ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

Main Menu

 
 หน้าหลัก
 QualityOnline
 WWW3
 SSWRisk
 KMnet

บริการ
 ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล
 แผนที่ที่ตั้งโรงพยาบาล
 ปฎิทินกำหนดการ
 โทรศัพท์ภายใน
 อนุสรณ์ 60 ปี ศรีสังวร
 รายงานการประชุม กบห.
 ตารางแพทย์ตรวจOPD
 ตรวจสอบสิทธิ : สุโขทัย
 ตรวจสอบสิทธิ : จ่ายตรง
 ตรวจสอบสิทธิ : ธนาคาร
 รายงานยอดผู้ป่วยใน
 อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน
 การแยกประเภทผู้ป่วยใน
 ประวัติการรักษาผู้ป่วย
 ระบบ Finger Scan
 พจนานุกรม
 กระดานข่าว
 ห้องสมุด
 อัลบัมภาพ
 ค้นหา
 อัตราค่ารักษาพยาบาล

หน่วยงาน

 

กลุ่มอำนวยการ
 ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แบบเสนอความต้องการพัสดุ
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง
 Form Template สำหรับเสนอข่าวสารโรงพยาบาล

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการฯ
 งาน IC
 งานคุณภาพการพยาบาล
 คลินิกเคมีบำบัด
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 กิจกรรมบำบัด
 แพทย์แผนไทย
 KM เวชกรรมฟื้นฟู

ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ข่าวสารบ้านพัก รพ.

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน

xraypacs xraypacsรายการใช้วัสดุ-เพื่อเสนอราคา


KM srisangwornsahakorn srisangworn

[ หน้าหลัก | หนังสือใหม่ | ความนิยม | คะแนนยอดนิยม | สุ่ม ]

โปรแกรมยอดนิยม 10% (ของทั้งหมด 2816 หนังสือ)

หมายเหตุ: 8 minimum hits required

แสดงสูงสุดแรก: [ 10 - 25 - 50 | 1% - 5% - 10% ]


อสท   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารบันเทิงคดี


ผู้ประพันธ์ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ISBN : 0125 7226
คำอธิบาย : อนุสาร อสท. ปีที่ 46 ฉบับที่ 9 เมษายน 2549 แสงสียามเช้าของท้องฟ้าและทิวมะพร้าว หมู่เกาะอ่างทอง ทอดสายตาชมความกว้างไกลของผืนทรายขาวริมหาดเฉวง เส้นสายและสีสันทะเลเมืองสุราษฎร์ธานีและระนอง
เพิ่มบน : 12-Apr-2006 โดย prweb
ครั้ง: 209442
รายงานลิงค์ที่ขาด

กฎหมายประกอบวิชาชีพพยาบาล   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / ตำราวิชาการพยาบาล


ผู้ประพันธ์ : ดาราพร คงจา

ISBN : 974-291-574-
คำอธิบาย :

กฎหมายประกอบวิชาชีพพยาบาล ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป การประกอบวิชาชีพพยาบาลและปัญหาทางกฎหมายอาญาและกฎหมายแพ่ง กฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์


เพิ่มบน : 22-Oct-2004 โดย pranom
ครั้ง: 207633
รายงานลิงค์ที่ขาด

รวบรวมองค์ความรู้การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / ตำราวิชาการพยาบาล


ผู้ประพันธ์ : -

ISBN : 974-465-878-
คำอธิบาย : ทัศนะเกี่ยวกับการเยียวยาผู้ป่วยใกล้ตายจากมุมมองของศาสนา กรณีศึกษา และแนวคิดของแพทย์ พยาบาล
เพิ่มบน : 10-Jun-2005 โดย pranom
ครั้ง: 204582
รายงานลิงค์ที่ขาด

การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / ตำราวิชาการพยาบาล


ผู้ประพันธ์ : ..

ISBN : 974-291-497-
คำอธิบาย :

การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ประกอบด้วย วิวัฒนาการสุขภาพจิตและการรักษาทางจิตเวช พยาบาลจิตเวชและทีมจิตเวช พฤติกรรมและการปรับตัว แนวคิดเกี่ยวกับพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต กรอบแนวคิดทางการพยาบาลจิตเวช ประเด็นปัญหาด้านจิตสังคมและการช่วยเหลือ การช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาทางจิตสังคม การช่วยเหลือบุคคลในภาวะวิกฤต การพยาบาลเพื่อการบำบัดสัมพันธภาพเพื่อการบำบัดระหว่างพยาบาลและผู้ป่วย การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดด้วยวิธีต่างๆ การพยาบาลผู้ป่วยทางจิตเวช อาการวิทยา การพยาบาลผู้ที่มีพฤติกรรมผิดปกติทางจิต สุขภาพจิตและการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชเฉพาะทาง การพยาบาลเด็กปัญญาอ่อน สุขภาพจิตผู้สูงอายุและการช่วยเหลือ การพยาบาลผู้ติดสารเสพติด การพยาบาลจิตเวชฉุกเฉิน การพยาบาลนิติจิตเวช สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชชุมชน การดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน


เพิ่มบน : 22-Oct-2004 โดย pranom
ครั้ง: 203268
รายงานลิงค์ที่ขาด

การพยาบาล หู คอ จมูก   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / ตำราวิชาการพยาบาล


ผู้ประพันธ์ : ..

ISBN : 974-293-8140
คำอธิบาย : การพยาบาลหู คอ จมูก ประกอบด้วย โครงสร้างและหน้าที่ของหู การตรวจวินิจฉัยความผิดปกติของหู ความผิดปกติของหูชั้นนอก กลาง ใน การสูญเสียการได้ยิน โครงสร้างและหน้าที่ของจมูก การตรวจหาความผิดปกติของจมูกและโพรงอากาศข้างจมูก โครงสร้างและหน้าที่ของช่องปากและช่องคอ การประเมินสภาพและการตรวจวินิจฉัยความผิดปกติของช่องปาก ความผิดปกติของส่วนช่องคอกรือลำคอที่พบบ่อย ความผิดปกติอื่นๆที่พบได้บ่อยบริเวณช่องคอหรือลำคอ เนื้องอกของอวัยวะส่วนอื่นบริเวณช่องคอหรือลำคอ การเจาะหลอดลมคอและการปฏิบัติการพยาบาล
เพิ่มบน : 22-Oct-2004 โดย Admin
ครั้ง: 200261
รายงานลิงค์ที่ขาด

10 โรค 10 ภัยพาล วัยทำงานพึงระวัง!   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด


ผู้ประพันธ์ : ปิติกานต์ บูรณาภาพ : บก.เรียบเรียง

ISBN : 978-616-7283-03-6
คำอธิบาย : เนื้อหาในเล่ม จะอธิบายถึงสาเหตุ อาการ วิธีการดูแลและรักษา เกี่ยวกับโรคคนทำงานในสำนักงานไว้อย่างเป็นระบบ พร้อมภาพประกอบ เพื่อให้ง่ายในการศึกษาและปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องก็จะปลอดภัยได้
เพิ่มบน : 22-Oct-2010 โดย prh001
ครั้ง: 170556
รายงานลิงค์ที่ขาด

"ต้อหิน" ภัยเงียบ...ที่จะพรากแสงสว่างจากคุณไปตลอดกาล   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด


ผู้ประพันธ์ : มัญชิมา มะกรวัฒนะ

ISBN : 978-974-466-419-8
คำอธิบาย : "ต้อหิน" เป็นโรคที่พรากการมองเห็นโดยไม่มีอาการ หรือสัญญาณเตือน หากไม่ตรวจตาอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำอาจสายเกินแก้ การป้องกัน การปฏิบัติตนและการดูแลรักษาตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดเป็นสิ่งจำเป็นมากสำหรับผู้ป่วยและผู้มีความเสี่ยงต่อโรคต้อหิน หนังสือเล่มนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกระตุ้นความตื่นตัวเพื่อเฝ้าระวังโรคต้อหิน สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรคต้อหิน การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม และเพิ่มความร่วมมือในการรักษาในทั้งผู้ป่วย ญาติ ผู้ดูแล เพื่อให้การดูแลรักษาโรคต้อหินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น, 115 หน้า ภาพประกอบ
เพิ่มบน : 19-Oct-2010 โดย prh001
ครั้ง: 170122
รายงานลิงค์ที่ขาด

"สมอง" อวัยวะที่ต้องพัฒนา และดูแลตลอดชีวิต   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด


ผู้ประพันธ์ : สมบูรณ์วงศ์ ศรีพลายพูลย์

ISBN : 978 - 611 - 7098 - 1
คำอธิบาย : "สมอง" เป็นส่วนประกอบสำคัญของร่างกาย ที่บางครั้งคุณมักจะลืมให้ความสนใจกับสมองก้อนน้อยนี้ ว่าสิ่งนี้แหละคือสิ่งสำคัญที่จะต้องได้รับการดูแลใส่ใจ เพราะการทำงานหลักๆ ของสมองคือ การควบคุมการทำงานของร่างกายที่สั่งการให้อวัยวะได้เคลื่อนไหว หลั่งฮอร์โมนที่สำคัญต่อร่างกาย และสมองคือสิ่งสำคัญที่จะทำการประมวลผลที่แม่นยำต่อข้อมูลข่าวสารที่อยู่รอบตัวคุณ การตัดสินใจ การนึกคิด และการกระทำสิ่งต่างๆ อย่างเฉียบคม สำหรับคนในยุคสมัยใหม่ล้วนแล้วแต่ต้องพึ่งพาสมองที่มีคุณภาพทั้งสิ้น หนังสือเล่มนี้ จะเป็นพี่เลี้ยงที่จะคอยแนะนำเคล็ดลับการกินที่ช่วยบำรุงสมอง วิธีดูแลสมองให้แข็งแรง มีสุขภาวะที่ดี เพื่อจะสร้างสติปัญญาอันเฉลียวฉลาด ได้รู้จักวิธีการทะนุถนอมสมองของคุณให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอยู่กับคุณตราบนานเท่านาน เพื่อนำพาความคิดสร้างสรรค์ และความสุขมาสู่คนรอบข้างรวมทั้งตัวคุณเอง เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย ทำความเข้าใจเกี่ยวกับส่วนประกอบสมอง การทำงานของสมอง โรคที่เกิดในสมอง สัญญาณอันตรายเมื่อโรคสมองมาเยือน อาหารสมอง การออกกำลังกายช่วยให้สมองแข็งแรง วิธีพักผ่อนให้สมองได้ผ่อนคลายจากความตึงเครียด กิจกรรมที่เพิ่มประสิทธิภาพให้แก่สมอง เคล็ดลับ เพิ่มความจำ-ทำให้สมองฉลาด, 224 หน้า ภาพและตารางประกอบ
เพิ่มบน : 29-Nov-2010 โดย prh001
ครั้ง: 169408
รายงานลิงค์ที่ขาด

108 ข้อบกพร่อง : แนวทางการปรับปรุงการเขียนรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด


ผู้ประพันธ์ : พิสณุ ฟองศรี

ISBN : 978-974-05-8030-0
คำอธิบาย : วัตถุประสงค์...เพื่อให้นักวิจัยที่ยังขาดความชำนาญ บุคลากรในหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งนิสิตนักศึกษาซึ่งต้องเขียนรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์หรือผลงานทางวิชาการอื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกันนำไปใช้ประกอบการเขียนรายงาน อาจารย์ผู้สอนก็สามารถนำไปใช้เป็นตำราประกอบการสอนได้ เนื้อหาสำคัญเท่าที่ผู้เขียนพบ ประกอบด้วยข้อบกพร่อง 108 ประการ ในทุกส่วนของรายงาน แบ่งเป็น 8 บท ดังนี้ บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์, บทที่ 2 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนส่วนประกอบตอนต้น, บทที่ 3 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนบทนำ, บทที่ 4 ข้อบกพร่อง: แนวทางปรับปรุงการเขียนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง, บทที่ 5 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนวิธีดำเนินการวิจัย, บทที่ 6 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนผลการวิเคราะห์ข้อมูล, บทที่ 7 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนสรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ, บทที่ 8 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนอ้างอิงและส่วนประกอบตอนท้าย
เพิ่มบน : 08-Dec-2011 โดย prh001
ครั้ง: 163575
รายงานลิงค์ที่ขาด

108ความคิดเพื่อโรงพยาบาลชุมชน   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ

ISBN : -
คำอธิบาย : รวบรวมบทความที่ลงในจดหมายข่าวแพทย์ชนบทเพกี่ยวกับกระบวนทัศน์ การดูแลรักษาผู้ป่วย ชมรมผู้สูงอายุ การแพทย์พื้นบ้าน และอีกหลายๆเรื่องที่น่าสนใจ
เพิ่มบน : 12-Dec-2003 โดย pranom
ครั้ง: 135660
รายงานลิงค์ที่ขาด

ดัชนีวัดผลงาน   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ

ISBN : 9749032535
คำอธิบาย : ตำราที่อธิบายเรื่อง ดัชนีวัดผลงาน(Key Performance Indicator) ที่ชัดๆ พร้อมตัวอย่าง เอาไว้ให้ผู้อ่านได้เห็น แล้วจะบอกว่า "การทำ KPI ไม่ยากอย่างที่คิด"
เพิ่มบน : 15-Mar-2004 โดย Admin
ครั้ง: 113844
รายงานลิงค์ที่ขาด

การออกกำลังกายทั่วไปและเฉพาะโรคผู้สูงอายุ   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์

ISBN : 9742948216
คำอธิบาย : การออกกำลังกายเป็นการเสริมสร้างความสมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจ ช่วยชะลอความเสื่อมของอวัยวะต่างๆของร่างกาย ทำให้แก่ช้า อายุยีน อีกทั้งยังต้านทานโรค เป็นที่ยอมรับกันว่าการขาดการออกกำลังกายเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด นอกจากนี้การออกกำลังกายยังมีบทบาทในการรักษาและฟื้นฟูสภาพในผู้ป่วยได้ และช่วยเสริมสร้างให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี
เพิ่มบน : 26-Dec-2003 โดย Admin
ครั้ง: 111833
รายงานลิงค์ที่ขาด

20 โรคร้ายที่คนไทยต้องรู้   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด


ผู้ประพันธ์ : วชยา อาฬัลพัตร์

ISBN : 978-616-7098-11-1
คำอธิบาย : ผู้เขียนได้เสนอความรู้เกี่ยวกับ " 20 โรคที่คนไทยต้องรู้" เพื่อให้ผู้อ่านนำประโยชน์ที่ได้รับจากหนังสือสุขภาพเล่มนี้ ไปใช้ป้องกันและควบคุมไม่ให้โรคร้ายเกิดขึ้นกับตนเอง และคนรอบตัว นอกจากนี้ยังเป็นช่องทางให้คำแนะนำและเป็นกำลัใจสำหรับผู้ที่กำลังต่อสู้ ให้อยู่ร่วมกับโรคภัยอย่างถูกต้องและมีความสุข อีกทั้งการรักษาโดยธรรมชาติบำบัด ทีสามารถลงมือทำง่ายๆ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ป่วยต่อไป, 208 หน้า ภาพและตารางประกอบ
เพิ่มบน : 26-Nov-2010 โดย prh001
ครั้ง: 111694
รายงานลิงค์ที่ขาด

การจัดการความรู้   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : วิจารณ์ พานิช

ISBN : -000001
คำอธิบาย : การจัดการความรู้ ความหมาย ต้นทุนทางด้านต่างๆ ขั้นตอนการลงมือจัดการความรู้ มิติแห่งความเป็นมนุษย์กับการจัดการความรู้ฯลฯ
เพิ่มบน : 12-Dec-2003 โดย pranom
ครั้ง: 110375
รายงานลิงค์ที่ขาด

อาหารทั่วไปและเฉพาะโรคผู้สูงอายุ   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์

ISBN : 9747740648
คำอธิบาย : โภชนาการที่ดีเป็นรากฐานที่ดีของชีวิต ชี้ให้เห็นว่าหากเรารู้จักการกินอาหารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ก็จะทำให้ลดปัญหาการเจ็บป่วย ดังนั้น จึงถือเป็นการสร้างรากฐานที่ดีให้แก่ชีวิต อาหารมีความสำคัยต่อสุขภาพของเรา และเปรียบเสมือนตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะในวัยสูงอายุ ในหนังสื่อ มีเนื้อหาเกี่ยวกับ การจัดอาหารให้เหมาะสม ปัญหาโภชนาการในผู้สูงอายุ โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคกระดูกพรุน โรคความดันโลหิตสูง ...
เพิ่มบน : 26-Dec-2003 โดย Admin
ครั้ง: 110147
รายงานลิงค์ที่ขาด

บรรณานุกรมรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ 2548   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / VDO+VCD


ผู้ประพันธ์ : ห้องสมุดงานวิจัย, ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ISBN : -
คำอธิบาย : บรรณานุกรมนี้จัดทำเพื่อการสืบค้นรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ในห้องสมุดงานวิจัยของประเทศ เอกสารประมาณ 140,000 ชื่อเรื่อง
เพิ่มบน : 16-May-2006 โดย pranom
ครั้ง: 106381
รายงานลิงค์ที่ขาด

ทำเนียบการวิจัย 2548   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / VDO+VCD


ผู้ประพันธ์ : ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ISBN : -
คำอธิบาย : ทำเนียบการวิจัยเพื่อการอ้างอิงและสืบค้นข้อมูลนักวิจัย และผู้ทรงคุณวุฒิของสภาวิจัยแห่งชาติ, รายชื่อโครงการวิจัยของประเทศ
เพิ่มบน : 16-May-2006 โดย pranom
ครั้ง: 106119
รายงานลิงค์ที่ขาด

นิตยสารครัว   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารบันเทิงคดี


ผู้ประพันธ์ : สำนักพิมพ์แสงแดด

ISBN : 0858-8422
คำอธิบาย : อาหารสุขภาพจากตำลึงและผักอีกหลายชนิดและพาไปรู้จักกับหอยราก
เพิ่มบน : 12-Dec-2003 โดย pranom
ครั้ง: 99766
รายงานลิงค์ที่ขาด

แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และเรคตัม   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด


ผู้ประพันธ์ : ปริญญา ทวีชัยการ

ISBN : 974-93886-2-
คำอธิบาย : ลำดับความเชื่อถือของหลักฐานและระดับคำแนะนำ การสืบค้นหาโรค แนวทางปฏิบัติในผู้ป่วยที่เกิดอาการ เพื่อการวินิจฉัยโรค การรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่ การรักษามะเร็งแรคตัม การผ่าตัดมะเร็งลำไส้ใหญ่และเรคตัมที่มีภาวะแทรกซ้อน การติดตามและเผ้าระวังผู้ป่วยหลังการรักษา การรักษามะเร็งกลับเป็นซ้ำ การ
เพิ่มบน : 06-Mar-2006 โดย pranom
ครั้ง: 99106
รายงานลิงค์ที่ขาด

ชีวเคมี   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : ..

ISBN : 974-291-865-
คำอธิบาย : ชีวเคมี ประกอบด้วย ภาพจำลองสามมิติของโมเลกุลและชีวพลังงานศาสตร์ เซลล์และองค์ประกอบเน้นการทำหน้าที่ของเยื้อหุ้มเซลล์ ชีวโมเลกุลได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน กรดนิวครีอิค ฮอร์โมน เอนไซม์และโคเอนไซม์การยับยั้งและการควบคุม กระบวนการสร้างและสลายพลังงาน โภชนาการ วิตามิน โลหิตวิทยาคลินิก การเก็บเลือดและปัสสาวะส่งตรวจ
เพิ่มบน : 22-Oct-2004 โดย pranom
ครั้ง: 97291
รายงานลิงค์ที่ขาด

กายวิภาคศาสตร์   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : ..

ISBN : 974-294-320-
คำอธิบาย : กายวิภาคศาสตร์ ประกอบด้วย เซลล์ เนื้อเยื่อ ระบบปกคลุมร่างกาย ระบบโครงร่าง ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบไหลเวียน ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ และระบบสืบพันธุ์
เพิ่มบน : 22-Oct-2004 โดย pranom
ครั้ง: 96752
รายงานลิงค์ที่ขาด

กฎหมายสาธารณสุข   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : ..

ISBN : 974-2932-72-
คำอธิบาย : กฎหมายสาธารณสุข มีเนื้อหาด้าน ประวัติความเป็นมา กฎหมาย ทางด้านการสาธารณสุขและสุขภาพ เพื่อให้ผู้ศึกษาเกิดความรู้และความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ต้องปฎิบัติงานในพื้นที่ต่างๆ เพื่อสร้างสำนึกในคุณธรรม และสร้างความเป็นธรรม ให้เกิดในสังคม เพื่อนำคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน
เพิ่มบน : 22-Oct-2004 โดย pranom
ครั้ง: 93914
รายงานลิงค์ที่ขาด

การพยาบาลผู้ป่วยทางออร์โธปิดิกส์   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / ตำราวิชาการพยาบาล


ผู้ประพันธ์ : คณาจารย์จากโรงพยาบาลเลิดสิน

ISBN : 9749626516
คำอธิบาย : เป็นหนังสือประกอบการศึกษาดูแลผู้ป่วยทางออร์โธปิดิกส์ของนักศึกษาพยาบาลและพยาบาลทุกระดับสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ สามารถปฎิบัติกิจกรรมทางการพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเนื้อหา - หลักการพยาบาลทั่วไปทางออร์โธปิดิกส์และการจัดหอผู้ป่วย - การพยาบาลผู้ป่วยที่เข้าเฝือก - การดูแลผู้ป่วยก่อนผ่าตัดกระดูกและข้อ - การประยุกต์กระบวนการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ก่อนและหลังผ่าตัด - การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการตัดแขนขา - เทคนิคการหย่อนคลาย - แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการตัดขาใต้เข่า - การพยาบาลผู้ป่วยกระดูกสันหลังหักร่วมกับภยันตรายต่อระบบประสาท - การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดใส่ข้อสะโพกเทียม และใส่ข้อเข่าเทียม - การพยาบาลผู้ป่วยกระดูกหักและข้อเคลื่อนในเด็ก - การพยาบาลผู้ป่วยกระดูกและข้ออักเสบ - การพยาบาลผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางออร์โธปิดิกส์
เพิ่มบน : 12-Dec-2003 โดย Admin
ครั้ง: 92388
รายงานลิงค์ที่ขาด

Thai Journal of Gastroenterology Vol. 13 No. 3 september-December 2012   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย

ISBN : ISSN 0859-2446
คำอธิบาย : จากปก: What is the most Likely diagnosis? (see page 179, 183, 184, 185)
เพิ่มบน : 20-Dec-2012 โดย prh001
ครั้ง: 91277
รายงานลิงค์ที่ขาด

อินไซท์ ASP และ ASP.NET   ความนิยม

ประเภท : หนังสือ_ICT / คอมพิวเตอร์


ผู้ประพันธ์ : ทวีชัย หงษ์สุมาลย์ , สงวนชัย สุวรรณชีวะศิริ

ISBN : 9747823179
คำอธิบาย : หนังสือเล่มนี้ช่วยให้ผู้อ่านทุกท่านสามารถเข้าใจภาษา ASP ได้ตั้งแต่เริ่มต้น จนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในขั้นสูงต่อไป (หนังสืออยู่ที่ ICT)
เพิ่มบน : 01-Oct-2003 โดย Admin
ครั้ง: 91209
รายงานลิงค์ที่ขาด

หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (STROKE UNIT)   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / VDO+VCD


ผู้ประพันธ์ : กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ISBN : 0000 - 0000
คำอธิบาย : วิดีทัศน์เรื่อง หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (STROKE UNIT) จัดทำขึ้นเพื่อเป็นต้นแบบ และแนวทางในการจัดตั้งหอสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง หรือ STROKE UNIT ประกอบไปด้วย บุคลากรทางการแพทย์หลายสาขารวมกันและขั้นตอน รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยอย่างตรบวงจร ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับหน่วยงานสาธารณสุข เพื่อนำไปประกอบในการศึกษา เรียนรู้
เพิ่มบน : 23-Aug-2010 โดย prh001
ครั้ง: 89190
รายงานลิงค์ที่ขาด

Emerging Diagnostic and Therapeutic Strategies in Gastroenterology and Hepatology   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / กรณีศึกษา


ผู้ประพันธ์ : สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย

ISBN : 978-974-11-1306-4
คำอธิบาย : บทที่... Food intolerance: How much an intestinal fermentation problem?, พยาธิวิทยาของ Neuroendocrine tumors, Management of NETs, How to get scientific papers published-Editor's View, Recent Advances in Autoimmune Pancreatitis, New trends in UGI bleeding: (peptic ulcer) Endoscopic Findings of Upper GI Bleeding in Lower Northeast Part of Thailand, New Therapy for IBD: Biologic Theapies, Treatment of Clostridium difficile Infection, New Modalities for Assessment of Anorectal Dysfunction, 226 หน้า ตารางประกอบ
เพิ่มบน : 15-Sep-2010 โดย prh001
ครั้ง: 89138
รายงานลิงค์ที่ขาด

โรงเรียนของต้นข้าว ภาคเรียนแรกเกิด-สามขวบครึ่ง   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารบันเทิงคดี


ผู้ประพันธ์ : กาญจนา พิมล

ISBN : 974-91982-9-
คำอธิบาย : เรื่องราวของเด็กหญิงตัวน้อยแห่งไร่ในเงาที่ออกอากาศในรายการคนค้นคน
เพิ่มบน : 10-Jun-2005 โดย pranom
ครั้ง: 88609
รายงานลิงค์ที่ขาด

โรคติดต่ออุบัติใหม่ (สื่อการสอนสำหรับวิทยากร)   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / VDO+VCD


ผู้ประพันธ์ : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ISBN : 0000 - 0000
คำอธิบาย : กรมควบคุมโรค โดยสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ ร่วมกับสำนักระบาดวิทยา ได้รวบรวมเนื้อหาองค์ความรู้ และสถานการณ์ของโรคติดต่ออุบัติใหม่ จัดทำเป็นซีดี ชุดสื่อการสอนสำหรับวิทยากรนี้ขึ้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ เรื่องโรคอุบัติใหม่ ให้กับเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้ประโยชน์ และเผยแพร่ต่อไป เนื้อหาประกอบด้วย แผ่นที่ 1 ความรู้โรคเรื่องไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ (H1N1) 2009, ไข้หวัดนกและแผนประคองกิจการภายในองค์กร, แผ่นที่ 2 โรคติดต่ออุบัติใหม่ที่สำคัญ, แผ่นที่ 3 การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ (H1N1) 2009, แผ่นที่ 4 สื่อสิ่งพิมพ์โรคติดต่ออุบัติใหม่, แผ่นที่ 5 สื่อประชาสัมพันธ์โรคติดต่ออุบัติใหม่ โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ (H1N1) 2009, แผ่นที่ 6 ฮีโร่พันธุ์ใหม่ใส่ใจสวมหน้ากากอนามัย
เพิ่มบน : 23-Aug-2010 โดย prh001
ครั้ง: 87490
รายงานลิงค์ที่ขาด

101 เคล็ดลับกินอย่างไรให้แข็งแรงและอ่อนเยาว์   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด


ผู้ประพันธ์ : นิตยสารแพรว

ISBN : 978-974-247-550-5
คำอธิบาย : นิตยสารแพรว ได้รวบรวมข้อมูลความรู้ที่ดัดสรรแล้วเกี่ยวกีบอาหารและเคล็ดลับต่างๆ ที่เกี่ยวกับอาหารสำหรับผู้อ่านในการเลือกรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการได้อย่างสมดุล ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการมีสุขภาพที่ดี " 101 เคล็ดลับกินอย่างไรให้แข็งแรงและอ่อนเยาว์" เป็นข้อมูลที่ผู้เขียนสุรปเป็นเรื่องสั้นๆ เข้าใจง่าย
เพิ่มบน : 09-Oct-2013 โดย prh001
ครั้ง: 87433
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่ ปีที่ 43 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม 2553   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / VDO+VCD


ผู้ประพันธ์ : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ISBN : ISSN 0125 - 5347
คำอธิบาย : Congenital abnormalities of platelet membrane glycoproteins, ค่าอ้างอิงของสารชีวเคมี 6 พารามิเตอร์ในเลือดผู้ใหญ่ ณ โรงพยาบาลตำรวจ, ความสัมพันธ์ระหว่างซีรัมเฟอร์ริทีนกับภาวะโลหิตจางในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง, การทดสอบความชำนาญการตรวจแอลกอฮอล์ในเลือด พ.ศ. 2552, หน้า 87 - 153 ตารางประกอบ
เพิ่มบน : 16-Sep-2010 โดย prh001
ครั้ง: 87303
รายงานลิงค์ที่ขาด

วิตามิน A-Z   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : นพพร ศุภพิพัฒน์, บรรณาธิการ

ISBN : 974-92619-X
คำอธิบาย : วิตามินเป็นเหมือนเรื่องใกล้ตัวที่ดูเหมือนรู้แล้วหรือใครๆก็รู้ หนังสือเล่มนี้จะบอกคุณถึง ประโยชน์ของวิตามินแต่ละชนิด ในการบำรุง ป้องกัน บำบัด รักษา อาการผิดปกติต่างไ ของร่างกาย
เพิ่มบน : 10-Jun-2005 โดย pranom
ครั้ง: 86946
รายงานลิงค์ที่ขาด

ทักทายกันด้วยความสุข   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารบันเทิงคดี


ผู้ประพันธ์ : ดนัย จันทร์เจ้าฉาย

ISBN : 974-92240-0-
คำอธิบาย : มีคนถามว่าเจ้าความสุขที่แท้จริงน่ะอยู่ที่ไหนก็มีคนตอบว่ามีอยู่ที่โน่นบ้างที่นีบ้างแต่คุณแน่ใจกับคำตอบหรือว่าเจ้าความสุขที่ว่านี้นะเป็นความสุขที่แท้จริง ความสุขที่ไหนก็ไม่เท่าความสุขที่อยู่ในใจเราและเมื่อใจเราสุขกายเราก็สุขไปด้วย
เพิ่มบน : 10-Jun-2005 โดย pranom
ครั้ง: 81314
รายงานลิงค์ที่ขาด

เอดส์ การรักษา ยา วัคซีน   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : ปราโมทย์ ธีรพงษ์

ISBN : 974-91137-10
คำอธิบาย : เอดส์ การรักษา ยา วัคซีน
เพิ่มบน : 22-Oct-2004 โดย pranom
ครั้ง: 78631
รายงานลิงค์ที่ขาด

สวรรค์ประชารักษ์เวชสาร   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด


ผู้ประพันธ์ : โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

ISBN : 1686-3526
คำอธิบาย : สวรรค์ประชารักษ์เวชสาร ปีที่2 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2548 -Happy Bridge นวัตกรรมใหม่สำหรับยึดตรึงท่อหลอดลมคอในทารก -เปรียบเทียบผลการใช้คลื่นอัลตร้าซาวด์ร่วมกับการยึดกล้ามเนื้อกับการยึดกล้ามเนื้ออย่างเดียวในผู้ป่วยกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อ
เพิ่มบน : 07-Mar-2006 โดย pranom
ครั้ง: 76913
รายงานลิงค์ที่ขาด

สารพันหลักประกันสุขภาพไทย UC Digest ฉบับที่ 1   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด


ผู้ประพันธ์ : สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก)

ISBN : -
คำอธิบาย : สารพันหลักประกันสุขภาพไทย UC Digest รวมเรื่องราวเกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือ UC เช่น ประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพื่ออะไร, ทิศทางของระบบประกันสุขภาพไทย
เพิ่มบน : 16-Mar-2006 โดย pranom
ครั้ง: 76906
รายงานลิงค์ที่ขาด

Detox Solutions 14แผนล้างพิษเพื่อชีวิตสุขภาพดี   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด


ผู้ประพันธ์ : ฟอร์เทอร์,เฮเลน

ISBN : 978-974-212-572-1
คำอธิบาย : -สารพิษจากธรรมชาติคืออะไร -ร่างกายล้างพิษตามธรรมชาติได้อย่างไร -อาหารกับการล้างพิษ -การออกกำลังกายกับการล้างพิษ
เพิ่มบน : 17-Oct-2007 โดย lib001
ครั้ง: 76744
รายงานลิงค์ที่ขาด

เภสัชกรรมคลินิก ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2550   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : ชมรมเภสัชกร รพศ./รพท.

