ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

Main Menu

 
 หน้าหลัก
 QualityOnline
 WWW3
 SSWRisk
 KMnet

บริการ
 ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล
 แผนที่ที่ตั้งโรงพยาบาล
 ปฎิทินกำหนดการ
 โทรศัพท์ภายใน
 อนุสรณ์ 60 ปี ศรีสังวร
 รายงานการประชุม กบห.
 ตารางแพทย์ตรวจOPD
 ตรวจสอบสิทธิ : สุโขทัย
 ตรวจสอบสิทธิ : จ่ายตรง
 ตรวจสอบสิทธิ : ธนาคาร
 รายงานยอดผู้ป่วยใน
 อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน
 การแยกประเภทผู้ป่วยใน
 ประวัติการรักษาผู้ป่วย
 อัตราค่ารักษาพยาบาล
 พจนานุกรม
 กระดานข่าว
 ห้องสมุด
 อัลบัมภาพ
 ค้นหา

หน่วยงาน

 

แบบฟอร์มต่าง ๆ ของ รพ.
 แบบฟอร์มต่าง ๆ

กิจกรรมคุณภาพ
 กิจกรรม 5ส.

ศูนย์ ICT
 ระบบ Finger Scan

กลุ่มภารกิจอำนวยการ
 ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
 ข่าว/ประกาศรับสมัครงาน
 ข่าว/ประกาศการย้าย
 ระเบียบ/คำสั่ง
 แบบฟอร์มเลื่อนระดับ

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 ข้อมูลอัตราพัฒนาบุคลากร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แผนพัสดุครุภัณฑ์ประจำปี
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง
 Form Template สำหรับเสนอข่าวสารโรงพยาบาล

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการพยาบาล
 งาน IC
 ศูนย์ประคับคองฯ
 งานคุณภาพการพยาบาล
 คลินิกเคมีบำบัด

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 กิจกรรมบำบัด
 แพทย์แผนไทย
 KM เวชกรรมฟื้นฟู

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 ข่าวสารและแบบฟอร์มเกี่ยวกับบ้านพัก รพ.

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน

xraypacs xraypacs
รายการใช้วัสดุ-เพื่อเสนอราคา


KM srisangwornsahakorn srisangworn


เลือกหน้า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  > ต่อไป : หัวข้อหลัก
รับสมัครผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
เมื่อ วันอังคาร 25 พฤศจิกายน 2014 - 16:41 ::: ผู้บันทึก: ict003 ::: 40978 คนอ่าน

บริหารทั่วไปดูรายละเอียดได้โดยคลิกที่นี่ >>> รับสมัครผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
เมื่อ วันอังคาร 25 พฤศจิกายน 2014 - 16:38 ::: ผู้บันทึก: ict003 ::: 39251 คนอ่าน

บริหารทั่วไปดูรายละเอียดได้โดยคลิกที่นี่ >>> รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
เมื่อ วันจันทร์ 16 กรกฎาคม 2012 - 16:21 ::: ผู้บันทึก: ict003 ::: 71568 คนอ่าน

บริหารทั่วไปประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

อ่านต่อไป (351 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
เมื่อ วันอังคาร 26 มิถุนายน 2012 - 15:28 ::: ผู้บันทึก: ict003 ::: 84141 คนอ่าน

บริหารทั่วไป
ด้วยจังหวัดสุโขทัย ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป
ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ตําแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จํานวน ๓ อัตรา

อ่านต่อไป (472 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
เมื่อ วันพฤหัสบดี 29 ธันวาคม 2011 - 14:05 ::: ผู้บันทึก: ict003 ::: 102649 คนอ่าน

บริหารทั่วไปประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

อ่านต่อไป (151 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
รับสมัครบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
เมื่อ วันจันทร์ 28 พฤศจิกายน 2011 - 18:24 ::: ผู้บันทึก: ict003 ::: 132945 คนอ่าน

บริหารทั่วไปด้วยจังหวัดสุโขทัยจะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตจากวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

อ่านต่อไป (730 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
เมื่อ วันอังคาร 06 กันยายน 2011 - 14:31 ::: ผู้บันทึก: ict003 ::: 94869 คนอ่าน

บริหารทั่วไปโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแห่ง เจ้าพนักงานพัสดุ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
ตำแหน่งเลขที่ 95126 ฝ่ายการเงินและพัสดุ ที่ว่างอยู่ จำนวน 1 อัตรา
ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 14 ตุลาคม 2554

อ่านต่อไป (277 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
การพิจารณาและหลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการ
เมื่อ วันจันทร์ 29 สิงหาคม 2011 - 11:49 ::: ผู้บันทึก: ict003 ::: 93521 คนอ่าน

บริหารทั่วไปการพิจารณาและหลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการ

อ่านต่อไป (466 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
เมื่อ วันจันทร์ 25 กรกฎาคม 2011 - 13:57 ::: ผู้บันทึก: ict003 ::: 63202 คนอ่าน

บริหารทั่วไปประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

อ่านต่อไป (157 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ เพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
เมื่อ วันพุธ 13 กรกฎาคม 2011 - 16:29 ::: ผู้บันทึก: ict003 ::: 49312 คนอ่าน

บริหารทั่วไปประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ เพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

อ่านต่อไป (163 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
เลือกหน้า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  > ต่อไป : หัวข้อหลัก


Web site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.224513 Seconds