ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

Main Menu

 
 หน้าหลัก
 QualityOnline
 WWW3
 SSWRisk
 KMnet

บริการ
 ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล
 แผนที่ที่ตั้งโรงพยาบาล
 ปฎิทินกำหนดการ
 โทรศัพท์ภายใน
 อนุสรณ์ 60 ปี ศรีสังวร
 รายงานการประชุม กบห.
 ตารางแพทย์ตรวจOPD
 ตรวจสอบสิทธิ : สุโขทัย
 ตรวจสอบสิทธิ : จ่ายตรง
 ตรวจสอบสิทธิ : ธนาคาร
 รายงานยอดผู้ป่วยใน
 อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน
 การแยกประเภทผู้ป่วยใน
 ประวัติการรักษาผู้ป่วย
 ระบบ Finger Scan
 พจนานุกรม
 กระดานข่าว
 ห้องสมุด
 อัลบัมภาพ
 ค้นหา
 อัตราค่ารักษาพยาบาล

หน่วยงาน

 

กลุ่มอำนวยการ
 ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แบบเสนอความต้องการพัสดุ
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง
 Form Template สำหรับเสนอข่าวสารโรงพยาบาล

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการฯ
 งาน IC
 งานคุณภาพการพยาบาล
 คลินิกเคมีบำบัด
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 กิจกรรมบำบัด
 แพทย์แผนไทย
 KM เวชกรรมฟื้นฟู

ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ข่าวสารบ้านพัก รพ.

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน

xraypacs xraypacsรายการใช้วัสดุ-เพื่อเสนอราคา


KM srisangwornsahakorn srisangworn

[ หน้าหลัก | หนังสือใหม่ | ความนิยม | คะแนนยอดนิยม | สุ่ม ]

โปรแกรมยอดนิยม 5% (ของทั้งหมด 2816 หนังสือ)

หมายเหตุ: 8 minimum hits required

แสดงสูงสุดแรก: [ 10 - 25 - 50 | 1% - 5% - 10% ]


อสท   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารบันเทิงคดี


ผู้ประพันธ์ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ISBN : 0125 7226
คำอธิบาย : อนุสาร อสท. ปีที่ 46 ฉบับที่ 9 เมษายน 2549 แสงสียามเช้าของท้องฟ้าและทิวมะพร้าว หมู่เกาะอ่างทอง ทอดสายตาชมความกว้างไกลของผืนทรายขาวริมหาดเฉวง เส้นสายและสีสันทะเลเมืองสุราษฎร์ธานีและระนอง
เพิ่มบน : 12-Apr-2006 โดย prweb
ครั้ง: 209441
รายงานลิงค์ที่ขาด

กฎหมายประกอบวิชาชีพพยาบาล   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / ตำราวิชาการพยาบาล


ผู้ประพันธ์ : ดาราพร คงจา

ISBN : 974-291-574-
คำอธิบาย :

กฎหมายประกอบวิชาชีพพยาบาล ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป การประกอบวิชาชีพพยาบาลและปัญหาทางกฎหมายอาญาและกฎหมายแพ่ง กฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์


เพิ่มบน : 22-Oct-2004 โดย pranom
ครั้ง: 207632
รายงานลิงค์ที่ขาด

รวบรวมองค์ความรู้การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / ตำราวิชาการพยาบาล


ผู้ประพันธ์ : -

ISBN : 974-465-878-
คำอธิบาย : ทัศนะเกี่ยวกับการเยียวยาผู้ป่วยใกล้ตายจากมุมมองของศาสนา กรณีศึกษา และแนวคิดของแพทย์ พยาบาล
เพิ่มบน : 10-Jun-2005 โดย pranom
ครั้ง: 204581
รายงานลิงค์ที่ขาด

การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / ตำราวิชาการพยาบาล


ผู้ประพันธ์ : ..

ISBN : 974-291-497-
คำอธิบาย :

การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ประกอบด้วย วิวัฒนาการสุขภาพจิตและการรักษาทางจิตเวช พยาบาลจิตเวชและทีมจิตเวช พฤติกรรมและการปรับตัว แนวคิดเกี่ยวกับพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต กรอบแนวคิดทางการพยาบาลจิตเวช ประเด็นปัญหาด้านจิตสังคมและการช่วยเหลือ การช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาทางจิตสังคม การช่วยเหลือบุคคลในภาวะวิกฤต การพยาบาลเพื่อการบำบัดสัมพันธภาพเพื่อการบำบัดระหว่างพยาบาลและผู้ป่วย การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดด้วยวิธีต่างๆ การพยาบาลผู้ป่วยทางจิตเวช อาการวิทยา การพยาบาลผู้ที่มีพฤติกรรมผิดปกติทางจิต สุขภาพจิตและการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชเฉพาะทาง การพยาบาลเด็กปัญญาอ่อน สุขภาพจิตผู้สูงอายุและการช่วยเหลือ การพยาบาลผู้ติดสารเสพติด การพยาบาลจิตเวชฉุกเฉิน การพยาบาลนิติจิตเวช สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชชุมชน การดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน


เพิ่มบน : 22-Oct-2004 โดย pranom
ครั้ง: 203267
รายงานลิงค์ที่ขาด

การพยาบาล หู คอ จมูก   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / ตำราวิชาการพยาบาล


ผู้ประพันธ์ : ..

ISBN : 974-293-8140
คำอธิบาย : การพยาบาลหู คอ จมูก ประกอบด้วย โครงสร้างและหน้าที่ของหู การตรวจวินิจฉัยความผิดปกติของหู ความผิดปกติของหูชั้นนอก กลาง ใน การสูญเสียการได้ยิน โครงสร้างและหน้าที่ของจมูก การตรวจหาความผิดปกติของจมูกและโพรงอากาศข้างจมูก โครงสร้างและหน้าที่ของช่องปากและช่องคอ การประเมินสภาพและการตรวจวินิจฉัยความผิดปกติของช่องปาก ความผิดปกติของส่วนช่องคอกรือลำคอที่พบบ่อย ความผิดปกติอื่นๆที่พบได้บ่อยบริเวณช่องคอหรือลำคอ เนื้องอกของอวัยวะส่วนอื่นบริเวณช่องคอหรือลำคอ การเจาะหลอดลมคอและการปฏิบัติการพยาบาล
เพิ่มบน : 22-Oct-2004 โดย Admin
ครั้ง: 200260
รายงานลิงค์ที่ขาด

10 โรค 10 ภัยพาล วัยทำงานพึงระวัง!   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด


ผู้ประพันธ์ : ปิติกานต์ บูรณาภาพ : บก.เรียบเรียง

ISBN : 978-616-7283-03-6
คำอธิบาย : เนื้อหาในเล่ม จะอธิบายถึงสาเหตุ อาการ วิธีการดูแลและรักษา เกี่ยวกับโรคคนทำงานในสำนักงานไว้อย่างเป็นระบบ พร้อมภาพประกอบ เพื่อให้ง่ายในการศึกษาและปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องก็จะปลอดภัยได้
เพิ่มบน : 22-Oct-2010 โดย prh001
ครั้ง: 170555
รายงานลิงค์ที่ขาด

"ต้อหิน" ภัยเงียบ...ที่จะพรากแสงสว่างจากคุณไปตลอดกาล   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด


ผู้ประพันธ์ : มัญชิมา มะกรวัฒนะ

ISBN : 978-974-466-419-8
คำอธิบาย : "ต้อหิน" เป็นโรคที่พรากการมองเห็นโดยไม่มีอาการ หรือสัญญาณเตือน หากไม่ตรวจตาอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำอาจสายเกินแก้ การป้องกัน การปฏิบัติตนและการดูแลรักษาตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดเป็นสิ่งจำเป็นมากสำหรับผู้ป่วยและผู้มีความเสี่ยงต่อโรคต้อหิน หนังสือเล่มนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกระตุ้นความตื่นตัวเพื่อเฝ้าระวังโรคต้อหิน สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรคต้อหิน การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม และเพิ่มความร่วมมือในการรักษาในทั้งผู้ป่วย ญาติ ผู้ดูแล เพื่อให้การดูแลรักษาโรคต้อหินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น, 115 หน้า ภาพประกอบ
เพิ่มบน : 19-Oct-2010 โดย prh001
ครั้ง: 170121
รายงานลิงค์ที่ขาด

"สมอง" อวัยวะที่ต้องพัฒนา และดูแลตลอดชีวิต   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด


ผู้ประพันธ์ : สมบูรณ์วงศ์ ศรีพลายพูลย์

ISBN : 978 - 611 - 7098 - 1
คำอธิบาย : "สมอง" เป็นส่วนประกอบสำคัญของร่างกาย ที่บางครั้งคุณมักจะลืมให้ความสนใจกับสมองก้อนน้อยนี้ ว่าสิ่งนี้แหละคือสิ่งสำคัญที่จะต้องได้รับการดูแลใส่ใจ เพราะการทำงานหลักๆ ของสมองคือ การควบคุมการทำงานของร่างกายที่สั่งการให้อวัยวะได้เคลื่อนไหว หลั่งฮอร์โมนที่สำคัญต่อร่างกาย และสมองคือสิ่งสำคัญที่จะทำการประมวลผลที่แม่นยำต่อข้อมูลข่าวสารที่อยู่รอบตัวคุณ การตัดสินใจ การนึกคิด และการกระทำสิ่งต่างๆ อย่างเฉียบคม สำหรับคนในยุคสมัยใหม่ล้วนแล้วแต่ต้องพึ่งพาสมองที่มีคุณภาพทั้งสิ้น หนังสือเล่มนี้ จะเป็นพี่เลี้ยงที่จะคอยแนะนำเคล็ดลับการกินที่ช่วยบำรุงสมอง วิธีดูแลสมองให้แข็งแรง มีสุขภาวะที่ดี เพื่อจะสร้างสติปัญญาอันเฉลียวฉลาด ได้รู้จักวิธีการทะนุถนอมสมองของคุณให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอยู่กับคุณตราบนานเท่านาน เพื่อนำพาความคิดสร้างสรรค์ และความสุขมาสู่คนรอบข้างรวมทั้งตัวคุณเอง เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย ทำความเข้าใจเกี่ยวกับส่วนประกอบสมอง การทำงานของสมอง โรคที่เกิดในสมอง สัญญาณอันตรายเมื่อโรคสมองมาเยือน อาหารสมอง การออกกำลังกายช่วยให้สมองแข็งแรง วิธีพักผ่อนให้สมองได้ผ่อนคลายจากความตึงเครียด กิจกรรมที่เพิ่มประสิทธิภาพให้แก่สมอง เคล็ดลับ เพิ่มความจำ-ทำให้สมองฉลาด, 224 หน้า ภาพและตารางประกอบ
เพิ่มบน : 29-Nov-2010 โดย prh001
ครั้ง: 169407
รายงานลิงค์ที่ขาด