ISBN : 0858-8538
คำอธิบาย : -ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะความเป็นผู้นำของหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมกับการบรรลุมาตรฐานความปลอดภัยด้านยาของโรงพยาบาล
เพิ่มบน : 20-Oct-2009 โดย lib001
ครั้ง: 73368
รายงานลิงค์ที่ขาด

(ร่าง) ระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแบบไร้รอยต่อในประเทศไทย   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ISBN : ISSN 1386 - 8196
คำอธิบาย : ร่างระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแบบไร้รอยต่อในประเทศไทย นี้ เป็นเครื่องมือสำหรับแพทย์ทุกสาขาในทุกโรงพยาบาล เพื่อส่งเสริมคุณภาพของการบริการด้านสุขภาพที่เหมาะสมกับทรัพยากรและเงื่อนไขสังคมไทย โดยหวังผลในการสร้างเสริมและแก้ไขปัญหาสุขภาพของคนไทยอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ข้อแนะนำต่างๆ ในหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่ข้อบังคับของการปฏิบัติ ผู้ใช้สามารถปฏิบัติแตกต่างไปจากข้อแนะนำได้ ในกรณีที่สถานการณ์แตกต่างออกไปหรือมีเหตุผลที่สมควร โดยใช้วิจารณญาณที่เป็นที่ยอมรับในสังคม เนื้อหาประกอบด้วย การป้องกันโรคหลอดเลือดสมองขั้นปฐมภูมิ, การดูแลรักษาโรคหลอดเลือดสมองในระยะเฉียบพลัน, การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง, การป้องกันการกลับเป็นซ้ำในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน, สรุปปัญหา นโยบาย สิ่งที่ควรแก้ไข, 64 หน้า ตารางประกอบ
เพิ่มบน : 13-Jan-2010 โดย prh001
ครั้ง: 72791
รายงานลิงค์ที่ขาด

หนังสือ ZigZag เมื่อแกะดำทำธุรกิจ   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด


ผู้ประพันธ์ : ประเสริฐ เอี่ยมรุ่งโรจน์

ISBN : 978-974-300-962-4
คำอธิบาย : - โลกใหม่ - นักสู้ - แบรนด์มวยรองบ่อน - แบรนด์กบฏ - PASSION - PROMISE & DELIVERY MANAGEMENT - REBALANCE - ความเสี่ยงกับความรับผิดชอบ - เถ้าแก่ใหม่ - COMMON SENSE - IMPOSSIBLE IS NOTHING - COUNTRY STRATEGIST - CMO )ณธฌ?ส"?ญ - อัศจรรย์ - THE FAST EAT THE SLOW - นักสร้าง - 60 กะรัต - ตัวกู
เพิ่มบน : 22-Oct-2009 โดย lib002
ครั้ง: 71657  ระดับคะแนน (details):     Comments (1)  
รายงานลิงค์ที่ขาด

เติมน้ำหวานให้บ้านน่ารัก   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารบันเทิงคดี


ผู้ประพันธ์ : นิเวศน์ กันไทยราษฎร์

ISBN : 974-92620-8-
คำอธิบาย : คู่มือเติมน้ำหวานและอุ่นไอรัก เพื่อสร้างครอบครัวให้สุขสันต์ให้มีบรรยากาศแห่งความรักตลอดเวลาสำหรับลูกหลานที่จะเติบโตต่อไปอย่างมีคุณภาพ
เพิ่มบน : 10-Jun-2005 โดย pranom
ครั้ง: 71101
รายงานลิงค์ที่ขาด

ประสิทธิผลและความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการนวดที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : กลุ่มงานวิจัยทางคลินิกด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการ

ISBN : 974-465-445-
คำอธิบาย : รายงานการวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิผลของการนวดราชสำนักเพื่อบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อบริเวณบ่า
เพิ่มบน : 29-Jul-2004 โดย pranom
ครั้ง: 70021
รายงานลิงค์ที่ขาด

เภสัชวิทยา 1   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / ตำราวิชาการแพทย์


ผู้ประพันธ์ : ..

ISBN : 974-293-783-
คำอธิบาย : เภสัชวิทยา 1 ประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับยา ปความหมาย ประเภทของยา รูปแบบของยา หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับยาและการออกฤทธิ์ อาการไม่พึงประสงค์ หลักการใช้ยา การเสื่อมสภาพของยา และการหมดอายุของยา ตลอดจนการคำนวฯเกี่ยวกับการใช้ยาในผู้ป่วยและการค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวกับยา
เพิ่มบน : 22-Oct-2004 โดย pranom
ครั้ง: 69861
รายงานลิงค์ที่ขาด

คู่มือวัคซีน   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / ตำราวิชาการแพทย์


ผู้ประพันธ์ : สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

ISBN : 974658991
คำอธิบาย : ความรู้เกี่ยวกับวัคซีนได้พัฒนาไปอย่างมาก เนื่องจากทุกฝ่ายได้มองเห็นปัญหาที่เกิดจากการตั้งรับในการรักษา ซึ่งนอกจากจะได้ผลไม่ดีเท่าที่ควรแล้ว ยังเกิดปัญหาอย่างมากในเชิงเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ในปัจจุบันการผลิตและพัฒนาวัคซีนจึงมีความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว คู่มือวัคซีนได้จัดทำขึ้นโดยความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน โดยสรรหาผู้นิพนธ์ที่ทรงคุณวุฒิร่วมกันเรียบเรียงคู่มือวัคซีน เพื่อให้เกิดความถุกต้อง เหมาะสม สะดวก และง่ายต่อการนำไปใช้ในทางปฎิบัติ
เพิ่มบน : 25-Apr-2005 โดย Admin
ครั้ง: 69355
รายงานลิงค์ที่ขาด

แมลง สัตว์ และพืชที่มีพิษและเป็นอันตราย   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด


ผู้ประพันธ์ : นายแพทย์

ISBN : 978-974-7362-97-8
คำอธิบาย : แมลงและสัตว์ขาข้อที่มีพิษและเป็นอันตราย แมลงในกลุ่มของด้วง ด้วงน้ำมัน ด้วงก้นกระดก แมลงตด แมลงในกลุ่มที่มีเหล็กใน ผึ้ง ตัวต่อ มด แมลงในกลุ่มของมวน มวนเพชรฆาต ตัวเรือด แมลงอื่นๆ หนอน บุ้ง แผลผีเสื้อกลางคืน แมลงสาบ สัตว์อื่นๆ ไรซิกเกอร์ ไรฝุ่นบ้าน แมงมุม สัตว์ทะเลที่พิษและเป็นอันตราย ดอกไม้ทะเล ปลากระเบน ปลากระเบนไฟฟ้า พืชที่มีพิษและเป็นอันตราย กระบอก กระทกรก คริสต์มาส พืชกลุ่มที่ทำให้เกิดพิษจากการบริโภค กลอย ขี้กาแดง ชวนชม ดองดึง
เพิ่มบน : 03-Dec-2007 โดย lib002
ครั้ง: 69026
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารสำนักการแพทย์ทางเลือก ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 : กันยายน-ธันวาคม 2553   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / กรณีศึกษา


ผู้ประพันธ์ : กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

ISBN : ISSN 1906 - 3903
คำอธิบาย : โพรไบโอติก : จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ, Mind/Body Medicine ตอนที่ 1 ความเครียดกับการเกิดโรค, การประเมินความเสี่ยงในการใช้ยาโฮมีโอพาธีย์, การศึกษา เรื่อง ประสิทธิผลการส่งเสริมการรักษาโรคเบาหวานด้วยโยคะ, 48 หน้า ตารางประกอบ
เพิ่มบน : 01-Jul-2011 โดย prh001
ครั้ง: 68505
รายงานลิงค์ที่ขาด

เลี้ยงลูกอย่างไรให้มีอนาคต   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารบันเทิงคดี


ผู้ประพันธ์ : อารี พันธ์มณี

ISBN : 974-491-374-
คำอธิบาย : อนาคตสิ่งที่ยังมาไม่ถึงแต่ทุกคนก็คาดหวังและรอคอย อนาคตของพ่อแม่คือการได้เห็นลูกเก่ง ดี มีความสุข อนาคตของลูกอยู่ในมือพ่อแม่ เรามาสร้างอนาคตที่ดีให้ลูกกันเถอะ
เพิ่มบน : 10-Jun-2005 โดย pranom
ครั้ง: 68119
รายงานลิงค์ที่ขาด

เข็มทิศชีวิต   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารบันเทิงคดี


ผู้ประพันธ์ : ฐิตินาถ ณ พัทลุง

ISBN : 974-926691-9
คำอธิบาย : เรื่องราวการบริหารชีวิต สู่อิสระทางการเงินและจิตใจของผู้หญิงท่านหนึ่งที่อดีตเคยเป็นหนี้เกือบร้อยล้าน
เพิ่มบน : 10-Jun-2005 โดย pranom
ครั้ง: 67943
รายงานลิงค์ที่ขาด

แนวทางเวชปฏิบัติการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและการรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของปากมดลูก   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : สำนักวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ISBN : 974-422-045-
คำอธิบาย : แนวทางการเวชปฏิบัติการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและการรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของปากมดลูก ประกอบด้วย กระบวนการจัดทำ ปัจจัยเสี่ยง การป้องกันและควบคุมโรค และวิธีการตรวจ อายุที่ควรได้รับการตรวจ และความถี่ของการตรวจ การดูแลเริ่มต้น การตรวจด้วยกล้อง coiposcope วิธีการรักษา
เพิ่มบน : 05-Oct-2004 โดย pranom
ครั้ง: 67877
รายงานลิงค์ที่ขาด

รักตัวเองให้เป็นเห็นตัวเองให้ชัด   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารบันเทิงคดี


ผู้ประพันธ์ : ศรัทธา

ISBN : 974-93001-6-
คำอธิบาย : ในโลกนี้มีกระจกเป็นร้อยๆบานที่ถูกสร้างขึ้นและติดตั้งอยู่รอบๆตัวเราอย่างน้อยในบ้านเราย่อมมีกระจกติดตั้งอยู่หนึ่งบานเรามีโอกาสได้เห็นใบหน้าตัวเองจากกระจกบานนั้นทุกวันแต่เราจะมีโอกาสได้เห็นตัวตนที่แท้จริงหรือค้นพบตัวเองจากกระจกบานนั้นบ้างหรือไม่ ขอแค่วันเดียวที่เรามองเห็นตัวเองได้อย่างชัดเจนและยิ้มให้กับตัวเองแล้วเราจะไม่สับสนหนทางใดๆในวันข้างหน้าของชีวิตเพราะว่าเราได้รักตัวเองให้เป็นเห้นตัวเองให้ชัดแล้ว
เพิ่มบน : 10-Jun-2005 โดย pranom
ครั้ง: 67775
รายงานลิงค์ที่ขาด

นิติเวชปฏิบัติกรณีบาดเจ็บและตายผิดธรรมชาติ   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / ตำราวิชาการแพทย์


ผู้ประพันธ์ : วิรัติ พาณิชย์พงษ์

ISBN : 974-91269-4-
คำอธิบาย : กระบวนการทางนิติเวชศาสตร์ ทั้งด้านพื้นฐาน กระบวนการยุติธรรม กรณีบาดเจ็บและการชันสูตรบาดแผล กรณีตายโดยผิดธรรมชาติและการชันสูตรพลิดศพ นิติวิทยาเซรุ่ม หลักปฏิบัติการตรวจทางพิษวิทยา พยานทางการแพทย์ การพัฒนางานนิติเวชเพื่อส่งเสริมกระบวนการยุติธรรม
เพิ่มบน : 10-Jun-2005 โดย pranom
ครั้ง: 67189
รายงานลิงค์ที่ขาด

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ เรื่อง "บันทึกทางการพยาบาล : Focus charting กรณีศึกษาโรงพยาบาลศิริราช   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / กรณีศึกษา


ผู้ประพันธ์ : โรงพยาบาลศิริราช

ISBN : ISSN 0000 - 0000
คำอธิบาย : โรงพยาบาลศิริราช ได้จัดการประชุมวิชาการ เมื่อวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2555 โดยกำหนดการประชุมวิชาการ ดังนี้ -แนวคิด หลักการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบันทึกทางการพยาบาลที่มีคุณภาพ -กระบวนการพยาบาล : สมรรถนะหลักสำหรับการบันทึกที่มีคุณภาพ -Focus charting : โครงสร้างบันทึกที่มีชีวิต -กรณีศึกษา : การจัดการเพื่อส่งเสริมคุณภาพการบันทึกรูปแบบการพยาบาล Cell Concept : จาก Lean สู่การเพิ่มคุณภาพการบันทึก Short Stay Focus Charting : จาก CQI สู่นโยบายการบันทึกสำหรับผู้ป่วยที่อยู่โรงพยาบาลระยะสั้น -กรณีศึกษา APN กับ Focus Charting ในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ -กรณีศึกษา Focus charting กลุ่มผู้ป่วยศัลยศาสตร์, กลุ่มผู้ป่วยอายุรศาสตร์, กลุ่มผู้ป่วย OPD, กลุ่มผู้ป่วย PCU, กลุ่มมารดา, กลุ่มผู้ป่วยเด็ก, กลุ่มผู้ป่วย ER, กลุ่มผู้ป่วย LR, กลุ่มผู้ป่วย ICU, กลุ่มผู้ป่วย OR, บรรยาย : การประเมิน Focus chartimg : มุมมองเชิงมาตรฐานวิชาชีพและกฎหมาย
เพิ่มบน : 26-Jun-2012 โดย prh001
ครั้ง: 66374
รายงานลิงค์ที่ขาด

สร้างกำลังใจ   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารบันเทิงคดี


ผู้ประพันธ์ : เปลื้อง ณ นคร

ISBN : 974-92891-6-
คำอธิบาย : แนวทางพัฒนาตนเอง เพื่อความสุข และความสำเร็จสำหรับชีวิต
เพิ่มบน : 10-Jun-2005 โดย pranom
ครั้ง: 65122
รายงานลิงค์ที่ขาด

สำรวจรอยโรค   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด


ผู้ประพันธ์ : วิชัย เอกพลากร,บรรณาธิการ

ISBN : 978-974-299-102-9
คำอธิบาย : -การสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 3 พ.ศ.2546-2547
เพิ่มบน : 17-Oct-2007 โดย lib001
ครั้ง: 64626
รายงานลิงค์ที่ขาด

แนวทางปฏิบัติโรคทางจักษุวิทยาสำหรับจักษุแพทย์(Clinical Practice Guideline)   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / ตำราวิชาการแพทย์


ผู้ประพันธ์ : สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต และคณะ

ISBN : 974-9717-40-
คำอธิบาย : แนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยโรคตาที่พบบ่อย ได้แก่ โรคจอประสาทตาผิดปกติในทารกเกิดก่อนกำหนด ตาเหล่ ต้อกระจก ต้อหิน แผลเปื่อยกระจกตา น้ำตาไหล กลุ่มอาการตาแห้ง การติดเชื้อภายในลูกตาภายหลังการผ่าตัด จอประสาทตาลอก การแตกของกระดูกเบ้าตา บาดเจ็บแผลทะลุลูกตา ฯ
เพิ่มบน : 25-Apr-2005 โดย pranom
ครั้ง: 62700
รายงานลิงค์ที่ขาด

การศึกษาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย : กรณีความผิดปกติของการมีประจำเดือน   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : กลุ่มงานวิจัยทางคลินิกด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการ

ISBN : 974-465-432-
คำอธิบาย : เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ทางด้านการแพทย์ของไทยเกี่ยวกับการดูแลรักษาอาการผิดปกติของการมีประจำเดือนจากหมอพื้นบ้านและแพทย์แผนไทยในภาคต่างๆของประเทศ วิธีวิจัยใช้แบบสัมภาษณืเจาะลึกหมอพื้นบ้านและแพทย์แผนไทย จำนวน 4 ท่าน ในจังหวัดลำพูน กรุงเทพฯ สุรินทร์ และพังงา
เพิ่มบน : 29-Jul-2004 โดย Pranom
ครั้ง: 62549
รายงานลิงค์ที่ขาด

การผ่าตัดผ่านกล้องส่องข้อเข่าขั้นพื้นฐาน   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / ตำราวิชาการแพทย์


ผู้ประพันธ์ : ชาติชาย ภูกาญจนมรกต, บรรณาธิการ

ISBN : 974-90548-9-
คำอธิบาย : ประวัติ อุปกรณ์และการใช้ กายวิภาคศาสตร์ของข้อเข่า การตรวจวินิจฉัยภาวะบาดเจ็บของข้อเข่าด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หลักการพื้นฐานในการส่องกล้องในข้อเข่า หมอนรองข้อเข่า การส่องกล้องตรวจ และการผ่าตัดผ่านกล้อง กระดูกอ่อนผิวข้อ การส่องกล้องตรวจ และรักษาภาวะข้อเข่าเสื่อม การส่องกล้องตรวจ และรักษาความผิดปกติของเยื่อหุ้ข้อ การบาดเจ็บของเส้นเอ็นไขว้หน้า และการรักษา การรักษาเอ็นไขว้หน้าขาดโดยการส่องกล้องข้อเข่า การดูแลรักษาภายหลังการผ่าตัด และคู่มือสำหรับผู้ป่วย
เพิ่มบน : 10-Jun-2005 โดย pranom
ครั้ง: 62535
รายงานลิงค์ที่ขาด

จิตบำบัด และการให้คำปรึกษาครอบครัว (FAMILY THERAPY AND FAMILY COUNSELING)   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / ตำราวิชาการพยาบาล


ผู้ประพันธ์ : ศาสตราจารย์ พ.ญ.อุมาพร ตรังคสมบัติ

ISBN : 974-85339-1-
คำอธิบาย : จิตบำบัด และการให้คำปรึกษาครอบครัว เป็นตำราที่เขียนถึงครอบครัวอย่างครบวงจรตั้งแต่ความหมาย ประวัติ พัฒนาการ และได้เปรียบเทียบความปกติ ความผิดปกติ สภาพครอบครัวในรูปแบบต่างๆรวมทั้งพยาธิสภาพ ตลอดจนรายละเอียดในการประเมินและการรักษา พร้อมทั้งมีตัวอย่างประกอบ
เพิ่มบน : 07-Jun-2004 โดย Pranom
ครั้ง: 61284
รายงานลิงค์ที่ขาด

การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 3   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / ตำราวิชาการพยาบาล


ผู้ประพันธ์ : ...

ISBN : 974-293-7910
คำอธิบาย : การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 3 ประกอบด้วย การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อน หรือมีโรคร่วมกับการตั้งครรภ์ รวมทั้งการพยาบาลทารกที่มีอาการผิดปกติ โดยจะกล่าวถึง อาการและอาการแสดง การวินิจฉัย การรักษา และการพยาบาล
เพิ่มบน : 22-Oct-2004 โดย pranom
ครั้ง: 61148
รายงานลิงค์ที่ขาด

พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / ตำราวิชาการพยาบาล


ผู้ประพันธ์ : -

ISBN : 974-664-966-3
คำอธิบาย : พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล ประกอบด้วยเนื้อหาทั้งหมด 10 บท ดังนี้ พยาธิสรีรพยาบาลของเนื้องอก พยาธิสรีรวิทยาของระบบภูมิคุ้มกัน ความไม่สมดุลของฮอร์โมน พยาธิสรีรภาพของระบบประสาท พยาธิสรีรภาพของการไหลเวียนเลือด พยาธิสรีรภาพของการหายใจ พยาธิสรีรภาพของทางเดินอาหาร พยาธิสรีรภาพของตับ ทางเดินน้ำดีและตับอ่อน พยาธิสรีรภาพของระบบขับถ่ายปัสสาวะ และความไม่สมดุลของน้ำ อีเลคโทรลัยท์และกรดด่าง
เพิ่มบน : 30-Mar-2006 โดย pranom
ครั้ง: 61093
รายงานลิงค์ที่ขาด

ยโสธรเวชสาร ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2550   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : โรงพยาบาลยโสธร

ISBN : 1513-265X
คำอธิบาย : -การพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีภาวะขาดออกซิเจน : กรณีศึกษา -การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะมีลมในช่องเยื่อหุ้มปอดจากการได้รับการบาดเจ็บที่ทรวงอกที่ได้รับการรักษาโดยการใส่ท่อระบาย : กรณีศึกษา
เพิ่มบน : 01-Sep-2007 โดย lib001
ครั้ง: 60280
รายงานลิงค์ที่ขาด

ฟ้าหลังฝน   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด


ผู้ประพันธ์ : นายแพทย์โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์

ISBN : 978-974-8102-37-5
คำอธิบาย : 1 เหมือนตายแล้วเกิดใหม่ 2 ยาวิเศษ 3 คนเคยรวย 4 คำพิพากษา 5 ลูกน้อยของแม่ ภาคผนวก
เพิ่มบน : 03-Dec-2007 โดย lib002
ครั้ง: 60168
รายงานลิงค์ที่ขาด

แนวทางการผลึตอาหารตามหลักเกณฑ์วิธืการที่ดี (GMP)   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / คู่มือ


ผู้ประพันธ์ : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ISBN : 7942440417
คำอธิบาย : แนวทางการผลึตอาหารตามหลักเกณฑ์วิธืการที่ดี (GMP)
เพิ่มบน : 10-Oct-2003 โดย Admin
ครั้ง: 59396
รายงานลิงค์ที่ขาด

โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / คู่มือ


ผู้ประพันธ์ : สำนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ISBN : 974-465-747-
คำอธิบาย : เรื่องราวของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเป้าหมายเชิงนโยบาย สุขภาพประชาชาติ ข้อเสนอการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ความเข้มแข็งของสังคม การสร้างเสริมสุขภาพในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า ทรัพยากรสาธารณสุขกับการกระจายอำนาจ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ากับการปฏิรูปสุขภาพในประเทศไทย
เพิ่มบน : 10-Jun-2005 โดย pranom
ครั้ง: 59246
รายงานลิงค์ที่ขาด

พระจันทร์แสนกล   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด


ผู้ประพันธ์ : ดวงตะวัน

ISBN : 974-93360-0-3
คำอธิบาย : หากเราต้องตกบันไดพลอยโจนไปร่วมรายการฮันนีมูน ณ เกาะกลางทะเลอันดามันที่กำลังได้รับการโปรโมตให้เป็นไอแลนด์ออฟเลิฟร่วมกับคู่รักอีกห้าคู่ที่ต่างมีปัญหาของเป็นเวลาสิบวันทำให้ทั้งสองได้เห็นตัวอย่างของการใช้ศิลปะการครองคู่
เพิ่มบน : 17-Oct-2007 โดย lib001
ครั้ง: 59192
รายงานลิงค์ที่ขาด

คู่มือความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยาจากสมุนไพร   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / คู่มือ


ผู้ประพันธ์ : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ISBN : 9742440166
คำอธิบาย : คู่มือความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยาจากสมุนไพร
เพิ่มบน : 10-Oct-2003 โดย Admin
ครั้ง: 58964
รายงานลิงค์ที่ขาด

รายงานสถานการณ์การแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกประจำปี พ.ศ. 2548-2550   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด


ผู้ประพันธ์ : กรมพัฒนาการแทพย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก,กระทรวงสาธารณสุข

ISBN : 978-974-7669-20-6
คำอธิบาย : รายงานสถานการณ์ฯรวบรวมประมวลและสังเคราะห์ความรู้การแพทย์พื้นบ้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกข้อเสนอแนะที่สำคัญแนวทางในการพัฒนาระบบข้อมูลและทิศทางการวิจัย
เพิ่มบน : 03-Dec-2007 โดย lib001
ครั้ง: 57878
รายงานลิงค์ที่ขาด

ยโสธรเวชสาร ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2550   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : โรงพยาบาลยโสธร

ISBN : 1513-165X
คำอธิบาย : -การพยาบาลผู้ป่วยไตวายเฉียบพลันหลังทำแท้งผิดกฎหมาย: กรณีศึกษา -การพยาบาลมารดาที่มีภาวะโรคหัวใจร่วมกับการตั้งครรภ์ : กรณีศึกษา
เพิ่มบน : 01-Sep-2007 โดย lib001
ครั้ง: 57641
รายงานลิงค์ที่ขาด

คู่มือแนวทางปฏิบัติการดูแลช่วยเหลือและบำบัดผู้ประสบปัญหาแอลกอฮอล์   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาะรณสุข

ISBN : 974-92384-8-
คำอธิบาย : คู่มือแนวทางปฏิบัติการดูแลช่วยเหลือและบำบัดผู้ประสบปัญหาแอกอฮอล์มีเนื้อหาประกอบด้วยแนวทางการดูแลผู้ป่วยลงแดงจากการขาดแอลกอฮอล์ผู้ป่วยที่มีอาการซึมเศร้า และอาการทางจิต และข้อกำหนดทางคลีนิคสำหรับผู้ป่วยท่ประสบปัญหาแอลกอฮอล์
เพิ่มบน : 05-Oct-2004 โดย pranom
ครั้ง: 57587
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2550   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : โรงพยาบาลอุดรธานี

ISBN : 0858-6632
คำอธิบาย : -ภาวะRespiratory syndrome และการใช้ Survanta ในการรักษาในโรงพยาบาลร้อยเอ็ด -ผลการรักษากระดูกSupracondylar of the humerus หักในเด็กด้วยการผ่าตัดวิธีORIF with media K-wires
เพิ่มบน : 17-Sep-2007 โดย lib001
ครั้ง: 57586
รายงานลิงค์ที่ขาด

เรื่องจริงผ่านคดี108ภัยเพศเด็กและสตรี   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารบันเทิงคดี


ผู้ประพันธ์ : ศรีทอง

ISBN : 974-446-706-
คำอธิบาย : หลากเรื่องราวที่คุกคามเด็กและสตรีในสังคมที่ผุกร่อนทางด้านจิตใจในวันนี้ภัยของเด็กและสตรีจึงเกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวันโดยเฉพาะภัยทางเพศหลายกรณีที่ต้องพึ่งความยุติธรรมเข้าคลี่คลาย
เพิ่มบน : 10-Jun-2005 โดย pranom
ครั้ง: 57475
รายงานลิงค์ที่ขาด

