พจนานุกรม
 กระดานข่าว
 ห้องสมุด
 อัลบัมภาพ
 ค้นหา
 อัตราค่ารักษาพยาบาล

หน่วยงาน

 

กลุ่มอำนวยการ
 ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แบบเสนอความต้องการพัสดุ
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง
 Form Template สำหรับเสนอข่าวสารโรงพยาบาล

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการฯ
 งาน IC
 งานคุณภาพการพยาบาล
 คลินิกเคมีบำบัด
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 กิจกรรมบำบัด
 แพทย์แผนไทย
 KM เวชกรรมฟื้นฟู

ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ข่าวสารบ้านพัก รพ.

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน

xraypacs xraypacsรายการใช้วัสดุ-เพื่อเสนอราคา


KM srisangwornsahakorn srisangworn


ย้อนกลับ < เลือกหน้า1 2 3 4 5  > ต่อไป : หัวข้อหลัก
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เมื่อ วันศุกร์ 15 กุมภาพันธ์ 2008 - 09:48 ::: ผู้บันทึก: ict003 ::: 4442 คนอ่าน

ประชุม/อบรมโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (TCU-LMS) ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2550-เดือนกันยายน 2551 โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ดังนี้

อ่านต่อไป (2035 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
ประชาสัมพันธ์อบรมโครงการ Workforce Development Program : Oracle Database 10g
เมื่อ วันจันทร์ 04 กุมภาพันธ์ 2008 - 10:19 ::: ผู้บันทึก: ict003 ::: 4048 คนอ่าน

ประชุม/อบรมด้วยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณลาดกระบัง ได้กำหนดการจัดอบรมโครงการ Workforce Development Program : Oracle Database 10g ซึ่งประกอบด้วย 3 หลักสูตร ดังนี้

อ่านต่อไป (675 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2551
เมื่อ วันอังคาร 25 ธันวาคม 2007 - 11:23 ::: ผู้บันทึก: ict003 ::: 3832 คนอ่าน

ประชุม/อบรมสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร "คอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับข้าราชการตามมติคณะรัฐมนตรี" ประจำปีงบประมาณ 2551 (มกราคม-มิถุนายน 2551) จำนวน 11 หลักสูตร ดังนี้

อ่านต่อไป (876 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการเรียนการสอนทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เมื่อ วันอังคาร 25 ธันวาคม 2007 - 10:50 ::: ผู้บันทึก: ict003 ::: 3548 คนอ่าน

ประชุม/อบรมโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (TCU-LMS) ระหว่างเดือนพฤศจิการยน 2550 - กันยายน 2551 โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ดังนี้

อ่านต่อไป (877 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
เมื่อ วันอังคาร 25 ธันวาคม 2007 - 10:14 ::: ผู้บันทึก: ict003 ::: 3662 คนอ่าน

ประชุม/อบรมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทำการเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่บัดนี้/10 มกราคม 2551 ในระดับและสาขาวิชา ดังนี้

อ่านต่อไป (513 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เมื่อ วันศุกร์ 14 ธันวาคม 2007 - 11:10 ::: ผู้บันทึก: ict003 ::: 3381 คนอ่าน

ประชุม/อบรมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 3 หลักสูตร
รับสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้-10,25 มกราคม 2550

อ่านต่อไป (446 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
สถาบันพยาธิจัดอบรมนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ให้เรียนฟรี ในหลักสูตร 1 ปี
เมื่อ วันพฤหัสบดี 06 ธันวาคม 2007 - 15:11 ::: ผู้บันทึก: ict003 ::: 3910 คนอ่าน

ประชุม/อบรมสถาบันพยาธิวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดโครงการฝึกอบรมนักวิทยาศาสตร์การแพทย์สาขาเซลล์วิทยา หลักสูตร 1 ปี จำนวน 30 คน

อ่านต่อไป (856 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
สธ. ปิดฉากการประชุมวิชาการประจำปี 50...
เมื่อ วันเสาร์ 01 กันยายน 2007 - 07:09 ::: ผู้บันทึก: prweb ::: 3608 คนอ่าน

ประชุม/อบรมสธ. ปิดฉากการประชุมวิชาการประจำปี 50 คัดผลงานระดับแนวหน้าเข้ารับรางวัลดีเด่น 34 เรื่อง

กระทรวงสาธารณสุข สรุปผลการประชุมวิชาการประจำปี 2550 มีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกสาขา นำเสนอผลงานทั้งแบบบรรยาย โปสเตอร์ และนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์กว่า 300 เรื่อง มีเรื่องที่โดดเด่นได้รับรางวัลผลงานวิชาการดีเด่นประจำปี 2550 จำนวน 34 เรื่อง ก่อนที่คณะกรรมการจะเฟ้นเฉพาะเรื่องสุดยอด เพื่อรับรางวัลยอดเยี่ยมในการประชุมวิชาการสาธารณสุขปีต่อไป

วันนี้ (31 สิงหาคม 2550) ที่โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ นายแพทย์ลือชา วนรัตน์ หัวหน้าสำนักวิชาการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีปิดการประชุมวิชาการสาธารณสุขประจำปี 2550 ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2550 พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรและของที่ระลึกแก่เจ้าของผลงานวิชาการดีเด่นด้านการแพทย์และสาธารณสุข จำนวน 34 รายด้วย