108 ข้อบกพร่อง : แนวทางการปรับปรุงการเขียนรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด


ผู้ประพันธ์ : พิสณุ ฟองศรี

ISBN : 978-974-05-8030-0
คำอธิบาย : วัตถุประสงค์...เพื่อให้นักวิจัยที่ยังขาดความชำนาญ บุคลากรในหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งนิสิตนักศึกษาซึ่งต้องเขียนรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์หรือผลงานทางวิชาการอื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกันนำไปใช้ประกอบการเขียนรายงาน อาจารย์ผู้สอนก็สามารถนำไปใช้เป็นตำราประกอบการสอนได้ เนื้อหาสำคัญเท่าที่ผู้เขียนพบ ประกอบด้วยข้อบกพร่อง 108 ประการ ในทุกส่วนของรายงาน แบ่งเป็น 8 บท ดังนี้ บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์, บทที่ 2 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนส่วนประกอบตอนต้น, บทที่ 3 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนบทนำ, บทที่ 4 ข้อบกพร่อง: แนวทางปรับปรุงการเขียนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง, บทที่ 5 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนวิธีดำเนินการวิจัย, บทที่ 6 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนผลการวิเคราะห์ข้อมูล, บทที่ 7 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนสรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ, บทที่ 8 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนอ้างอิงและส่วนประกอบตอนท้าย
เพิ่มบน : 08-Dec-2011 โดย prh001
ครั้ง: 163574
รายงานลิงค์ที่ขาด

108ความคิดเพื่อโรงพยาบาลชุมชน   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ

ISBN : -
คำอธิบาย : รวบรวมบทความที่ลงในจดหมายข่าวแพทย์ชนบทเพกี่ยวกับกระบวนทัศน์ การดูแลรักษาผู้ป่วย ชมรมผู้สูงอายุ การแพทย์พื้นบ้าน และอีกหลายๆเรื่องที่น่าสนใจ
เพิ่มบน : 12-Dec-2003 โดย pranom
ครั้ง: 135659
รายงานลิงค์ที่ขาด

ดัชนีวัดผลงาน   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ

ISBN : 9749032535
คำอธิบาย : ตำราที่อธิบายเรื่อง ดัชนีวัดผลงาน(Key Performance Indicator) ที่ชัดๆ พร้อมตัวอย่าง เอาไว้ให้ผู้อ่านได้เห็น แล้วจะบอกว่า "การทำ KPI ไม่ยากอย่างที่คิด"
เพิ่มบน : 15-Mar-2004 โดย Admin
ครั้ง: 113843
รายงานลิงค์ที่ขาด

การออกกำลังกายทั่วไปและเฉพาะโรคผู้สูงอายุ   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์

ISBN : 9742948216
คำอธิบาย : การออกกำลังกายเป็นการเสริมสร้างความสมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจ ช่วยชะลอความเสื่อมของอวัยวะต่างๆของร่างกาย ทำให้แก่ช้า อายุยีน อีกทั้งยังต้านทานโรค เป็นที่ยอมรับกันว่าการขาดการออกกำลังกายเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด นอกจากนี้การออกกำลังกายยังมีบทบาทในการรักษาและฟื้นฟูสภาพในผู้ป่วยได้ และช่วยเสริมสร้างให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี
เพิ่มบน : 26-Dec-2003 โดย Admin
ครั้ง: 111832
รายงานลิงค์ที่ขาด

20 โรคร้ายที่คนไทยต้องรู้   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด


ผู้ประพันธ์ : วชยา อาฬัลพัตร์

ISBN : 978-616-7098-11-1
คำอธิบาย : ผู้เขียนได้เสนอความรู้เกี่ยวกับ " 20 โรคที่คนไทยต้องรู้" เพื่อให้ผู้อ่านนำประโยชน์ที่ได้รับจากหนังสือสุขภาพเล่มนี้ ไปใช้ป้องกันและควบคุมไม่ให้โรคร้ายเกิดขึ้นกับตนเอง และคนรอบตัว นอกจากนี้ยังเป็นช่องทางให้คำแนะนำและเป็นกำลัใจสำหรับผู้ที่กำลังต่อสู้ ให้อยู่ร่วมกับโรคภัยอย่างถูกต้องและมีความสุข อีกทั้งการรักษาโดยธรรมชาติบำบัด ทีสามารถลงมือทำง่ายๆ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ป่วยต่อไป, 208 หน้า ภาพและตารางประกอบ
เพิ่มบน : 26-Nov-2010 โดย prh001
ครั้ง: 111693
รายงานลิงค์ที่ขาด

การจัดการความรู้   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : วิจารณ์ พานิช

ISBN : -000001
คำอธิบาย : การจัดการความรู้ ความหมาย ต้นทุนทางด้านต่างๆ ขั้นตอนการลงมือจัดการความรู้ มิติแห่งความเป็นมนุษย์กับการจัดการความรู้ฯลฯ
เพิ่มบน : 12-Dec-2003 โดย pranom
ครั้ง: 110374
รายงานลิงค์ที่ขาด

อาหารทั่วไปและเฉพาะโรคผู้สูงอายุ   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์

ISBN : 9747740648
คำอธิบาย : โภชนาการที่ดีเป็นรากฐานที่ดีของชีวิต ชี้ให้เห็นว่าหากเรารู้จักการกินอาหารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ก็จะทำให้ลดปัญหาการเจ็บป่วย ดังนั้น จึงถือเป็นการสร้างรากฐานที่ดีให้แก่ชีวิต อาหารมีความสำคัยต่อสุขภาพของเรา และเปรียบเสมือนตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะในวัยสูงอายุ ในหนังสื่อ มีเนื้อหาเกี่ยวกับ การจัดอาหารให้เหมาะสม ปัญหาโภชนาการในผู้สูงอายุ โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคกระดูกพรุน โรคความดันโลหิตสูง ...
เพิ่มบน : 26-Dec-2003 โดย Admin
ครั้ง: 110146
รายงานลิงค์ที่ขาด

บรรณานุกรมรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ 2548   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / VDO+VCD


ผู้ประพันธ์ : ห้องสมุดงานวิจัย, ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ISBN : -
คำอธิบาย : บรรณานุกรมนี้จัดทำเพื่อการสืบค้นรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ในห้องสมุดงานวิจัยของประเทศ เอกสารประมาณ 140,000 ชื่อเรื่อง
เพิ่มบน : 16-May-2006 โดย pranom
ครั้ง: 106379
รายงานลิงค์ที่ขาด

ทำเนียบการวิจัย 2548   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / VDO+VCD


ผู้ประพันธ์ : ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ISBN : -
คำอธิบาย : ทำเนียบการวิจัยเพื่อการอ้างอิงและสืบค้นข้อมูลนักวิจัย และผู้ทรงคุณวุฒิของสภาวิจัยแห่งชาติ, รายชื่อโครงการวิจัยของประเทศ
เพิ่มบน : 16-May-2006 โดย pranom
ครั้ง: 106117
รายงานลิงค์ที่ขาด

นิตยสารครัว   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารบันเทิงคดี


ผู้ประพันธ์ : สำนักพิมพ์แสงแดด

ISBN : 0858-8422
คำอธิบาย : อาหารสุขภาพจากตำลึงและผักอีกหลายชนิดและพาไปรู้จักกับหอยราก
เพิ่มบน : 12-Dec-2003 โดย pranom
ครั้ง: 99765
รายงานลิงค์ที่ขาด

แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และเรคตัม   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด


ผู้ประพันธ์ : ปริญญา ทวีชัยการ

ISBN : 974-93886-2-
คำอธิบาย : ลำดับความเชื่อถือของหลักฐานและระดับคำแนะนำ การสืบค้นหาโรค แนวทางปฏิบัติในผู้ป่วยที่เกิดอาการ เพื่อการวินิจฉัยโรค การรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่ การรักษามะเร็งแรคตัม การผ่าตัดมะเร็งลำไส้ใหญ่และเรคตัมที่มีภาวะแทรกซ้อน การติดตามและเผ้าระวังผู้ป่วยหลังการรักษา การรักษามะเร็งกลับเป็นซ้ำ การ
เพิ่มบน : 06-Mar-2006 โดย pranom
ครั้ง: 99105
รายงานลิงค์ที่ขาด

ชีวเคมี   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : ..

ISBN : 974-291-865-
คำอธิบาย : ชีวเคมี ประกอบด้วย ภาพจำลองสามมิติของโมเลกุลและชีวพลังงานศาสตร์ เซลล์และองค์ประกอบเน้นการทำหน้าที่ของเยื้อหุ้มเซลล์ ชีวโมเลกุลได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน กรดนิวครีอิค ฮอร์โมน เอนไซม์และโคเอนไซม์การยับยั้งและการควบคุม กระบวนการสร้างและสลายพลังงาน โภชนาการ วิตามิน โลหิตวิทยาคลินิก การเก็บเลือดและปัสสาวะส่งตรวจ
เพิ่มบน : 22-Oct-2004 โดย pranom
ครั้ง: 97290
รายงานลิงค์ที่ขาด

กายวิภาคศาสตร์   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : ..