100 ตำรับสุดยอดอาหารไทย   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารบันเทิงคดี


ผู้ประพันธ์ : สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชูปถัมภ์

ISBN : 974-93651-3-5
คำอธิบาย : 100 ตำรับสุดยอดอาหารไทย จากสตรีที่มีชื่อเสียง 100 ท่าน สูตรอาหาร 100 ตำรับ ทั้งอาหารว่าง, แกง, ยำ-ลาบ, เครื่องจิ้ม, แกงเครื่องเทศ, ผัด-ทอด-ย่าง, ต้ม-นึ่ง, เส้น, ข้าว และของหวาน
เพิ่มบน : 10-Mar-2006 โดย pranom
ครั้ง: 57402
รายงานลิงค์ที่ขาด

อ่านงบการเงิน แบบไม่จบบัญชี   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : Jame O. Gill โดย โอฬาร กลีบพุฒ

ISBN : 9745345415
คำอธิบาย : หนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการอธิบายแนวความคิดพื้นฐานให้เกิดความชัดเจนและสามารถเข้าใจแนวทางดังกล่าว พร้อมทั้งได้มีการแนะนำเครื่องมือสนับสนุนในการทำความเข้าใจการอ่านงบการเงิน
เพิ่มบน : 15-Mar-2004 โดย Admin
ครั้ง: 57391
รายงานลิงค์ที่ขาด

นโยบายและแผนสาธารณสุข (HPPJ Thai)   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : องค์การเภสัชกรรม

ISBN : 0859-8282
คำอธิบาย : ความเต็มใจที่จะจ่ายต่อบริการให้คำปรึกษาของเภสัชกรชุมชนเขต อ.เมือง พิษณุโลก โครงการตรวจคัดกรองเบาหวานขึ้นจอประสาทตา ใน รพช.จ.แพร่ ฯลฯ
เพิ่มบน : 18-May-2006 โดย prweb
ครั้ง: 57219
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารโรงพยาบาลกำแพงเกชร ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2550   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : โรงพยาบาลกำแพงเพชร

ISBN : 0858-5180
คำอธิบาย : สาสน์จากผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงพชร บทบรรณาธิการ การรักษาการบาดเจ็บต่อดูโอเดนั่มในโรงพยาบาลกำแพงเพชร การลดการติดเชื้อแผลผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบแตก โดยการฉีด Metronidazole บริเวณที่ผ่าตัด ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการวินิจฉัยโรคไส้ติ่งอักเสบ ผลการรักษาภาวะหัวกระดูกข้อสะโพกตายจากการขาดเลือดด้วย การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก ชนิดไบโพลาร์ หนอนพยาธิตา Thelaziasis ในผู้ป่วยโรงพยาบาลกำแพงเพชร ภาวะโรคจอประสาทตาผิดปกติของทารกคลอดก่อนกำหนดใน โรงพยาบาลกำแพงเพชร ภาวะหูหนวกถาวรจากเชื้อ streptococcus suis ในโรงพยาบาลกำแพงเพชร แผลติดเชื้อที่กระจกตาในโรงพยาบาลกำแพงเพชร : ศึกษาในผู้ป่วย 111 ราย
เพิ่มบน : 03-Dec-2007 โดย lib002
ครั้ง: 56956
รายงานลิงค์ที่ขาด

คู่มือวิจัยและพัฒนา   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / คู่มือ


ผู้ประพันธ์ : นงพรรณ พิริยานุพงศ์

ISBN : 974-91378-8-
คำอธิบาย :

คู่มือวิจัยและพัฒนามีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการ ขั้นตอน วิธีการวิจัยและพัฒนา โดยเริ่มจากการอ่านทำความเข้าใจ ลงสนาม แนะนำตัว สร้างความสัมพันธ์  เร่มทำงาน เก็บรมรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเขียนรายงานวิจัย


เพิ่มบน : 22-Oct-2004 โดย pranom
ครั้ง: 56940
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารราชานุกูล ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2550   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : สถาบันราชานุกูล

ISBN : 0857-8036
คำอธิบาย : -การสำรวจสาเหตุการเกิดความบกพร่องทางสติปัญญาของเด็กปัญญาอ่อนในโรงพยาบาลสรรพสิทธิ -ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพจิตและจิตเวชภาคใต้
เพิ่มบน : 03-Dec-2007 โดย lib001
ครั้ง: 56863
รายงานลิงค์ที่ขาด

เภสัชวิทยา 3   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / ตำราวิชาการแพทย์


ผู้ประพันธ์ : ..

ISBN : 974-90948-2-
คำอธิบาย : เภสัชวิทยา 3 ประกอบด้วยฤทธิ์ของยา และข้อบ่งใช้ของยาประเภทต่างๆ ได้แก่ ยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทออโตโนมิค ยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง และยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด
เพิ่มบน : 22-Oct-2004 โดย pranom
ครั้ง: 56793
รายงานลิงค์ที่ขาด

Communication Skills in Clinical practice   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / ตำราวิชาการแพทย์


ผู้ประพันธ์ : สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

ISBN : 9745158828
คำอธิบาย : ในสังคมปัจจุบัน ที่เต็มไปด้วยความคาดหวัง การสื่อสารกับผู้ป่วยและครอบครัว อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสม เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยเกื้อหนุนให้ การดูแลผู้ป่วยประสบความสำเร็จและเป็นที่พึงพอใจ
เพิ่มบน : 26-Aug-2005 โดย Admin
ครั้ง: 56668
รายงานลิงค์ที่ขาด

พุทธชินราชเวชสาร ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2550   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารบันเทิงคดี


ผู้ประพันธ์ : โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

ISBN : 0125-7560
คำอธิบาย : พินัยกรรมชีวิตไม่ใช่การุณยฆาต การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง การตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยปวดท้องน้อยเรื้อรังโดยกล้อ.ส่องช่องท้อง
เพิ่มบน : 10-Aug-2007 โดย lib001
ครั้ง: 56644
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารสำนักงาน ป.ป.ส. ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 (สิงหาคม-พฤศจิกายน 2550)   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : สำนังานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม

ISBN : 1875-0485
คำอธิบาย : ความสำคัญและภารกิจหลักของงานวิชาการ การวิเคราะห์พฤติกรรมการติดยาเสพติด อันตรายจากการบริโภคพืชกระท่อม การประชุม ADLOMICO พื้นที่ภาคเหนือตอนบนได้อะไรจากวัรรณรงค์ บทบาทเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในการจัดระเบียบสังคม แพทย์แผนอนาคต ศูนย์การเรียนรู้ในสถานประกอบการ
เพิ่มบน : 03-Dec-2007 โดย lib002
ครั้ง: 56562
รายงานลิงค์ที่ขาด

เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2549   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทยและสมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย

ISBN : 0857-6823
คำอธิบาย : -การวิเคราะห์ต้นทุนการดูงานของแพทย์ประจำบ้านจากภายนอก -การศึกษาความชุก ปัจจัยเสี่ยง และผลกระทบของอาการปวดหลังส่วนล่างของพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช
เพิ่มบน : 17-Oct-2007 โดย lib001
ครั้ง: 55930
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารโภชนบำบัด ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2550   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : ชมรมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหาร

ISBN : 0858-3404
คำอธิบาย : -ผลของสารละลายกรมอะมิโน4ผลิตภัณฑ์ที่มีต่อการละลายของแคลเซียมและฟอสเฟตในสารละลายอาหารที่ให้ทางหลอดเลือดดำสำหรับเด็ก -สูตรอาหารเบาหวานชนิดใหม่ ดัชนีน้ำตาลและการตอบสนองต่ออินซูลินในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2
เพิ่มบน : 17-Oct-2007 โดย lib001
ครั้ง: 55280
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารวิชาการสาธารณสุขเขต 5 ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กย.49-เมย.50   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : -

ISBN : 1905-453 X
คำอธิบาย : -การประเมินบริการคลินิกฝั่งเข็มโรงพยาบาลพุทธบาท สระบุรี -การผ่าตัดนิ่งในถุงน้ำดีโดยใช้กล้องในโรงพยาบาลลพบุรี
เพิ่มบน : 10-Aug-2007 โดย lib001
ครั้ง: 55165
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารโรงพยาบาลศรีธัญญา   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : โรงพยาบาลศรีธัญญา

ISBN : 0858-6101
คำอธิบาย : -ความคิดเห็นของบุคลากรกรมสุขภาพจิตต่อกิจกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตเวช -การศึกษาการสอนเทคนิคการควบคุมความโกรธต่อการแสดงความโกรธของผู้ป่วยจิตเภท โรงพยาบาลศรีธัญญา -การดูแลผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรังที่ได้รับยาโคลซาปีน
เพิ่มบน : 10-Aug-2007 โดย lib001
ครั้ง: 55042
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศ่าสตร์คลินิกโรงพยาบาลพระปกเกล้า ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2550   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : โรงพยาบาลพระปกเกล้า

ISBN : 0857-0914
คำอธิบาย : -ผลของการทำ Kyphoplastyในผู้ป่วยที่กระดูกสันหลังยุบเนื่องจากภาวะกระดูกพรุนที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร -ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหารของผู้จำหน่ายอาหารในเขตอำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
เพิ่มบน : 01-Sep-2007 โดย lib001
ครั้ง: 55034
รายงานลิงค์ที่ขาด

โรงพยาบาลชุมชน   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : -

ISBN : 1513-4210
คำอธิบาย : -เรื่องเด่นประจำฉบับ : โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ 4 ปีของการก้าวกระโดดด้วยพลังแห่งศรัทธา - สร้างเสริมสุขภาพกับ สสส. : อุบัติเหตุ...หน้าที่นี้ของใคร - ลอดแว่นกรมการแพทย์ : การรณรงค์ป้องกันเบาหวานเข้าจอประสาทตา - สาระคม กรมอนามัย : 4พันธะสัญญาเพื่อคนไทยสุขภาพดี
เพิ่มบน : 10-Aug-2007 โดย lib001
ครั้ง: 55017
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารวัณโรค โรคทรวงอกและเวชบำบัดงวิกฤต   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : สมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศในพระบรมราชูปถัมภ์

ISBN : 0125-5029
คำอธิบาย : -โครงการประเมินผลการรักษาผู้ป่วยวณโรคที่ใช้ระบบยาCAT2 และผู้ป่วยวัณโรคปอดที่ใช้ระบบยา CAT4 -การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างลักษณะทางคลินิกของการติดเชื้อ Mycobacterium avium complex แล Mycobacterium tuberculosis ชนิดแพร่กระจายในผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIVที่มาด้วยอาการไข้เรื้อรัง
เพิ่มบน : 10-Aug-2007 โดย lib001
ครั้ง: 54992
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารโรงพยาบาลสระบุรี ปืที่31 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2550   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : โรงพยาบาลสระบุรี

ISBN : 0125-6904
คำอธิบาย : -ปัจจัยในการพยากรณ์การพบรอยโรคที่ขอบชิ้นเนื้อจากการตัดปากมดลูกด้วยห่วงไฟฟ้า -ภาวะฟองอากาศเข้าหลอดเลือดดำ รายงานผู้ป่วย 1 ราย -แนวทางการรักษาโรครอยเชื่อมระหว่างหลอดลมและหลอดอาหารที่เกิดขึ้นภายหลัง รายงานผู้ป่วย 1 ราย
เพิ่มบน : 03-Dec-2007 โดย lib001
ครั้ง: 54873
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 พค. -กค. 50   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : โรงพยาบาลมหาสารคาม

ISBN : 1686-4417
คำอธิบาย : -ผลการรักษาภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนบนโดยการใช้กล้อง -การพัฒนาระบบโปรแกรมฐานข้อมูลสถานีอนามัย(HCIS)ร่วมโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS):กรณีศึกษานำร่องในสถานีอนามัยทับสอ ตำบลงิ้วด่อนในเครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลสกลนคร(CUPเมืองสกลนคร)พ.ศ. 2548
เพิ่มบน : 23-Aug-2007 โดย lib001
ครั้ง: 54818
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารยูโร ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 ธันวาคม 2549   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะ(ประเทศไทย)ในพระบรมราชูปถัมภ์

ISBN : 0858-6071
คำอธิบาย : -การใช้Sentinel nodeในการสืบค้นการแพร่กระจายของต่อมน้ำเหลืองในมะเร็งองคชาต -เปอร์เซ็นต์Free PSAที่เหมาะสมในการตรวจหามะเร็งต่อมลูกหมาก -การบาดเจ็บต่อถุงอัณฑะและหนังหุ้มองคชาตอย่างรุนแรงและข้อผิดพลาดในการผ่าตัดสร้างถุงอัณฑะใหม่จากผิวหนังหน้าขา
เพิ่มบน : 17-Oct-2007 โดย lib001
ครั้ง: 54789
รายงานลิงค์ที่ขาด

จุลสารสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย ปที่ 15 ฉบับที่ 72 กรกฎาคม-สิงหาคม 2550   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย

ISBN : 0857-6351
คำอธิบาย : -การใช้ยาinfiximabในผู้ป่วย inflammatory bowel disease
เพิ่มบน : 03-Dec-2007 โดย lib001
ครั้ง: 54762
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารวิชาการสาธารณสุข ปีที่ 16 ฉบับเพิ่มเติม (พฤษภาคม-มิถุนายน) 2550   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : กระทรวงสาธารณสุข

ISBN : 0858-4923
คำอธิบาย : -การนำเสนอข้อมูลพื้นฐานในบทความวิจัย -บุหรี่และสุราความแตกต่างของปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพระหว่างครัวเรือนไทยที่มีเศรษฐานะและระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน
เพิ่มบน : 17-Oct-2007 โดย lib001
ครั้ง: 54737
รายงานลิงค์ที่ขาด

วิธีการจัดทำแผนกลยุทธ์   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : รังสรรค์ เลิศในสัตย์

ISBN : 9744430141
คำอธิบาย : เรียนรู้วิธีการร่างแผนกลยุทธ์และการจัดทำแผนกลยุทธ์ที่เข้าใจง่ายด้วยแผนภูมิและตารางภาพ พร้อมแบบฟอร์มสำหรับจัดทำแผนกลยุทธ์ที่นำไปใช้ได้ทันที
เพิ่มบน : 15-Mar-2004 โดย Admin
ครั้ง: 54650
รายงานลิงค์ที่ขาด

พุทธชินราชเวชสาร ปีที่ ๒๗ (ฉบับเพิ่มเติมที่ ๑) พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๓   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

ISBN : ISSN 0125-7560
คำอธิบาย : เรื่องเด่นในฉบับนี้...การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การตั้งครรภ์ในมารดาอายุมาก ผู้ป่วยเด็กติดเชื้อเอชไอวี เครื่องเก็บล้างเม็ดเลือด โปรแกรมโรงเรียนปวดหลังในผู้ป่วยปวดหลังเรื้อรัง, หน้า 265 - 434 ตารางและภาพประกอบ
เพิ่มบน : 23-Feb-2011 โดย prh001
ครั้ง: 54628
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 พค. - สค. 49   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ISBN : 1905-5978
คำอธิบาย : -สถานการณ์การป้องกันควบคุมโรคมะเร็งจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย กับความเกี่ยวข้องกับแผนงานความปลอดภัยด้านเคมีวัตถุระดับชาติและนานาชาติ -อัตราชุกแลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดกลุ่มอาการป่วยเหตุอาคารของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภายในอาคารของโรงพยาบาลที่มีการระบายอากาศไม่เพียงพอ
เพิ่มบน : 10-Aug-2007 โดย lib001
ครั้ง: 54617
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารวิชาการเขต 12   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : รพ.ศูนย์และ รพ.ทั่วไปในเขต 2

ISBN : 0858-4370
คำอธิบาย : วารสารวิชาการเขต 12 ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2548 ดูรายละเอียดสารบัญข้อมูลวารสารวิชากการเขต 12ได้ที่นี่
หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ห้องสมุด โทร. 165
เพิ่มบน : 20-Feb-2006 โดย prweb
ครั้ง: 54407
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารโรงพยาบาลชัยนาท ปีที่ 10 ฉบับที่ 23 กค.-ธค. 50   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : โรงพยาบาลชัยนาท

ISBN : 0858-5369
คำอธิบาย : -ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางรังสีวิทยากับการลุกลามของมะเร็งลำไส้จากลักษณะทางพยาธิวิทยาจุลภาค -การประเมินเด็กที่ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะด้วยภาพถ่ายเพื่อการวินิจฉัยในโรงพยาบาลชัยนาท -ฟันที่ได้รับอุบัติเหตุ
เพิ่มบน : 10-Aug-2007 โดย lib001
ครั้ง: 54394
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารวิชาการสาธารณสุข ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม-มิถุนายน 2550   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : กระทรวงสาธารณสุข

ISBN : 0858-4923
คำอธิบาย : -ปัจจัยทางไตที่มีผลต่อการเสียชีวิตของผู้ป่วยเมลิออยโดสิส
เพิ่มบน : 17-Oct-2007 โดย lib001
ครั้ง: 54315
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ISBN : 0125-5347
คำอธิบาย : การตอบสนองภาวะออกซิเดทีฟสเตรสจากการออกกำลังกายอย่างหนักในปัสสาวะและเลือดของคนปกติ การตรวจเซลล์มะเร็งในน้ำช่องเยื่อหุ้มปอดและช่องท้องโดยวิธีเซลล์วิทยาวินิจฉัย การเปรียบเทียบผลตรวจวิเคราะห์ระดับ Alpha-fetoprotein (AFP)ในซีรัมฯ การสร้างและผลิตโปรตีนเอนไซม์ฯ ผลระยะยาวของการออกกำลังกายแบบ 12 Minute Walk test ที่มีต่อสมรรถภาพร่างกายในเพศหญิงที่มีน้ำหนักตัวเกิน รูปแปรทางพันธุกรรมของเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในน้ำเลือดประชากรไทยภาคเหนือ อุบัติการณ์การติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจฯ
เพิ่มบน : 06-Mar-2006 โดย pranom
ครั้ง: 54296
รายงานลิงค์ที่ขาด

สู่ชีวิตการงานอันเรียบง่าย   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารบันเทิงคดี


ผู้ประพันธ์ : นุชจรีย์ ชลคุป, แปล

ISBN : 974-92229-7-
คำอธิบาย : วิถีใหม่ของการทำงานเพื่อสร้างเวลาว่างให้ชีวิตได้รื่นรมย์
เพิ่มบน : 10-Jun-2005 โดย pranom
ครั้ง: 54289
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารสาธารณสุขเพชรบุรี ปีที่ 18 ฉบับที่ 28 ตค. 49 - เมย. 50   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

ISBN : 0858-3552
คำอธิบาย : -ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของนักเรียนฯ -การศึกษาความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของหญิงหลังคลอดฯ -หมอฟันคนแรกของลูกน้อย
เพิ่มบน : 10-Aug-2007 โดย lib001
ครั้ง: 54250
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารกรมการแพทย์ ปีที่ 30 ฉบับที่ 9 กันยายน 2548   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ISBN : 0125-1643
คำอธิบาย : ผลการบริการวางแผนครอบครัวเชิงรุกต่ออัตราคุมกำเนิดของสตรีชาวพม่าอพยพ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก การป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งปากมดลูกโดยรูปแบบคัดกรองแบบผสมผสาน เทคนิคการตรวจเอ็มอาร์ไอซีเอสเอฟโฟลว์ในโรงพยาบาลศิริราช มะเร็งต่อมไทรอยด์ในโรงพยาบาลนครพนม การรักษาผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกระยะลุกลามด้วยการฉายรังสีร่วมกับยาเคมีบำบัด การประเมินเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรกที่เหมาะสม
เพิ่มบน : 10-Aug-2007 โดย lib001
ครั้ง: 54209
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารราชานุกูล ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 มค.-เมย. 50   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : สถาบันราชานุกูล

ISBN : 8057-8036
คำอธิบาย : -เปิดโลกของหนูนวดอย่างบูรณาการบริหารสมอง -เครื่องมือทดสอบพัฒนาการเด็ก -การบำบัดด้วยการกอด
เพิ่มบน : 10-Aug-2007 โดย lib001
ครั้ง: 54164
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 มค. - มีค. 50   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ISBN : 1905-0755
คำอธิบาย : งานวิจัย -ระบบบริการสุขภาพในทศวรรษหน้า -รูปแบบและกระบวนการดำเนินงานสุขศึกษาแบบมีส่วนร่วมในการป้องกันไข้หวัดนก -การประเมินผลการใช้คู่มือมาตรฐานการบริการจัดการระบบการรับ-ส่งต่อและติดตามผู้ป่วยยาเสพติด ระบบสมัครใจ ระบบบังคับบำบัด ระบบต้องโทษ
เพิ่มบน : 10-Aug-2007 โดย lib001
ครั้ง: 54148
รายงานลิงค์ที่ขาด

คลินิก วารสารเวชปฏิบัติและการใช้ยา   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : ประเวศ วะสี, บรรณาธิการ

ISBN : 0857-149x
คำอธิบาย : เครือข่ายญาติกับสุขภาพผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมองแตก สู่แนวทางตรวจไข้เลือดออกด้วยโปรตีนจากไวรัส การติดตามระดับยาในกลุ่มยาที่มีความเสี่ยงสูง คู่มือหมอครอบครัว 23 ทำอย่างไรเมื่อญาติไม่ให้แจ้งข่าวร้ายให้ผู้ป่วยทราบ กฎหมายการแพทย์น่ารู้ 1 ต่อนิ้วให้ไม่ได้ เพราะส่งต่อมารักษาช้าเกินไป
เพิ่มบน : 06-Mar-2006 โดย pranom
ครั้ง: 54110
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 52 ฉบับที่ 2 เมย.-มิย. 50   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

ISBN : 0125-6985
คำอธิบาย : -การพัฒนาและความเที่ยงตรงของแบบคัดกรองโรคซึมเศร้าชนิด 2 คำถามในชุมชนไทยอิสาน -การใช้ยาโคลซาปีนในผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
เพิ่มบน : 10-Aug-2007 โดย lib001
ครั้ง: 53984
รายงานลิงค์ที่ขาด

ห้องนั่งเล่นของความคิด   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารบันเทิงคดี


ผู้ประพันธ์ : ปัทมสุคนธ์ ศรีเชียงขวาง

ISBN : 974-491-331-
คำอธิบาย : ห้องห้องหนึ่งที่รวบรวมความคิดต่างๆไว้มากมายทั้งความคิดของตนเอง ของคนอื่น จากหนังสือบางเล่ม จากบทเพลงบางบทเพลงหรือแม้แต่จากภาพยนต์บางเรื่อง คงจะเป็นการดีที่เราจะมีที่สักแห่งหนึ่งที่จะรื้อค้น หยิบจับความคิดที่มากมายเหล่านั้นออกมาแล้วจัดการโละทิ้งไปบ้างกับบางชิ้นที่ไร้สาระ และปัดฝุ่นทำความสะอาดใหม่กับบางชิ้นที่มีค่าเพื่อจะได้เก็บรักษามันเอาไว้
เพิ่มบน : 10-Jun-2005 โดย pranom
ครั้ง: 53967
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารโรงพยาบาลอุตรดิถต์ ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 กย.-ธค. 49   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : โรงพยาบาลอุตรดิถต์

ISBN : 0859-8339
คำอธิบาย : -ต้นทุนบริการสุขภาพและอัตราคืนทุนเครื่อข่ายบริการปฐมภูมิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปีงบประมาณ2548-2549:กรณีศึกษาจังหวัดพิษณุโลก -การรับรู้เกี่ยวกับโรคธาลัสซีเมียและการได้รับคำปรึกษาของผู้ปกครองนักเรียนที่เป็นพาหะธาลัสซีเมียในเขตเมืองจังหวัดน่าน
เพิ่มบน : 10-Aug-2007 โดย lib001
ครั้ง: 53906
รายงานลิงค์ที่ขาด

คลินิก วารสารเวชปฏิบัติและการใช้ยา ปีที่22 ฉบับที่ 4(256) เม.ย. 49   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : ประเวศ วะสี, บรรณาธิการ

ISBN : 0857-149x
คำอธิบาย : โรคหมอทำในผู้ป่วยสูงอายุ, ภาวะหยุดหายใจในขณะนอนหลับ, การดูแลผู้ป่วยเบาหวานแบบองค์รวม และอีกหลายเรื่องราวที่น่าสนใจ
เพิ่มบน : 04-Apr-2006 โดย pranom
ครั้ง: 53857
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารโรงพยาบาลพิจิตร ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 เมษายน-กันยายน 2550   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : โรงพยาบาลพิจิตร

ISBN : 0587-9792
คำอธิบาย : -ความพิการแต่กำเนิดของกระดูกสันหลังที่พบร่วมกับภาวะเบาหวานในหญิงตั้งครรภ์ -การปลูกฟันในฟันที่หลุดจากเบ้าฟันอย่างสมบูรณ์ร่วมกับการรักษาคลองรากฟันที่รากฟันละลายเนื่องจากอุบัติเหตุด้วยการทำเอเพคซิฟิเคชั่น
เพิ่มบน : 03-Dec-2007 โดย lib001
ครั้ง: 53800
รายงานลิงค์ที่ขาด

พุทธชินราชเวชสาร ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 : กันยายน-ธันวาคม 2552   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

ISBN : ISSN 0125 - 7560
คำอธิบาย : หัวข้อน่าสนใจ: โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ, ฮีโมโกลบินบาร์ทไฮดรอพส์ฟิทัลลิส, เดินจงกรม: สิ่งดีๆ เพื่อสุขภาพ, วัคซีนสำหรับไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่, โรคปอดอักเสบจากเชื้อไมโคแบคทีเรียมเอเวียม, 337 หน้า ตารางและภาพประกอบ
เพิ่มบน : 10-Feb-2010 โดย prh001
ครั้ง: 53772
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารวิชาการแพทย์ เขต 15,17   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

ISBN : 0857-5975
คำอธิบาย : -การติดเชื้อ MRSA ในแผนกกุมารเวชกรรมโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี -ปัจจัยด้านสถานการณ์พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของพยาบาลโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี -การดูแลและส่งเสริมสุขภาพหญิงหลังคลอดด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย
เพิ่มบน : 10-Aug-2007 โดย lib001
ครั้ง: 53763
รายงานลิงค์ที่ขาด

วชิรเวชสาร ปีที่ 51 ฉบับที่ 1 มค.-เมย. 50   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล

ISBN : 0125-1252
คำอธิบาย : -ประสิทธิภาพการส่องไฟแบบเข้มในทารกแรกเกิดตัวเหลือง -การรักษาโรคจมูกอักเสบในผู้สูงอายุ -ภาวะกระดูกเบ้าฟันอักเสบ
เพิ่มบน : 10-Aug-2007 โดย lib001
ครั้ง: 53588
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารหมออนามัย ปีที่ 16 ฉบับที่ 5 มีค.-เมย. 50   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : -

ISBN : 0858-2912
คำอธิบาย : -กอบกู้ชีวิตต้องใช้หัวใจ 3 เรื่องจริงจากความทรงจำ -สุขภาพทางเพศสิทธิที่ผู้หญิงพึงได้รับ
เพิ่มบน : 10-Aug-2007 โดย lib001
ครั้ง: 53504
รายงานลิงค์ที่ขาด

พยาธิวิทยาระบบประสาท   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / ตำราวิชาการแพทย์


ผู้ประพันธ์ : วิสิทธิ์ อวิรุทธ์นันท์

ISBN : 974-293-782-
คำอธิบาย : พยาธิวิทยาระบบประสาท ประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ สรีรวิทยา อาการทางคลินิก อาการแสดงของโรค การเปลี่ยนแปลงทางพยาธิวิทยา สาเหตุ ลักษณะของโรค การวินิจฉัยแยกโรค
เพิ่มบน : 22-Oct-2004 โดย pranom
ครั้ง: 53498
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กค.-ธค. 49   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

ISBN : 1686-8579
คำอธิบาย : -เนื้องอกมดลูก -การใช้ยากลุ่ม Thiazolidinedionesในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง -การดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บหลายระบบในระยะแรกที่ห้องฉุกเฉิน
เพิ่มบน : 10-Aug-2007 โดย lib001
ครั้ง: 53435
รายงานลิงค์ที่ขาด

MEDICAL PROGRESS ปีที่ 6 ฉบับที่ 6 มิย. 50   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : -

ISBN : 1685-7062
คำอธิบาย : -การป้องกันและเสริมสร้างแนวทางหลักของการดูแลโรคติดเชื้อในผู้ใหญ่ -เจ็บตาและผื่นนูนแดงที่ผิวหนัง
เพิ่มบน : 10-Aug-2007 โดย lib001
ครั้ง: 53374
รายงานลิงค์ที่ขาด

เวชสาร รพ.มหาราชนครราชสีมา   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : รพ.มหาราชนครราชสีมา

ISBN : 0857-1236
คำอธิบาย : รพ.มหาราชนครราชสีมา ส่งวารสาร รพ.มหาราชนครราชสีมา ปีที่ 29 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2548 ตามหนังสือที่ นม 0027.102/860 ลงวันที่ 13 มกราคม 2549 สนใจติดต่อที่ห้องสมุด โทร.167
เพิ่มบน : 15-Feb-2006 โดย prweb
ครั้ง: 53252
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารองค์การเภสัชกรรม ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 ต.ค. 49 - มี.ค. 50   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : องค์การเภสัชกรรม

ISBN : 0125-3891
คำอธิบาย : -ระบบนำส่งวัคซีนรูปแบบอนุภาค -การศึกษาเภสัชจลศาสตร์และชีวสมมูลของยา Clarithromycin tablet 250 mg -มหัศจรรย์น้ำมันมะพร้าว
เพิ่มบน : 10-Aug-2007 โดย lib001
ครั้ง: 53250
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารโรงพยาบาลชัยนาท ปีที่ 10 ฉบับที่ 22 มค.-มิย. 50   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : โรงพยาบาลชัยนาท

ISBN : 0858-5369
คำอธิบาย : -การเปรียบเทียบประสิทธิผลของการผ่าตัดกระดูกข้อสะโพกระหว่างDynamic Hip Screws และ ORIF with and screws -ภาวะจอประสาทตาผิดปกติในทารกคลอดก่อนกำหนดโรงพยาบาลลำปาง -การดัดแปลงให้ชุดตะกั่วสามารถป้องกันรังสีได้ทั้งตัวและต่อมธัยรอยด์ในเวลาเดียวกัน
เพิ่มบน : 10-Aug-2007 โดย lib001
ครั้ง: 53191
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-กันยายน 2550   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ISBN : 0858-9437
คำอธิบาย : -แบบแผนในการบริโภคผักและผลไม้ของประชากรไทยใน4ภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร -ระบบบริการคลินิกยาต้านไวรัสเอชไอวีของโรงพยาบาลชุมชน -วิกฤติของระบบสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
เพิ่มบน : 17-Oct-2007 โดย lib001
ครั้ง: 53170
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มค.-มีค. 50   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย

ISBN : 0858-2025
คำอธิบาย : -การศึกษาวิธีการบรรจุส่วนประกอบโลหิตที่เหมาะสมเพื่อการขนส่ง -คุณภาพการตรวจหมู่เลือด ABO และ Rh(D)ของห้องปฏิบัติการในประเทศไทย พ.ศ. 2545-2548
เพิ่มบน : 10-Aug-2007 โดย lib001
ครั้ง: 53019
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารโรงพยาบาลชลบุรี ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2550   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : โรงพยาบาลชลบุรี

ISBN : 0125-6882
คำอธิบาย : -การประเมินความเสี่ยงการรั่วของคลื่นจากเตาไมโครเวฟ -การรักษารอยทะลุที่รากฟันด้วย MTA -การรักษาฟันที่ได้รับอุบัติเหตุฟันฝังเข้าไปในกระดูกเบ้าฟัน
เพิ่มบน : 17-Oct-2007 โดย lib001
ครั้ง: 53015
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารวิชาการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป เขต 4 ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มค.-เมย. 50   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

ISBN : 1686-9494
คำอธิบาย : -การปะรเมินผลโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของหน่วยงานสาธารณสุข -ปฏิกิริยาแพ้อย่างรุนแรงหลังฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ -การทำฟันเทียมทั้งปากที่มีการยื่นของเส้นเหงือกล่างหน้าต่อสันเหงือกบน
เพิ่มบน : 10-Aug-2007 โดย lib001
ครั้ง: 52955
รายงานลิงค์ที่ขาด

การพยาบาลเด็ก เล่ม 2   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / ตำราวิชาการพยาบาล


ผู้ประพันธ์ : ..

