ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

Main Menu

 
 หน้าหลัก
 QualityOnline
 WWW3
 SSWRisk
 KMnet

บริการ
 ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล
 แผนที่ที่ตั้งโรงพยาบาล
 ปฎิทินกำหนดการ
 โทรศัพท์ภายใน
 อนุสรณ์ 60 ปี ศรีสังวร
 รายงานการประชุม กบห.
 ตารางแพทย์ตรวจOPD
 ตรวจสอบสิทธิ : สุโขทัย
 ตรวจสอบสิทธิ : จ่ายตรง
 ตรวจสอบสิทธิ : ธนาคาร
 รายงานยอดผู้ป่วยใน
 อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน
 การแยกประเภทผู้ป่วยใน
 ประวัติการรักษาผู้ป่วย
 ระบบ Finger Scan
 พจนานุกรม
 กระดานข่าว
 ห้องสมุด
 อัลบัมภาพ
 ค้นหา
 อัตราค่ารักษาพยาบาล

หน่วยงาน

 

กลุ่มอำนวยการ
 ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แบบเสนอความต้องการพัสดุ
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง
 Form Template สำหรับเสนอข่าวสารโรงพยาบาล

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการฯ
 งาน IC
 ศูนย์ประคับคองฯ
 งานคุณภาพการพยาบาล
 คลินิกเคมีบำบัด

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 กิจกรรมบำบัด
 แพทย์แผนไทย
 KM เวชกรรมฟื้นฟู

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 ข่าวสารบ้านพัก รพ.

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน

xraypacs xraypacs
รายการใช้วัสดุ-เพื่อเสนอราคา


KM srisangwornsahakorn srisangworn

[ หน้าหลัก | หนังสือใหม่ | ความนิยม | คะแนนยอดนิยม | สุ่ม ]

โปรแกรมยอดนิยม 5

หมายเหตุ: 8 minimum hits required

แสดงสูงสุดแรก: [ 10 - 25 - 50 | 1% - 5% - 10% ]


อสท   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารบันเทิงคดี


ผู้ประพันธ์ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ISBN : 0125 7226
คำอธิบาย : อนุสาร อสท. ปีที่ 46 ฉบับที่ 9 เมษายน 2549 แสงสียามเช้าของท้องฟ้าและทิวมะพร้าว หมู่เกาะอ่างทอง ทอดสายตาชมความกว้างไกลของผืนทรายขาวริมหาดเฉวง เส้นสายและสีสันทะเลเมืองสุราษฎร์ธานีและระนอง
เพิ่มบน : 12-Apr-2006 โดย prweb
ครั้ง: 218612
รายงานลิงค์ที่ขาด

กฎหมายประกอบวิชาชีพพยาบาล   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / ตำราวิชาการพยาบาล


ผู้ประพันธ์ : ดาราพร คงจา

ISBN : 974-291-574-
คำอธิบาย :

กฎหมายประกอบวิชาชีพพยาบาล ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป การประกอบวิชาชีพพยาบาลและปัญหาทางกฎหมายอาญาและกฎหมายแพ่ง กฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์


เพิ่มบน : 22-Oct-2004 โดย pranom
ครั้ง: 216817
รายงานลิงค์ที่ขาด

รวบรวมองค์ความรู้การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / ตำราวิชาการพยาบาล


ผู้ประพันธ์ : -

ISBN : 974-465-878-
คำอธิบาย : ทัศนะเกี่ยวกับการเยียวยาผู้ป่วยใกล้ตายจากมุมมองของศาสนา กรณีศึกษา และแนวคิดของแพทย์ พยาบาล
เพิ่มบน : 10-Jun-2005 โดย pranom
ครั้ง: 213871
รายงานลิงค์ที่ขาด

การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / ตำราวิชาการพยาบาล


ผู้ประพันธ์ : ..

ISBN : 974-291-497-
คำอธิบาย :

การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ประกอบด้วย วิวัฒนาการสุขภาพจิตและการรักษาทางจิตเวช พยาบาลจิตเวชและทีมจิตเวช พฤติกรรมและการปรับตัว แนวคิดเกี่ยวกับพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต กรอบแนวคิดทางการพยาบาลจิตเวช ประเด็นปัญหาด้านจิตสังคมและการช่วยเหลือ การช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาทางจิตสังคม การช่วยเหลือบุคคลในภาวะวิกฤต การพยาบาลเพื่อการบำบัดสัมพันธภาพเพื่อการบำบัดระหว่างพยาบาลและผู้ป่วย การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดด้วยวิธีต่างๆ การพยาบาลผู้ป่วยทางจิตเวช อาการวิทยา การพยาบาลผู้ที่มีพฤติกรรมผิดปกติทางจิต สุขภาพจิตและการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชเฉพาะทาง การพยาบาลเด็กปัญญาอ่อน สุขภาพจิตผู้สูงอายุและการช่วยเหลือ การพยาบาลผู้ติดสารเสพติด การพยาบาลจิตเวชฉุกเฉิน การพยาบาลนิติจิตเวช สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชชุมชน การดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน


เพิ่มบน : 22-Oct-2004 โดย pranom
ครั้ง: 212432
รายงานลิงค์ที่ขาด

การพยาบาล หู คอ จมูก   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / ตำราวิชาการพยาบาล


ผู้ประพันธ์ : ..

ISBN : 974-293-8140
คำอธิบาย : การพยาบาลหู คอ จมูก ประกอบด้วย โครงสร้างและหน้าที่ของหู การตรวจวินิจฉัยความผิดปกติของหู ความผิดปกติของหูชั้นนอก กลาง ใน การสูญเสียการได้ยิน โครงสร้างและหน้าที่ของจมูก การตรวจหาความผิดปกติของจมูกและโพรงอากาศข้างจมูก โครงสร้างและหน้าที่ของช่องปากและช่องคอ การประเมินสภาพและการตรวจวินิจฉัยความผิดปกติของช่องปาก ความผิดปกติของส่วนช่องคอกรือลำคอที่พบบ่อย ความผิดปกติอื่นๆที่พบได้บ่อยบริเวณช่องคอหรือลำคอ เนื้องอกของอวัยวะส่วนอื่นบริเวณช่องคอหรือลำคอ การเจาะหลอดลมคอและการปฏิบัติการพยาบาล
เพิ่มบน : 22-Oct-2004 โดย Admin
ครั้ง: 209414
รายงานลิงค์ที่ขาด


Web site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.130047 Seconds