ISBN : 974-294-320-
คำอธิบาย : กายวิภาคศาสตร์ ประกอบด้วย เซลล์ เนื้อเยื่อ ระบบปกคลุมร่างกาย ระบบโครงร่าง ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบไหลเวียน ระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ระบบต่อมไร้ท่อ และระบบสืบพันธุ์
เพิ่มบน : 22-Oct-2004 โดย pranom
ครั้ง: 96751
รายงานลิงค์ที่ขาด

กฎหมายสาธารณสุข   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : ..

ISBN : 974-2932-72-
คำอธิบาย : กฎหมายสาธารณสุข มีเนื้อหาด้าน ประวัติความเป็นมา กฎหมาย ทางด้านการสาธารณสุขและสุขภาพ เพื่อให้ผู้ศึกษาเกิดความรู้และความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ต้องปฎิบัติงานในพื้นที่ต่างๆ เพื่อสร้างสำนึกในคุณธรรม และสร้างความเป็นธรรม ให้เกิดในสังคม เพื่อนำคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน
เพิ่มบน : 22-Oct-2004 โดย pranom
ครั้ง: 93913
รายงานลิงค์ที่ขาด

การพยาบาลผู้ป่วยทางออร์โธปิดิกส์   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / ตำราวิชาการพยาบาล


ผู้ประพันธ์ : คณาจารย์จากโรงพยาบาลเลิดสิน

ISBN : 9749626516
คำอธิบาย : เป็นหนังสือประกอบการศึกษาดูแลผู้ป่วยทางออร์โธปิดิกส์ของนักศึกษาพยาบาลและพยาบาลทุกระดับสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ สามารถปฎิบัติกิจกรรมทางการพยาบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเนื้อหา - หลักการพยาบาลทั่วไปทางออร์โธปิดิกส์และการจัดหอผู้ป่วย - การพยาบาลผู้ป่วยที่เข้าเฝือก - การดูแลผู้ป่วยก่อนผ่าตัดกระดูกและข้อ - การประยุกต์กระบวนการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ก่อนและหลังผ่าตัด - การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการตัดแขนขา - เทคนิคการหย่อนคลาย - แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการตัดขาใต้เข่า - การพยาบาลผู้ป่วยกระดูกสันหลังหักร่วมกับภยันตรายต่อระบบประสาท - การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดใส่ข้อสะโพกเทียม และใส่ข้อเข่าเทียม - การพยาบาลผู้ป่วยกระดูกหักและข้อเคลื่อนในเด็ก - การพยาบาลผู้ป่วยกระดูกและข้ออักเสบ - การพยาบาลผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางออร์โธปิดิกส์
เพิ่มบน : 12-Dec-2003 โดย Admin
ครั้ง: 92387
รายงานลิงค์ที่ขาด

Thai Journal of Gastroenterology Vol. 13 No. 3 september-December 2012   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย

ISBN : ISSN 0859-2446
คำอธิบาย : จากปก: What is the most Likely diagnosis? (see page 179, 183, 184, 185)
เพิ่มบน : 20-Dec-2012 โดย prh001
ครั้ง: 91276
รายงานลิงค์ที่ขาด

อินไซท์ ASP และ ASP.NET   ความนิยม

ประเภท : หนังสือ_ICT / คอมพิวเตอร์


ผู้ประพันธ์ : ทวีชัย หงษ์สุมาลย์ , สงวนชัย สุวรรณชีวะศิริ

ISBN : 9747823179
คำอธิบาย : หนังสือเล่มนี้ช่วยให้ผู้อ่านทุกท่านสามารถเข้าใจภาษา ASP ได้ตั้งแต่เริ่มต้น จนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในขั้นสูงต่อไป (หนังสืออยู่ที่ ICT)
เพิ่มบน : 01-Oct-2003 โดย Admin
ครั้ง: 91208
รายงานลิงค์ที่ขาด

หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (STROKE UNIT)   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / VDO+VCD


ผู้ประพันธ์ : กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ISBN : 0000 - 0000
คำอธิบาย : วิดีทัศน์เรื่อง หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (STROKE UNIT) จัดทำขึ้นเพื่อเป็นต้นแบบ และแนวทางในการจัดตั้งหอสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง หรือ STROKE UNIT ประกอบไปด้วย บุคลากรทางการแพทย์หลายสาขารวมกันและขั้นตอน รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยอย่างตรบวงจร ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับหน่วยงานสาธารณสุข เพื่อนำไปประกอบในการศึกษา เรียนรู้
เพิ่มบน : 23-Aug-2010 โดย prh001
ครั้ง: 89188
รายงานลิงค์ที่ขาด

Emerging Diagnostic and Therapeutic Strategies in Gastroenterology and Hepatology   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / กรณีศึกษา


ผู้ประพันธ์ : สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย

ISBN : 978-974-11-1306-4
คำอธิบาย : บทที่... Food intolerance: How much an intestinal fermentation problem?, พยาธิวิทยาของ Neuroendocrine tumors, Management of NETs, How to get scientific papers published-Editor's View, Recent Advances in Autoimmune Pancreatitis, New trends in UGI bleeding: (peptic ulcer) Endoscopic Findings of Upper GI Bleeding in Lower Northeast Part of Thailand, New Therapy for IBD: Biologic Theapies, Treatment of Clostridium difficile Infection, New Modalities for Assessment of Anorectal Dysfunction, 226 หน้า ตารางประกอบ
เพิ่มบน : 15-Sep-2010 โดย prh001
ครั้ง: 89135
รายงานลิงค์ที่ขาด

โรงเรียนของต้นข้าว ภาคเรียนแรกเกิด-สามขวบครึ่ง   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารบันเทิงคดี


ผู้ประพันธ์ : กาญจนา พิมล

ISBN : 974-91982-9-
คำอธิบาย : เรื่องราวของเด็กหญิงตัวน้อยแห่งไร่ในเงาที่ออกอากาศในรายการคนค้นคน
เพิ่มบน : 10-Jun-2005 โดย pranom
ครั้ง: 88608
รายงานลิงค์ที่ขาด

โรคติดต่ออุบัติใหม่ (สื่อการสอนสำหรับวิทยากร)   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / VDO+VCD


ผู้ประพันธ์ : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ISBN : 0000 - 0000
คำอธิบาย : กรมควบคุมโรค โดยสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ ร่วมกับสำนักระบาดวิทยา ได้รวบรวมเนื้อหาองค์ความรู้ และสถานการณ์ของโรคติดต่ออุบัติใหม่ จัดทำเป็นซีดี ชุดสื่อการสอนสำหรับวิทยากรนี้ขึ้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ เรื่องโรคอุบัติใหม่ ให้กับเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้ประโยชน์ และเผยแพร่ต่อไป เนื้อหาประกอบด้วย แผ่นที่ 1 ความรู้โรคเรื่องไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ (H1N1) 2009, ไข้หวัดนกและแผนประคองกิจการภายในองค์กร, แผ่นที่ 2 โรคติดต่ออุบัติใหม่ที่สำคัญ, แผ่นที่ 3 การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ (H1N1) 2009, แผ่นที่ 4 สื่อสิ่งพิมพ์โรคติดต่ออุบัติใหม่, แผ่นที่ 5 สื่อประชาสัมพันธ์โรคติดต่ออุบัติใหม่ โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ (H1N1) 2009, แผ่นที่ 6 ฮีโร่พันธุ์ใหม่ใส่ใจสวมหน้ากากอนามัย
เพิ่มบน : 23-Aug-2010 โดย prh001
ครั้ง: 87488
รายงานลิงค์ที่ขาด

101 เคล็ดลับกินอย่างไรให้แข็งแรงและอ่อนเยาว์   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด


ผู้ประพันธ์ : นิตยสารแพรว

ISBN : 978-974-247-550-5
คำอธิบาย : นิตยสารแพรว ได้รวบรวมข้อมูลความรู้ที่ดัดสรรแล้วเกี่ยวกีบอาหารและเคล็ดลับต่างๆ ที่เกี่ยวกับอาหารสำหรับผู้อ่านในการเลือกรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการได้อย่างสมดุล ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการมีสุขภาพที่ดี " 101 เคล็ดลับกินอย่างไรให้แข็งแรงและอ่อนเยาว์" เป็นข้อมูลที่ผู้เขียนสุรปเป็นเรื่องสั้นๆ เข้าใจง่าย
เพิ่มบน : 09-Oct-2013 โดย prh001
ครั้ง: 87432
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่ ปีที่ 43 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม 2553   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / VDO+VCD


ผู้ประพันธ์ : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ISBN : ISSN 0125 - 5347
คำอธิบาย : Congenital abnormalities of platelet membrane glycoproteins, ค่าอ้างอิงของสารชีวเคมี 6 พารามิเตอร์ในเลือดผู้ใหญ่ ณ โรงพยาบาลตำรวจ, ความสัมพันธ์ระหว่างซีรัมเฟอร์ริทีนกับภาวะโลหิตจางในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง, การทดสอบความชำนาญการตรวจแอลกอฮอล์ในเลือด พ.ศ. 2552, หน้า 87 - 153 ตารางประกอบ
เพิ่มบน : 16-Sep-2010 โดย prh001
ครั้ง: 87301
รายงานลิงค์ที่ขาด

วิตามิน A-Z   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : นพพร ศุภพิพัฒน์, บรรณาธิการ

ISBN : 974-92619-X
คำอธิบาย : วิตามินเป็นเหมือนเรื่องใกล้ตัวที่ดูเหมือนรู้แล้วหรือใครๆก็รู้ หนังสือเล่มนี้จะบอกคุณถึง ประโยชน์ของวิตามินแต่ละชนิด ในการบำรุง ป้องกัน บำบัด รักษา อาการผิดปกติต่างไ ของร่างกาย
เพิ่มบน : 10-Jun-2005 โดย pranom
ครั้ง: 86945
รายงานลิงค์ที่ขาด