ISBN : 974-293-931-
คำอธิบาย : การพยาบาลเด็ก เล่ม 2 มีเนื้อหาประกอบด้วยการพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีความผิดปกติทางอายุรกรรม
เพิ่มบน : 22-Oct-2004 โดย pranom
ครั้ง: 52799
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารการแพทย์ รพ.ศรีสะเกษ, สุรินทร์, บุรีรัมย์   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : ห้องสมุด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและวิชาการ

ISBN : 0857-2895
คำอธิบาย : กองบรรณาธิการวารสารการแพทย์ รพ.สุรินทร์ ส่งวารสารการแพทย์ รพ.ศรีสะเกษ, สุรินทร์, บุรีรัมย์ ปีที่ 20 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2548 ตามหนังสือ ที่ สร 00.27.102/พิเศษ ลงวันที่ 23 มกราคม 2549 สนใจติดต่อที่ห้องสมุด โทร. 165
เพิ่มบน : 15-Feb-2006 โดย leonet
ครั้ง: 52764
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 เม.ย. - มิ.ย. 50   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : -

ISBN : 0859-5453
คำอธิบาย : -การส่งเสริมพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในกลุ่มพนักงานที่สัมผัสฝุ่นและสัมผัสเสียงดังฯ -การพัฒนาตำรับอาหารกลางวันศูนย์เด็กเล็ก:เปรียบเทียบปริมาณสารอาหารตำรับที่พัฒนาและเด็กกินจริง
เพิ่มบน : 10-Aug-2007 โดย lib001
ครั้ง: 52650
รายงานลิงค์ที่ขาด

แผนยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาภูมิปัญญาไทสุขภาพวิถีไท พ.ศ.2550-2554   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด


ผู้ประพันธ์ : คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิปัญญาไทสุขภาพวิถีไท

ISBN : 978-974-7525-64-9
คำอธิบาย : -ยุทธศาสตร์ 1 การสร้างและจัดการความรู้ภูมิปัญญาไทสุขภาพวิถีไท -ยุทธศาสตร์ 2 การพัฒนาระบบสุขภาพการแพทย์พื้นบ้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก -ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนากำลังคนด้านการแพทย์พื้นบ้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก -ยุทธศาสตร์ 4 การพัฒนายาไทยและยาสมุนไพร -ยุทธศาสตร์ 5 การคุ้มครองภูมิปัญญาไทยด้านการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์แผนไทย
เพิ่มบน : 03-Dec-2007 โดย lib001
ครั้ง: 52588
รายงานลิงค์ที่ขาด

การพยาบาลเด็ก เล่ม 1   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / ตำราวิชาการพยาบาล


ผู้ประพันธ์ : ..

ISBN : 974-293-814-
คำอธิบาย : การพยาบาลเด็กเล่ม 1 มีเนื้อหาประกอบด้วยหลักและแนวคิดเกี่ยวกับการพยาบาลเด็กและครอบครัว และการพยาบาลทารกแรกเกิด
เพิ่มบน : 22-Oct-2004 โดย pranom
ครั้ง: 52526
รายงานลิงค์ที่ขาด

การพยาบาลเด็ก เล่ม 3   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / ตำราวิชาการพยาบาล


ผู้ประพันธ์ : ..

ISBN : 974-294-073-
คำอธิบาย : การพยาบาลเด็ก เล่ม 3 มีเนื้อหาประกอบด้วย การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับการเจริญของเซลล์ การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีความผิดปกติทางศัลยกรรมและการพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่ได้รับอุบัติเหตุ
เพิ่มบน : 22-Oct-2004 โดย pranom
ครั้ง: 52253
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า (วพปก): ปีที่ 26 ฉบับที่ 4 : ต.ค.-ธ.ค. 2552   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : โรงพยาบาลพระปกเกล้า

ISBN : ISSN 0857 - 0914
คำอธิบาย : นิพนธ์ต้นฉบับ: สาเหตุและปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้น โรงพยาบาลสวรรคโลก, ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของบุคคลของโรงพยาบาลแกลง จังหวัดระยอง, ความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลาการของโรงพยาบาลพระปกเกล้า, รายงานผู้ป่วย: การักษาคลองรากฟันซ้ำ ในฟันที่อุดคลองรากด้วยแท่งเงิน, ยาน่ารู้: Trastuzumab, หน้า 203 - 272 ตารางและรูปประกอบ
เพิ่มบน : 22-Mar-2010 โดย prh001
ครั้ง: 52224
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารการแพทย์ รพ. ศรีสะเกษ, สุรินทร์, บุรีรัมย์   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : ห้องสมุดกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและวิชาการ

ISBN : ISSN 0857-28
คำอธิบาย : กองบรรณาธิการวารสารการแพทย์ รพ.สุรินทร์ ส่งวารสารการแพทย์ รพ.ศรีสะเกษ, สุรินทร์, บุรีรัมย์ ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2548 ตามหนังสือ ที่ สร 00.27.102/พิเศษ ลงวันที่ 23 มกราคม 2549 สนใจติดต่อที่ห้องสมุด โทร. 165
เพิ่มบน : 15-Feb-2006 โดย leonet
ครั้ง: 52056
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2550   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

ISBN : 1685-991X
คำอธิบาย : -โฮมีโอพาธีย์ หนามยอกเอาหนามบ่ง -การศึกษาเปรียบเทียบสรรพคุณของสารสกัดเถาวัลย์เปรียงกับไดโคลฟีแนคเป็นยาบรรเทาอาการปวดหลังส่วนล่าง
เพิ่มบน : 17-Oct-2007 โดย lib001
ครั้ง: 52025
รายงานลิงค์ที่ขาด

การพยาบาลผู้ป่วยสูงอายุทางจักษุวิทยา   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / ตำราวิชาการแพทย์


ผู้ประพันธ์ : ยุพดี รัตตะรังสี

ISBN : 974-291-926-
คำอธิบาย : เป็นคู่มือการพยาบาลผู้ป่วยโรคตา เนื้อหาประกอบด้วย กายวิภาค สรีรวิทยาของตา การเปลี่ยนแปลงทางตาในผู้สูงอายุ หลักการตรวจวินิจฉัยโรคตา การดูแลรักษาสุขภาพตาในผู้สูงอายุ การพยาบาลโรคทางตาที่พบบ่อย และกรณีตัวอย่างทางการพยาบาล
เพิ่มบน : 15-Mar-2004 โดย Admin
ครั้ง: 52007
รายงานลิงค์ที่ขาด

ลำปางเวชสาร   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : โรงพยาบาลลำปาง

ISBN : 0125-4235
คำอธิบาย : ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิด Birth Asphyxia ในทารกแรกเกิดที่โรงพยาบาลลำปาง มะเร็งปากมดลูกในโรงพยาบาลลำปางในช่วงเวลา 39 เดือน การลดผลแทรกซ้อนของการผ่าตัดหลอดเลือดขอด ผู้ป่วยเบต้าธาลัสซีเมียรายใหม่ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ปัจจัยที่มีผลต่อการรักษาโรคลำไส้กลืนกันในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
เพิ่มบน : 10-Aug-2007 โดย lib001
ครั้ง: 51997
รายงานลิงค์ที่ขาด

ASIAN BIOMEDICINE Vol.1 No.1 June 2007   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : -

ISBN : 1905-7415
คำอธิบาย : -Prevention and control of thalassemia in Asia -Chromogenic in situ hybridization using routine tissue sections : MYCN in neuroblastoma -Blood flow control in the brain : possible biphasic mechanism of functional hyperemia
เพิ่มบน : 23-Aug-2007 โดย lib001
ครั้ง: 51969
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารโรงพยาบาลแพร่ ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2550   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : โรงพยาบาลแพร่

ISBN : 0858-7159
คำอธิบาย : -รายงานผู้ป่วยเลือดออกด้านหลังผนังลำคอจากก้างปลาติดคอ -การแก้ไขปัญหาความสวยงามในผู้ป่วยฟันสึกด้วยทันตกรรมบูรณะ -รายงานผู้ป่วยการรักษาถุงน้ำขนาดใหญ่ในขากรรไกร
เพิ่มบน : 17-Oct-2007 โดย lib001
ครั้ง: 51805
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารวิชาการสาธารณสุข ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 : พฤษภาคม-มิถุนายน 2553   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : สำนักงานวิชาการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

ISBN : ISSN 0858 - 4923
คำอธิบาย : มุมสถิติ : การตั้งวัตถุประสงค์งานวิจัยกับการวิเคราะห์ข้อมูล, นิพนธ์ต้นฉบับ : การรับรู้และพฤติกรรมของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงในศูนย์สุขภาพชุมชนเครือข่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลพิจิตร 12 แห่ง, การบาดเจ็บ และการเสียชีวิต ภายหลังการเกิดอุบัติเหตุทางเครื่องบิน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต วันที่ 16 กันยายน 2550, ปัจจัยเสี่ยงทางการเกิดโรคมาลาเรียในประเทศไทยโดยใช้ตัวแบบ GeneraliZed Estimating EQuation (GEE) และ GeneraliZed linear Mixed Model (GLMM), ประสิทธิผลของโครงการอนุรักษ์การได้ยิน ในโรงพยาบาลนาน, การย้ายและปัจจัยที่ส่งผลต่อการย้ายออกจากสถานีอนามัยของบุคลากรสาธาณสุข, การใช้แฟคเตอร์เข้มข้นในผู้ป่วยเด็กฮีโมฟิเลียเอเปรียบเทียบผลการรักษาใน 2 ชั่วโมง และ 2 - 24 ชั่งโมง หลังเริ่มอาการเลือดออก, รูปแบบการพัฒนาระบบการคัดกรองสุขภาพประชาชน จังหวัดปราจีนบุรี, การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิต และภาวะแทรกซ้อนหลังการรักษากระดูกสะโพกหักในผู้สูงอายุด้วยวิธี Home skin traction กับการรักษาโดยการผ่าตัด, ประสบการณ์ของพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้สูงอายุที่ถูกกระทำรุนแรง, ผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อลดภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า, ผลของการเคี้ยวหมากฝรั่งต่อการลดอาการท้องอืดในผู้ป่วยผ่าตัด Anatrophic Nephrolithotomy หรือ Nephrectomy, ความพร้อมในการจัดการสุขภาพของแกนนำชุมชนตำบลถาวรวัฒนา อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร, นวัตกรรม : เปรียบเทียบการวัด Bladder Pressure โดยการใช้ไม้บรรทัด และ Monitor ผ่าน Transducer, หน้า 341 - 512, ตารางประกอบ
เพิ่มบน : 12-Mar-2010 โดย prh001
ครั้ง: 51745
รายงานลิงค์ที่ขาด

โฮโมซีสทีน HOMOCYSTEINE   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / ตำราวิชาการแพทย์


ผู้ประพันธ์ : รศ.นพ.วัฒนา เลี้ยววัฒนา

ISBN : 974-05-0158-
คำอธิบาย : โฮโมซิสทีนเป็นปัจจัยเสี่ยงใหม่ที่ทำให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ถ้ามีระดับโฮโมซิสทีนสูงจะนำไปสู่ภาวะหลิดเลือดแดงแข็งก่อนเวลาอันควร ส่วนวิธีแก้ไขสามารถทำได้โดยการรับประทานวิตามินปี 6 วิตามินบี 12 และกรดโฟลิกให้เพียงพอ แต่ในบางรายที่มีความผิดปกติทางพันธุกรรมก็ไม่สามารถแก้ไขด้วยการให้วิตามินรับประทาน
เพิ่มบน : 07-Jun-2004 โดย Pranom
ครั้ง: 51560
รายงานลิงค์ที่ขาด

คู่มือประชาชนในการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / ตำราวิชาการแพทย์


ผู้ประพันธ์ : สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ISBN : 974-465-357-
คำอธิบาย : รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัยในการส่งเสริมสุขภาพ ฟื้นฟูสุขภาพ และรักษาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น ตามหลักการแพทย์แผนไทย หลักธรรมานามัย ตลอดจนวิธีการใช้ยาสมุนไพรทั้งในรูปสมุนไพรเดี่ยวและสมุนไพรสูตรตำรับ รวมทั้งการออกกำลังกายแบบฤาษีดัดตน
เพิ่มบน : 07-Jun-2004 โดย Pranom
ครั้ง: 51343
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารวิชาการแพทย์เขต 6,7 ปีที่ 23 ฉบับที่ 4 : ตุลาคม 2552   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

ISBN : ISSN 0857 -5975
คำอธิบาย : ผลการพัฒนาแบบประเมินความปวดและบันทึกการจัดการความปวดในผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจแบบเปิด ในโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี, ผลการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อขาดเลือดเฉียบพลัน โดยใช้พยาบาลผู้จัดการรายกรณี ในโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี, การศึกษาการกลืนสิ่งแปลกปลอมในเด็กที่มารักษาในโรงพยาบาลท่าแซะ, ผลการตรวจเอกซเรย์เต้านมร่วมกับอัลตราซาวด์เทียบกับผลตรวจชิ้นเนื้อในการวินิจฉัยมะเร็งเต้านม ของโรงพยาบาลราชบุรี, ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การทำงานเป็นทีมกับประสิทธิผลของทีมกู้ชีพ โรงพยาบาลชุมชน สังกัดกระทรวงสาธารณสุข, บทบาทที่คาดหวังของพยาบาลเวชปฏิบัติทางตาโรงพยาบาลรัฐ, ความพึงพอใจในงาน : ความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลปลายพระเยา, หน้า 469 - 677, ตาราง และภาพประกอบ
เพิ่มบน : 12-Mar-2010 โดย prh001
ครั้ง: 49426
รายงานลิงค์ที่ขาด

  ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : องค์การเภสัชกรรม

ISBN : ISSN2323-5559
คำอธิบาย : 45 ปี องค์การเภสัชกรรม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทย, ยากำพร้า ยาจำเป็นเพื่อการรักษาอย่างเท่าเทียม, การศึกษาชีวสมมูล บทพิสูจน์ประสิทธิผลยาสามัญ, อภ. พร้อมผลิตรับการระบาดใหญ่ วัคซีนหวัดใหญ่เชื้อเป็น ขึ้นทะเบียนครั้งแรกแล้ว
เพิ่มบน : 01-Dec-2011 โดย prh001
ครั้ง: 49177
รายงานลิงค์ที่ขาด

การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 2   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / ตำราวิชาการพยาบาล


ผู้ประพันธ์ : ..

ISBN : 974-293-791-
คำอธิบาย : การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 2 ประกอบด้วยความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการคลอด การพยาบาลในระยะที่หนึ่งของการคลอด การพยาบาลในระยะที่สองของการคลอด การพยาบาลในระยะที่สามและสี่ของการคลอด การพยาบาลทรากแรกเกิด การพยาบาลมารดาหลังคลอด
เพิ่มบน : 22-Oct-2004 โดย pranom
ครั้ง: 46985
รายงานลิงค์ที่ขาด

แนวทางการดูแลผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบบี และ ซี เรื้อรังในประเทศไทย ปี 2555   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด


ผู้ประพันธ์ : สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย

ISBN : 978-616-91308-0-2
คำอธิบาย : ไวรัสตับอักเสบบี และซี เรื้อรังเป็นสาเหตุของโรคตับที่สำคัญในประเทศไทย นำไปสู่ตับแข็ง และมะเร้งตับ ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่สำคัญ สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย ได้เชิญแพทย์ผู้มีความรู้ความชำนาญ ร่วมกันจัดทำแนวทางการดูแลรักษาไวรัสตับอักเสบบี และ ซี โดยดูจากหลักฐานข้อมูลทางการแพทย์ ร่วมกับความเหมาะสมของประเทศไทยปี 2555
เพิ่มบน : 14-Dec-2012 โดย prh001
ครั้ง: 46799
รายงานลิงค์ที่ขาด

ก่อนโลกจะขานรับ   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด


ผู้ประพันธ์ : นายแพทย์โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์

ISBN : 978-974-8102-35-1
คำอธิบาย : 1 เจ้าชายบนรถเข็น 2 ดวงใจแม่ 3 กว่าจะถึงวันนี้ 4 ชีวิตที่เลือกเกิดไม่ได้ 5 หมอครอบครัวธรรมดา ภาคผนวก
เพิ่มบน : 03-Dec-2007 โดย lib002
ครั้ง: 45212
รายงานลิงค์ที่ขาด

สันติ - สุขภาวะ สันติวิธีกับการจดการความขัดแย้งในระบบสุขภาพ   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด


ผู้ประพันธ์ : นายแพทย์โกเมตร จึงเสถียรทรัพย์

ISBN : 978-974-8455-21-1
คำอธิบาย : บทที่ 1 การใช้กระบวนการสันติวิธีและการจัดการความขัดแย้งในระบบการแพทย์และสาธารณสุข บทที่ 2 กรอบแนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับความขัดแย้งและการจัดการความขัดแย้งตามแนวทางสันติวิธี 1. แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับความขัดแย้ง - นิยามของความขัดแย้ง - องค์ประกอบความขัดแย้ง - ธรรมชาติของความขัดแย้ง 2. แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งด้วย สันติวิธี - แนวคิดหลักของการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี - เครื่องมือ (Tools) ในในการจัดการความขัดแย้ง ด้วยสันติวิธี บทที่ 3 ความรู้ทางการแพทย์ : ที่มาของความขัดแย้งและ การจัดการความขัดแย้งในระบบการแพทย์และสาธารณสุข 1. ความขัดแย้งอันเนื่องมาจากสถานะทางความรู้ ทางการแพทย์ตะวันตกสมัยใหม่มีอำนาจเหนือความรู้ทางการแพทย์ ในรูปแบบอื่นและการจัดการปัญหาที่ดำเนินมาในสังคมไทย 2. ความเปลี่ยนแปลงในระบบการแพทย์ไทย บทที่ 4 การจัดการความขัดแย้งในงานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข 1. การจัดการความขัดแย้งขององค์กรทางการแพทย์และสาธารณสุข 2. การจัดการความขัดแย้งในงานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข บทที่ 5 บทสรุป
เพิ่มบน : 03-Dec-2007 โดย lib002
ครั้ง: 45202
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารโรคมะเร็ง THAI CANCER JOURNAL ปีที่ 29 ฉบับที่ 3 : กรกฎาคม-กันยายน 2552   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

ISBN : ISSN 0125 - 2038
คำอธิบาย : บทบรรณาธิการ การป้องกันโรคมะเร็ง, การประเมินศักยภาพของสารสกัดจากรากของสบู่ดำต่อการเหนี่ยวนำให้เกิด Apoptosis ในเซลล์มะเร็งเต้านม, การเปรียบเทียบปริมาณ Aflatoxin-Albumin Adducts ในซีรั่มของเด็กนักเรียนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และชนบท, ความสัมพันธ์ระหว่างระดับ AFP ในซีรั่มกับไวรัสตับอักเสบบี อายุและเพศของผู้ที่มารับบริการตรวจที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ, ความสัมพันธ์ระหว่าง GSTM1 Gene Polymorphism กับการเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งช่องปากในจังหวัดสุราษฎร์ธานี, Plant-Derived Phenolic Antioxidants and Cancer Prevention, หน้า 87 - 134, ตารางและภาพประกอบ
เพิ่มบน : 25-Feb-2010 โดย prh001
ครั้ง: 45169
รายงานลิงค์ที่ขาด

หุ้นส่วนความดี   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด


ผู้ประพันธ์ : นายพทย์โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์

ISBN : 978-974-8102-36-8
คำอธิบาย : 1 ผู้เสริมแรง 2 หุ้นส่วนสุขภาพ 3 คู่ทุกข์ คู่ยาก 4 ดึงศักยภาพ 5 ชมรมคนรักเสียงเพลง ภาคผนวก
เพิ่มบน : 03-Dec-2007 โดย lib002
ครั้ง: 45157
รายงานลิงค์ที่ขาด

สุขภาพไทยวัฒนธรรมไทย   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด


ผู้ประพันธ์ : นายแพทย์โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์

ISBN : 978-974-8455-23-5
คำอธิบาย : 1. แนวคิดไทย เรื่องเจ็บไข้ได้ป่วย นายแพทย์โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ 2. การแพทย์ไทย : วาทกรรมสร้างรัฐชาติ วิทยาศาสตร์ และภูมิปัญญา เภสัชกรรมยงศักดิ์ ตันติปิกฏ 3. ระบบการพทย์พื้นบ้านในชนบท นายแพทย์โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ 4. ญาณวิทยากับการแพทย์พื้นบ้าน : มิติที่ขาดหายไปของการศึกษาภูมิปัญญาสุขภาพไทย เภสัชกรรมยงศักดิ์ ตันติปิกฏ 5. คืนสุขภาแก่ประชาชน นายแพทย์โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ 6. ทิศทางภูมิปัญญาสุขภาพ : แนวคิดและยุทธศาสตร์การสร้างและการจัดการองค์ความรู้ การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก นายแพทย์โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
เพิ่มบน : 03-Dec-2007 โดย lib002
ครั้ง: 45059
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารสุขาภิบาลอาหาร ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2550   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ISBN : 0857-8443
คำอธิบาย : -โรคที่สามารถติดต่อหรือแพร่กระจายผ่านทางอาหารและน้ำเป็นสื่อ -โรคที่สามารถติดต่อหรือแพร่กระจายผ่านทางน้ำลายของผู้ป่วยได้
เพิ่มบน : 17-Oct-2007 โดย lib001
ครั้ง: 45038
รายงานลิงค์ที่ขาด

เรียนรู้นมแม่จากภาพ The Breastfeeding Atlas   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / คู่มือ


ผู้ประพันธ์ : มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย

ISBN : 978-974-350-973-5
คำอธิบาย : "นมแม่เป็นอาวุธ สร้างสุขให้เด็กไทย" เป็นพระปณิธานของ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฏราชกุมาร และทรงมีเป้าหมายในโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ในการส่งเสริมสถาบันครอบครัวไทยให้มีความรัก ความอบอุ่น ทารกได้รับการดูแลตั้งแต่ในครรภ์จนคลอด และลูกได้รับการเลี้ยงด้วยนมแม่ อันมีคุณค่าต่อการเจริญเติบโตเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ ที่มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย สนองพระปณิธานโดยได้จัดทำหนังสือ "เรียนรู้นมแม่จากภาพ" ซึ่งเป็นฉบับแรกของประเทศไทย ที่เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และเพื่อเป็นคู่มือสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ตั้งแต่ระดับตำบลจนถึงโรงพยาบาลและมหาวิทยาลัย และเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติองค์ประธานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ตลอดจนเผยแพร่กับภาคีเครือข่ายในระดับนานาชาติ
เพิ่มบน : 26-Dec-2012 โดย prh001
ครั้ง: 45018
รายงานลิงค์ที่ขาด

the journal of obstetrics and gynaecology research Vol.33 No.5 October 2007   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : -

ISBN : 1341-8076
คำอธิบาย : -three-dimensional sonographic volume measurement of the fetal spleen
เพิ่มบน : 17-Oct-2007 โดย lib001
ครั้ง: 44900
รายงานลิงค์ที่ขาด

the journal of obstetrics and gynaecology research Vol.33 suppl.1 september 2007   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : -

ISBN : 1341-8076
คำอธิบาย : -golden jubilee for asia and oceania federation of obstetrics and gynaecology
เพิ่มบน : 17-Oct-2007 โดย lib001
ครั้ง: 44679
รายงานลิงค์ที่ขาด

สารราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 กค.-ธค. 49   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

ISBN : 0859-1474
คำอธิบาย : -Statin associated myopathy -การตรวจคัดกรอง Hepatocellular carcinoma
เพิ่มบน : 10-Aug-2007 โดย lib001
ครั้ง: 44671
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารหู คอ จมูก และใบหน้า ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 2550   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์ แห่งประเทศไทย

ISBN : 0857-2321
คำอธิบาย : -อนาคตโสต ศอ นาสิกแพทย์ไทย -การฝึกพูดในผู้ป่วยเสียงแหบ -ความผิดปกติของการสื่อความหมาย ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต -แนวทางการรักษาภาวะมีกลิ่นปาก
เพิ่มบน : 20-Oct-2009 โดย lib001
ครั้ง: 44587
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารควบคุมโรค ปีที่ 32 ฉบับที่ 4 ต.ค. - ธ.ค. 49   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : กรมควบคุมโรคติดต่อ

ISBN : 1685-6481
คำอธิบาย : -ปัจจัยเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานของประชาชนจังหวัดสมุทรสงคราม -ผลของการใช้ยาต้านไวรัส GPO-VIR ณ สถาบันบำราศนราดูร -กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
เพิ่มบน : 10-Aug-2007 โดย lib001
ครั้ง: 44583
รายงานลิงค์ที่ขาด

แนวทางการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับประชาชน   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด


ผู้ประพันธ์ : -

ISBN : 978-616-11-2932-3
คำอธิบาย : แนวทางการตรวจสขภาพที่จำเป็นและเหมาะสม สำหรับกลุ่มวัยเด็กและวัยรุ่น, แนวทางการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสม สำหรับกลุ่มวัยทำงาน, แนวทางการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสม สำหรับกลุ่มวัยผู้สูงอายุ
เพิ่มบน : 16-Aug-2018 โดย lib001
ครั้ง: 44535
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารโรงพยาบาลอำนาจเจริญ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2552   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : โรงพยาบาลอำนาจเจริญ

