ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

Main Menu

 
 หน้าหลัก
 QualityOnline
 WWW3
 SSWRisk
 KMnet

บริการ
 ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล
 แผนที่ที่ตั้งโรงพยาบาล
 ปฎิทินกำหนดการ
 โทรศัพท์ภายใน
 อนุสรณ์ 60 ปี ศรีสังวร
 รายงานการประชุม กบห.
 ตารางแพทย์ตรวจOPD
 ตรวจสอบสิทธิ : สุโขทัย
 ตรวจสอบสิทธิ : จ่ายตรง
 ตรวจสอบสิทธิ : ธนาคาร
 รายงานยอดผู้ป่วยใน
 อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน
 การแยกประเภทผู้ป่วยใน
 ประวัติการรักษาผู้ป่วย
 ระบบ Finger Scan
 พจนานุกรม
 กระดานข่าว
 ห้องสมุด
 อัลบัมภาพ
 ค้นหา
 อัตราค่ารักษาพยาบาล

หน่วยงาน

 

กลุ่มอำนวยการ
 ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แบบเสนอความต้องการพัสดุ
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง
 Form Template สำหรับเสนอข่าวสารโรงพยาบาล

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการฯ
 งาน IC
 งานคุณภาพการพยาบาล
 คลินิกเคมีบำบัด
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 กิจกรรมบำบัด
 แพทย์แผนไทย
 KM เวชกรรมฟื้นฟู

ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ข่าวสารบ้านพัก รพ.

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน

xraypacs xraypacsรายการใช้วัสดุ-เพื่อเสนอราคา


KM srisangwornsahakorn srisangworn


ย้อนกลับ < เลือกหน้า1 2 3 4 5  > ต่อไป : หัวข้อหลัก
ประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2549
เมื่อ วันศุกร์ 28 กรกฎาคม 2006 - 14:24 ::: ผู้บันทึก: prweb ::: 3470 คนอ่าน

ประชุม/อบรมด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายในการจัดประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2549 เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกสาขาวิชาชีพ ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาสาธารณสุขที่เหมาสมและมีประสิทธิภาพ

อ่านต่อไป (473 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
รายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการอบรมคอมพิวเตอร์
เมื่อ วันอังคาร 18 กรกฎาคม 2006 - 15:42 ::: ผู้บันทึก: prweb ::: 3916 คนอ่าน

ประชุม/อบรมตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรม เรื่อง “การใช้งานโปรแกรมระบบงานโรงพยาบาล (HOSxP)”
ได้ที่นี่

รายชื่อแพทย์ ดาวน์โหลด
รายชื่อเจ้าหน้าที่ ดาวน์โหลด


อ่านต่อไป (1043 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
กำหนดการอบรมการใช้งานโปรแกรมระบบงานโรงพยาบาล
เมื่อ วันพฤหัสบดี 06 กรกฎาคม 2006 - 08:35 ::: ผู้บันทึก: Admin ::: 10272 คนอ่าน

ประชุม/อบรม
กำหนดการโครงการอบรมคอมพิวเตอร์เชิงปฏิบัติการ
เรื่อง "การใช้งานโปรแกรมระบบงานโรงพยาบาล (HOSxP)"


รายละเอียดการอบรม
 • รุ่นที่ 1 วันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2549
 • รุ่นที่ 2 วันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2549อ่านต่อไป (6988 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมข้อมูลและติดตั้งโปรแกรมระบบงานโรงพยาบาล (HOSxP)
เมื่อ วันอังคาร 04 กรกฎาคม 2006 - 09:39 ::: ผู้บันทึก: prweb ::: 4653 คนอ่าน

ประชุม/อบรมเรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมข้อมูลและติดตั้งโปรแกรมระบบงานโรงพยาบาล  (HOSxP)
เรียน คณะกรรมการ IM/หัวหน้าฝ่าย/กลุ่ม/กลุ่มงาน/งาน

ตามที่ ฝ่ายวิชาการ โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดหาระบบงานโรงพยาบาลเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและให้บริการแก่ผู้รับบริการ นั้น

เนื่องจาก โรงพยาบาลฯ กำลังจะดำเนินการติดตั้งระบบงานโรงพยาบาล (HOSxP) และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมข้อมูลและติดตั้งโปรแกรมระบบงานโรงพยาบาล (HOSxP) ในวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2549 เวลา 14.00–16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารผู้ป่วยพิเศษ 6 รอบฯ ชั้น 4

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นายนำชัย จิตรนำทรัพย์)
นายแพทย์ 7 (ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์)
ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ


แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
การเพิ่มพลังธุรกิจด้วยไอซีที โซลูชั่น
เมื่อ วันพฤหัสบดี 22 มิถุนายน 2006 - 15:41 ::: ผู้บันทึก: prweb ::: 3149 คนอ่าน

ประชุม/อบรม
มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ดำเนินการจัดสัมมนาในหัวข้อ "การเพิ่มพลังธุรกิจด้วยไอซีที โซลูชั่น" เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินกิจกรรมภายในองค์กร โดยใช้ไอซีทีเป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารจัดการ ในวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2549 ระหว่างเวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้อง Main Conference อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