ทักทายกันด้วยความสุข   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารบันเทิงคดี


ผู้ประพันธ์ : ดนัย จันทร์เจ้าฉาย

ISBN : 974-92240-0-
คำอธิบาย : มีคนถามว่าเจ้าความสุขที่แท้จริงน่ะอยู่ที่ไหนก็มีคนตอบว่ามีอยู่ที่โน่นบ้างที่นีบ้างแต่คุณแน่ใจกับคำตอบหรือว่าเจ้าความสุขที่ว่านี้นะเป็นความสุขที่แท้จริง ความสุขที่ไหนก็ไม่เท่าความสุขที่อยู่ในใจเราและเมื่อใจเราสุขกายเราก็สุขไปด้วย
เพิ่มบน : 10-Jun-2005 โดย pranom
ครั้ง: 81313
รายงานลิงค์ที่ขาด

เอดส์ การรักษา ยา วัคซีน   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : ปราโมทย์ ธีรพงษ์

ISBN : 974-91137-10
คำอธิบาย : เอดส์ การรักษา ยา วัคซีน
เพิ่มบน : 22-Oct-2004 โดย pranom
ครั้ง: 78629
รายงานลิงค์ที่ขาด

สวรรค์ประชารักษ์เวชสาร   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด


ผู้ประพันธ์ : โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

ISBN : 1686-3526
คำอธิบาย : สวรรค์ประชารักษ์เวชสาร ปีที่2 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2548 -Happy Bridge นวัตกรรมใหม่สำหรับยึดตรึงท่อหลอดลมคอในทารก -เปรียบเทียบผลการใช้คลื่นอัลตร้าซาวด์ร่วมกับการยึดกล้ามเนื้อกับการยึดกล้ามเนื้ออย่างเดียวในผู้ป่วยกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อ
เพิ่มบน : 07-Mar-2006 โดย pranom
ครั้ง: 76912
รายงานลิงค์ที่ขาด

สารพันหลักประกันสุขภาพไทย UC Digest ฉบับที่ 1   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด


ผู้ประพันธ์ : สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก)

ISBN : -
คำอธิบาย : สารพันหลักประกันสุขภาพไทย UC Digest รวมเรื่องราวเกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือ UC เช่น ประกันสุขภาพถ้วนหน้า เพื่ออะไร, ทิศทางของระบบประกันสุขภาพไทย
เพิ่มบน : 16-Mar-2006 โดย pranom
ครั้ง: 76905
รายงานลิงค์ที่ขาด

Detox Solutions 14แผนล้างพิษเพื่อชีวิตสุขภาพดี   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด


ผู้ประพันธ์ : ฟอร์เทอร์,เฮเลน

ISBN : 978-974-212-572-1
คำอธิบาย : -สารพิษจากธรรมชาติคืออะไร -ร่างกายล้างพิษตามธรรมชาติได้อย่างไร -อาหารกับการล้างพิษ -การออกกำลังกายกับการล้างพิษ
เพิ่มบน : 17-Oct-2007 โดย lib001
ครั้ง: 76743
รายงานลิงค์ที่ขาด

เภสัชกรรมคลินิก ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2550   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : ชมรมเภสัชกร รพศ./รพท.

ISBN : 0858-8538
คำอธิบาย : -ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะความเป็นผู้นำของหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมกับการบรรลุมาตรฐานความปลอดภัยด้านยาของโรงพยาบาล
เพิ่มบน : 20-Oct-2009 โดย lib001
ครั้ง: 73367
รายงานลิงค์ที่ขาด

(ร่าง) ระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแบบไร้รอยต่อในประเทศไทย   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ISBN : ISSN 1386 - 8196
คำอธิบาย : ร่างระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแบบไร้รอยต่อในประเทศไทย นี้ เป็นเครื่องมือสำหรับแพทย์ทุกสาขาในทุกโรงพยาบาล เพื่อส่งเสริมคุณภาพของการบริการด้านสุขภาพที่เหมาะสมกับทรัพยากรและเงื่อนไขสังคมไทย โดยหวังผลในการสร้างเสริมและแก้ไขปัญหาสุขภาพของคนไทยอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ข้อแนะนำต่างๆ ในหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่ข้อบังคับของการปฏิบัติ ผู้ใช้สามารถปฏิบัติแตกต่างไปจากข้อแนะนำได้ ในกรณีที่สถานการณ์แตกต่างออกไปหรือมีเหตุผลที่สมควร โดยใช้วิจารณญาณที่เป็นที่ยอมรับในสังคม เนื้อหาประกอบด้วย การป้องกันโรคหลอดเลือดสมองขั้นปฐมภูมิ, การดูแลรักษาโรคหลอดเลือดสมองในระยะเฉียบพลัน, การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง, การป้องกันการกลับเป็นซ้ำในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน, สรุปปัญหา นโยบาย สิ่งที่ควรแก้ไข, 64 หน้า ตารางประกอบ
เพิ่มบน : 13-Jan-2010 โดย prh001
ครั้ง: 72790
รายงานลิงค์ที่ขาด

หนังสือ ZigZag เมื่อแกะดำทำธุรกิจ   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด


ผู้ประพันธ์ : ประเสริฐ เอี่ยมรุ่งโรจน์

ISBN : 978-974-300-962-4
คำอธิบาย : - โลกใหม่ - นักสู้ - แบรนด์มวยรองบ่อน - แบรนด์กบฏ - PASSION - PROMISE & DELIVERY MANAGEMENT - REBALANCE - ความเสี่ยงกับความรับผิดชอบ - เถ้าแก่ใหม่ - COMMON SENSE - IMPOSSIBLE IS NOTHING - COUNTRY STRATEGIST - CMO )ณธฌ?ส"?ญ - อัศจรรย์ - THE FAST EAT THE SLOW - นักสร้าง - 60 กะรัต - ตัวกู
เพิ่มบน : 22-Oct-2009 โดย lib002
ครั้ง: 71656  ระดับคะแนน (details):     Comments (1)  
รายงานลิงค์ที่ขาด

เติมน้ำหวานให้บ้านน่ารัก   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารบันเทิงคดี


ผู้ประพันธ์ : นิเวศน์ กันไทยราษฎร์

ISBN : 974-92620-8-
คำอธิบาย : คู่มือเติมน้ำหวานและอุ่นไอรัก เพื่อสร้างครอบครัวให้สุขสันต์ให้มีบรรยากาศแห่งความรักตลอดเวลาสำหรับลูกหลานที่จะเติบโตต่อไปอย่างมีคุณภาพ
เพิ่มบน : 10-Jun-2005 โดย pranom
ครั้ง: 71100
รายงานลิงค์ที่ขาด

ประสิทธิผลและความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านการนวดที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : กลุ่มงานวิจัยทางคลินิกด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการ

ISBN : 974-465-445-
คำอธิบาย : รายงานการวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิผลของการนวดราชสำนักเพื่อบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อบริเวณบ่า
เพิ่มบน : 29-Jul-2004 โดย pranom
ครั้ง: 70020
รายงานลิงค์ที่ขาด

เภสัชวิทยา 1   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / ตำราวิชาการแพทย์


ผู้ประพันธ์ : ..

ISBN : 974-293-783-
คำอธิบาย : เภสัชวิทยา 1 ประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับยา ปความหมาย ประเภทของยา รูปแบบของยา หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับยาและการออกฤทธิ์ อาการไม่พึงประสงค์ หลักการใช้ยา การเสื่อมสภาพของยา และการหมดอายุของยา ตลอดจนการคำนวฯเกี่ยวกับการใช้ยาในผู้ป่วยและการค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวกับยา
เพิ่มบน : 22-Oct-2004 โดย pranom
ครั้ง: 69860
รายงานลิงค์ที่ขาด

คู่มือวัคซีน   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / ตำราวิชาการแพทย์


ผู้ประพันธ์ : สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

ISBN : 974658991
คำอธิบาย : ความรู้เกี่ยวกับวัคซีนได้พัฒนาไปอย่างมาก เนื่องจากทุกฝ่ายได้มองเห็นปัญหาที่เกิดจากการตั้งรับในการรักษา ซึ่งนอกจากจะได้ผลไม่ดีเท่าที่ควรแล้ว ยังเกิดปัญหาอย่างมากในเชิงเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ในปัจจุบันการผลิตและพัฒนาวัคซีนจึงมีความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว คู่มือวัคซีนได้จัดทำขึ้นโดยความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน โดยสรรหาผู้นิพนธ์ที่ทรงคุณวุฒิร่วมกันเรียบเรียงคู่มือวัคซีน เพื่อให้เกิดความถุกต้อง เหมาะสม สะดวก และง่ายต่อการนำไปใช้ในทางปฎิบัติ
เพิ่มบน : 25-Apr-2005 โดย Admin
ครั้ง: 69354
รายงานลิงค์ที่ขาด

แมลง สัตว์ และพืชที่มีพิษและเป็นอันตราย   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด


ผู้ประพันธ์ : นายแพทย์

ISBN : 978-974-7362-97-8
คำอธิบาย : แมลงและสัตว์ขาข้อที่มีพิษและเป็นอันตราย แมลงในกลุ่มของด้วง ด้วงน้ำมัน ด้วงก้นกระดก แมลงตด แมลงในกลุ่มที่มีเหล็กใน ผึ้ง ตัวต่อ มด แมลงในกลุ่มของมวน มวนเพชรฆาต ตัวเรือด แมลงอื่นๆ หนอน บุ้ง แผลผีเสื้อกลางคืน แมลงสาบ สัตว์อื่นๆ ไรซิกเกอร์ ไรฝุ่นบ้าน แมงมุม สัตว์ทะเลที่พิษและเป็นอันตราย ดอกไม้ทะเล ปลากระเบน ปลากระเบนไฟฟ้า พืชที่มีพิษและเป็นอันตราย กระบอก กระทกรก คริสต์มาส พืชกลุ่มที่ทำให้เกิดพิษจากการบริโภค กลอย ขี้กาแดง ชวนชม ดองดึง
เพิ่มบน : 03-Dec-2007 โดย lib002
ครั้ง: 69025
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารสำนักการแพทย์ทางเลือก ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 : กันยายน-ธันวาคม 2553   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / กรณีศึกษา