ISBN : 1906-1943
คำอธิบาย : -ผลสำเร็จของการได้รับยา DDAVP ทางหลอดเลือดดำเพื่อช่วยหยุดเลือดออกจากเหงือกและเพิ่มระดับแฟคเตอร์แปดในเลือดของผู้ป่วยเด็กโรคฮีโมฟีเลีย เอ ชนิดรุนแรง -การติดเชื้อรา Zygomycosis ที่ผิวหนังในเด็กที่มีภูมิคุ้มปกติ -การติดเชื้อและเนาของชั้นใต้ผิวหนังและผังผืด
เพิ่มบน : 12-Nov-2009 โดย lib001
ครั้ง: 44455
รายงานลิงค์ที่ขาด

Thai journal of Child Protection Vol.1 No.1 2549   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

ISBN : 1905-8004
คำอธิบาย : -ครอบครัวที่พึงปราถนาสำหรับเด็ก -ภาวะการทารุณกรรมทางเพศเด็ก -การตรวจค้นและแยกตัวเด็กออกจากครอบครัวของเด็ก -การประเมินสภาวะทางสังคมของเด็กและครอบครัว:กระบวนการสำคัญของระบบคุ้มครองเด็ก
เพิ่มบน : 23-Aug-2007 โดย lib001
ครั้ง: 44224
รายงานลิงค์ที่ขาด

คลินิก : วารสารเวชปฏิบัติและการใช้ยา ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน

ISBN : ISSN 0857-149X
คำอธิบาย : เวชปฏิบัติปริทัศน์... การรักษาผู้ป่วยตั้งครรภ์นอกมดลูกผ่านกล้อง, นานาสาระ... น้ำในหูไม่เท่ากันจริงหรือ, ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี: นวัตกรรมการให้คำปรึกษาและแนะนำในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ได้รับสารพิษตลอด 24 ชั่วโมง, คู่มือหมอครอบครัว...คู่มือหมอครอบครัว 57 : "เมื่อผู้ดูแลทำไม่ไหวแล้ว", 155 หน้า แผนภูมิ ภาพประกอบ
เพิ่มบน : 03-Feb-2010 โดย prh001
ครั้ง: 44193
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารอาหารและยา ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 พค. - สค. 50   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ISBN : 0859-1180
คำอธิบาย : -ผลติภัณฑ์เครื่องสำอางผิวขาว -เอกสารกำกับยาสำหรับประชาชน -หมุนไปกับโลกผลิตภัณฑ์สุขภาพ -วิธีที่ง่ายและรวดเร็วในการตรวจวัดการปนเปื้อนของโลหะตะกั่วในน้ำเกลือปลอดเชื้อ
เพิ่มบน : 10-Aug-2007 โดย lib001
ครั้ง: 44182
รายงานลิงค์ที่ขาด

MEDICAL PROGRESS Vol. 9 No. 3 : March 2010   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : บริษัท ทิมส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ISBN : ISSN 1685 - 7062
คำอธิบาย : Thai Clinical Practice Guideline: Asthma in Adult, Expert's View: นพ.รุ่งโรจน์ พิทยศิริ และ นพ.นิพัทธิ์ กาญจนธนาเลิศ รักษาอย่างเป็นระบบ...บรรเทาอาการทางสมอง, Spot Diagnosis: ผิวหนังปกติรูปผีเสื้อและผื่นนูนสีน้ำตาล-ดำที่หลัง, Clinical Review: ความเข้าใจและการวินิจฉัยตับคั่งไขมัน, JPOG Review: แนวทางในการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อ GBS, Anatomical Atlas: Foot & Foot Joints, 90 หน้า ตารางและภาพประกอบ
เพิ่มบน : 09-Apr-2010 โดย prh001
ครั้ง: 44149
รายงานลิงค์ที่ขาด

สรรพสิทธิเวชสาร ปีที่ 27 ฉบับที่ 1-2 มกราคม-มิถุนายน 2549   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : โรงพยาบาลสรรพทธิประสงค์

ISBN : 0125-653X
คำอธิบาย : -ความชุกของโรคกระดูกพรุนในสตรีที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไปในจังหวัดนครพนม -การรักษาฟันที่มีการเคลื่อนเข้าไปในกระดูกเบ้าฟันจากอุบัติเหตุ
เพิ่มบน : 17-Oct-2007 โดย lib001
ครั้ง: 44130
รายงานลิงค์ที่ขาด

ขอนแก่นเวชสาร ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2550   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : โรงพยาบาลขอนแก่น

ISBN : 0125-7501
คำอธิบาย : -อาการทางคลินิกและการรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออกเดงกีที่ช็อกที่โรงพยาบาลปทุมธานี -การพัฒนาระบบการรักษาผู้ป่วยโรคหอบหืดให้ได้มาตรฐานในโรงพยาบาลมัญจาคีรี
เพิ่มบน : 17-Oct-2007 โดย lib001
ครั้ง: 44130
รายงานลิงค์ที่ขาด

หมออนามัย ปีที่ 16 ฉบับที่ 6 พค.-มิย. 50   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : -

ISBN : 0858-2912
คำอธิบาย : -ทิศทางสร้างสุขกับพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ -สังคมวัฒนธรรมกับสุขภาพ -หมออนามัยไฮเทค -เภสัชโภชนา
เพิ่มบน : 10-Aug-2007 โดย lib001
ครั้ง: 44124
รายงานลิงค์ที่ขาด

ขอนแก่นเวชสาร ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2550   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : โรงพยาบาลขอนแก่น

ISBN : 0125-7501
คำอธิบาย : -ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการดูแลตนเองแบบองค์รวมของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม -การเปรียบเทียบระหว่างยูแสลบและเฝือกในการรักษากระดูกเรเดียสส่วนปลายหัก
เพิ่มบน : 17-Oct-2007 โดย lib001
ครั้ง: 44115
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารโรงพยาบาลระยอง ปีที่ 8 ฉบับที่ 15 มกราคม-มิถุนายน 2552   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : โรงพยาบาลระยอง

ISBN : 1685-3091
คำอธิบาย : -ผลของการให้บริการทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยนอกโรคเบาหวานในโรงพยาบาลระยอง -การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองด้วย stroke programโรงพยาบาลระยอง ปีงบประมาณ 2551 -การรักษาผู้ป่วยที่มีการเคลื่อนที่ของแผ่นรองข้อต่อขากรรไกรชนิดนำกลับได้
เพิ่มบน : 22-Oct-2009 โดย lib001
ครั้ง: 44113
รายงานลิงค์ที่ขาด

ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ISBN : 1513-0207
คำอธิบาย : -จากวัคซีนไข้หวัดใหญ่...สู่...วัคซีนไข้หวัดนก -ซีเมนต์กระดูก -เอฟิดีน...ยาหรือสารพิษ
เพิ่มบน : 10-Aug-2007 โดย lib001
ครั้ง: 44112
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารสำนักการแพทย์ทางเลือก ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2552   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

ISBN : 1906-3903
คำอธิบาย : -การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของน้ำมันระเหยที่จำหน่ายในท้องตลาดเพื่อใช้ในธุรกิจบริการสุขภาพ(สปา)คันธบำบัดและการแพทย์ทางเลือก -การทบทวนวรรณกรรม : ผลการนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าต่อการจัดการความปวด -การบริหารแบบโยคะสำหรับผู้สูงอายุ -โฮมีโอพาธีย์ ช่วยอะไรได้ในโรคชิคุนกุนยา
เพิ่มบน : 03-Nov-2009 โดย lib001
ครั้ง: 44076
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารสถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 มกราคม 2551   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์

ISBN : 1686-3232
คำอธิบาย : -โปรแกรมพัฒนาทักษะผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรังด้วยเทคนิคการผสมผสานการรับความรู้สึก -ผลของปรแกรมการปรับพฤติกรรมทางปัญญาต่อความเครียดในผู้ป่วยเบาหวาน -การพยาบาลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าตาหลักทฤษฎีการพยาบาลของคิง -การลดความคลาดเคลื่อนก่อนจ่ายยาที่มีสาเหตุรากเหง้ามาจากผู้ปฏิบัติงาน
เพิ่มบน : 20-Oct-2009 โดย lib001
ครั้ง: 43979
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารโรคเอดส์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 2550   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : กรมควบคุมโรค,กระทรวงสาธารณสุข

ISBN : 0857-8575
คำอธิบาย : -ผลการเฝ้าระวังการติดเชื้อเอ็ชไอวีประเทศไทย พ.ศ.2549(รอบที่ 24) -ผลการใช้เครื่องมือวัดการรับประทานยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอในประเทศไทย
เพิ่มบน : 10-Aug-2007 โดย lib001
ครั้ง: 43952
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2552   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

ISBN : ISSN 0858 - 2025
คำอธิบาย : นิพนธ์ต้นฉบับ การศึกษาทัศนคติ และปัจจัยที่ผลต่อการบริจาคโลหิตของบุคลากรในโรงพยาบาลพาน จังหวัดเชียงราย เพื่อเพิ่มจำนวนผู้บริจาคโลหิต, แอนติบอดีต่อเกร็ดเลือดในผู้ป่วยเกร็ดเลือดต่ำเรื้อรัง, อัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยเมดุลโลบลาสโตมา ในโรงพยาบาลรามาธิบดี, 241 หน้า ตารางประกอบ
เพิ่มบน : 01-Feb-2010 โดย prh001
ครั้ง: 43862
รายงานลิงค์ที่ขาด

ขอนแก่นเวชสาร ปีที่ 33 ฉบับที่ 3 : กันยายน-ธันวาคม 2552   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : โรงพยาบาลขอนแก่น

ISBN : ISSN 0125 - 7501
คำอธิบาย : บทความวิชาการ : Section I ก้าวทันโลกกับขอนแก่นเวชสาร วัคซีนป้องกันการติดเชื้อ H1N1 infection, Section II เวชศาสตร์เชิงประจักษ์ การรักษาการติดเชื้อ H1N1 Treatment for H1N1 infection, Section III แพทยศาสตร์ศึกษา ไตรยางค์การศึกษา Trilogy of Medical Education, นิพนธ์ต้นฉบับ : ภาวะไข้และเม็ดเลือดขาวต่ำ ในผู้ป่วยเด็กมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน, ผู้ป่วยเด็กโรคลูปัสในโรงพยาบาลขอนแก่น, ความสำคัญของ Endocervucal curettage ในการส่องกล้องตรวจปากมดลูก, รายงานผู้ป่วยกระดูกสันหลังระดับเอวเลื่อนเนื่องจากอาการบาดเจ็บ, กลุ่มอาการอ้วนลงพุง และภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2, ภาวะไธอะมิน ในผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรซิส, ปกิณกะ : กิจกรรมบำบัดสำหรับโรคปลอกหุ้มเส้นเอ็นข้อมืออักเสบ 55 หน้า ตารางและภาพประกอบ
เพิ่มบน : 12-Mar-2010 โดย prh001
ครั้ง: 43850
รายงานลิงค์ที่ขาด

หมอชาวบ้าน ปีที่ 38 ฉบับที่ 454 กุมภาพันธ์ 2560   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน

ISBN : 977-012522500-8
คำอธิบาย : เรื่องจากปก : อัญชันไม่ได้ดีแค่สีสันแต่ช่วยกันพิษภัย, การตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสม, สิรีรุกขชาติ มหิดล อุทยานธรรมชาติวิทยา, เด็กเตี้ยปัญหาที่มากกว่าความสูง และโรคลมชัก 10 ความจริงต้องรู้
เพิ่มบน : 06-Feb-2017 โดย lib001
ครั้ง: 43841
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารสถาบันบำราศนราดูร ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2552   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : สถาบันบำราศนราดูร

ISBN : 1685-9300
คำอธิบาย : -สถานการณ์โรคไข้เลือดออกและไข้เดงกีในรอบ 10 ปี สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค -HELLP synfrome ในสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะ Pregnancy induced hypertension -Challenge of Nosoxomial Tuberculous Treatments -รายงานผลการเฝ้าระวังผู้ป่วยสงสัยโรคไข้หวัดนกที่มารับบริการจากสถาบันบำราศนราดูร
เพิ่มบน : 10-Nov-2009 โดย lib001
ครั้ง: 43754
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 55 ฉบัที่ 1 : มกราคม-มีนาคม 2553   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

ISBN : ISSN 0125 - 6985
คำอธิบาย : นิพนธ์ต้นฉบับ : ความสัมพันธ์ของการให้ความหมายต่อสถานการณ์กับโรคความผิดปกติทางจิตใจภายหลังภยันตราย (PTSD) เรื้อรังในกลุ่มเด็กผู้ประสบภัยสึนามิ ในเขต อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา, ความชุกของโรคซึมเศร้าในสตรีมีครรภ์ที่เข้ารับการฝากครรภ์ในคลินิกฝากครรภ์โรงพยาบาลศิริราช, รูปแบบการนอน และปัญหาการง่วงนอนในช่วงกลางวันของนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, งานบำบัดผู้ติดบุหรี่ในโรงพยาบาลของรัฐในประเทศไทย, 118 หน้า ตารางประกอบ
เพิ่มบน : 09-Apr-2010 โดย prh001
ครั้ง: 43738
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารสำนักการแพทย์ทางเลือก ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 : มกราคม-เมษายน 2552   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

ISBN : ISSN 1906 - 3903
คำอธิบาย : การสวนล้างลำไส้, รายงานการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับศาสตร์การทำดีเลชั่นบำบัด, การรักษาด้วยยาฤทธิ์ตรงข้าม เปรียบเทียบกับการักษาด้วยยาฤทธิ์คล้าย, ผลของการใช้ Eupatorium perfoliatum ต่อการควบคุมโรคไข้เลือดออกในระดับชุมชน : การศึกษาข้อมูลย้อนหลังของชุมชนศีรษะอโศกและชุมชนโดยรอบ จังหวัดศรีสะเกษ, ประสิทธิผลของโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเบาหวานด้วยการแพทย์ทางเลือก, 51 หน้า ตารางประกอบ
เพิ่มบน : 09-Apr-2010 โดย prh001
ครั้ง: 43733
รายงานลิงค์ที่ขาด

การแพทย์แผนไทย ในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : ดรงเรียนอายุรเวทธำรง สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ISBN : 978-974-11-1146-6
คำอธิบาย : ศิริราชกับการแพทย์แผนไทย, การตรวจวินิจฉัยด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย, การบำบัดรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย, การส่งเสริมสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย : ธรรมานามัย กายานามัย จิตตานามัย ชีวิตานามัย, รูปภาพประกอบ
เพิ่มบน : 17-Dec-2009 โดย prh001
ครั้ง: 43724
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต ปีที่ 19 ฉบับที่ 4 : ตุลาคม-ธันวาคม 2552   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย

ISBN : ISSN 0858 - 2025
คำอธิบาย : นิพนธ์ต้นฉบับ: การใช้ยาของผู้บริจาคโลหิต, ผลของการดื่มน้ำต่อความดันโลหิตของผู้ประสงค์บริจาคโลหิตที่มีภาวะความดันโลหิตต่ำ, การศึกษาลักษณะทางคลินิกของผู้ป่วยหลอดเลือดดำอุดตันเปรียบเทียบระหว่างผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งและไม่ได้เป็นมะเร็ง, ความชุกของธาลัสซีเมีย ฮีโมโกบินผิดปกติ จำนวนคู่เสี่ยง และอุบัติการณ์ของธาลัสซีเมียชนิดรุรแรงจากตรวจคัดกรอง การตรวจวินิจฉัยก่อนคลอด และการวินัจฉัยหลังคลอด ในหญิงที่มาฝากครรภ์ของโรงพยาบาลจังหวัดยโสธร, บทความพิเศษ: แนวทางการปฏิบัติในการตรวจการติดเชื้อซิฟิลิสในโลหิตบริจาค, อุปนิสัยในการใช้ยาเองในคนไทย, 327 หน้า ตารางประกอบ
เพิ่มบน : 30-Mar-2010 โดย prh001
ครั้ง: 43697
รายงานลิงค์ที่ขาด

เวชสารโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม2552   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ISBN : ISSN 0857 - 1236
คำอธิบาย : นิพนธ์ต้นฉบับ : ภาพรังสีเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ที่พบไม่บ่อยและตำแหน่งที่พบไม่บ่อยของเนื้องอกเยื่อหุ้มสมองในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา, Myasthenia Gravis ที่ดื้อยาและรักษาด้วยการตัดต่อมไทมัส, การบาดเจ็บของลำไส้จากแรงกระแทกในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา, การจักการขยะมูลฝอยของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา, ผลการดำเนินงานคนพิการ จังหวัดบุรีรัมย์, การประเมินผังผืดในตับด้วยการตรวจความยืดหยุ่นในผู้ป่วยที่ได้รับยาเมโธเทร็กเซท. 134 หน้า ตารางและภาพประกอบ
เพิ่มบน : 30-Apr-2010 โดย prh001
ครั้ง: 43620
รายงานลิงค์ที่ขาด

หมอชาวบ้าน ปีที่ 38 ฉบับที่ 455 มีนาคม 2560   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน

ISBN : 977-012522500-8
คำอธิบาย : เรื่องจากปก : กล้วยน้ำว้าอาหารเป็นยารักษาปากท้อง, กรรม/พันธุ์กับโรคหัวใจ, ชีพจรเต้นเร็วพิษจากไทรอยด์, ภกญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร สมุนไพร...อาวุธของประชาชน และ โพแทสเซี่ยมต่ำโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง
เพิ่มบน : 08-Mar-2017 โดย lib001
ครั้ง: 43594
รายงานลิงค์ที่ขาด

ลำปางเวชสาร ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 : มกราคม-เมษายน 2553   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : โรงพยาบาลลำปาง

ISBN : ISSN 0125 - 4235
คำอธิบาย : นิพนธ์ต้นฉบับ: ผลการผ่าตัดรักษาโรคจอประสาทตาหลุดลอกชนิดมีรู โดยจักษุแพทย์ทั่วไปโรงพยาบาลลำปาง, ผลการใช้ท่อดูดนิ่วที่ประดิษฐ์จากท่อขยายผิวหนัง ในการผ่าตัดนิ่วในไตโดยการเจาะรูผ่านผิวหนัง, ระบาดวิทยาของผู้ป่วยตั้งครรภ์นอกมดลูกในโรงพยาบาลลำปาง, บทความวิชาการ: การเตรียมต้นฉบับเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย, 31 หน้า ตารางและภาพประกอบ
เพิ่มบน : 30-Mar-2010 โดย prh001
ครั้ง: 43591
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 : มกราคม 2553   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

ISBN : ISSN 2859 - 497-X
คำอธิบาย : นิพนธ์ต้นฉบับ: การสำรวจความบกพร่องทางพุทธิปัญญาในผู้สูงอายุไทย: การศึกษาระดับชาติ ปี 2551, สถานการณ์ระดับสติปัญญาเด็กไทย, ความตรงของแบบวัดความเครียดฉบับศรีธัญญาในวัยรุ่น, ความตรงของแบบคัดกรองกลุ่มอาการออทิซึม, โปรแกรมส่งเสริมพันธกิจของครอบครัวเพื่อป้องกันการติดเกมในเด็กวัยเรียน, 70 หน้า ตารางประกอบ
เพิ่มบน : 31-Mar-2010 โดย prh001
ครั้ง: 43564
รายงานลิงค์ที่ขาด

คลินิก ปีที่ 26 ฉบับที่ 4 : เมษายน 2553   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน

ISBN : ISSN 0857 -149-X
คำอธิบาย : บทบรรณาธิการ: โรงพยาบาลตาคลี : โรงพยาบาลแห่งการเรียนรู้ นำสู่คุณภาพ (ตอนที่ 1), เวชปฏิบัติปริทรรศน์: การเสียชีวิตจาการขาดอากาศ, ไซนัสอักเสบ, การเปลี่ยนแปลงทางผิวหนังในโรคมะเร็งภายใน (ตอนที่ 4 : โรคผิวหนังอักเสบ และโรคผิวหนังที่เกิดจากเซลล์แบ่งตัวที่อาจสัมพันธ์กับโรคมะเร็ง ตอนที่ 1), นานาสาระ : อาการเวียนศีรษะ, "ผู้ป่วยฉุกเฉินไม่สำคัญ? , คำถามที่ท่านควรรู้ในเวชปฏิบัติทั่วไป: Trochar suprapubic cystostomy, หน้า 237 - 319 ตารางและภาพประกอบ
เพิ่มบน : 31-Mar-2010 โดย prh001
ครั้ง: 43557
รายงานลิงค์ที่ขาด

ตุ๊กตาเริงระบำ   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด


ผู้ประพันธ์ : โสภี พรรณราย

ISBN : 978-974-8195-17-9
คำอธิบาย : ต๊กตาเริงระบำตาจังหวะเพลงอย่างสวยงามหมุนไปหมุนมาตลอดเวลา
เพิ่มบน : 17-Oct-2007 โดย lib001
ครั้ง: 43549
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 : กุมภาพันธ์-เมษายน 2553   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : โรงพยาบาลมหาสารคาม

ISBN : ISSN 1686 - 4417
คำอธิบาย : เล่มนี้มีอะไร : 1. การเปรียบเทียบผลการใส่โลหะยึดตรึงกระดูกสันหลัง ระดับเอวข้างเดียวกับสองข้าง 2. การศึกษาและรวบรวมลักษณะแสดงทางรังสีวิทยา โดยการตรวจสวนสารทึบรังสีทางทวารหนัก ในผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงของโรงพยาบาลร้อยเอ็ด 3. ฝีหนองบริเวณโพรงข้างคอหอย ในโรงพยาบาลลำปาง 4. ผลของการใช้โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพที่มีการสนับสนุนจากครอบครัวต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น ครรภ์แรก โรงพยาบาลมหาสารคาม 5. แรงจูงใจที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอน 6. อุบัติการณ์การเกิดภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำจาการใช้ยาโคลซาปีนในผู้ป่วยจิตเภท โรงพยาบาลร้อยเอ็ด 7. นานาสาระ : สื่อสารสัมพันธ์ ถาม-ตอบ จากงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ โรงพยาบาลมหาสารคาม 8. นวัตกรรมนำมาฝาก : นวัตกรรมใหม่..."ที่บอกค่า องศาเตียง" คืออะไรหว่า! 53 หน้า ตารางและภาพประกอบ
เพิ่มบน : 02-Apr-2010 โดย prh001
ครั้ง: 43542
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารโรงพยาบาลกำแพงเพชร ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2551   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : โรงพยาบาลกำแพงเพชร

ISBN : ISSN 0858 - 5180
คำอธิบาย : นิพนธ์ต้นฉบับ: การคงสภาพความปราศจากเชื้อของอุปกรณ์การแพทย์ที่ทำให้ปราศจากเชื้อโดยใช้ไอน้ำของโรงพยาบาลกำแพงเพชร, ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอาการปวดหลังส่วนล่างของพยาบาล, บรรยากาศองค์การของพยาบาลโรงพยาบาลกำแพงเพชร, ผลของโปรแกรมการสอนต่ออาการปวดและข้อจำกัดในการทำกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยปวดหลังส่วนล่าง, รายงานผู้ป่วย: กายภาพบำบัดในผู้ป่วยอัมพาตใบหน้า, รายงานผู้ป่วย: ผลของการใช้ octreotide ต่อ controlled external biliary fistula ซึ่งเกิดภายหลังการส่องกล้องผ่าตัดถุงน้ำดี, บทความทบทวนวิชาการ: การตรวจคัดกรองเบาหวานขณะตั้งครรภ์, ความสัมพันธ์ของร่องด้านเพดานปากและโรคปริทันต์อักเสบเฉพาะที่, งานทันตกรรมกับยาแอสไพรินขนาดยาต่ำ, 96 หน้า ตาราง และภาพประกอบ
เพิ่มบน : 05-Feb-2010 โดย prh001
ครั้ง: 43497
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารอาหารและยา ปีที่ 17 ฉบับที่ 1/2553 เดือนมกราคม-เมษายน 2553   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : กองแผนงานและวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ISBN : ISSN 0859 - 1180
คำอธิบาย : เรื่องจากปก...การศึกษาการปนเปื้อนเชื้อโรคอาหารเป็นพิษและประสิทธิภาพน้ำส้มสายชู 5 % (W/V) ในการลดการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนล่าบนผิวมะเขือเทศ, ยาปลุกเซ็กซ์/ยาแก้การเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ, หมุนไปกับโลกผลิตภัณฑ์สุขภาพ, การศึกษาความรู้ของผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินรายการวิทยุชุมชน เกี่ยวกับการโฆษณาอาหารในเขตตรวจราชการที่ 1 ปีงบประมาณ 2552, ติดตามคอลัมน์ใหม่...มรดกวิชาการ จากรุ่นสู่รุ่น, + plus Anywhere Anytime เรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างอิสระ พัฒนาทักษะด้วยระบบ e-Learning อย. 80 หน้า ตาราง และภาพประกอบ
เพิ่มบน : 27-Apr-2010 โดย prh001
ครั้ง: 43478
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2553   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : กรมอนามัย

ISBN : 0859-5453
คำอธิบาย : เรื่องเด่นในฉบับ กระบวนการตามมาตรา 62 วรรค2 กติกาที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรรู้และต้องปฏิบัติ -วิกฤติโลกร้อน...กระทบสุขภาพ สาธารณสุขรวมใจรณรงค์ลดโลกร้อน Green & clean Hospital -การศึกษาความคาดหวังและต้องการสนับสนุนของหน่วยงานส่วนภูมิภาคในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาระบบราชการของกระทรวงสาธารณสุข -การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพจังหวัดในภาคตะวันออก -ภาวะสุขภาพผู้สูงอายุนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เพิ่มบน : 22-Apr-2010 โดย lib001
ครั้ง: 43434
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารโรคเอดส์ ปีที่ 21 ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2552   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : สำนักงานโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ISBN : ISSN 0857-8575
คำอธิบาย : การสำรวจผลกระทบเอ็ชไอวี/เอดส์ ต่อผู้สูงอายุ ในจังหวัดเชียงใหม่, ความแข็งแกร่งของครอบครัวของผู้ติดเชื้อเอ็ชไอวี, ความรู้เรื่องโรคเอดส์ของเยาวชนย้ายถิ่น ในจังหวัดอุดรธานี กรณีพนักงานบริการ, ความชุกและพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยของเพศชาย อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ, ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองที่เน้นอาหารและการออกกำลังกายต่อน้ำหนักตัวและขนาดกล้ามเนื้อต้นแขนในผู้ติดเชื้อเอ็ชไอวี/เอดส์, 234 หน้า ตารางประกอบ
เพิ่มบน : 01-Feb-2010 โดย prh001
ครั้ง: 43429
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารโรงพยาบาลแพร่ ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2552   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : โร่งพยาบาลแพร่

ISBN : -
คำอธิบาย : เรื่องเด่นในฉบับ-ผลการรักษาและภาวะแทรกซ้อนจากการดัดปากมดลูกด้วยห่วงไฟฟ้าในผู้ป่วยที่ตรวจพบความผิดปกติของการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก -การศึกษาการเตรียมเลือดและให้เลือดในผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดกระดูกและข้อในโรงพยาบาลแพร่ -ปัจัยที่มีผลต่อเด็กที่มีพัฒนาการด้านภาษาล่าช้า
เพิ่มบน : 20-Apr-2010 โดย lib001
ครั้ง: 43416
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารโรงพยาบาลชลบุรี ปีที่ 34 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2552   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : โรงพยาบาลชลบุรี

ISBN : issn0125-6882
คำอธิบาย : ประสิทธิผลของชาดอกหญ้าขาวต่อการเลิกสูบบุหรี่เปรียบเทียบกับชาจีน,การเปรียบเทียบผลของการทำคลอดรกด้วยวิธีการกระตุ้นและวิธีการรอคอย,ประโยชน์ของการให้ยาเดกซาเมทาโซน 1-2 ครั้งต่อทารกแรกเกิด,เปรียบเทียบอัตราการผ่าตัดคลอดในสตรีที่มีภาวะเบาหวานกับสตรีที่ภาวะเสี่ยงต่ำ,การรักษาดรคจอประสาทตาเสื่อมด้วยการใช้ยา
เพิ่มบน : 09-Feb-2010 โดย lib001
ครั้ง: 43401
รายงานลิงค์ที่ขาด

เชียงรายเวชสาร ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 9กันยายน 2552   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

ISBN : 1906-649X
คำอธิบาย : นิพนธ์ต้นฉบับ ความชุกของภาวะโลหิตจางในสตรีตั้งครรภ์ที่ฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลพะเยา,ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดผลกระทบทางจิตใจในเด็กที่ประสบเหตุละเมิดทางเพศที่มารับบริการในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์,การส่งต่อผู้ป่วยที่มีปัญหาทางสูติกรรมจากโรงพยาบาลชุมชนมาห้องคลอดโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์,การระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิด A(H1N1)โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ บทความพิเศษ ถุงมือช่วยชีวิต,ปอดเทียม รักษ์โลก รักษ์สุขภาพ บทความฟื้นฟูวิชาการ ยาต้านการแข็งตัวของเลือด,อาการปวดตา และบริเวณรอบตา
เพิ่มบน : 25-Jan-2010 โดย lib001
ครั้ง: 43384
รายงานลิงค์ที่ขาด

สื่อการสอนมัลติมิเดีย การผลิตสื่อการสอนมัลติมิเดียด้วยโปรแกรม Microsoft Producer   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : นพพล เผ่าสวัสดิ์

