ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

Main Menu

 
 หน้าหลัก
 QualityOnline
 WWW3
 SSWRisk
 KMnet

บริการ
 ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล
 แผนที่ที่ตั้งโรงพยาบาล
 ปฎิทินกำหนดการ
 โทรศัพท์ภายใน
 อนุสรณ์ 60 ปี ศรีสังวร
 รายงานการประชุม กบห.
 ตารางแพทย์ตรวจOPD
 ตรวจสอบสิทธิ : สุโขทัย
 ตรวจสอบสิทธิ : จ่ายตรง
 ตรวจสอบสิทธิ : ธนาคาร
 รายงานยอดผู้ป่วยใน
 อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน
 การแยกประเภทผู้ป่วยใน
 ประวัติการรักษาผู้ป่วย
 ระบบ Finger Scan
 พจนานุกรม
 กระดานข่าว
 ห้องสมุด
 อัลบัมภาพ
 ค้นหา
 อัตราค่ารักษาพยาบาล

หน่วยงาน

 

กลุ่มอำนวยการ
 ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แบบเสนอความต้องการพัสดุ
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง
 Form Template สำหรับเสนอข่าวสารโรงพยาบาล

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการฯ
 งาน IC
 งานคุณภาพการพยาบาล
 คลินิกเคมีบำบัด
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 กิจกรรมบำบัด
 แพทย์แผนไทย
 KM เวชกรรมฟื้นฟู

ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ข่าวสารบ้านพัก รพ.

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน

xraypacs xraypacsรายการใช้วัสดุ-เพื่อเสนอราคา


KM srisangwornsahakorn srisangworn


ย้อนกลับ < เลือกหน้า1 2 3 4 5  : หัวข้อหลัก
กำหนดการฝึกอบรมทางไกลของสำนักงาน ก.พ. 2549
เมื่อ วันจันทร์ 26 กันยายน 2005 - 10:45 ::: ผู้บันทึก: prweb ::: 3967 คนอ่าน

ประชุม/อบรม
กำหนดการฝึกอบรมทางไกลของสำนักงาน ก.พ. ประจำปีงบประมาณ 2549

แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
ชีวิตนี้เพื่อใคร : พล.อ.ต. บุญเลิศ
เมื่อ วันพฤหัสบดี 15 กันยายน 2005 - 11:07 ::: ผู้บันทึก: Admin ::: 5838 คนอ่าน

ประชุม/อบรม

การบรรยาย วิธีบริหารความคิดเพื่อชีวิตและงาน
โดย พลอากาศตรี บุญเลิศ จุลเกียรติ

บุคลิกที่พึงประสงค์ของแพทย์ 1
บุคลิกที่พึงประสงค์ของแพทย์ 2
Emergency Medicine 1
Emergency Medicine 2
ชีวิตนี้เพื่อใคร 1
ชีวิตนี้เพื่อใคร 2
โลกสวยด้วยความรัก 1
โลกสวยด้วยความรัก 2
ระบายโลกให้สวยด้วยความรัก
คุยกับนักเรียนเทพศิรินทร์ 1
คุยกับนักเรียนเทพศิรินทร์ 2
พุทธธรรมกับการชนะทุกข์สร้างสุข
เปิดใจฉุกคิดเพื่อชีวิตและครอบครัว
จิตวิทยาสำหรับกับนักบริหาร 1
จิตวิทยาสำหรับกับนักบริหาร 2

แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
HRD:e-Learning ในปีงบประมาณ 2548
เมื่อ วันอังคาร 04 มกราคม 2005 - 14:55 ::: ผู้บันทึก: big_T ::: 4764 คนอ่าน

ประชุม/อบรม
     ข่าวดีสำหรับข้าราชการที่มีความตั้งใจจริงในการพัฒนาตนเองให้เป็นข้าราชการคุณภาพสูง ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ทางไกล สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. กำหนดการพัฒนาทางไกลด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (HRD:e-Learning) ในปีงบประมาณ 2548 ดังนี้

หลักสูตร
รับสมัคร
กำหนดอบรมออนไลน์
   หลักสูตร ชุดการเขียนหนังสือราชการ
   1. หนังสือราชการ และหนังสือติดต่อราชการ
 • รุ่นที่ 1

 • รุ่นที่ 2


 • 9 ส.ค. 47 ถึง 30 ก.ย. 47
  1 ธ.ค. 47 ถึง 15 ม.ค. 48


  1 ต.ค. 47 ถึง 30 พ.ย. 47
  1 ก.พ. 48 ถึง 31 มี.ค. 48
     2. การเขียนข้อความในหนังสือติดต่อราชการ
 • รุ่นที่ 1

 • รุ่นที่ 2

 • 1 ก.พ. 48 ถึง 15 มี.ค. 48
  1 พ.ค. 48 ถึง 15 มิ.ย. 48

  1 เม.ย. 48 ถึง 31 พ.ค. 48
  1 ก.ค. 48 ถึง 31 ส.ค. 48
     3. หลักการเขียนหนังสือติดต่อราชการที่ถูกต้อง
 • รุ่นที่ 1

 • 1 เม.ย. 48 ถึง 15 พ.ค. 48

  1 มิ.ย. 48 ถึง 31 ก.ค. 48
     4. หลักการเขียนหนังสือติดต่อราชการที่ดี
 • รุ่นที่ 1

 • 1 มิ.ย. 48 ถึง 15 ก.ค. 48

  1 ส.ค. 48 ถึง 30 ก.ย. 48
     หลักสูตร การวางแผนกลยุทธ์
 • รุ่นที่ 3

 • 1 ก.พ. 48 ถึง 15 มี.ค. 48

  1 เม.ย. 48 ถึง 31 พ.ค. 48  อ่านต่อไป (3299 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
  แนวทางการพัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2547
  เมื่อ วันศุกร์ 10 ตุลาคม 2003 - 16:38 ::: ผู้บันทึก: Admin ::: 4725 คนอ่าน

  ประชุม/อบรม1.โครงการและกิจกรรมที่จัดมีเนื้อหาเน้นการพัฒนาคุณภาพบริการและวิชาการ และส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัย
  2. งบประมาณในการพัฒนาบุคลากร กำหนดไว้จาก 2.5% ของรายจ่ายงบดำเนินการ
  3. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง/คน/ปี

  อ่านต่อไป (1410 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
  ย้อนกลับ < เลือกหน้า1 2 3 4 5  : หัวข้อหลัก


  Web site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

  โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
  อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331

  Powered by the AutoTheme HTML Theme System
  Page created in 0.178788 Seconds