ผู้ประพันธ์ : กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

ISBN : ISSN 1906 - 3903
คำอธิบาย : โพรไบโอติก : จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ, Mind/Body Medicine ตอนที่ 1 ความเครียดกับการเกิดโรค, การประเมินความเสี่ยงในการใช้ยาโฮมีโอพาธีย์, การศึกษา เรื่อง ประสิทธิผลการส่งเสริมการรักษาโรคเบาหวานด้วยโยคะ, 48 หน้า ตารางประกอบ
เพิ่มบน : 01-Jul-2011 โดย prh001
ครั้ง: 68502
รายงานลิงค์ที่ขาด

เลี้ยงลูกอย่างไรให้มีอนาคต   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารบันเทิงคดี


ผู้ประพันธ์ : อารี พันธ์มณี

ISBN : 974-491-374-
คำอธิบาย : อนาคตสิ่งที่ยังมาไม่ถึงแต่ทุกคนก็คาดหวังและรอคอย อนาคตของพ่อแม่คือการได้เห็นลูกเก่ง ดี มีความสุข อนาคตของลูกอยู่ในมือพ่อแม่ เรามาสร้างอนาคตที่ดีให้ลูกกันเถอะ
เพิ่มบน : 10-Jun-2005 โดย pranom
ครั้ง: 68118
รายงานลิงค์ที่ขาด

เข็มทิศชีวิต   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารบันเทิงคดี


ผู้ประพันธ์ : ฐิตินาถ ณ พัทลุง

ISBN : 974-926691-9
คำอธิบาย : เรื่องราวการบริหารชีวิต สู่อิสระทางการเงินและจิตใจของผู้หญิงท่านหนึ่งที่อดีตเคยเป็นหนี้เกือบร้อยล้าน
เพิ่มบน : 10-Jun-2005 โดย pranom
ครั้ง: 67942
รายงานลิงค์ที่ขาด

แนวทางเวชปฏิบัติการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและการรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของปากมดลูก   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : สำนักวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ISBN : 974-422-045-
คำอธิบาย : แนวทางการเวชปฏิบัติการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและการรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของปากมดลูก ประกอบด้วย กระบวนการจัดทำ ปัจจัยเสี่ยง การป้องกันและควบคุมโรค และวิธีการตรวจ อายุที่ควรได้รับการตรวจ และความถี่ของการตรวจ การดูแลเริ่มต้น การตรวจด้วยกล้อง coiposcope วิธีการรักษา
เพิ่มบน : 05-Oct-2004 โดย pranom
ครั้ง: 67876
รายงานลิงค์ที่ขาด

รักตัวเองให้เป็นเห็นตัวเองให้ชัด   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารบันเทิงคดี


ผู้ประพันธ์ : ศรัทธา

ISBN : 974-93001-6-
คำอธิบาย : ในโลกนี้มีกระจกเป็นร้อยๆบานที่ถูกสร้างขึ้นและติดตั้งอยู่รอบๆตัวเราอย่างน้อยในบ้านเราย่อมมีกระจกติดตั้งอยู่หนึ่งบานเรามีโอกาสได้เห็นใบหน้าตัวเองจากกระจกบานนั้นทุกวันแต่เราจะมีโอกาสได้เห็นตัวตนที่แท้จริงหรือค้นพบตัวเองจากกระจกบานนั้นบ้างหรือไม่ ขอแค่วันเดียวที่เรามองเห็นตัวเองได้อย่างชัดเจนและยิ้มให้กับตัวเองแล้วเราจะไม่สับสนหนทางใดๆในวันข้างหน้าของชีวิตเพราะว่าเราได้รักตัวเองให้เป็นเห้นตัวเองให้ชัดแล้ว
เพิ่มบน : 10-Jun-2005 โดย pranom
ครั้ง: 67774
รายงานลิงค์ที่ขาด

นิติเวชปฏิบัติกรณีบาดเจ็บและตายผิดธรรมชาติ   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / ตำราวิชาการแพทย์


ผู้ประพันธ์ : วิรัติ พาณิชย์พงษ์

ISBN : 974-91269-4-
คำอธิบาย : กระบวนการทางนิติเวชศาสตร์ ทั้งด้านพื้นฐาน กระบวนการยุติธรรม กรณีบาดเจ็บและการชันสูตรบาดแผล กรณีตายโดยผิดธรรมชาติและการชันสูตรพลิดศพ นิติวิทยาเซรุ่ม หลักปฏิบัติการตรวจทางพิษวิทยา พยานทางการแพทย์ การพัฒนางานนิติเวชเพื่อส่งเสริมกระบวนการยุติธรรม
เพิ่มบน : 10-Jun-2005 โดย pranom
ครั้ง: 67188
รายงานลิงค์ที่ขาด

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ เรื่อง "บันทึกทางการพยาบาล : Focus charting กรณีศึกษาโรงพยาบาลศิริราช   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / กรณีศึกษา


ผู้ประพันธ์ : โรงพยาบาลศิริราช

ISBN : ISSN 0000 - 0000
คำอธิบาย : โรงพยาบาลศิริราช ได้จัดการประชุมวิชาการ เมื่อวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2555 โดยกำหนดการประชุมวิชาการ ดังนี้ -แนวคิด หลักการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบันทึกทางการพยาบาลที่มีคุณภาพ -กระบวนการพยาบาล : สมรรถนะหลักสำหรับการบันทึกที่มีคุณภาพ -Focus charting : โครงสร้างบันทึกที่มีชีวิต -กรณีศึกษา : การจัดการเพื่อส่งเสริมคุณภาพการบันทึกรูปแบบการพยาบาล Cell Concept : จาก Lean สู่การเพิ่มคุณภาพการบันทึก Short Stay Focus Charting : จาก CQI สู่นโยบายการบันทึกสำหรับผู้ป่วยที่อยู่โรงพยาบาลระยะสั้น -กรณีศึกษา APN กับ Focus Charting ในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ -กรณีศึกษา Focus charting กลุ่มผู้ป่วยศัลยศาสตร์, กลุ่มผู้ป่วยอายุรศาสตร์, กลุ่มผู้ป่วย OPD, กลุ่มผู้ป่วย PCU, กลุ่มมารดา, กลุ่มผู้ป่วยเด็ก, กลุ่มผู้ป่วย ER, กลุ่มผู้ป่วย LR, กลุ่มผู้ป่วย ICU, กลุ่มผู้ป่วย OR, บรรยาย : การประเมิน Focus chartimg : มุมมองเชิงมาตรฐานวิชาชีพและกฎหมาย
เพิ่มบน : 26-Jun-2012 โดย prh001
ครั้ง: 66371
รายงานลิงค์ที่ขาด

สร้างกำลังใจ   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารบันเทิงคดี


ผู้ประพันธ์ : เปลื้อง ณ นคร

ISBN : 974-92891-6-
คำอธิบาย : แนวทางพัฒนาตนเอง เพื่อความสุข และความสำเร็จสำหรับชีวิต
เพิ่มบน : 10-Jun-2005 โดย pranom
ครั้ง: 65121
รายงานลิงค์ที่ขาด

สำรวจรอยโรค   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด


ผู้ประพันธ์ : วิชัย เอกพลากร,บรรณาธิการ

ISBN : 978-974-299-102-9
คำอธิบาย : -การสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 3 พ.ศ.2546-2547
เพิ่มบน : 17-Oct-2007 โดย lib001
ครั้ง: 64625
รายงานลิงค์ที่ขาด

แนวทางปฏิบัติโรคทางจักษุวิทยาสำหรับจักษุแพทย์(Clinical Practice Guideline)   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / ตำราวิชาการแพทย์


ผู้ประพันธ์ : สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต และคณะ

ISBN : 974-9717-40-
คำอธิบาย : แนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยโรคตาที่พบบ่อย ได้แก่ โรคจอประสาทตาผิดปกติในทารกเกิดก่อนกำหนด ตาเหล่ ต้อกระจก ต้อหิน แผลเปื่อยกระจกตา น้ำตาไหล กลุ่มอาการตาแห้ง การติดเชื้อภายในลูกตาภายหลังการผ่าตัด จอประสาทตาลอก การแตกของกระดูกเบ้าตา บาดเจ็บแผลทะลุลูกตา ฯ
เพิ่มบน : 25-Apr-2005 โดย pranom
ครั้ง: 62699
รายงานลิงค์ที่ขาด

การศึกษาภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย : กรณีความผิดปกติของการมีประจำเดือน   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : กลุ่มงานวิจัยทางคลินิกด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการ

ISBN : 974-465-432-
คำอธิบาย : เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ทางด้านการแพทย์ของไทยเกี่ยวกับการดูแลรักษาอาการผิดปกติของการมีประจำเดือนจากหมอพื้นบ้านและแพทย์แผนไทยในภาคต่างๆของประเทศ วิธีวิจัยใช้แบบสัมภาษณืเจาะลึกหมอพื้นบ้านและแพทย์แผนไทย จำนวน 4 ท่าน ในจังหวัดลำพูน กรุงเทพฯ สุรินทร์ และพังงา
เพิ่มบน : 29-Jul-2004 โดย Pranom
ครั้ง: 62548
รายงานลิงค์ที่ขาด

การผ่าตัดผ่านกล้องส่องข้อเข่าขั้นพื้นฐาน   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / ตำราวิชาการแพทย์