ISBN : 974-11-0617-3
คำอธิบาย : บทที่ 1 แนะนำโปรแกรม Microsoft Producer, บทที่ 2 ส่วนประกอบของโปรแกรม, บทที่ 3 การเตรียมสื่อสำหรับใช้โปรแกรม Microsof Producer, บทที่ 4 การสร้างสื่อด้วย Wizard, บทที่ 5 การสร้างสื่อด้วยตนเอง, บทที่ 6 เทคนิคพิเศษ, บทที่ 7 การสร้างไฟล์ HTML จาก Microsoft Word สู่ Microsoft Producer, บทที่ 8 การสร้าง Presentation Template สำหรับใช้งานกับ Microsoft Producer, บทที่ 9 กล้องบันทึกภาพวิดีโอ ไมโครโฟน และการต่อเชื่อมกับคอมพิวเตอร์, บทที่ 10 แนวทางการบันทึกภาพวิดีโอและ Synchronize สไลด์ PowerPoint และแนวทางการออกแบบการผลิตสื่อการสอนคอมพิวเตอร์, รูปภาพประกอบ
เพิ่มบน : 17-Dec-2009 โดย prh001
ครั้ง: 43381
รายงานลิงค์ที่ขาด

โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 : กันยายน-ธันวาคม 2552   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

ISBN : ISSN 0859 - 8339
คำอธิบาย : นิพนธ์ต้นฉบับ: 1. ความสมบูรณ์ของการบันทึกเวชระเบียนในโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 2. ผลการจัดฐานการเรียนรู้ต่อระดับน้ำตาลในเลือดขณะงดอาหารและระดับน้ำตาลสะสมในผู้ป่วยเบาหวาน ที่คลินิกเบาหวานโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 3. ความต้องการด้านจิตวิญญาณของผู้ป่วยมะเร็งทางนรีเวชระยะสุดท้าย 4. เปรียบเทียบความคาดหวัง และการได้รับบริการพยาบาลทางวิสัญญีของผู้ป่วยที่ได้รับการระงับความรู้สึกชนิดทั่วไปในโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 5. การพัฒนารูปแบบการจัดการดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 6. ความชุกและผลลัพธ์การรักษาผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงที่เข้ารับบริการของศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลขามมะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 7. การประเมินปริมาตรกระเพาะปัสสาวะในผู้ป่วยหลังผ่าตัดที่ได้รับยาระงับความรู้สึกทางไขสันหลัง โดยเครื่องตรวจคลื่นเสียงความถี่สูง 8. ผลการใช้เครื่องมือผ่าตัดคลื่นเสียงความถี่สูงในการผ่าตัดต่อมทอนซิล 9. ผลของโปรแกรมการปฐมนิเทศพยาบาลจบใหม่ ด้วยระบบพยาบาลพี่เลี้ยง โรงพยาบาลแพร่ 10. วัณโรคต่อมน้ำเหลืองที่คอในโรงพยาบาลแม่สอด, รายงานผู้ป่วย: Primary Angiosarcoma of the Breast : รายงานผู้ป่วย 1 ราย, ผู้ป่วยติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิด A ที่มีภาวะหายใจลำบากเฉียบพลันในโรงพยาบาลเพชรบูรณ์, 109 หน้า ตารางและภาพประกอบ
เพิ่มบน : 26-Mar-2010 โดย prh001
ครั้ง: 43361
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารสถาบันโรคทรวงอก ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 : มกราคม-เมษายน 2552   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : สถาบันโรคทรวงอก

ISBN : ISSN 1686 - 6614
คำอธิบาย : INSIDE : ภาวะที่เหมาะสมในการเก็บตัวอย่างเลือด เพื่อตรวจ CBC ในงานประจำวัน, การศึกษาภาวะแทรกซ้อนภายหลังการฉีดยาสานทึบรังสีในการทำเอ็กซเรย์ของผู้ป่วยที่สถาบันโรคทรวงอก, ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในตำบลวังลึก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 44 หน้า ตารางประกอบ
เพิ่มบน : 16-Mar-2010 โดย prh001
ครั้ง: 43340
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ปี่ที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2551   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

ISBN : issn-1686-8579
คำอธิบาย : การศึกษาแบบเปิดโดยการสุ่มตัวอย่างเพื่อเปรียบเทียบระหว่างยาทรานเอกซามิคเอซิคกับยานอร์เอทิสเตอโรนในการรักษาภาวะเลือดออกผิดปกติจากโพรงมดลูกชนิดไม่มีการตกไข่,การตรวจคัดกรองเซลล์มะเร็งปากมดลูกประเภทคัสต์โดยวิธีแปปสเมียร์ : ประสบการและการศึกษา ณ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
เพิ่มบน : 28-Jan-2010 โดย lib001
ครั้ง: 43327
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารสถาบันบำราศนราดูร ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2552   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : สถาบันบำราศนราดูร

ISBN : 1685-9300
คำอธิบาย : -ศึกษาระบาดวิทยาวิทยาลัยลักษณะทางคลินิกของผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกที่เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในของสถาบันบำราศนราดูร ปีงบประมาณ 2550 -การพัฒนารูปแบบการจัดการการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคเอดส์ สถาบันบำราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุขโดยใช้แนวคิดของการจัดการความรู้
เพิ่มบน : 10-Nov-2009 โดย lib001
ครั้ง: 43322
รายงานลิงค์ที่ขาด

หมอชาวบ้าน ปีที่ 39 ฉบับที่ 457 พฤษภาคม 2560   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน

ISBN : 977-012522500-8
คำอธิบาย : เรื่องจากปก:สารพัดไอที่คุณควรรู้, ไม่อ้วนเอาเท่าไร ปลอดโรค ไต แน่นอน, ทำไมสูง ทำไมเตี้ย, โคลอสตรุมวัว เพิ่มสูง?, เจลประคบเย็นลดปวดจากยางมะกอกป่า
เพิ่มบน : 24-May-2017 โดย lib001
ครั้ง: 43312
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารสถาบันประสาทวิทยา ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2548   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : สถาบันประสาทวิทยา

ISBN : 1513-2889
คำอธิบาย : -ปัจจัยเสี่ยงในผู้ป่วยโรคสมองตีบหรืออุดตันระยะเฉียบพลันในสถาบันประสาทวิทยา -การใช้ยาปฏิชีวนะป้องกันการติดเชื้อจากการผ่าตัดกระดูกไขสันหลัง -การใช้กระแสไฟฟ้าสมานบาดแผล -ยากลุ่ม Dopamine agonist กับความเสี่ยงในการเกิดโรคลิ้นหัวใจรั่ว
เพิ่มบน : 20-Oct-2009 โดย lib001
ครั้ง: 43298
รายงานลิงค์ที่ขาด

เมดิคอลไทม์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 238:16-30 กันยายน 2552   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : -

ISBN : 1513-3346
คำอธิบาย : -แผนการผลิตต่อข้อกังวลวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 2009
เพิ่มบน : 12-Nov-2009 โดย lib001
ครั้ง: 43286
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารโรงพยาบาลพิจิตร ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2552 - มีนาคม 2553   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : โรงพยาบาลพิจิตร

ISBN : ISSN 0587 - 9792
คำอธิบาย : นิพนธ์ต้นฉบับ : การศึกษาเปรียบเทียบ Optical Coherence Tomography และ Visual Field Test ในผู้ป่วยที่สงสัยภาวะต้อหิน, ปัจจัยที่มีผลต่อความยึดมั่นผูกพันองค์กร ของโรงพยาบาลพิจิตร, ลักษณะทางรังสีวิทยาโรงมะเร็งหลอดอาหารในโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์, ผลของยา midazolam ต่อการคลื่นไส้ อาเจียนในผู้ป่วยที่มาผ่าตัดคลอด, การเกิดจอประสาทตาผิดปกติในทารกแรกเกิดก่อนกำหนดในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า, ความวิตกกังวลและความต้องการข้อมูลของผู้ป่วยก่อนการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง, รายงานผู้ป่วย : ลักษณะในเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ของ Intussusception ในผู้ใหญ่. 78 หน้า ตารางประกอบ
เพิ่มบน : 30-Apr-2010 โดย prh001
ครั้ง: 43276
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารกรมการแพทย์ ปีที่ 34 ฉบับที่ 3 มีนาคม 2552   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ISBN : ISSN 0125-1643
คำอธิบาย : นิพนธ์ต้นฉบับ ระบาดวิทยาผู้ป่วยโรคเอดส์ในประชากรที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ประเทศไทย พ.ศ. 2541 - 2550, ระบาดวิทยาของโรคเอดส์ในเด็ก ประเทศไทย พ.ศ. 2541 - 2550, พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอ็ชไอวีของนักเรียนชาย ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 5 และอาชีวศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 ประเทศไทย พ.ศ. 2548 - 2550, 250 หน้า ภาพประกอบ
เพิ่มบน : 01-Feb-2010 โดย prh001
ครั้ง: 43229
รายงานลิงค์ที่ขาด

HEALTH วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีที่32 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2552   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ISBN : ISSN 0859-5453
คำอธิบาย : บทความพิเศษ กระทรวงสาธารณสุข และโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร, บทความทั่วไป ถอดประสบการณ์ 37 ปี...งานส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กวัยเรียน, การสัมนานานาชาติ ส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กวัยเรียนภาคพื้นเอเชีย ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2552, กขค HIA ทำความเข้าใจประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจากนโยบายสาธารณะ, บทวิทยาการ การบูรณาการการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสุขภาพสำหรับเด็กวัยเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, การส่งเสริมคุณลักษณะแปรงสีฟันที่จำหน่ายในประเทศไทย พ.ศ. 2550, โปรแกรมสุขศึกษาเพื่อลดโอกาสการเป็นโรคเบาหวานของกลุ่มเสี่ยงเพศหญิง, 128 หน้า ภาพและตารางประกอบ
เพิ่มบน : 28-Jan-2010 โดย prh001
ครั้ง: 43210
รายงานลิงค์ที่ขาด

เมดิคอลไทม์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 242 : วันที่ 16 -30 พฤศจิกายน 2552   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : บริษัท เมดิ เจอร์นัล จำกัด

ISBN : ISSN 15133346
คำอธิบาย : Cover Story: TQA ตามแบบฉบับ Malcolm Baldrige, เส้นทางสู่ HA: การพัฒนาที่ยึดหยุ่นและยั่งยืน, มองไปในโลกกว้าง: ถุงมือผ่าตัด(๑), News Update: "โรคไฟโบรมัยอัลเจีย" องค์ความรู้ใหม่ แพทย์ทั่วโลกต้องศึกษา, แนะตรวจยีน K-RAS ทางรอดมะเร็งลำไส้ใหญ่, Medical Technology: ไม่ใช่ตาแต่สมองต่างหากที่เห็นสี, 50 หน้า ภาพประกอบ
เพิ่มบน : 09-Feb-2010 โดย prh001
ครั้ง: 43209
รายงานลิงค์ที่ขาด

จุฬาลงกรณ์เวชสาร ปีที่ 51 ฉบับที่ 4 เมย. 50   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ISBN : 0125-6483
คำอธิบาย : -ระบบส่งต่อที่เอื้อสำหรับผู้ป่วยโรคลมชักอาการหนัก -ความชุกของการติดเชื้อไวรัสในตัวอย่างสิ่งส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยาระหว่างปี ค.ศ.1998-2004
เพิ่มบน : 10-Aug-2007 โดย lib001
ครั้ง: 43196
รายงานลิงค์ที่ขาด

หมอชาวบ้าน ปีที่ 38 ฉบับที่ 456 เมษายน 2560   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน

ISBN : 977-012522500-8
คำอธิบาย : เรื่องจากปก:ประเทศไทย5.0คือสังคมสันติสุข, ผักกูดปลอดมะเร็ง, ลมแดด เพลียแดด, หกล้มในผู้สูงอายุ, นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพิ่มบน : 04-Apr-2017 โดย lib001
ครั้ง: 43189
รายงานลิงค์ที่ขาด

พุทธชินราชเวชสาร ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2553   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

ISBN : ISSN 0125 - 7560
คำอธิบาย : เรื่องเด่นในฉบับ: การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น, แจ่มใสรับวัยเกษียณ, มาดูซิ เค้ามีอะไรอยู่ในใจ, ภาวะแคลเซียมในเลือดสูงในเด็กที่เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลือง, อุปกรณ์ช่วยจัดท่าถ่ายภาพรังสีของกระดูกข้อเข่าด้วยระบบไฮโดรลิก, หน้า 115 -274, ตารางและภาพประกอบ
เพิ่มบน : 11-Nov-2010 โดย prh001
ครั้ง: 43152
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารสถาบันโรคทรวงอก ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 : พฤษภาคม-สิงหาคม 2552   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : สถาบันโรคทรวงอก

ISBN : ISSN 1686 - 6614
คำอธิบาย : INSIDE : การสำรวจความดันถุงลมท่อหายใจและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กันของผู้ป่วยที่มาดมยาสลบแบบทั่วไปในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา, การเกิดภาวะหัวใจเต้นช้าขั้นรุนแรงหลังจากได้รับยา succinylcholine ทางหลอดเลือดดำขณะนำสลบเพื่อใส่ท่อช่วยหายใจในผู้ป่วย 1 รายที่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา, Drug Interaction Between Clopidogrel and Proton Pump inhibitors,การศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการจัดเก็บหลอดเก็บตัวอย่างเลือดระบบสูญญากาศ (Vacutainer tube) บรรจุสารกันเลือดแข็ง K EDTA และ 3.2 % trisodium citrate สำหรับการตรวจทางโลหิตวิทยา, 33 หน้า ตารางประกอบ
เพิ่มบน : 16-Mar-2010 โดย prh001
ครั้ง: 43146
รายงานลิงค์ที่ขาด

การดูแลผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ ด้วยการแพทย์ผสมผสาน   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : สำนักการแพทย์ทางเลือก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

ISBN : 978-616-11-0074-2
คำอธิบาย : โรคภูมิแพ้ยุค 2007, ก้าวทันเรื่องภูมิแพ้ทางจมูก, การฝังเข็มและกดจุดในการดูแลผู้ป่วยโรคภูมิแพ้, โยคะสำหรับผู้ป่วยภูมิแพ้ทางเดินหายใจ, การดูแลผู้ป่วยภูมิแพ้ด้วยธรรมชาติบำบัด, วิตามินและสารอาหารที่มีผลต่อโรคภูมิแพ้, การใช้โฮมิโอพาธีย์ในการบำบัดโรคภูมิแพ้, การดูแลรักษาโรคภูมิแพ้แนวทางแมคโครไบโอติกส์, แนวทางการรักษาโรคภูมิแพ้ในทัศนะการแพทย์ทางเลือก, รูปภาพประกอบ
เพิ่มบน : 18-Dec-2009 โดย prh001
ครั้ง: 43143
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 : ตุลาคม 2552   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

ISBN : ISSN 1905 - 0755
คำอธิบาย : สกู๊ปพิเศษ : อธิบดีกรม สบส. คนใหม่ นายแพทย์นรา นาควัฒนานุกูล มอบนโยบายการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2553,ทิศทางสาธารณสุข : กรม สบส. ขานรับปีแห่งการพัฒนา รพ.สต. สร้างทีมวิทยากรทุกระดับเพื่อ อบรม อสม. 1 แสนคน, บทวิทยากร : การศึกษาปัจจัยการจักการโลหิตที่ปลอดภัยในโรงพยาบาล, การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายส่วนกลางและส่วนภูมิภาคต่อการดำเนินงานพัฒนาหมู่บ้านปรับเปลียนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด : กรณีศึกษา จังหวัดมุกดาหหาร นครพนม สกลนคร กาฬสินธุ์ สุรินทร์, การประเมินกระบวนการพัฒนางานสุขศึกาตามมาตรฐานงานสุขศึกษาของบุคลากรในสถานบริการสุขภาพ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข, 92 หน้า ตารางประกอบ
เพิ่มบน : 09-Apr-2010 โดย prh001
ครั้ง: 43119
รายงานลิงค์ที่ขาด

หมอชาวบ้าน ปีที่ 39 ฉบับที่ 458 มิถุนายน 2560   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน

ISBN : 977-012522500-8
คำอธิบาย : เรื่องจากปก:อย่าให้แบคทีเรียดีๆหมดไปจากร่างกายเรา,สัญญาณเตือนมะเร็งลำไส้ใหญ่, หันหลังให้ยาถ้าปวดหลัง, คูนยาระบาย, โรคผิวหนังใกล้ตัว,ไอ มุมมองแพทย์แผนจีน และศ.นพ.ธีระ รามสูต ทำเรื่องอะไร ก็ต้องเชี่ยวชาญเรื่องนั้น
เพิ่มบน : 06-Jun-2017 โดย lib001
ครั้ง: 43091
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารองค์การเภสัชกรรม ปีที่ 36 ฉบับที่ 1 : ตุลาคม 2552 - มีนาคม 2553   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : องค์การเภสัชกรรม

ISBN : ISSN 0125 - 3891
คำอธิบาย : สกู๊ปพิเศษ...องค์การเภสัชกรรมกับนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม, นิพนธ์ต้นฉบับ...การระบาดและการดูแลสุขภาพไข้หวัดใหญ่ 2009 ในชนบท, สรุปข่าวเด่น...องค์การเภสัชกรรม เผยนโยบายการดำเนินงานองค์การเภสัชกรรม ปี 2553, 10 ปี องค์การเภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ, องค์การเภสัชกรรมจับมือซาโนฟี่ ปาสเตอร์ ผลิตวัคซีนโรคชิคุนกุนยา, อภ.-ปตท. เคมิคอล ร่วมผลิตบรรจุภัณฑ์ทางการแพทย์, ทดลองฉีดพ่นวัคซีนหวัด 2009 ในอาสาสมัคร, 56 หน้า ตาราง และภาพประกอบ
เพิ่มบน : 27-Apr-2010 โดย prh001
ครั้ง: 43066
รายงานลิงค์ที่ขาด

ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีที่10 ฉบับที่ 1 มค. - มีค. 50   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ISBN : 1513-0207
คำอธิบาย : -จากวัคซีนไข้หวัดใหญ่...สู่...วัคซีนไข้หวัดนก -ซีเมนต์กระดูก -เอฟิดีน...ยาหรือสารพิษ
เพิ่มบน : 10-Aug-2007 โดย lib001
ครั้ง: 43038
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารราชานุกูล ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2552   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

ISBN : ISSN 8057-8036
คำอธิบาย : นิพนธ์ต้นฉบับ: ทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยออทิสติก ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่นแบบร่วมมือ, การปรับพฤติกรรมเด็ก (ตอนที่ 2) สังเกตและวิเคราะห์พฤติกรรม, ความบกพร่องด้านทฤษฎีทางจิตใจและการประมวลผลด้านการจดจำทางภาษาในพ่อแม่เด็กออทิสติก(ต่อ), ภาวะปัญญาอ่อน/ภาวะบกพร่องทางสติปัญญา, การควบคุมการติดเชื้อทางทันตกรรม, 65 หน้า ตารางประกอบ
เพิ่มบน : 03-Feb-2010 โดย prh001
ครั้ง: 42995
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารโรคผิวหนัง ปีที่ 25 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2552   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย

ISBN : 0125-8680
คำอธิบาย : -ผลของการใช้รังสสีอัลตราไวโอเลตบีชนิดความยาช่วงคลื่นแคบร่วมกับยาทาทาโครลิมัสและการใช้รังสีอัลตราไวโอลิตบีชนิดความยาวช่วงคลื่นแคบอย่างเดียวในการรักษาผู้ป่วยโรคด่างขาว -ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดผื่นผิวหนังอักเสบบริเวณมือของพนักงานทำความสะอาดในบริษัทรับจ้างทำความสะอาดแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
เพิ่มบน : 03-Nov-2009 โดย lib001
ครั้ง: 42959
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารราชานุกูล ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 : กันยายน-ธันวาคม 2552   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : สถาบันราชานุกูล

ISBN : ISSN 8057 8036
คำอธิบาย : นิพนธ์ต้นฉบับ: ผลของโปรแกรมครอบครัวบำบัดที่มีต่อความเครียดของผู้ปกครองจากการดูแลเด็กที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาของสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต, โปรแกรมการฝึกทักษะทางสังคมสำหรับเด็กแอสเปอร์เกอร์ซินโดรม: โปรแกรมนักสืบน้อย, ศึกษาผลของแกมส์มหาสนุกต่อความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของผู้บกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญาระดับรุนแรงอายุ 6 - 12 ปี สถาบันราชานุกูล, ผลของโปรแกรมสร้างความเข้มแข็งทางใจ ที่มีต่อความเครียดของผู้ปกครองเด็กบกพร่องด้านพัฒนาการและสติปัญญา ที่มารับบริการ ณ แผนกผู้ป่วยใน สถาบันราชานุกูล, บทฟื้นวิชา: ตอนที่ 3 การปรับพฤติกรรมเด็ก, ปกิณกะ: ภาวะน้ำลายไหลย้อยในเด็กพัฒนาการล่าช้า, บทบาทหน้าที่ของนักจิตวิทยาคลินิกในการดูแลเด็กที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้ (LD) ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ, การบำบัดด้วยออกซิเจนความดันสูง อาจข่วยให้เด็กออทิสติกมีอาการดีขึ้น, 64 หน้า ตารางประกอบ
เพิ่มบน : 22-Mar-2010 โดย prh001
ครั้ง: 42955
รายงานลิงค์ที่ขาด

กุมารเวชสาร Thai Pediatric Journal ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 : กันยายน-ธันวาคม 2552   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (ร.พ.เด็ก)

ISBN : ISSN 1513 - 6264
คำอธิบาย : (นิพนธ์ต้นฉบับ) การศึกษาเปรียบเทียบเจลสำหรับเครื่องอัลตราซาวด์และคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจที่ประดิษฐ์ขึ้นเองกับที่ซื้อมาใช้ในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี, ผื่นจากการใช้ยา Methotrexate ในขนาดสูง, การศึกษาทางเคมีและโมเลกุลของกลูโคส-6-ฟอสเฟตดีไฮโดรจีเนสในเม็ดเลือดแดง, เชื้อ Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae และ Moraxella catarrhalis ที่แยกเชื้อได้จากผู้ป่วยโรคหูชั้นกลางอักเสบเฉียบพลัน (Acute Otitis Media) ของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี, โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอนแก่น และโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ระหว่างปี ค.ศ. 2003 - 2004, การศึกษาการทำงานของกล้ามเนื้อเวนตริเคิลซ้ายในผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็ง และได้รับยา Doxorubicin ในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี, (บทฟื้นวิชาการ) Update management of acne in adolrscent, (รายงานผู้ป่วย) Toxic Epidermal Necrolysis ที่ประสบความสำเร็จในการรักษาด้วย Methyl predmisolone และ Intravenous Immunoglobulin (IVIG) : รายงานผู้ป่วย, ปวดท้องเฉียบพลันในเด็กสาเหตุจากากรบิดตัวของม้าม, (กุมารเวชศาสตร์ปริทรรศน์) Clinical Quiz, EKG Quiz, X-Ray Quiz, หน้า 142 - 209, ตารางและภาพประกอบ
เพิ่มบน : 26-Feb-2010 โดย prh001
ครั้ง: 42936
รายงานลิงค์ที่ขาด

การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 1   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / ตำราวิชาการพยาบาล


ผู้ประพันธ์ : ..

ISBN : 974-293-187-
คำอธิบาย : การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 1 ประกอบด้วยแนวคิด และหลักการพยาบาลมารดา ทารก และครอบครัว การวางแผนครอบครัวว การตั้งครรภ์ และการพยาบาลระยะตั้งครรภ์
เพิ่มบน : 22-Oct-2004 โดย pranom
ครั้ง: 42928
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารโรงพยาบาลกำแพงเพชร ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2250   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : โรงพยาบาลกำแพงเพชร

ISBN : ISSN 0858 - 5180
คำอธิบาย : นิพนธ์ต้นฉบับ: การศึกษาผู้ป่วยไข้เลือดออกในโรงพยาบาลสวรรคโลก, การยอมรับนวัตกรรมเต้านมเทียม ของผู้ผ่าตัดมะเร็งเต้านมออกหมดเต้า, รายงานผู้ป่วย: รายงานผู้ป่วยกรณีศึกษา เรื่อง การรักษาผู้ป่วยที่มีคลองรากฟันรูปตัวซี, รายงานผู้ป่วย Freilberg's disease ในผู้หญิงวัยกลางคน, บทความทบทวนวิชาการ: การป้องกันการติดเชื้อจากการผ่าตัด primary total joint arthroplasty โดยใช้ยาปฏิชีวนะผสมในสารยึดกระดูก, Evidence base in treatments of Plantar Fasciitis, 118 หน้า ตารางและภาพประกอบ
เพิ่มบน : 05-Feb-2010 โดย prh001
ครั้ง: 42912
รายงานลิงค์ที่ขาด

Medical FOCUS ปีที่ 1 ฉบับที่10 ตุลาคม 2552   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : -

ISBN : 1906-4578
คำอธิบาย : -ผลสำเร็จครั้งแรกของโลกโครงการศึกษาวัคซีนเอดส์ทดลอง ระยะที่ 3 -กระดูกพรุน...โรคที่ไม่อาจมองข้าม -มาตรการป้องกันไวรัสในอุปกรณ์ทางการแพทย์ -มะเร็งเต้านม (ตอนจบ)
เพิ่มบน : 22-Oct-2009 โดย lib001
ครั้ง: 42898
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2552   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : โรงพยาบาลอุดรธานี

ISBN : -
คำอธิบาย : เรื่องเด่นในฉบับ -ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันในผู้ป่วยที่เข้ารักษาในโรงพยาบาลหนองคาย -การใช้ฟันเทียมถอดได้ของผู้ป่วยที่มารับบริการในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าโรงพยาบาลอุดรธานี -เรื่องการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
เพิ่มบน : 20-Apr-2010 โดย lib001
ครั้ง: 42871
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารโรงพยาบาลกำแพงเพชร ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2551   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : โรงพยาบาลกำแพงเพชร

ISBN : ISSN 0858 -5180
คำอธิบาย : นิพนธ์ต้นฉบับ: เรื่องความสุขในการทำงานของพยาบาลห้องผ่าตัดโรงพยาบาลกำแพงเพชร, การศึกษาระดับความรู้พฤติกรรมการเลือกซื้อและพฤติกรรมการบริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพของประชาชน อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิถ์ ปี 2550, การจัดการทางกายภาพบำบัดเพื่อลดความเจ็บปวดในภาวะคลอดปกติ, รายงานผู้ป่วย: กรณีศึกษา การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะ septic shock โดยใช้ทฤษฎีระบบการพยาบาลของโอเร็ม, กรณีศึกษา การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดกระดูกสันหลัง, ไซนัสอักเสบจากเชื้อวัณโรคร่วมกับก้อนของเชื้อราในผู้ป่วยเบาหวานในโรงพยาบาลกำแพงเพชร, 67 หน้า ภาพประกอบ
เพิ่มบน : 05-Feb-2010 โดย prh001
ครั้ง: 42869
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารการพยาบาลและการศึกษา   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ISBN : 1906-1773
คำอธิบาย : -ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง -การประเมินผลโครงการสร้างเสริมความตระหนักเกี่ยวกับการบริโภคสารไอโอดีน
เพิ่มบน : 10-Nov-2009 โดย lib001
ครั้ง: 42857
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารจักษุสาธารณสุข ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 : มกราคม-มิถุนายน 2552   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : ภาควิชาจัษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ISBN : ISSN 0857 -376X
คำอธิบาย : : Eye Health Situation in Cambodia, Eye Health Status in Laos PDR, Malaysia Health Care System and Blindness Profile, Philippine Health & Blindness Profile 2008, Eye Health Situation in Vietnam, Eye Health Status in Mongolia, Integrated Cataract Management, Concepts in Public Health Ophthalmology, 57 หน้า ตารางประกอบ
เพิ่มบน : 18-Feb-2010 โดย prh001
ครั้ง: 42816
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารควบคุมโรค ปีที่ 35 ฉบับที่ 3 : กรกฎาคม-กันยายน 2552   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : กรมควบคุมโรค

ISBN : ISSN 1685 - 6481
คำอธิบาย : -ราชประชาสมาสัย 50 ปีแห่งการสนองพระราชปณิธาน -พื้นฐานทางทฤษฎีของแนวคิดการจัดการภาครัฐกับการยกระดับศักยภาพการบริหารในหน่วยงานควบคุมโรค -บทบาทของโรงพยาบาลในการสนับสนุนโครงการบริการผู้ป่วยหลอดเลือดสมองของชุมชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล -คุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับยาต้านไวรัสเอดส์ สถาบันบำราศนราดูร -การพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์โรคปอดบวมในเด็ก -การศึกษาความไวต่อสารทีมีฟอสของลูกน้ำยุงลายบ้านในจังหวัดสมุทรสาคร -ความคงทนของทรายเคลือบสารทีมีฟอส 1 % ในการกำจัดลูกน้ำยุงลายบ้าน ในอำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท -การระบาดของโรคเลปโตสไปโรซีส (Leptospirosis) ในกลุ่มทหารประจำการในค่ายทหารแห่งหนึ่ง จังหวัดนครนายก วันที่ 14 พฤศจิกายน - 28 ธันวาคม 2550 : 211 หน้า ตารางและภาพประกอบ
เพิ่มบน : 17-Feb-2010 โดย prh001
ครั้ง: 42722
รายงานลิงค์ที่ขาด