นายแพทย์ลือชา กล่าวว่า การจัดประชุมวิชาการประจำปี เป็นกลไกสำคัญที่ช่วยให้บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข มีความตื่นตัวที่จะพัฒนาตนเอง แสวงหาและสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อผู้รับบริการ รวมทั้งยังช่วยให้วงการแพทย์และสาธารณสุขไทยก้าวหน้าอย่างรวดเร็วด้วย การประชุมวิชาการในปีนี้ มีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข นำเสนอผลงานทางวิชาการ 309 เรื่อง แยกเป็นแบบบรรยาย 193 เรื่อง โปสเตอร์และนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 116 เรื่อง ซึ่งในวันนี้คณะกรรมการได้คัดเลือกผลงานวิชาการที่มีความโดดเด่นทั้ง 3 รูปแบบ เพื่อรับรางวัลผลงานวิชาการดีเด่นประจำปี 2550 รวม 34 เรื่อง ดังนี้

แบบโปสเตอร์และสิ่งประดิษฐ์ จำนวน 13 เรื่อง 1.เครื่องบรรจุทรายกำจัดลูกน้ำจากวัสดุเหลือใช้ โดยนางณัฐชฏา จันทร สาธารณสุขอำเภออุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 2.ผลิตภัณฑ์ “รักษ์สิ่งแวดล้อม” ของโรงพยาบาลสงขลา 3.บทกลอนสี่สุภาพกับยาที่มีความเสี่ยงสูง โดยเภสัชกรอภิสิทธิ์ เทียนชัยโรจน์ โรงพยาบาลพุทธชินราช จ.พิษณุโลก 4.เครื่องถอดเข็มสะดวกใช้ปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ถนอมสุขภาพบุคลากร โดยนางวงศ์ดารา วงศ์พิทักษ์ สถานีอนามัยบ้านตาเกษ จ.ศรีสะเกษ 5.ห่วงกำลังใจ โดยนายจรูญ จันทร์ทาโล โดยนายจรูญ จันทร์ทาโล โรงพยาบาลบ้านหมี่ จ.ลพบุรี 6.เครื่องยึดตรึงกระดูกนอกกายอเนกประสงค์โคราช โดยนายแพทย์ ยิ่งยง สุขเสถียร โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา 7.เครื่องฉายแสงทางทันตกรรมชนิด L.E.D. โดยทันตแพทย์หญิงนิตยา วีระไวทยะ โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 8.จักรยานรีไซเคิลสานฝัน โดยนางภัทนภา ธรรมบุตร สถานีอนามัยบ้านทุ่ม จ.ศรีสะเกษ 9.ผลของโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดโดยอาศัยความรู้เชิงประจักษ์ ต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคอุดกั้นเรื้อรัง 10.The Happiness Bag โดยนางนิตยา ธีรวิโรจน์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 11.รูปแบบการดูแลสุขภาพต่อเนื่องครบทุกมิติ ในผู้บาดเจ็บไขสันหลัง โรงพยาบาลขอนแก่น โดยนางสาวประภัสศรี ชาวงษ์ โรงพยาบาลขอนแก่น 12.งานซ่อมบำรุงกับเครื่อง Suction นวัตกรรมลดค่าใช้จ่ายในการทำหัตถการ โดยนายวีระ จิตจักร โรงพยาบาลชุมพล จ.สุรินทร์ และ 13.การทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งของสารสกัดจากรากของสบู่ดำ โดยน.ส.จรัญญา งามขำ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

ซึ่งผลงานวิชาการที่ได้รับรางวัลดีเด่นประจำปี 2550 นี้ คณะกรรมการจะพิจารณาอีกครั้ง เพื่อคัดเลือกผลงานวิชาการที่ดีที่สุด เข้ารับรางวัลผลงานวิชาการยอดเยี่ยมในการประชุมวิชาการประจำปีต่อไป

********************************* 31 สิงหาคม 2550

แหล่งข่าวโดย....
ผู้จัดทำ.... ฝ่ายข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ กลุ่มสารนิเทศ
[31/ส.ค/2550

แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
โครงการสร้างความสุขในการทำงานเพื่อการบริการที่ประทับใจ
เมื่อ วันพุธ 22 สิงหาคม 2007 - 12:45 ::: ผู้บันทึก: prweb ::: 3956 คนอ่าน

ประชุม/อบรมด้วยโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม ได้จัดทำโครงการสร้างความสุขในการทำงานเพื่อการบริการที่ประทับใจ จำนวน 2 รุ่น ในวันที่ 1-2 กันยายน 2550

อ่านต่อไป (328 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
สธ.เปิดหลักสูตร“เจรจาไกล่เกลี่ย”
เมื่อ วันอังคาร 17 กรกฎาคม 2007 - 16:43 ::: ผู้บันทึก: prweb ::: 5303 คนอ่าน

ประชุม/อบรม
กระทรวงสาธารณสุข เปิดหลักสูตรอบรมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเป็นผู้เจรจาไกล่เกลี่ย หวังแก้ไขปัญหาความชัดแย้งระหว่างหมอ-ผู้ป่วย-ญาติ ลดการฟ้องร้องโดยวิธีการเจรจาไกล่เกลี่ยแนวสันติวิธี และให้โรงพยาบาลทุกแห่งตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ย จัดให้มีผู้ไกล่เกลี่ยอย่างน้อยแห่งละ 2 คน ชี้ขณะนี้ปัญหาฟ้องร้องทวีความรุนแรงขึ้นจากปีละ 50 เรื่องเป็น 300 เรื่อง แพทย์ถูกร้องเรียนเฉลี่ยปีละ 151 เรื่อง

อ่านต่อไป (4762 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
ย้อนกลับ < เลือกหน้า1 2 3 4 5  > ต่อไป : หัวข้อหลัก


Web site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.214575 Seconds