ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

Main Menu

 
 หน้าหลัก
 QualityOnline
 WWW3
 SSWRisk
 KMnet

บริการ
 ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล
 แผนที่ที่ตั้งโรงพยาบาล
 ปฎิทินกำหนดการ
 โทรศัพท์ภายใน
 อนุสรณ์ 60 ปี ศรีสังวร
 รายงานการประชุม กบห.
 ตารางแพทย์ตรวจOPD
 ตรวจสอบสิทธิ : สุโขทัย
 ตรวจสอบสิทธิ : จ่ายตรง
 ตรวจสอบสิทธิ : ธนาคาร
 รายงานยอดผู้ป่วยใน
 อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน
 การแยกประเภทผู้ป่วยใน
 ประวัติการรักษาผู้ป่วย
 ระบบ Finger Scan
 พจนานุกรม
 กระดานข่าว
 ห้องสมุด
 อัลบัมภาพ
 ค้นหา
 อัตราค่ารักษาพยาบาล

หน่วยงาน

 

กลุ่มอำนวยการ
 ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แบบเสนอความต้องการพัสดุ
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง
 Form Template สำหรับเสนอข่าวสารโรงพยาบาล

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการฯ
 งาน IC
 งานคุณภาพการพยาบาล
 คลินิกเคมีบำบัด
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 กิจกรรมบำบัด
 แพทย์แผนไทย
 KM เวชกรรมฟื้นฟู

ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ข่าวสารบ้านพัก รพ.

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน

xraypacs xraypacsรายการใช้วัสดุ-เพื่อเสนอราคา


KM srisangwornsahakorn srisangworn


ย้อนกลับ < เลือกหน้า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  > ต่อไป : หัวข้อหลัก
ประกาศผลการคัดเลือกนักสังคมสงเคราะห์
เมื่อ วันจันทร์ 26 มิถุนายน 2006 - 13:44 ::: ผู้บันทึก: webmaster ::: 6941 คนอ่าน

บริหารทั่วไป
ประกาศจังหวัดสุโขทัย
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้คัดเลือกได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง บุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ 3ตามประกาศจังหวัดสุโขทัย ลงวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ 3 ในสังกัดโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นั้น

อ่านต่อไป (1790 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
โตโยต้าแจงส่งรถพยาบาลอืด
เมื่อ วันพฤหัสบดี 22 มิถุนายน 2006 - 11:26 ::: ผู้บันทึก: prweb ::: 5179 คนอ่าน

บริหารทั่วไปแหล่งข่าวจากบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เปิดเผยว่า สาเหตุที่ทางบริษัทส่งมอบรถพยาบาลให้กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ตามโครงการจัดซื้อรถพยาบาลจำนวน 232 คัน ในงวดที่ 1 และ 2 ล่าช้า นั้น

อ่านต่อไป (1352 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
ข้าราชการหลักฐานไม่ครบ..ใช้บัตรทอง
เมื่อ วันศุกร์ 16 มิถุนายน 2006 - 08:27 ::: ผู้บันทึก: webmaster ::: 5340 คนอ่าน

บริหารทั่วไป ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว 114 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2549 ได้ซ้อมความเข้าใจและกำหนดระยะเวลาการจัดทำฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ และสรุปปัญหาที่พบเกี่ยวกับเอกสาร
หลักฐานอ้างอิงของบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับผู้มีสิทธิเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลมาให้ทราบ และฝ่ายการ-เจ้าหน้าที่ได้สำเนาหนังสือพร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วยแจ้ง ประธานองค์กรแพทย์/หัวหน้าฝ่าย/กลุ่มงาน/งาน/หอผู้ป่วย ทราบแล้วตามบันทึก ที่ สท 0027.201.3/83 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2549 ไปแล้วนั้น

อ่านต่อไป (1625 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
แนะสูตรสร้างหมอรักท้องถิ่น แก้ขาดแคลนแพทย์ชนบท
เมื่อ วันอังคาร 13 มิถุนายน 2006 - 11:31 ::: ผู้บันทึก: ict003 ::: 5087 คนอ่าน

บริหารทั่วไปจากกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการตามแผนลงทุนเสริมสร้างสาธารณสุขแห่งชาติ (2549-2552) เฉพาะในส่วนการเพิ่มการผลิตแพทย์และพยาบาลวิชาชีพในปี 2549 พร้อมอนุมัติเงินกว่า 300 ล้านบาทนั้น

อ่านต่อไป (2650 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
สมาพันธ์ลูกจ้างประชุมใหญ่วันนี้ จี้รัฐบาลเพิ่มสิทธิ-ช่วยค่าครองชีพ
เมื่อ วันศุกร์ 02 มิถุนายน 2006 - 16:35 ::: ผู้บันทึก: prweb ::: 6265 คนอ่าน

บริหารทั่วไปนายประสินธิ์ นาคกราย ประธานสมาพันธ์สมาคมลูกจ้างของรัฐแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สมาพันธ์จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ในวันที่ 3 มิถุนายนนี้ ที่ห้องประชุมสหภาพองค์การเภสัช เขตพญาไท กทม. โดยมีกรรมการ ตัวแทนสมาชิก และสมาชิกทุกจังหวัดที่เป็นแกนนำเข้าร่วม จำนวน 200 คน จากจำนวนสมาชิกสมาพันธ์ ทั่วประเทศ 6.5 หมื่นคน ทั้งนี้มีวาระพิจารณาเรียกร้องสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรม ให้กับสมาชิกลูกจ้างเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.)