สรรพสารวงการแพทย์ ปีที่12 ฉบับที่ 314 16-31 มีนาคม 2553   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : -

ISBN : 1513-590x
คำอธิบาย : เรื่องเด่นในฉบับ-โลกกว้างทางแพทย์,อเมริการับรอง liraglutide รักษาเบาหวานชนิดที่ 2,แพทย์เฉพาะทางมีผลต่อคนไข้เลือกวิธีรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก -ข้อมูลประจักษ์ทางการแพทย์,การใช้วิธีฝังเข็มบรรเทาอาการปวดหลัง -ฉายภาพความจริงไม่มีบัตร(ปชช.)ไม่มียา คนไทยไร้สถานะ ไร้ทางสู้โรค ร.พ.ชายแดนแบกหนี้แห่งละ 20ล้านต่อปี
เพิ่มบน : 22-Apr-2010 โดย lib001
ครั้ง: 42695
รายงานลิงค์ที่ขาด

ข่าวสารด้านยา ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 : ตุลาคม-ธันวาคม 2552   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ISBN : ISSN 1513 - 0207
คำอธิบาย : เรื่องในฉบับ :- มติคณะกรรมการวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท, การพิจารณา การอนุญาตการกล่าวอ้างทางสุขภาพของโพรไบโอติกในผลิตภัณฑ์อาหาร, ความปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์แต่งผมดำผสมตะกั่ว, แอลกอฮอล์เจล ทามือ, Case Report : Maculo-papular rash due to levonorgestrel, Zoledronate-related Osteonecrosis of the Jaw, การเฝ้าระวังการติดตามอาการไม่พึ่งประสงค์จากการใช้ยาในผู้ป่วยเด็กติดเชื้อเอชไอวี โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก, เกณฑ์การประเมินระบบการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยา, ผลการสำรวจความคิดเห็นเกียวกับวารสารข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ, หน้า 97 - 128, ตารางและภาพประกอบ
เพิ่มบน : 04-Mar-2010 โดย prh001
ครั้ง: 42675
รายงานลิงค์ที่ขาด

CVM ปีที่ 3 ฉบับที่ 9 : กุมภาพันธ์ 2553   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : บริษัท เฮลธ์ เวิร์ค จำกัด

ISBN : ISSN 1906 - 4888
คำอธิบาย : รวมข่าวความเคลื่อนไหว การป้องกันและการรักษาโรคหัวใจ หลอดเลือด เมตาบอลิก สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม หัวข้อน่าสนใจ Resistant Hypertension (1), ความคืบหน้าโครงการวิจัย EGAT (2), การให้ Fibrates กับคนไข้ในสถานการณ์ปัจจุบัน, Imaging of Mitral Regurgitation, Member Focus รับ Gift Voucher Didana Divine Spa, "วันนี้ คุณเข้าร่วมประชุมวิชาการ แล้วหรือยัง", Expert Focus พล.อ.นพ.ประวิชช์ ตันประเสริฐ สิ่งหนึ่งที่นำไปประยุกต์ใช้ได้คือ ผมให้ความเคารพกับรุ่นพี่เสมอ, Conference Focus, 60 หน้า ตารางและภาพประกอบ
เพิ่มบน : 23-Feb-2010 โดย prh001
ครั้ง: 42616
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารวัณโรค โรคทรวงอกและเวชบำบัดวิกฤต ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2552   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : สมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทย

ISBN : ISSN 0125-5029
คำอธิบาย : บททบทวนวารสาร Asthma Remission, Sleep Problems in Critically III Patients, นิพนธ์ต้นฉบับ การเฝ้าระวังการดื้อยาของผู้ป่วยวัณโรคภาคเหนือตอนล่าง พ.ศ. 2548 - 2550, ผลการรักษาโดยใช้โปรแกรมการรักษาผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังอย่างครอบคลุม, เมลิออยโดลิสในโรงพยาบาลพุทธชินราช พ.ศ 2547 - 2550, 125 หน้า ตารางประกอบ
เพิ่มบน : 24-Feb-2010 โดย prh001
ครั้ง: 42614
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่ ปีที่ 43 ฉบับที่ 1 : มกราคม 2553   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ISBN : ISSN 0125 - 5347
คำอธิบาย : บทความทั่วไป : Structure and Function of platelet membrane glycoproteins, อะแคนทามีบา (Acanthamoeba), นิพนธ์ต้นฉบับ : การศึกษาผลของสารสกัดหยาบจากพลูคาวในการแสดงความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวเพาะเลี้ยง ชนิด HL-60 และ Molt4, การเปรียบเทียบค่าตัวแปรในการเดินระหว่างผู้สูงอายุเพศหญิงที่มีและไม่มีความบกพร่องในการทรงตัวขณะเดินข้ามสิ่งกีดขวาง, การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวมสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ : กรณีศึกษาโรงเรียนเรียนรวมในจังหวีดเชียงใหม่, การเปรียบเทียบผลการศึกษาผลการตรวจ anti-HCV ด้วยชุดน้ำยา Abbott IMx HCV, Serodia -HCV และ DETECT -HCV, ชนิดและความถี่ของความผิดพลาดทางห้องปฏิบัติการในโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์: หนึ่งปีหลังผ่านการรับรองระบบงานคุณภาพห้องปฏิบัติการของสภาเทคนิคการแพทย์, 78 หน้า ตารางประกอบ
เพิ่มบน : 26-Feb-2010 โดย prh001
ครั้ง: 42589
รายงานลิงค์ที่ขาด

MEDICAL FOCUS : ปีที่ 2 ฉบับที่ 15 : มีนาคม 2553   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : บริษัท ลักกี้ สตาร์ มีเดีย จำกัด

ISBN : ISSN 1906 - 4578
คำอธิบาย : เล่มนี้มีอะไร? พล.ต.ท.จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ นายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจ และนายกแพทยสมาคมฯ การเริ่มต้นของภารกิจหลักในการพัฒนาวงการแพทย์ไทย, มะเร็งตับโรคร้ายที่คร่าชีวิตมนุษย์, ครั้งแรกศิริราชพัฒนาการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยชุดตรวจ Siriraj Liiquid - based cytology, มหิดลคิดค้นถ่านเพื่อสุขภาพจากถั่วแมคคาเดเมีย, 62 หน้า ตารางและภาพประกอบ
เพิ่มบน : 31-Mar-2010 โดย prh001
ครั้ง: 42584
รายงานลิงค์ที่ขาด

คลินิก ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 : มีนาคม 2553   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน

ISBN : ISSN 0857 - 149X
คำอธิบาย : เรื่องเด่นในฉบับนี้: การใช้ยาบำรุงสมองในผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม, โรคเซลล์ประสาทสั่งการ, โรคมะเร็งในเด็ก : รักษาได้?, "วิชาการด้านสมอง" ก้าวหน้าหรือบ้าวิชา? 135 หน้า ตารางและภาพประกอบ
เพิ่มบน : 17-Mar-2010 โดย prh001
ครั้ง: 42571
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ปีที่ 13 ฉบับที่ 29 กรกฎาคม-ธันวาคม 2553   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

ISBN : ISSN 0858 - 5369
คำอธิบาย : นิพนธืต้นฉบับ: ประสิทธิภาพการรักษาโรคสะเก็ดเงินด้วนแสงอัลตราไวโอเลตบี ชนิดความยาวช่วงคลื่นปริมาณต่ำ 4 ครั้งต่อสัปดาห์ ที่โรงพยาบาลอ่างทอง, การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพบริการพยาบาลผู้ป่วยในงานหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร, ความถูกต้องของข้อมูล 18 แฟ้ม ของสถานีอนามัยจังหวัดชัยนาท, เตียงสำหรับช่วยในการเอกซเรย์ผู้ป่วยที่เคลื่อนไหวลำบาก, การนัดและเตรียมผู้ป่วยเพื่อการตรวจพิเศษทางรังสี/Ultrasound, 43 หน้า ตารางประกอบ
เพิ่มบน : 11-Nov-2010 โดย prh001
ครั้ง: 42554
รายงานลิงค์ที่ขาด

ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 : มกราคม-มีนาคม 2553   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ISBN : ISSN 1513 -0207
คำอธิบาย : เรื่องในฉบับ : มติคณะกรรมการเครื่องสำอาง : ปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับวัตถุกันเสียในเครื่องสำอาง, เรื่อน่ารู้ของเครื่องมือแพทย์ที่มีส่วนประกอบของยา, มาตรการคุ้มครองผู้บริโภคด้วย ASEAN Post-Marketing Alert System : Traditional Medicines and Health Supplement, Case Report : Maculopapular rash due to antituberculosis drug allergy, ไนโตรซามีนในผลิตภัณฑ์สุขภาพ, เทคโนโลยี NIR กับการเฝ้าระวัง, การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาในโรงพยาบาลชุมชนเครือข่ายโรงพยาบาลพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี, 32 หน้า ตารางประกอบ
เพิ่มบน : 27-Apr-2010 โดย prh001
ครั้ง: 42526
รายงานลิงค์ที่ขาด

หมออนามัย ปีที่ 19 ฉบับที่ 4 : มกราคม-กุมภาพันธ์ 2553   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ

ISBN : ISSN 0858 - 2912
คำอธิบาย : คอลัมน์ประจำ :- การเคลื่อนไหวของหมออนามัย, มุมมองของนายกรัฐมนตรีต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ, ธรรมนูญสุขภาพอำเภอฉบับแรกของประเทศไทย, การตรวจคัดกรอง & ฟื้นฟูสมรรถภาพการได้ยินในเด็ก, ไขปริศนาการตาย ยกเครื่องระบบข้อมูลการตาย, ตะไคร้ กับ ตะไคร้หอม, คดีผู้บริโภค, หมอโรจนศักดิ์ ทองคำเจริญ หมอครอบครัวของคนแม่สอด, ฉันทะและตัณหา : ความเหมือนและความต่าง, ข้าวภูมิปัญญาไทยที่ควรรู้ในการส่งเสริมสุขภาพ, 87 หน้า ตารางและภาพประกอบ
เพิ่มบน : 04-Mar-2010 โดย prh001
ครั้ง: 42495
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารวิชาการแพทย์ เขต 6.7 ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 : กรกฎาคม-กันยายน 2553   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

ISBN : ISSN 0857 - 5975
คำอธิบาย : การศึกษาผู้ป่วย สตีเวนส์ จอห์นสัน ซินโดรม และท็อกซิก อีพิเดอร์มอล เนโครไลซิส ในโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี, ภาวะน้ำคร่ำมีสีขี้เทาในหญิงตั้งครรภ์: ควรให้การดูแลรักษาอย่างไร?, Brain abscess at Suratthani Hospital : A ten-year review, การใช้กระเพาะอาหารซ่อมแซมหลังผ่าตัดเอาคอหอย, กล่องเสียงและหลอดอาหารออกในโรงพยาบาลตรัง, การตรวจสุขภาพเชิงรุกในกลุ่มข้าราชการและพนักรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2548 - 2552 ในโรงพยาบาลร้อยเอ็ด, ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการรับทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตเทศบาลเมืองชุมพร, การศึกษาเปรียบเทียบ ผลการผ่าตัดริดสีดวงทวาร ชนิด closed กับ opened hemorrhoidectomy technique ในโรงพยาบาลพังงา, HELLP Syndrome และ Partial HELLP Syndrome ในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา, อุบัติการณ์การเกิดความเสี่ยงระดับสูงในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต, ความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพบริการในห้องพักฟื้น จากยาระงับความรู้สึก โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี, หน้า 395 - 506, ภาพและตารางประกอบ
เพิ่มบน : 11-Nov-2010 โดย prh001
ครั้ง: 42458
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารโรงพยาบาลพิจิตร ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 : เมษายน-กันยายน 2553   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : โรงพยาบาลพิจิตร

ISBN : ISSN 0587 - 9792
คำอธิบาย : นิพนธ์ต้นฉบับ: การระงับปวดหลังจากการผ่าตัดนิ่วในไตด้วยวิธีส่องกล้องโดยการใช้ยา Bupivacaine ฉีดบริเวณรอบท่อระบายจากไต, ผลลัพธ์ของการบริหารจัดการหญิงตั้งครรภ์ที่มีถุงน้ำคร่ำแตกก่อนเจ็บครรภ์คลอดในโรงพยาบาลอุตรดิตถ์, อัตราการติดเชื้อเอชไอวีในเด็กที่เกิดจากแม่ติดเชื้อเอชไอวี จังหวัดพิจิตร ปี 2545 -2550, รายงานผู้ป่วย: รายงานผู้ป่วย Phytobezoar : สาเหตุของลำไส้เล็กอุตกั้นในทารกจากเจลาติน, บทความพิเศษ: การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมวิธีเนื้อเยื่อบาดเจ็บน้อย (MIS TKA), 60 หน้า ภาพและตารางประกอบ
เพิ่มบน : 11-Nov-2010 โดย prh001
ครั้ง: 42441
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารองค์การเภสัชกรรม ปีที่ 36 ฉบับที่ 2 : เมษายน-กันยายน 2553   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : องค์การเภสัชกรรม

ISBN : ISSN 0125 - 3891
คำอธิบาย : เรื่องจากปก: 44 ปี องค์การเภสัชกรรม เพื่อความมั่นคงด้านยาของประเทศ, เรื่องเด่นในฉบับ: พัฒนารูปแบบสร้างเสริมพฤติกรรมการกิน ลดหวาน มัน เค็ม, โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ, วางศิลาฤกษ์ร้านขายยา อภ. สาขาราชเทวี, โครงการตรวจคัดกรอง ภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานเข้าจอประสาทตา, อภ. พร้อมผลิต-กระจายยาจิตเวช รองรับผู้ป่วยทั่วประเทศ, 56 หน้า ภาพและตารางประกอบ
เพิ่มบน : 11-Nov-2010 โดย prh001
ครั้ง: 42318
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารสมาคมแพทย์นิติเวชแห่งประเทศไทย ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ธันวาคม 2550   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : สมาคมแพทย์นิติเวชแห่งประเทศไทย

ISBN : ISSN 1906 - 1439
คำอธิบาย : สัมภาษณ์นายกสมาคมแพทย์แห่งประเทศไทย, ประวัติการบริการทางนิติเวชในประเทศไทย, ความสำคัญของแพทย์นิติเวชกับกระบวนการยุติธรรม, ความก้าวหน้าทางด้าน Forensic DNA โดยการวิจัยในประเทศไทย, ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนสมาคม, ข้อบังคับของสมาคมแพทย์นิติเวชแห่งประเทศไทย, 28 หน้า
เพิ่มบน : 20-Aug-2010 โดย prh001
ครั้ง: 42290
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 : พฤษภาคม-สิงหาคม 2553   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

ISBN : ISSN 0859 - 8339
คำอธิบาย : นิพนธ์ต้นฉบับ: ผลการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว และเวชศาสตร์ชุมชนของนิสิตแพทย์โดยใช้ศูนย์สุขภาพชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้, การแท้งในสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่น เปรียบเทียบระหว่างการทำแท้งเพื่อการรักษากับการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัย, ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์, ผลลัพธ์ทางคลินิกของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหลังจัดตั้งคลินิกโรคหลอดเลือดในโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, เลือดออกในช่องด้านหน้าม่านตาจากอุบัติเหตุในโรงพยาบาลเพชรบูรณ์, การวัดงานและวิเคราะห์อัตรากำลังบุคลากรในงานเภสัชกรรม, ประสิทธิผลการใช้แนวปฏิบัติการสวนเก็บปัสสาวะเพาะเชื้อต่อการเกิดเชื้อปนเปื้อนในผู้ป่วยเด็กอายุน้อยกว่า 24 เดือน, ประสิทธิผลของโปรแกรมการให้ความรู้ต่อการรับรู้ความสามารถในการดูแลตนเองและความพึงพอใจของผู้ป่วยเบาหวาน ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอุตรดิตถ์, การตั้ง Exposure โดยการหาสัดส่วนปริมาณรังสีต่อมิลลิแอมแปร์-วินาที ที่กิโลโวลเตจคงที่ ของเครื่องเอกซเรย์ที่มีปริมาณรังสีออกต่างกัน, ปัจจัยที่ทำให้การสรุปเวชระเบียนทันเวลา โรงพยาบาลอุตรดิตถ์, รายงานผู้ป่วย: การผ่าตัดซ่อมกระบังลมฉีกขาดจากการบาดเจ็บด้วยตาข่ายสังเคราะห์, 103 หน้า ตารางประกอบ
เพิ่มบน : 12-Nov-2010 โดย prh001
ครั้ง: 42198
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารสมาคมแพทย์นิติเวชแห่งประเทศไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2551   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : สมาคมแพทย์นิติเวชแห่งประเทศไทย

ISBN : ISSN 1906 - 1439
คำอธิบาย : สารจากนายกสมาคมแพทย์นิติเวชแห่งประเทศไทย, นิพนธ์ต้นฉบับ: การตรวจผู้เสียหายซ้ำกรณีถูกข่มขืนกระทำชำเรา จำเป็นหรือไม่, การศึกษาเปรียบเทียบระดับแอลกอฮอล์ในเลือดระหว่างหลอดเลือดดำที่สมองและหลอดเลือดดำที่ขาหนีบ, การศึกษาการไหลของน้ำและสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในหลอดลมของศพที่แช่ในน้ำภายหลังตาย, Factors Affecting Neck Injueis in Hanging Deaths, การศึกษาระดับคาร์บอกซีฮีโมโกลบินในเลือดภายหลังตาย, 40 หน้า ตารางประกอบ
เพิ่มบน : 20-Aug-2010 โดย prh001
ครั้ง: 42186
รายงานลิงค์ที่ขาด

เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 : กันยายน-ธันวาคม 2552   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย

ISBN : ISSN 0857 - 6823
คำอธิบาย : บทความฟื้นฟูวิชาการ: กายบริหารสำหรับผู้ป่วยโรคข้อกระดูกสันหลังอักเสบชนิดติดยึด, นิพนธ์ต้นฉบับ: กายบริหารท่าประสิทธิ์ไทยประยุกต์ต่อผู้ป่วยที่มีอาการ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อบริเวณคอและบ่า: การศึกษานำร่อง, ผลการใช้โมโนฟิลาเมนต์ขนาด 10 กรัม ทดสอบภาวะการสูญเสียความรู้สึกที่เท้าของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2, คุณสมบัติและความสอดคล้องของโมโนฟิลาเมต์ประดิษฐ์ "เข็มฝังตัดปลาย" ในการตรวจรับสัมผัสผู้ป่วยที่เท้า เบาหวาน: การศึกษานำร่อง, ปัญหาเท้าที่พบบ่อยในผู้อายุสุขภาพดี, การศึกษาความคล่องแคล่วของนิ้วมือในผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์สูงอายุ, หน้า 73 - 108 ตารางและรูปประกอบ
เพิ่มบน : 17-Mar-2010 โดย prh001
ครั้ง: 42141
รายงานลิงค์ที่ขาด

จุฬาลงกรณ์เวชสาร ปีที่ 54 ฉบับที่ 2 : มีนาคม-เมษายน 2553   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ISBN : ISSN 0125 - 6483
คำอธิบาย : Up-to-date rehabilitation in Parkinsons patients, The Effectiveness of rehabilitation programs for shoulder pain, Effect TENS on cognition, behavior and memory in elderlt, Foot dimension in Thai diabetes, MRI differentiation between spinal tumor and spinal infection, 190 หน้า ตารางประกอบ
เพิ่มบน : 16-Mar-2010 โดย prh001
ครั้ง: 42079
รายงานลิงค์ที่ขาด

CVM (Cardiovascular & Metabolic) ปีที่ 3 ฉบับที่ 17 : ตุลาคม 2553   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : บริษัท เฮลธ์ เวิร์ค จำกัด

ISBN : ISSN 1906 - 4888
คำอธิบาย : เรื่องเด่นในฉบับ: บทบาทของยาและ PCI ในผู้ป่วยโรคหัวใจ, Update DM 2010, Management of the severely obese patient, Smoking and Periodontal Disease ในโครงการวิจัย EGAT Study, 60 หน้า ภาพและตารางประกอบ
เพิ่มบน : 12-Nov-2010 โดย prh001
ครั้ง: 41870
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 55 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2553   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

ISBN : ISSN 0125 - 6985
คำอธิบาย : บทความพิเศษ: สถานภาพการดำเนินงานเกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคจิตระยะเริ่มแรก ในประเทศเกาหลีใต้, นิพนธ์ต้นฉบับ: การศึกษาพฤติกรรมทางพุทธศานาและความคิดเห็นทางจริยธรรมด้านกัลยาณมิตรของเด็กวัยรุ่นกับปัจจัยที่เกี่ยวข้อง, ผลของกิจกรรมกลุ่มแนวพุทธต่อการพัฒนาความคิดเห็นทางจริยธรรมด้านความมีวินัยของวัยรุ่น, ความมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนในโครงการสุขภาพจิตโรงเรียน สาขาวิชาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, ความชุกของภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในคลินิกระงับปวด โรงพยาบาลศิริราช, ภาวะวิตกกังวล ภาวะซึมเศร้า และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในแผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์. 212 หน้า ตารางประกอบ
เพิ่มบน : 16-Jul-2010 โดย prh001
ครั้ง: 41847
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารการพยาบาลและการศึกษา ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 : กันยายน-ธันวาคม 2552   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ISBN : ISSN 1906 - 1773
คำอธิบาย : บทความวิจัย : การสร้างมาตรฐานการพยาบาลสำหรับเตรียมความพร้อมญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน, ผลการพัฒนาเครื่องมือการประเมินแบบรูบริกส์สำหรับพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์งานวิจัยทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ, ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของอาจารย์วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข, ผลการเรียนรู้ด้วยตนเองที่มีต่อความรู้ทางเภสัชวิทยา ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2, ความร่วมมือในการฝึกปฏิบัติในคลินิกของนักศึกษาพยา สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ในเขตภาคเหนือ ตามการรับรู้ของอาจารย์พยาบาล และพยาบาลวิชาชีพ, การตัดสินใจทางคลินิกของนักศึกษาพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาลเด็ก, ความพึงพอใจของนายจ้างต่อการปฏิบัติงานของบัณฑิต วิทยาลัยกรุงเทพ ปีการศึกษา 2550, The Effect of Music Therapy on Depressed Older Adults (ผลของดนตรีบำบัดต่อภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุ) 111 หน้า ตารางประกอบ
เพิ่มบน : 04-May-2010 โดย prh001
ครั้ง: 41738
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารวิชาการแพทย์โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป เขต 4   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป เขต 4

ISBN : ISSN 1686 - 9494
คำอธิบาย : นิพนธ์ต้นฉบับ: การเปลี่ยนแปลงค่าทางชีวเคมีของการหมุนเวียนกระดูกภายหลังการใช้ยา lbandronic acid ในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคกระดูกพรุน ในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา, การเปรียบเทียบการใส่ท่อช่วยหายใจทางปากระหว่างการใช้ light wand กับ laryngoscope, ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อภาวะขาดออกซิเจนของทารกแรกเกิด ในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา, เปรียบเทียบผลของการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นกับผู้ใหญ่ ในโรงพยาบาลอ่างทอง, การผ่าตัดเลาะต่อมน้ำเหลืองเซนติเนลในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะแรกของโรงพยาบาลปทุมธานี, การจัดอัตรากำลังของบุคลากรทางการพยาบาลของงานผู้ป่วยนอก: กรณีศึกษาโรงพยาบาลบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี, บทความฟื้นวิชา: การดูแลรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่, พยาบาลกับการบริหารจัดการยาแก้ปวดชนิดเสพติด, หน้า 193 - 262, ตารางและภาพประกอบ
เพิ่มบน : 29-Dec-2010 โดย prh001
ครั้ง: 41637
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารสาธารณสุขเพชรบุรี ปีที่ 21 ฉบับที่ 35 : เมษายน-กันยายน 2553   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

ISBN : ISSN 0858 - 3552
คำอธิบาย : เรื่องเด่นประจำฉบับ: ผ้ายืด P1 ลดความเจ็บปวด, รพ.สต., ศูนย์การเรียนรู้สุขภาพแม่และเด็กในชุมชน, แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์, คุณค่า คนสา - สุข, 76 หน้า ภาพและตารางประกอบ
เพิ่มบน : 09-Nov-2010 โดย prh001
ครั้ง: 41557
รายงานลิงค์ที่ขาด

รักลูก   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารบันเทิงคดี


ผู้ประพันธ์ : -

ISBN : 012584781
คำอธิบาย : ท้องนี้ต้องอัลตราซาวนด์ 4 มิติไหม คลอดวิถีธรรมชาติกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ผ่าคลอดมีลูกได้ 3 คนจริงหรือปวดหลังมกเพราะบล็อกหลังหรือเปล่า มีเนื้องอกในมดลูกจะอันตรายต่อลูกไหม อาหารหลังคลอด ลูกชอบให้กำลัง
เพิ่มบน : 06-Mar-2006 โดย pranom
ครั้ง: 41530
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารโภชนาบำบัด ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 : มกราคม-เมษายน 2553   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย

ISBN : ISSN 0858 -3404
คำอธิบาย : บทฟื้นฟูวิชาการ: ความต้องการพลังงานและสารอาหารในผู้ป่วยวิกฤต, ปัญหาในการให้ EN: รับอาหารไม่ได้จากการเคลื่อนตัวของกระเพาะอาหารผิดปกติ, การให้อาหารทางสายให้อาหาร, การให้สารละลายอาหารทางหลอดเลือดดำระหว่างการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม, กำหนดการประชุมวิชาการประจำปี 2553 สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย, 31 หน้า ตารางประกอบ
เพิ่มบน : 11-Nov-2010 โดย prh001
ครั้ง: 41519
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารโรงพยาบาลระยอง ปีที่ 9 ฉบับที่ 17 : มกราคม-มิถุนายน 2553   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : โรงพยาบาลระยอง

ISBN : ISSN 1685 3091
คำอธิบาย : เนื้อหาในเล่ม : ยุคทองของ neuroscience nurse Evidence-Base Nursing, การพัฒนาการดูแลผู้ป่วย STEMI โดยใช้ระบบช่องทางด่วนในโรงพยาบาลระยอง, อาการและอาการแสดงในผู้ป่วยสัมผัสสารเคมี Cumene จากการรั่วในโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง วันที่ 10 - 27 มิถุนายน 2551, การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดเนื้องอกในสมองแบบต่อเนื่องที่ได้รับการระงับความรู้สึกทั่วร่างกาย ในโรงพยาบาล : กรณีศึกษา, 46 หน้า ตารางประกอบ
เพิ่มบน : 01-Dec-2010 โดย prh001
ครั้ง: 41409
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนาย 2552   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

ISBN : 1686-8579
คำอธิบาย : -ความแม่นยำการตรวจพบดีเอนเอของเชื้อไมโครแบคทีเรียทูเบอร์คูโลซีสโดยวิธีโพลีเมอเรสเชนรีแอคชั่น ด้วยการตรวจพบรอยโรคกรานูโลม่าในชิ้นเนื้อ -ยารักษาต้อหินกลุ่มพรอสตาแกลนดิน -การใช้เครื่องวิเคราะห์ส่วนประกอบของร่างกายในเวชปฏิบัติ
เพิ่มบน : 08-Jul-2010 โดย lib001
ครั้ง: 41278
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารสมาคมแพทย์นิติเวชแห่งประเทศไทย ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2551   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : สมาคมแพทย์นิติเวชแห่งประเทศไทย

ISBN : ISSN 1906 - 1439
คำอธิบาย : นิพนธ์ต้นฉบับ: ค่าความถี่และการกระจายตัวของอัลลลีลของดีเอ็นเอไมโครแซทเทลไลท์ ตำแหน่ง D3S1358, D5S818, D8S1179, D13S317, TH01, vWA, TPOX และ LPL ในกลุ่มประชากรไทยภาคเหนือ, การตรวจดีเอ็นเอไมโครแซทเทลไลท์เพื่อพิสูจน์ความเป็นพี่น้องในคนไทยภาคเหนือ, ปริมาณของแอลกอฮอล์ในเลือดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร, การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดับแอลกอฮอล์ในเลือดจากศพ ณ เวลาก่อนและภายหลังจากการเก็บรักษาศพไว้ด้วยความเย็น, แมลงที่พบบนศพในระยะท้ายของการย่อยสลายของศพ: รายงาน และทบทวนวรรณกรรม, 57 หน้า ภาพ และตารางประกอบ
เพิ่มบน : 20-Aug-2010 โดย prh001
ครั้ง: 41234
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 : พฤศจิกายน 2552 - กุมภาพันธ์ 2553   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