อ่านต่อไป (539 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
ประชุมวิชาการการแพทย์แผนไทย
เมื่อ วันพฤหัสบดี 27 เมษายน 2006 - 11:39 ::: ผู้บันทึก: prweb ::: 3441 คนอ่าน

ประชุม/อบรมประชุมวิชาการการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทยและการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 3

อ่านต่อไป (566 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
ประชุมวิชาการฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี
เมื่อ วันพุธ 05 เมษายน 2006 - 21:45 ::: ผู้บันทึก: webmaster ::: 3107 คนอ่าน

ประชุม/อบรมประชุมวิชาการฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี ศิริราช - รามาธิบดีบูรณาวิชาการ

อีกครั้งกับความยิ่งใหญ่ทางด้านวิชาการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจัดประชุมร่วมกันภายใต้ชื่อ "ประชุมวิชาการฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี ศิริราช - รามาธิบดีบูรณาวิชาการ ผสานสร้างสุขภาพสู่ความเป็นเลิศ" ในวันที่ 18 - 21 เมษายน 2549 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ขอเชิญแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมประชุม โดยติดต่อขอทราบรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2419-7046, 0-2411-3950 หรือ http://www.si.mahidol.ac.th/si%5Frama%5Fcongress/
แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
อบรมการพยาบาลพื้นฐานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานบริการสาธารณสุข
เมื่อ วันศุกร์ 25 พฤศจิกายน 2005 - 11:00 ::: ผู้บันทึก: prweb ::: 4757 คนอ่าน

ประชุม/อบรมสำนักการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุขและชมรมพยาบาลควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย จัดการอบรมการพยาบาลพื้อฐานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานบริการสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2549

 • รุ่นที่ 1 วันที่ 6-17 มีนาคม 2549 ที่ จ.ลำปาง
 • รุ่นที่ 2 วันที่ 15-26 พฤษภาคม 2549 ที่กรุงเทพฯ
 • รุ่ นที่ 3 วันที่ 5-16 มิถุนายน 2549 ที่ จ.ขอนแก่น
 • รุ่นที่ 4 วันที่ 19-30มิถุนายน 2549 ที่หาดใหญ่ จ.สงขลา
 • รุ่นที่ 5 วันที่ 17-28 กรกฎาคม2549 ที่ จ.จันทบุรี

  ใคร่ขอเรียนเชิญพยาบาลและผู้สนใจสมัครได้ที่คุณอุทุมพร ช้างอาจหาญ 0-2590-6296
 • อ่านต่อไป (324 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
  การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์สู่การทำงานอย่างมีความสุข
  เมื่อ วันพฤหัสบดี 27 ตุลาคม 2005 - 10:22 ::: ผู้บันทึก: big_T ::: 5259 คนอ่าน

  ประชุม/อบรม

  การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์สู่การทำงาน อย่างมีความสุข

  วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2548
  ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ เทียมสอาด ชั้น 4 อาคาร 50 ปีศรีสังวร


  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลได้รับความรู้ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตประจำวัน

  โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมโครงการประชุม วิชาการ เรื่อง “ การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์สู่การทำงาน อย่างมีความสุข ”

  โดย ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ แพทย์หญิง วันเพ็ญ บุญประกอบ
  อาจารย์พิเศษภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

  ในวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2548
  ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ เทียมสอาด อาคาร 50 ปีศรีสังวร

  สอบถามรายละเอียด และส่งแบบตอบรับได้ที่ งานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายวิชาการ
  โทรศัพท์ 171 ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2548


  แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
  Communication Skills in Clinical Practice
  เมื่อ วันพฤหัสบดี 06 ตุลาคม 2005 - 11:09 ::: ผู้บันทึก: Admin ::: 9882 คนอ่าน

  ประชุม/อบรม


  การสื่อสารทางการแพทย์

  โรคส่วนใหญ่สามารถหายได้เองโดยไม่ต้องการรักษาที่จำเพาะในขณะที่โรคอีกส่วนหนึ่งแม้รักษาด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์แล้วยังไม่สามารถทำให้หายได้ ความพึงพอใจของผู้มารับบริการในฐานะผู้ป่วยเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึง โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันซึ่งผู้ป่วยและครอบครัวมีความคาดหวังที่จะได้รับการรักษาและการบริการที่ดีที่สุด แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ จึงควรให้ความสำคัญในเรื่องการบริการ และการสื่อสารเป็นหนทางหนึ่งที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการรักษาพยาบาลผู้ป่วย
  การสื่อสารทางการแพทย์นับเป็นศาสตร์ที่มีความสำคัญและมีคุณค่าอย่างยิ่ง ควรดำเนินควบคู่ไปกับการรักษาด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้การดูแลรักษาผู้ป่วยประสบความสำเร็จสูงสุด อีกทั้งผู้ป่วยและครอบครัวมีความพึงพอใจกับกระบวนการทางการแพทย์ทั้งหมด

   


  อ่านต่อไป (3854 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
  ย้อนกลับ < เลือกหน้า1 2 3 4 5  > ต่อไป : หัวข้อหลัก


  Web site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

  โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
  อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331

  Powered by the AutoTheme HTML Theme System
  Page created in 0.288806 Seconds