อ่านต่อไป (1279 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก นักสังคมสงเคราะห์ 3
เมื่อ วันศุกร์ 02 มิถุนายน 2006 - 08:33 ::: ผู้บันทึก: webmaster ::: 5397 คนอ่าน

บริหารทั่วไป

  (สำเนา)
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  กำหนดวัน  เวลา  สถานที่คัดเลือก
เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ 3


อ่านต่อไป (1614 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
สปสช.ทุ่มพันล้านยกระดับสถานีอนามัย
เมื่อ วันศุกร์ 26 พฤษภาคม 2006 - 13:33 ::: ผู้บันทึก: prweb ::: 5720 คนอ่าน

บริหารทั่วไป
นายพินิจ จารุสมบัติ รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผยว่า ภายหลังรัฐบาลมีนโยบายเชิงรุก ให้เร่งดำเนินการในเรื่องพัฒนาหน่วยบริการใกล้บ้านใกล้ใจภายใต้โครงการเมกะโปรเจกต์ ที่เน้นในเรื่องการพัฒนาคุณภาพบริการสุขภาพพัฒนาโรงพยาบาลสู่ความทันสมัยโดยเฉพาะเรื่องลดความแออัดของโรงพยาบาล ตามแนวทาง บริการมีคุณภาพ ฉับไว ไร้ความแออัด พัฒนาศักยภาพบริการใกล้บ้านใกล้ใจ โดยมีเป้าหมายยกระดับศูนย์สุขภาพชุมชน 1,000 แห่ง ภายใต้วงเงิน 1,062.3 ล้านบาท เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการบริการแบบองค์รวมสามารถดูแลประชาชนได้ในทุกมิติทั้งสุขภาพกาย ใจ สังคม ผู้ป่วยไม่ต้องมากระจุกตัวใน รพ.ขนาดใหญ่

อ่านต่อไป (1462 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
การพัฒนาตนเอง
เมื่อ วันอังคาร 16 พฤษภาคม 2006 - 11:54 ::: ผู้บันทึก: prweb ::: 8965 คนอ่าน

บริหารทั่วไปการพัฒนาตนเอง (SELF DEVELOPMENT)
คนเราถ้าจะเก่งต้องประกอบด้วย 3 เก่งคือ

อ่านต่อไป (2121 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
มติ ครม. ตั้ง "หมอปราชญ์" นั่งปลัดสธ.
เมื่อ วันพุธ 10 พฤษภาคม 2006 - 13:04 ::: ผู้บันทึก: prweb ::: 5792 คนอ่าน

บริหารทั่วไป

มติ ครม. ตั้ง "หมอปราชญ์" นั่งปลัดสธ.

วันที่ 9 พฤษภาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ศันสนีย์ นาคพงศ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติแต่งตั้ง นพ.ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และรักษาการปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงสาธารณสุข

อ่านต่อไป (725 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
ข้าราชการ เฮ! เตรียมรับโบนัสก้อนโตจากรัฐบาล
เมื่อ วันศุกร์ 05 พฤษภาคม 2006 - 09:59 ::: ผู้บันทึก: leonet ::: 5856 คนอ่าน

บริหารทั่วไป
“วิษณุ" ยันรัฐบาลรักษาการไม่กระทบจ่ายโบนัสข้าราชการปีนี้ ด้าน ก.พ.ร. คลอดหลักเกณฑ์จัดสรรโบนัส ขรก. ปี 48 ลงเว็ป ระบุมีหน่วยราชการเพิ่มจากปี 47 ถึง 41 เผยปีนี้ไม่มีการแบ่งกลุ่มบังคับ กลุ่มท้าทาย และกลุ่มนำร่อง เผยอัตราช่วงชั้นการจ่ายเงินจะละเอียดขึ้นเน้นแจกจ่ายถ้วนทั่วอย่างเป็นธรรม


อ่านต่อไป (4683 ตัวพิมพ์) แสดงความเห็น? หน้าเอกสารสำหรับเครื่องพิมพ์
ย้อนกลับ < เลือกหน้า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  > ต่อไป : หัวข้อหลัก


Web site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.271869 Seconds