ISBN : ISSN 1906 - 2605
คำอธิบาย : นวัตกรรม : การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่โรควัณโรค อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2552, ตำบลต้นแบบลดโรคไข้เลือดออก (Area base), โครงการ Teenage Grade A, การพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยเบาหวานและกลุ่มเสี่ยง, การประเมินผลระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในของโรงพยาบาลชุมชน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ปี 2552, รายงานการวิจัย : การประเมินผลโครงการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์, รูปแบบการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ของบ้านโนนสูงเหนือ หมู่ที่ 7 ตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์, พฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี ของกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนหนองตอกแป้นวิทยาและโรงเรียนคำไฮวิทยา ตำบลหนองตอกแป้น อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์, ผลการรักษาผู้ป่วยวัณโรคด้วยระบบยาระยะสั้น ของโรงพยาบาลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์, ผลการสำรวจกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของเทศบาลตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์, การประเมินคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดกาฬสินธุ์, 85 หน้า ตารางและภาพประกอบ
เพิ่มบน : 07-May-2010 โดย prh001
ครั้ง: 41090
รายงานลิงค์ที่ขาด

บ้านและสวน   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารบันเทิงคดี


ผู้ประพันธ์ : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งฯ

ISBN : 0125-1996
คำอธิบาย : ปีที่ 30 ฉบับที่ 356 เมษายน 2549 บ้านไทยแบบใหม่ ผลิตภัณฑ์ที่ทำให้บ้านเย็น กลยุทธ์ต่อต้านความร้อนในบ้านชายทะเล ไอเดียดีๆ สำหรับบ้านทยประยุกต์ สรรหาพรรณไม้สไตล์เมืองร้อน
เพิ่มบน : 11-Apr-2006 โดย prweb
ครั้ง: 40453
รายงานลิงค์ที่ขาด

บ้านและสวน   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารบันเทิงคดี


ผู้ประพันธ์ : -

ISBN : 0125-1996
คำอธิบาย : บ้านและสวน ปีที่30 ฉบับที่ 357 พฤษภาคม 2549 พาไปรู้จักการจัดระเบียบงานระบบน้ำ ไฟ โทรศัพท์, การคืนชีวิตให้บ้านเก่าในจังหวัดภูเก็ต, วิธีทำกำแพงน้ำตก, new trend จากมิลาน และบ้านแสนรักของ ชัย ราชวัตร
เพิ่มบน : 10-May-2006 โดย pranom
ครั้ง: 40357
รายงานลิงค์ที่ขาด

บ้านและสวน ปีที่ 31 ฉบับที่ 371 กค. 50   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารบันเทิงคดี


ผู้ประพันธ์ : -

ISBN : 0125-199-6
คำอธิบาย : -ไอเดียแต่งบ้านด้วยแสงไฟ -ข้อสงสัยเกี่ยวกับไฟฟ้า -บ้านในฝันของคนกรุงเทพฯ
เพิ่มบน : 10-Aug-2007 โดย lib001
ครั้ง: 40246
รายงานลิงค์ที่ขาด

รักลูก   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารบันเทิงคดี


ผู้ประพันธ์ : -

ISBN : 0125-8478
คำอธิบาย : รักลูกฉบับนี้พาไปคุยกับคุณแม่คนใหม่, คลินิกรักลูก, ลูกรัก 0-3 ปี, เพลินอนุบาล 3-6 ปี, มื้อคุณภาพของครอบครัว, ภาคครอบครัวของเรา และภาคประจำ
เพิ่มบน : 04-Apr-2006 โดย pranom
ครั้ง: 40143
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารวัณโรค โรคทรวงอกและเวชบำบัดวิกฤต ปีที่ 30 ฉบับที่ 4 : ตุลาคม-ธันวาคม 2552   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : สมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทย

ISBN : ISSN 0125 - 5029
คำอธิบาย : บททบทวนวารสาร: การดูแลรักษาผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ที่มีอาการรุนแรง, วัณโรคในผู้หญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร, นิพนธ์ต้นฉบับ: การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลการวินิจฉัยระหว่างน้ำล้างถุงลมที่ไม่ได้จากการส่องกล้องตรวจหลอดลมและน้ำล้างถุงลมที่ได้จากการส่องกล้องตรวจหลอดลมในผู้ป่วยที่มีรอยโรคในภาพรังสีทรวงอกแบบกระจายทั่วปอด, ผลการรักษาวัณโรคและวัณโรคที่ติดเชื้อเอชไอวีร่วมด้วย ตามแนวชายแดนไทย-พม่า ในพื้นที่จังหวัดตาก ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2549 - เมษายน 2551, ประสิทธิภาพของยาต้านวัณโรคต่อการป้องกันการป่วยวัณโรคในกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีผลทดสอบทุเบอร์คุลินเป็นบวก: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์เมตา, ปกิณกะ: เงื่อนไขการขอทุนงานวิจัยจากมูลนิธิโรคหืดแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2553, ดรรชนีรายนามผู้แต่ง, ดรรชนีหัวเรื่อง, หน้า 173 - 220, ตารางประกอบ
เพิ่มบน : 13-Sep-2010 โดย prh001
ครั้ง: 40090
รายงานลิงค์ที่ขาด

บ้านและสวน ปีที่ 31 ฉบับที่ 379 สค. 50   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารบันเทิงคดี


ผู้ประพันธ์ : -

ISBN : 0125-199-6
คำอธิบาย : House of Month : 4C House...ดูห่างไกลแต่ไม่ห่างกัน Garden of Month : อารมณ์ ผสมผสาน ภาคสอง Royal Orchid Premium Service มาทำปุ๋ยใช้กันเถอะ ไอเดียสวนที่งาน Chelsea Flower Show 2007 เริ่มต้นที่เบาเฮาส์ ลงท้ายที่บ้านเรา หลังคาบาง-โครงสร้างเบา 10 ไอเดียถูกแต่ดี
เพิ่มบน : 10-Aug-2007 โดย lib001
ครั้ง: 39923
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2553   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ISBN : ISSN 1906 - 8212
คำอธิบาย : เรื่องจากปก: นำร่อง "บัตรประจำตัวผู้สมัผัสอาหาร" จ.ตรัง เพิ่มความมั่นใจอีกระดับกับมาตรฐานการรับรองของท้องถิ่น, รายงานพิเศษ: ก้าวทันสถานการณ์...ก้าวทันเทคโนโลยีสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ในงานประชุมวิชาการเทคโนโลยีและความปลอดภัยด้านอาหารและน้ำ ครั้งที่ 3, งานวิจัย: การศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างน้ำบริโภคสุขอนามัย และสุขภาพในประเทศไทย, การประเมินความเสี่ยงจากการบริโภคน้ำดื่มที่ปนเปื้อนโลหะหนักในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง, พฤติกรรมการใช้น้ำมันทอดอาหารของผู้ผลิตกล้วยฉาบ บ้านปากอ่าง ตำบลคลองแม่ลาย อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร, แนวทางการดำเนินงานตามความตกลงระหว่างประเทศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม, บทความ: โครงการน้ำประปาดื่มได้, อันตรายจากชาเขียวขวด, คลังสมอง: การแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์, จริยธรรมนำใจ: หัวขโมยผู้ไม่เคยทำความดี, สรุปข่าวสุขาภิบาล: วันอนามัยโลกปี '53, เตือนอาหาร 8 ชนิด เสี่ยงโรคจู๊ด, สธ ออกประกาศลดปริมาณฟลูออไรด์ในน้ำบรรจุขวด, พัฒนาศักยภาพภัตตาคาร-ร้านอาหารไทย, ส่งเสริมการบริโภคเกลือเสริมไอโอดีน 3 ภาค, 60 หน้า ภาพและตารางประกอบ
เพิ่มบน : 08-Sep-2010 โดย prh001
ครั้ง: 39698
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารองค์การเภสัชกรรม ปีที่ 37 ฉบับที่ 3 เมษายน - มิถุนายน 2554   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : องค์การเภสัชกรรม

ISBN : ISSN 0125 - 3891
คำอธิบาย : เรื่องเด่นในฉบับ: ส่วนประสมทางการตลาดของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์, วิทยาการก้าวล้ำสู่ "นวัตกรรมยาเพื่อผู้สูงอายุ", วิจัยและพัฒนา กว่าจะมาเป็นยารักษาผู้ป่วยธาลัสซีเมีย, โรงงานผลิตยาต้านไวรัสเอดส์แห่งใหม่ของอภ. พร้อมผลิตต้นปี 55, 43 หน้า ภาพและตารางประกอบ
เพิ่มบน : 20-Jul-2011 โดย prh001
ครั้ง: 39657
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 สิงหาคม-ตุลาคม 2553   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : โรงพยาบาลมหาสารคาม

ISBN : ISSN 1686 - 4417
คำอธิบาย : การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีที่ติดเชื้อเอชไอวี และเอดส์ โรงพยาบาลมหาสารคาม พ.ศ. 2552, การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาสารคาม, การพยาบาลผู้ป่วยตั้งครรภ์นอกมดลูกที่มีภาวะช็อก, รูปแบบการระงับปวดหลังผ่าตัดในห้องพักฟื้น โรงพยาบาลมหาสารคาม ปี 2551, พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานที่รับรักษาไว้ในโรงพยาบาลบรบือ, ภาวะปัสสาวะไหลย้อนกลับท่อไต ในผู้ป่วยกระเพาะปัสสาวะพิการจากรอยโรคที่ไขสันหลัง โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์, ประสิทธิผลของครีมไพล (Zingiber cassumuner Roxb.) เปรียบเทียบกับ Diclofenac gel ในผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม, ความถี่ของการพบอาการปวดด้านตรงข้ามกับการเคี้ยว ในผู้ป่วยปวดข้อต่อขากรรไกร ที่มีนิสัยเคี้ยวอาหารข้างเดียว, ความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติตัวในการควบคุมโรคของผู้ป่วยเบาหวานโรงพยาบาลบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี, ผลการใช้ระบบพยาบาลพี่เลี้ยง ต่อสมรรถนะการใช้กระบวนการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ, นวัตกรรมเรืองฤทธิ์คือ...? "ถุงมือกายสิทธิ์พิชิตการดึง Tube" , 92 หน้า ตารางประกอบ
เพิ่มบน : 08-Sep-2010 โดย prh001
ครั้ง: 39603
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารโรคเอดส์ ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 เดือนมกราคม-มีนาคม 2553   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ISBN : ISSN 0000 - 0000
คำอธิบาย : สถานการณ์การติดเชื้อเอ็ชไอวี ประเทศไทย พ.ศ. 2552, การประเมินผลโครงการการพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการดำเนินงานป้องกันเอดส์ในชุมชน, การพัฒนารูปแบบการดูแลที่ตอบสนองความต้องการของผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี, โครงการส่งเสริมการเข้าถึงบริการป้องกันและดูแลรักษาเอ็ชไอวีในกลุ่มผู้ต้องขัง, ผลการเฝ้าระวังอุบัติการณ์การติดเชื้อเอ็ชไอวี ด้วยวิธี IgG-capture BED-CEIA พ.ศ. 2551, 116 หน้า ตารางประกอบ
เพิ่มบน : 20-Aug-2010 โดย prh001
ครั้ง: 39411
รายงานลิงค์ที่ขาด

สวรรค์ประชารักษ์เวชสาร ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 : มกราคม-เมษายน 2553   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

ISBN : ISSN 1686 - 3526
คำอธิบาย : นิพนธ์ต้นฉบับ: ปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อเยื่อหุ้มช่องท้องอักเสบของผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องในโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์, สาเหตุของเทคนิคล้มเหลวและการเสียชีวิตระยะต้นและระยะหลังของผู้ป่วย CAPD ภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า, ความถูกต้องแม่นยำของการเจาะดูดก้อนที่ต่อมธัยรอยด์ด้วยเข็มเล็กในผู้ป่วย 1,845 ราย โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์, แนวทางการจูงใจผู้รับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีกลุ่มเป้าหมายของสถานบริการสาธารณสุขเขตเทศบาลนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์, สาเหตุที่ทำให้ผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟารินในโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ มีค่า INR เกินระดับเป้าหมาย อาการไม่พึงประสงค์ และแนวทางการดูแลรักษา, การดูแลผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรังด้วยกระบวนการเยี่ยมบ้านและตามเยี่ยมทางโทรศัพท์ในพื้นที่ของศูนย์สุขภาพชุมชนสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์, 74 หน้า ตารางประกอบ
เพิ่มบน : 13-Sep-2010 โดย prh001
ครั้ง: 39294
รายงานลิงค์ที่ขาด

ลำปางเวชสาร ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2553   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : โรงพยาบาลลำปาง

ISBN : ISSN 0125 - 4235
คำอธิบาย : บทความวิชาการ...ธรรมชาติของงานวิจัยในโรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข บทเรียนสำหรับผู้สนับสนุนงานวิจัย, บทคัดย่อการประชุมวิชาการโรงพยาบาลนครพิงค์ ประจำปี 2553 และเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาลเขตเหนือ (RNNRH) ครั้งที่ 3 : ประเภท Oral Presentation ก - ณ, น - พ, ภ - ศ, ส - อ, ประเภท Poster, นิพนธ์ต้นฉบับ...ผลของภาวะเม็ดเลือดแดงแตกในตัวอย่างเลือดที่ส่งตรวจต่อความคลาดเคลือนของค่าซีรัมอิเล็กโทรไลต์, 82 หน้า ตารางประกอบ
เพิ่มบน : 30-Aug-2010 โดย prh001
ครั้ง: 38907
รายงานลิงค์ที่ขาด

การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต : แบบองค์รวม   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / ตำราวิชาการพยาบาล


ผู้ประพันธ์ : วิจิตรา กุสุมภ์ และคณะ

ISBN : 978-974-06-4578-8
คำอธิบาย : การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต: แบบองค์รวม ฉบับปรับปรุง พิมพ์ครั้งที่ 5 ปี 2556 คณะผู้แต่งได้ปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มเติมในทุกๆ บท ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันให้มากที่สุด เพื่อให้ผู้อ่านได้มีความรู้ และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เพิ่มบน : 19-Nov-2014 โดย prh001
ครั้ง: 38904
รายงานลิงค์ที่ขาด

เวชสารโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ปีที่ 34 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2553   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ISBN : ISSN 0857 - 1236
คำอธิบาย : บทความพิเศษ: ปัจจัยทำนายการดำเนินโรคและแนวทางการรักษาผู้ป่วยโรคไขมันสะสมในตับ, บทบรรณาธิการ: แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยเลือดออกในระบบทางเดินอาหารส่วนต้น, นิพนธ์ต้นฉบับ: ความพึงพอใจของแพทย์ผ่าตัดต่อการบริการด้านวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา, ปัญหาในการใช้ยาของผู้ป่วยนอกโรคหัวใจล้มเหลว ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา, ความรู้เรื่องวิธีออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยเบาหวานของแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา, ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะเสียเลือดมาก และการได้รับเลือดทดแทนในการผ่าตัดมดลูกทางหน้าท้องในโรคทางนรีเวชที่มิใช่มะเร็ง, การปรับตัวทางเพศและความสัมพันธ์กับคู่ของผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา, 75 หน้า, ตารางประกอบ
เพิ่มบน : 22-Dec-2010 โดย prh001
ครั้ง: 38458
รายงานลิงค์ที่ขาด

Medical Focus ปีที่ 2 ฉบับที่ 20 : สิงหาคม 2553   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : บริษัท ลักกี้ สตาร์ มีเดีย จำกัด

ISBN : ISSN 1906 - 4578
คำอธิบาย : เรื่องจากปก: ผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล 4 สาขา ประจำปี 2552, ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข, โรคช็อกโกแลตซีสต์ โรคของหญิงวัยเจริญพันธุ์, คำแนะนำสำหรับการดูแลผื่นผิวหนังอักเสบที่มือ หรือแฮนด์ เอ็กซีม่า (Hand eczema), 70 หน้า ภาพและตารางประกอบ
เพิ่มบน : 09-Sep-2010 โดย prh001
ครั้ง: 37936
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารวิชาการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป เขต 4   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป เขต 4

ISBN : ISSN 1686 - 9494
คำอธิบาย : นิพนธ์ต้นฉบับ...การศึกษาเปรียบเทียบผลการผ่าตัดเปลี่ยนเส้นเอ็นไขว้หน้าระหว่างการใช้บางส่วนของเอ็นติดกระดูกจากเอ็นลูกสะบ้าและเอ็นจากกล้ามเนื้อด้านหลังข้อเข่าโดยใช้วิธีส่องกล้องข้อเข่า ในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา, การดื้อยาต้านไวรัสเอดส์ ในโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา, ผลการศึกษาการผ่าตัด Core decompression ร่วมกับการใช้ Fibuler graft เปรียบเทียบกับการใช้ PRO-DENSE graft ในการรักษาภาวะหัวกระดูกต้นขาตายจากการขาดเลือด, ผลการผ่าตัดต้อกระจกในโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชจังหวัดสุพรรณบุรี, การศึกษาเปรียบเทียบผลของการระงับความรู้สึกทั่วไปและการระงับความรู้สึกทั่วไปร่วมกับการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วน ในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดตัดถุงน้ำดีโดยวิธีการเปิดหน้าท้อง, การศึกษาระดับ Troponin T ในกลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยโรคไตวายในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า, เปรียบเทียบค่าระดับน้ำตาลเฉลี่ยในเลือดฮีโมโกบินเอวันซีก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการเมนูอาหารปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยเบาหวานศูนย์แพทย์ชุมชนหมู่ 3 บางคูรัด จังหวัดนนทบุรี, รายงานผู้ป่วย...รายงานผู้ป่วยเด็ก 5 เดือนที่ป่วยเป็นไข้เลือดออกชนิดช็อก และภาวะตับวาย, มะเร็งของ thyroglossal duct cyst : รายงานผู้ป่วย 1 ราย, สิ่งประดิษฐ์...Triple Drill Sleeve อุปกรณ์ช่วยผ่าตัดกระดูกโคนขาส่วนคอหัก ด้วย Cannulated Screws, งานคุณภาพ...การดำเนินงานโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาปลอดบุหรี่ 100% 192 หน้า ตารางและภาพประกอบ
เพิ่มบน : 31-Aug-2010 โดย prh001
ครั้ง: 37348
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารสวนปรุง ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2553)   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : โรงพยาบาลสวนปรุง

ISBN : ISSN 0857 - 2127
คำอธิบาย : รายงานวิจัย: เชาวน์อารมณ์ รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูของบิดามารดา กับการจัดการความขัดแย้งของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง, หมอทรงและหมอดูกับการเยียวยาผู้ป่วยจิตเวช, ความเครียดและคุณภาพชีวิตของนักเรียนชั้น ม. 6 ใน จ.เชียงใหม่, เมื่อฉันติดโรงพยาบาล, วันแห่งความสุข, ตั้งสติ เผชิญความเครียด, 54 หน้า ตารางประกอบ
เพิ่มบน : 08-Nov-2010 โดย prh001
ครั้ง: 37148
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 : มกราคม-มิถุนายน 2553   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

ISBN : ISSN 1686 - 8579
คำอธิบาย : บทวิทยาการ...ผลสำเร็จของการผ่าตัดภายในเพื่อระบายน้ำในโพรงสมองรักษาภาวะน้ำคั่งในโพรงสมองจากการอุดกั้นภายหลังภาวะเลือดออกในสมองส่วน Thalamus ณ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์, ปฎิกริยาการแพ้อาหาร, ภาวะหยุดหายใจ เนื่องจากทางเดินหายใจส่วนต้นตีบแคบขณะนอนหลับในเด็ก, บทความปริทัศน์...การดูแลบาดแผลจากอุบัติเหตุในห้องฉุกเฉิน, การบาดเจ็บที่ตับ, การติดเชื้อในช่องท้อง,52 หน้า ตารางประกอบ
เพิ่มบน : 17-Sep-2010 โดย prh001
ครั้ง: 37141
รายงานลิงค์ที่ขาด

แนวทางการรักษาทางทันตกรรม ผู้ป่วยโรคลมชัก   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : สถาบันประสาทวิทยา

ISBN : 978-974-422-530-6
คำอธิบาย : แนวทางการักษาทางทันตกรรมผู้ป่วยโรคลมชักนี้ เป็นเครื่องมือเสริมคุณภาพของการบริการด้านสุขภาพที่เหมาะสมกัยทรัพกรและเงื่อนไขสังคมไทย โดยหวังผลในการสร้างเสริมและแก้ไขปัญหาสุขภาพของคนไทยอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ข้อแนะนำต่างๆ ในแนวทางการรักษานี้ ไม่ใช่ข้อบังคับของการปฏิบัติ ผู้ใช้สามารถปฏิบัติแตกต่างไปจากข้อแนะนำได้ ในกรณีที่สถานการณ์แตกต่างออกไปหรือมีเหตุผลที่สมควร โดยใช้วิจารณ์ญาณซึ่งเป็นที่ยอมรับในสังคม, ตาราง รูปภาพ ประกอบ
เพิ่มบน : 17-Dec-2009 โดย prh001
ครั้ง: 36948
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2553   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

ISBN : ISSN 1906 - 2605
คำอธิบาย : วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ ฉบับนี้ ได้รวบรวมงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวกับสุขภาพ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนตุลาคม 2553 โดยในฉบับนี้มีผลงานวิชาการที่หลากหลายกันไป ซึ่งได้แก่ การประเมินผลการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุข การทำงานเป็นทีมของอาสาสมัครสาธารณสุข การบริโภคอาหารของผู้ป่วยเบาหวาน การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก คุณภาพชีวิตของบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่ชายแดน การใช้ทรัพยากรสารสนเทศของพยาบาลวิขาชีพ การมารับบริการที่แผนกผู้ป่วยนอก ทัศนคติของบุคลากรต่อนโยบายโรงพยาบาลปลอดบุหรี่ การจัดการมูลฝอยของประชาชน และปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดภาวะเลือดจางในหญิงตั้งครรภ์, 127 หน้า ตารางประกอบ
เพิ่มบน : 28-Feb-2011 โดย prh001
ครั้ง: 36800
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ธันวาคม 2552-มีนาคม 2553   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย

ISBN : ISSN 1906 - 9995
คำอธิบาย : นิพนธ์ต้นฉบับ: การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติหน้าที่ของครอบครัวในครอบครัวผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมในประเทศไทย, การพัฒนาแนวทางและรูปแบบการจัดการส่งเสริมสุขภาพของนิสิตที่มีภาวะเสื่อมต่อการเกิดโรคเบาหวานและกลุ่มอาการเมตะบอลิค, บทความฟื้นวิชา: Wellness in the Elderly-A Review of Common Medical Problems and How to Screen for Them, บทความพิเศษ: การแจ้งข่าวร้าย, การพัฒนาตัวชี้วัดด้านครอบครัวเพื่อวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ครอบครัวไทย, กรณีศึกษา: ปลดโซ่ตรวน ผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน, 74 หน้า ตารางประกอบ
เพิ่มบน : 29-Dec-2010 โดย prh001
ครั้ง: 36765
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 เดือนพฤศจิกายน 2553 - กุมภาพันธ์ 2554   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

ISBN : ISSN 1906 - 2605
คำอธิบาย : ฉบับนี้รวบรวมงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวกับสุขภาพ ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2553 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2554 โดยมีผลงานวิชาการที่หลากหลายกันไป ซึ่งได้แก่ นวัตกรรมหุ้นส่วนสุขภาพ (Health Partnership) ชุมชนสีเขียวสร้างสุขภาพ ชุมชนผู้สูงอายุต้นแบบ และชุมชนลด ละ เลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นอกจากนี้ยังมีงานวิจัย ซึ่งได้แก่ งานวิจัยเกี่ยวกับ บุหรี่ กลอยพิษ โรคเบาหวาน การผ่าตัดส่องกล้องถุงน้ำดี การป้องกันภาวะตกเลือด การดูแลผู้ด้อยโอกาส การป้องกันอันตรายจากการใช้สารเคมีทางเกษตร หมอลำกลอน และปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงานสาธารณสุข ซึงจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาองค์ความรู้กับผู้อ่านและเป็นแนวทางในการพัฒนางานสาธารณสุข, 93 หน้า ตารางประกอบ
เพิ่มบน : 20-May-2011 โดย prh001
ครั้ง: 36729
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารวิชาการแพทย์เขต 6.7 ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2553   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

ISBN : ISSN 0857 - 5975
คำอธิบาย : นิพนธ์ต้นฉบับ: ความสัมพันธ์ระหว่างระดับก๊าชคาร์บอนมอนอกไซด์ในลมหายใจออกและสภาวะสุขภาพช่องปากในผู้ที่สูบบุหรี่และผู้ที่ไม่สูบบุหรี่แต่ได้รับควันบุหรี่จากสิ่งแวดล้อม, ลักษณะทางคลินิกของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ในหอผู้ป่วยหน่วย-เนยโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี, ผลของการเสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเองต่อความภาคภูมิใจในตนเองของนักเรียนวัยรุ่นตอนต้นที่มีภาวะซึมเศร้า ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี, การับรู้ข้อมูลและความวิตกกังวลของผู้ป่วยก่อนรับการผ่าตัดออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลราชบุรี, ภาวะความดันโลหิตสูงจากการตั้งครรภ์ชนิดรุนแรงในโรงพยาบาลกระบี่, อุบัติเหตุลูกตาแตกในโรงพยาบาลสมุทรปราการ, การพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข, การศึกษาผลการใช้ยาฉีดเด็กซ่าเมธาโซนระหว่างการผ่าตัดต่อมทอนซิล ในการลดการปวดแผลหลังผ่าตัดต่อมทอนซิล, การพัฒนาระบบการป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยา เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยโรงพยาบาลบ้านนาสาร, รายงานผู้ป่วย: การผ่าตัดผู้ป่วยไส้เลื่อนกระบังลมด้านขวาเรื้อรังในผู้ใหญ่ที่มีประวัติได้รับอุบัติเหตุ: รายงานผู้ป่วย, รายงานการศึกษาการเกิดโรคติดเชื้อและฝีหนองในเยื่อหุ้มลึกบริเวณใบหน้า และลำคอในผู้ป่วยที่มารักษาในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต, การสำรวจภาวะแทรกซ้อนจากการให้ยาระงับความรู้สึกในผู้ป่วยผ่าตัดคลอด ณ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต, หน้า 193 -393 ภาพและตารางประกอบ
เพิ่มบน : 01-Oct-2010 โดย prh001
ครั้ง: 36699
รายงานลิงค์ที่ขาด

ชัยภูมิเวชสาร ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 : เมษายน 2553   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : โรงพยาบาลชัยภูมิ

ISBN : ISSN 0857 - 4146
คำอธิบาย : การักษาและอุบัติการณ์เสียชีวิตผู้ป่วยเอดส์ในโรงพยาบาลชัยภูมิ : ประสบการณ์ 2 ปี, วิธีการพิมพ์ปากขั้นต้นด้วยถาดพิมพ์ที่ตัดวอได้, ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานควบคุมวัณโรคของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลโคกมั่งงอย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ, วิถีชีวิตที่สัมพันธ์กับภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา, ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ตำบลตลาดแร้ง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ, 46 หน้า ภาพและตารางประกอบ
เพิ่มบน : 16-Sep-2010 โดย prh001
ครั้ง: 36642
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารโรงพยาบาลระยอง ปีที่ 9 ฉบับที่ 17 มกราคม-มิถุนายน 2553   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : โรงพยาบาลระยอง

ISBN : ISSN 1685 - 3091
คำอธิบาย : เรื่องน่าสนใจในฉบับ: ยุคทองของ neurocience nurse Evidence-Base Nursing, การพัฒนาการดูแลผู้ป่วย STEMI โดยใช้ระบบช่องทางด่วนในโรงพยาบาลระยอง, อาการและอาการแสดงในผู้ป่วยสัมผัสสารเคมี Cumene จากการรั่วในโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง วันที่ 10 - 27 มิถุนายน 2551, การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดเนื้องอกในสมองแบบต่อเนื่องที่ได้รับการระงับความรู้สึกแบบทั่วร่างกายในโรงพยาบาล : กรณีศึกษา, 46 หน้า ตารางประกอบ
เพิ่มบน : 09-Dec-2010 โดย prh001
ครั้ง: 36613
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 พฤศจิกายน 2553   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : โรงพยาบาลมหาสารคาม

ISBN : ISSN 1686 - 4417
คำอธิบาย : นิพนธ์ต้นฉบับ: ประสิทธิผลการดำเนินงานการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีกลุ่มเป้าหมายของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล เครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู, การศึกษาความพึงพอใจต่อการรับบริการนวดเพื่อสุขภาพในคลินิกแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม, ผลการส่งเสริมสุขภาพช่องปากโดยใช้วัฏจักรเดมมิ่งในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด, ปัญหาเท้าที่พบบ่อยในคลินิกเท้าเบาหวานโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์, การกำจัดสีย้อมผ้าจากน้ำเสียย้อมผ้าด้วยถ่านยางรถยนต์และแกลบดำ, 80 หน้า ภาพและตารางประกอบ
เพิ่มบน : 29-Dec-2010 โดย prh001
ครั้ง: 36577
รายงานลิงค์ที่ขาด


Web site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 3.070392 Seconds