ผู้ประพันธ์ : ชาติชาย ภูกาญจนมรกต, บรรณาธิการ

ISBN : 974-90548-9-
คำอธิบาย : ประวัติ อุปกรณ์และการใช้ กายวิภาคศาสตร์ของข้อเข่า การตรวจวินิจฉัยภาวะบาดเจ็บของข้อเข่าด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หลักการพื้นฐานในการส่องกล้องในข้อเข่า หมอนรองข้อเข่า การส่องกล้องตรวจ และการผ่าตัดผ่านกล้อง กระดูกอ่อนผิวข้อ การส่องกล้องตรวจ และรักษาภาวะข้อเข่าเสื่อม การส่องกล้องตรวจ และรักษาความผิดปกติของเยื่อหุ้ข้อ การบาดเจ็บของเส้นเอ็นไขว้หน้า และการรักษา การรักษาเอ็นไขว้หน้าขาดโดยการส่องกล้องข้อเข่า การดูแลรักษาภายหลังการผ่าตัด และคู่มือสำหรับผู้ป่วย
เพิ่มบน : 10-Jun-2005 โดย pranom
ครั้ง: 62534
รายงานลิงค์ที่ขาด

จิตบำบัด และการให้คำปรึกษาครอบครัว (FAMILY THERAPY AND FAMILY COUNSELING)   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / ตำราวิชาการพยาบาล


ผู้ประพันธ์ : ศาสตราจารย์ พ.ญ.อุมาพร ตรังคสมบัติ

ISBN : 974-85339-1-
คำอธิบาย : จิตบำบัด และการให้คำปรึกษาครอบครัว เป็นตำราที่เขียนถึงครอบครัวอย่างครบวงจรตั้งแต่ความหมาย ประวัติ พัฒนาการ และได้เปรียบเทียบความปกติ ความผิดปกติ สภาพครอบครัวในรูปแบบต่างๆรวมทั้งพยาธิสภาพ ตลอดจนรายละเอียดในการประเมินและการรักษา พร้อมทั้งมีตัวอย่างประกอบ
เพิ่มบน : 07-Jun-2004 โดย Pranom
ครั้ง: 61283
รายงานลิงค์ที่ขาด

การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 3   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / ตำราวิชาการพยาบาล


ผู้ประพันธ์ : ...

ISBN : 974-293-7910
คำอธิบาย : การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 3 ประกอบด้วย การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อน หรือมีโรคร่วมกับการตั้งครรภ์ รวมทั้งการพยาบาลทารกที่มีอาการผิดปกติ โดยจะกล่าวถึง อาการและอาการแสดง การวินิจฉัย การรักษา และการพยาบาล
เพิ่มบน : 22-Oct-2004 โดย pranom
ครั้ง: 61147
รายงานลิงค์ที่ขาด

พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / ตำราวิชาการพยาบาล


ผู้ประพันธ์ : -

ISBN : 974-664-966-3
คำอธิบาย : พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล ประกอบด้วยเนื้อหาทั้งหมด 10 บท ดังนี้ พยาธิสรีรพยาบาลของเนื้องอก พยาธิสรีรวิทยาของระบบภูมิคุ้มกัน ความไม่สมดุลของฮอร์โมน พยาธิสรีรภาพของระบบประสาท พยาธิสรีรภาพของการไหลเวียนเลือด พยาธิสรีรภาพของการหายใจ พยาธิสรีรภาพของทางเดินอาหาร พยาธิสรีรภาพของตับ ทางเดินน้ำดีและตับอ่อน พยาธิสรีรภาพของระบบขับถ่ายปัสสาวะ และความไม่สมดุลของน้ำ อีเลคโทรลัยท์และกรดด่าง
เพิ่มบน : 30-Mar-2006 โดย pranom
ครั้ง: 61092
รายงานลิงค์ที่ขาด

ยโสธรเวชสาร ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2550   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : โรงพยาบาลยโสธร

ISBN : 1513-265X
คำอธิบาย : -การพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีภาวะขาดออกซิเจน : กรณีศึกษา -การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะมีลมในช่องเยื่อหุ้มปอดจากการได้รับการบาดเจ็บที่ทรวงอกที่ได้รับการรักษาโดยการใส่ท่อระบาย : กรณีศึกษา
เพิ่มบน : 01-Sep-2007 โดย lib001
ครั้ง: 60279
รายงานลิงค์ที่ขาด

ฟ้าหลังฝน   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด


ผู้ประพันธ์ : นายแพทย์โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์

ISBN : 978-974-8102-37-5
คำอธิบาย : 1 เหมือนตายแล้วเกิดใหม่ 2 ยาวิเศษ 3 คนเคยรวย 4 คำพิพากษา 5 ลูกน้อยของแม่ ภาคผนวก
เพิ่มบน : 03-Dec-2007 โดย lib002
ครั้ง: 60167
รายงานลิงค์ที่ขาด

แนวทางการผลึตอาหารตามหลักเกณฑ์วิธืการที่ดี (GMP)   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / คู่มือ


ผู้ประพันธ์ : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ISBN : 7942440417
คำอธิบาย : แนวทางการผลึตอาหารตามหลักเกณฑ์วิธืการที่ดี (GMP)
เพิ่มบน : 10-Oct-2003 โดย Admin
ครั้ง: 59394
รายงานลิงค์ที่ขาด

โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / คู่มือ


ผู้ประพันธ์ : สำนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ISBN : 974-465-747-
คำอธิบาย : เรื่องราวของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเป้าหมายเชิงนโยบาย สุขภาพประชาชาติ ข้อเสนอการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ความเข้มแข็งของสังคม การสร้างเสริมสุขภาพในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า ทรัพยากรสาธารณสุขกับการกระจายอำนาจ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ากับการปฏิรูปสุขภาพในประเทศไทย
เพิ่มบน : 10-Jun-2005 โดย pranom
ครั้ง: 59244
รายงานลิงค์ที่ขาด

พระจันทร์แสนกล   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด


ผู้ประพันธ์ : ดวงตะวัน

ISBN : 974-93360-0-3
คำอธิบาย : หากเราต้องตกบันไดพลอยโจนไปร่วมรายการฮันนีมูน ณ เกาะกลางทะเลอันดามันที่กำลังได้รับการโปรโมตให้เป็นไอแลนด์ออฟเลิฟร่วมกับคู่รักอีกห้าคู่ที่ต่างมีปัญหาของเป็นเวลาสิบวันทำให้ทั้งสองได้เห็นตัวอย่างของการใช้ศิลปะการครองคู่
เพิ่มบน : 17-Oct-2007 โดย lib001
ครั้ง: 59191
รายงานลิงค์ที่ขาด

คู่มือความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยาจากสมุนไพร   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / คู่มือ


ผู้ประพันธ์ : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ISBN : 9742440166
คำอธิบาย : คู่มือความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยาจากสมุนไพร
เพิ่มบน : 10-Oct-2003 โดย Admin
ครั้ง: 58962
รายงานลิงค์ที่ขาด

รายงานสถานการณ์การแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกประจำปี พ.ศ. 2548-2550   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด


ผู้ประพันธ์ : กรมพัฒนาการแทพย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก,กระทรวงสาธารณสุข

ISBN : 978-974-7669-20-6
คำอธิบาย : รายงานสถานการณ์ฯรวบรวมประมวลและสังเคราะห์ความรู้การแพทย์พื้นบ้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกข้อเสนอแนะที่สำคัญแนวทางในการพัฒนาระบบข้อมูลและทิศทางการวิจัย
เพิ่มบน : 03-Dec-2007 โดย lib001
ครั้ง: 57877
รายงานลิงค์ที่ขาด

ยโสธรเวชสาร ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2550   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : โรงพยาบาลยโสธร

ISBN : 1513-165X
คำอธิบาย : -การพยาบาลผู้ป่วยไตวายเฉียบพลันหลังทำแท้งผิดกฎหมาย: กรณีศึกษา -การพยาบาลมารดาที่มีภาวะโรคหัวใจร่วมกับการตั้งครรภ์ : กรณีศึกษา
เพิ่มบน : 01-Sep-2007 โดย lib001
ครั้ง: 57640
รายงานลิงค์ที่ขาด

คู่มือแนวทางปฏิบัติการดูแลช่วยเหลือและบำบัดผู้ประสบปัญหาแอลกอฮอล์   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาะรณสุข

ISBN : 974-92384-8-
คำอธิบาย : คู่มือแนวทางปฏิบัติการดูแลช่วยเหลือและบำบัดผู้ประสบปัญหาแอกอฮอล์มีเนื้อหาประกอบด้วยแนวทางการดูแลผู้ป่วยลงแดงจากการขาดแอลกอฮอล์ผู้ป่วยที่มีอาการซึมเศร้า และอาการทางจิต และข้อกำหนดทางคลีนิคสำหรับผู้ป่วยท่ประสบปัญหาแอลกอฮอล์
เพิ่มบน : 05-Oct-2004 โดย pranom
ครั้ง: 57586
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2550   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : โรงพยาบาลอุดรธานี

ISBN : 0858-6632
คำอธิบาย : -ภาวะRespiratory syndrome และการใช้ Survanta ในการรักษาในโรงพยาบาลร้อยเอ็ด -ผลการรักษากระดูกSupracondylar of the humerus หักในเด็กด้วยการผ่าตัดวิธีORIF with media K-wires
เพิ่มบน : 17-Sep-2007 โดย lib001
ครั้ง: 57585
รายงานลิงค์ที่ขาด

เรื่องจริงผ่านคดี108ภัยเพศเด็กและสตรี   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารบันเทิงคดี


ผู้ประพันธ์ : ศรีทอง

ISBN : 974-446-706-
คำอธิบาย : หลากเรื่องราวที่คุกคามเด็กและสตรีในสังคมที่ผุกร่อนทางด้านจิตใจในวันนี้ภัยของเด็กและสตรีจึงเกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวันโดยเฉพาะภัยทางเพศหลายกรณีที่ต้องพึ่งความยุติธรรมเข้าคลี่คลาย
เพิ่มบน : 10-Jun-2005 โดย pranom
ครั้ง: 57474
รายงานลิงค์ที่ขาด

100 ตำรับสุดยอดอาหารไทย   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารบันเทิงคดี


ผู้ประพันธ์ : สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชูปถัมภ์

ISBN : 974-93651-3-5
คำอธิบาย : 100 ตำรับสุดยอดอาหารไทย จากสตรีที่มีชื่อเสียง 100 ท่าน สูตรอาหาร 100 ตำรับ ทั้งอาหารว่าง, แกง, ยำ-ลาบ, เครื่องจิ้ม, แกงเครื่องเทศ, ผัด-ทอด-ย่าง, ต้ม-นึ่ง, เส้น, ข้าว และของหวาน
เพิ่มบน : 10-Mar-2006 โดย pranom
ครั้ง: 57401
รายงานลิงค์ที่ขาด

อ่านงบการเงิน แบบไม่จบบัญชี   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : Jame O. Gill โดย โอฬาร กลีบพุฒ

ISBN : 9745345415
คำอธิบาย : หนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการอธิบายแนวความคิดพื้นฐานให้เกิดความชัดเจนและสามารถเข้าใจแนวทางดังกล่าว พร้อมทั้งได้มีการแนะนำเครื่องมือสนับสนุนในการทำความเข้าใจการอ่านงบการเงิน
เพิ่มบน : 15-Mar-2004 โดย Admin
ครั้ง: 57390
รายงานลิงค์ที่ขาด

นโยบายและแผนสาธารณสุข (HPPJ Thai)   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : องค์การเภสัชกรรม

ISBN : 0859-8282
คำอธิบาย : ความเต็มใจที่จะจ่ายต่อบริการให้คำปรึกษาของเภสัชกรชุมชนเขต อ.เมือง พิษณุโลก โครงการตรวจคัดกรองเบาหวานขึ้นจอประสาทตา ใน รพช.จ.แพร่ ฯลฯ
เพิ่มบน : 18-May-2006 โดย prweb
ครั้ง: 57218
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารโรงพยาบาลกำแพงเกชร ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2550   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : โรงพยาบาลกำแพงเพชร

ISBN : 0858-5180
คำอธิบาย : สาสน์จากผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงพชร บทบรรณาธิการ การรักษาการบาดเจ็บต่อดูโอเดนั่มในโรงพยาบาลกำแพงเพชร การลดการติดเชื้อแผลผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบแตก โดยการฉีด Metronidazole บริเวณที่ผ่าตัด ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการวินิจฉัยโรคไส้ติ่งอักเสบ ผลการรักษาภาวะหัวกระดูกข้อสะโพกตายจากการขาดเลือดด้วย การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก ชนิดไบโพลาร์ หนอนพยาธิตา Thelaziasis ในผู้ป่วยโรงพยาบาลกำแพงเพชร ภาวะโรคจอประสาทตาผิดปกติของทารกคลอดก่อนกำหนดใน โรงพยาบาลกำแพงเพชร ภาวะหูหนวกถาวรจากเชื้อ streptococcus suis ในโรงพยาบาลกำแพงเพชร แผลติดเชื้อที่กระจกตาในโรงพยาบาลกำแพงเพชร : ศึกษาในผู้ป่วย 111 ราย
เพิ่มบน : 03-Dec-2007 โดย lib002
ครั้ง: 56955
รายงานลิงค์ที่ขาด

คู่มือวิจัยและพัฒนา   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / คู่มือ


ผู้ประพันธ์ : นงพรรณ พิริยานุพงศ์

ISBN : 974-91378-8-
คำอธิบาย :

คู่มือวิจัยและพัฒนามีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการ ขั้นตอน วิธีการวิจัยและพัฒนา โดยเริ่มจากการอ่านทำความเข้าใจ ลงสนาม แนะนำตัว สร้างความสัมพันธ์  เร่มทำงาน เก็บรมรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเขียนรายงานวิจัย


เพิ่มบน : 22-Oct-2004 โดย pranom
ครั้ง: 56938
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารราชานุกูล ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2550   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : สถาบันราชานุกูล

ISBN : 0857-8036
คำอธิบาย : -การสำรวจสาเหตุการเกิดความบกพร่องทางสติปัญญาของเด็กปัญญาอ่อนในโรงพยาบาลสรรพสิทธิ -ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพจิตและจิตเวชภาคใต้
เพิ่มบน : 03-Dec-2007 โดย lib001
ครั้ง: 56862
รายงานลิงค์ที่ขาด

เภสัชวิทยา 3   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / ตำราวิชาการแพทย์


ผู้ประพันธ์ : ..

ISBN : 974-90948-2-
คำอธิบาย : เภสัชวิทยา 3 ประกอบด้วยฤทธิ์ของยา และข้อบ่งใช้ของยาประเภทต่างๆ ได้แก่ ยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทออโตโนมิค ยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง และยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด
เพิ่มบน : 22-Oct-2004 โดย pranom
ครั้ง: 56792
รายงานลิงค์ที่ขาด

Communication Skills in Clinical practice   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / ตำราวิชาการแพทย์


ผู้ประพันธ์ : สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

ISBN : 9745158828
คำอธิบาย : ในสังคมปัจจุบัน ที่เต็มไปด้วยความคาดหวัง การสื่อสารกับผู้ป่วยและครอบครัว อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสม เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยเกื้อหนุนให้ การดูแลผู้ป่วยประสบความสำเร็จและเป็นที่พึงพอใจ
เพิ่มบน : 26-Aug-2005 โดย Admin
ครั้ง: 56667
รายงานลิงค์ที่ขาด

พุทธชินราชเวชสาร ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2550   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารบันเทิงคดี


ผู้ประพันธ์ : โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

ISBN : 0125-7560
คำอธิบาย : พินัยกรรมชีวิตไม่ใช่การุณยฆาต การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง การตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยปวดท้องน้อยเรื้อรังโดยกล้อ.ส่องช่องท้อง
เพิ่มบน : 10-Aug-2007 โดย lib001
ครั้ง: 56642
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารสำนักงาน ป.ป.ส. ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 (สิงหาคม-พฤศจิกายน 2550)   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : สำนังานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม

ISBN : 1875-0485
คำอธิบาย : ความสำคัญและภารกิจหลักของงานวิชาการ การวิเคราะห์พฤติกรรมการติดยาเสพติด อันตรายจากการบริโภคพืชกระท่อม การประชุม ADLOMICO พื้นที่ภาคเหนือตอนบนได้อะไรจากวัรรณรงค์ บทบาทเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในการจัดระเบียบสังคม แพทย์แผนอนาคต ศูนย์การเรียนรู้ในสถานประกอบการ
เพิ่มบน : 03-Dec-2007 โดย lib002
ครั้ง: 56561
รายงานลิงค์ที่ขาด

เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2549   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทยและสมาคมเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย

ISBN : 0857-6823
คำอธิบาย : -การวิเคราะห์ต้นทุนการดูงานของแพทย์ประจำบ้านจากภายนอก -การศึกษาความชุก ปัจจัยเสี่ยง และผลกระทบของอาการปวดหลังส่วนล่างของพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช
เพิ่มบน : 17-Oct-2007 โดย lib001
ครั้ง: 55929
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารโภชนบำบัด ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2550   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : ชมรมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหาร

ISBN : 0858-3404
คำอธิบาย : -ผลของสารละลายกรมอะมิโน4ผลิตภัณฑ์ที่มีต่อการละลายของแคลเซียมและฟอสเฟตในสารละลายอาหารที่ให้ทางหลอดเลือดดำสำหรับเด็ก -สูตรอาหารเบาหวานชนิดใหม่ ดัชนีน้ำตาลและการตอบสนองต่ออินซูลินในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2
เพิ่มบน : 17-Oct-2007 โดย lib001
ครั้ง: 55279
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารวิชาการสาธารณสุขเขต 5 ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กย.49-เมย.50   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : -

ISBN : 1905-453 X
คำอธิบาย : -การประเมินบริการคลินิกฝั่งเข็มโรงพยาบาลพุทธบาท สระบุรี -การผ่าตัดนิ่งในถุงน้ำดีโดยใช้กล้องในโรงพยาบาลลพบุรี
เพิ่มบน : 10-Aug-2007 โดย lib001
ครั้ง: 55164
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารโรงพยาบาลศรีธัญญา   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : โรงพยาบาลศรีธัญญา

ISBN : 0858-6101
คำอธิบาย : -ความคิดเห็นของบุคลากรกรมสุขภาพจิตต่อกิจกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตเวช -การศึกษาการสอนเทคนิคการควบคุมความโกรธต่อการแสดงความโกรธของผู้ป่วยจิตเภท โรงพยาบาลศรีธัญญา -การดูแลผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรังที่ได้รับยาโคลซาปีน
เพิ่มบน : 10-Aug-2007 โดย lib001
ครั้ง: 55041
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศ่าสตร์คลินิกโรงพยาบาลพระปกเกล้า ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2550   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : โรงพยาบาลพระปกเกล้า

ISBN : 0857-0914
คำอธิบาย : -ผลของการทำ Kyphoplastyในผู้ป่วยที่กระดูกสันหลังยุบเนื่องจากภาวะกระดูกพรุนที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร -ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหารของผู้จำหน่ายอาหารในเขตอำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
เพิ่มบน : 01-Sep-2007 โดย lib001
ครั้ง: 55033
รายงานลิงค์ที่ขาด

โรงพยาบาลชุมชน   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : -

ISBN : 1513-4210
คำอธิบาย : -เรื่องเด่นประจำฉบับ : โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ 4 ปีของการก้าวกระโดดด้วยพลังแห่งศรัทธา - สร้างเสริมสุขภาพกับ สสส. : อุบัติเหตุ...หน้าที่นี้ของใคร - ลอดแว่นกรมการแพทย์ : การรณรงค์ป้องกันเบาหวานเข้าจอประสาทตา - สาระคม กรมอนามัย : 4พันธะสัญญาเพื่อคนไทยสุขภาพดี
เพิ่มบน : 10-Aug-2007 โดย lib001
ครั้ง: 55016
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารวัณโรค โรคทรวงอกและเวชบำบัดงวิกฤต   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : สมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศในพระบรมราชูปถัมภ์

ISBN : 0125-5029
คำอธิบาย : -โครงการประเมินผลการรักษาผู้ป่วยวณโรคที่ใช้ระบบยาCAT2 และผู้ป่วยวัณโรคปอดที่ใช้ระบบยา CAT4 -การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างลักษณะทางคลินิกของการติดเชื้อ Mycobacterium avium complex แล Mycobacterium tuberculosis ชนิดแพร่กระจายในผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIVที่มาด้วยอาการไข้เรื้อรัง
เพิ่มบน : 10-Aug-2007 โดย lib001
ครั้ง: 54991
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารโรงพยาบาลสระบุรี ปืที่31 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2550   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : โรงพยาบาลสระบุรี

ISBN : 0125-6904
คำอธิบาย : -ปัจจัยในการพยากรณ์การพบรอยโรคที่ขอบชิ้นเนื้อจากการตัดปากมดลูกด้วยห่วงไฟฟ้า -ภาวะฟองอากาศเข้าหลอดเลือดดำ รายงานผู้ป่วย 1 ราย -แนวทางการรักษาโรครอยเชื่อมระหว่างหลอดลมและหลอดอาหารที่เกิดขึ้นภายหลัง รายงานผู้ป่วย 1 ราย
เพิ่มบน : 03-Dec-2007 โดย lib001
ครั้ง: 54872
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารโรงพยาบาลมหาสารคาม ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 พค. -กค. 50   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : โรงพยาบาลมหาสารคาม

ISBN : 1686-4417
คำอธิบาย : -ผลการรักษาภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนบนโดยการใช้กล้อง -การพัฒนาระบบโปรแกรมฐานข้อมูลสถานีอนามัย(HCIS)ร่วมโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS):กรณีศึกษานำร่องในสถานีอนามัยทับสอ ตำบลงิ้วด่อนในเครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลสกลนคร(CUPเมืองสกลนคร)พ.ศ. 2548
เพิ่มบน : 23-Aug-2007 โดย lib001
ครั้ง: 54817
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารยูโร ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 ธันวาคม 2549   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะ(ประเทศไทย)ในพระบรมราชูปถัมภ์

ISBN : 0858-6071
คำอธิบาย : -การใช้Sentinel nodeในการสืบค้นการแพร่กระจายของต่อมน้ำเหลืองในมะเร็งองคชาต -เปอร์เซ็นต์Free PSAที่เหมาะสมในการตรวจหามะเร็งต่อมลูกหมาก -การบาดเจ็บต่อถุงอัณฑะและหนังหุ้มองคชาตอย่างรุนแรงและข้อผิดพลาดในการผ่าตัดสร้างถุงอัณฑะใหม่จากผิวหนังหน้าขา
เพิ่มบน : 17-Oct-2007 โดย lib001
ครั้ง: 54788
รายงานลิงค์ที่ขาด

จุลสารสมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย ปที่ 15 ฉบับที่ 72 กรกฎาคม-สิงหาคม 2550   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย

ISBN : 0857-6351
คำอธิบาย : -การใช้ยาinfiximabในผู้ป่วย inflammatory bowel disease
เพิ่มบน : 03-Dec-2007 โดย lib001
ครั้ง: 54761
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารวิชาการสาธารณสุข ปีที่ 16 ฉบับเพิ่มเติม (พฤษภาคม-มิถุนายน) 2550   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : กระทรวงสาธารณสุข

ISBN : 0858-4923
คำอธิบาย : -การนำเสนอข้อมูลพื้นฐานในบทความวิจัย -บุหรี่และสุราความแตกต่างของปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพระหว่างครัวเรือนไทยที่มีเศรษฐานะและระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน
เพิ่มบน : 17-Oct-2007 โดย lib001
ครั้ง: 54736
รายงานลิงค์ที่ขาด

วิธีการจัดทำแผนกลยุทธ์   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : รังสรรค์ เลิศในสัตย์

ISBN : 9744430141
คำอธิบาย : เรียนรู้วิธีการร่างแผนกลยุทธ์และการจัดทำแผนกลยุทธ์ที่เข้าใจง่ายด้วยแผนภูมิและตารางภาพ พร้อมแบบฟอร์มสำหรับจัดทำแผนกลยุทธ์ที่นำไปใช้ได้ทันที
เพิ่มบน : 15-Mar-2004 โดย Admin
ครั้ง: 54649
รายงานลิงค์ที่ขาด

พุทธชินราชเวชสาร ปีที่ ๒๗ (ฉบับเพิ่มเติมที่ ๑) พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๓   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

ISBN : ISSN 0125-7560
คำอธิบาย : เรื่องเด่นในฉบับนี้...การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การตั้งครรภ์ในมารดาอายุมาก ผู้ป่วยเด็กติดเชื้อเอชไอวี เครื่องเก็บล้างเม็ดเลือด โปรแกรมโรงเรียนปวดหลังในผู้ป่วยปวดหลังเรื้อรัง, หน้า 265 - 434 ตารางและภาพประกอบ
เพิ่มบน : 23-Feb-2011 โดย prh001
ครั้ง: 54627
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 พค. - สค. 49   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ISBN : 1905-5978
คำอธิบาย : -สถานการณ์การป้องกันควบคุมโรคมะเร็งจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย กับความเกี่ยวข้องกับแผนงานความปลอดภัยด้านเคมีวัตถุระดับชาติและนานาชาติ -อัตราชุกแลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดกลุ่มอาการป่วยเหตุอาคารของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภายในอาคารของโรงพยาบาลที่มีการระบายอากาศไม่เพียงพอ
เพิ่มบน : 10-Aug-2007 โดย lib001
ครั้ง: 54616
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารวิชาการเขต 12   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : รพ.ศูนย์และ รพ.ทั่วไปในเขต 2

ISBN : 0858-4370
คำอธิบาย : วารสารวิชาการเขต 12 ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2548 ดูรายละเอียดสารบัญข้อมูลวารสารวิชากการเขต 12ได้ที่นี่
หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ห้องสมุด โทร. 165
เพิ่มบน : 20-Feb-2006 โดย prweb
ครั้ง: 54406
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารโรงพยาบาลชัยนาท ปีที่ 10 ฉบับที่ 23 กค.-ธค. 50   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : โรงพยาบาลชัยนาท

ISBN : 0858-5369
คำอธิบาย : -ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางรังสีวิทยากับการลุกลามของมะเร็งลำไส้จากลักษณะทางพยาธิวิทยาจุลภาค -การประเมินเด็กที่ติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะด้วยภาพถ่ายเพื่อการวินิจฉัยในโรงพยาบาลชัยนาท -ฟันที่ได้รับอุบัติเหตุ
เพิ่มบน : 10-Aug-2007 โดย lib001
ครั้ง: 54393
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารวิชาการสาธารณสุข ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม-มิถุนายน 2550   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : กระทรวงสาธารณสุข

ISBN : 0858-4923
คำอธิบาย : -ปัจจัยทางไตที่มีผลต่อการเสียชีวิตของผู้ป่วยเมลิออยโดสิส
เพิ่มบน : 17-Oct-2007 โดย lib001
ครั้ง: 54314
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ISBN : 0125-5347
คำอธิบาย : การตอบสนองภาวะออกซิเดทีฟสเตรสจากการออกกำลังกายอย่างหนักในปัสสาวะและเลือดของคนปกติ การตรวจเซลล์มะเร็งในน้ำช่องเยื่อหุ้มปอดและช่องท้องโดยวิธีเซลล์วิทยาวินิจฉัย การเปรียบเทียบผลตรวจวิเคราะห์ระดับ Alpha-fetoprotein (AFP)ในซีรัมฯ การสร้างและผลิตโปรตีนเอนไซม์ฯ ผลระยะยาวของการออกกำลังกายแบบ 12 Minute Walk test ที่มีต่อสมรรถภาพร่างกายในเพศหญิงที่มีน้ำหนักตัวเกิน รูปแปรทางพันธุกรรมของเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในน้ำเลือดประชากรไทยภาคเหนือ อุบัติการณ์การติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจฯ
เพิ่มบน : 06-Mar-2006 โดย pranom
ครั้ง: 54295
รายงานลิงค์ที่ขาด

สู่ชีวิตการงานอันเรียบง่าย   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารบันเทิงคดี


ผู้ประพันธ์ : นุชจรีย์ ชลคุป, แปล

ISBN : 974-92229-7-
คำอธิบาย : วิถีใหม่ของการทำงานเพื่อสร้างเวลาว่างให้ชีวิตได้รื่นรมย์
เพิ่มบน : 10-Jun-2005 โดย pranom
ครั้ง: 54288
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารสาธารณสุขเพชรบุรี ปีที่ 18 ฉบับที่ 28 ตค. 49 - เมย. 50   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

ISBN : 0858-3552
คำอธิบาย : -ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากของนักเรียนฯ -การศึกษาความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของหญิงหลังคลอดฯ -หมอฟันคนแรกของลูกน้อย
เพิ่มบน : 10-Aug-2007 โดย lib001
ครั้ง: 54249
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารกรมการแพทย์ ปีที่ 30 ฉบับที่ 9 กันยายน 2548   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ISBN : 0125-1643
คำอธิบาย : ผลการบริการวางแผนครอบครัวเชิงรุกต่ออัตราคุมกำเนิดของสตรีชาวพม่าอพยพ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก การป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งปากมดลูกโดยรูปแบบคัดกรองแบบผสมผสาน เทคนิคการตรวจเอ็มอาร์ไอซีเอสเอฟโฟลว์ในโรงพยาบาลศิริราช มะเร็งต่อมไทรอยด์ในโรงพยาบาลนครพนม การรักษาผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกระยะลุกลามด้วยการฉายรังสีร่วมกับยาเคมีบำบัด การประเมินเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรกที่เหมาะสม
เพิ่มบน : 10-Aug-2007 โดย lib001
ครั้ง: 54208
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารราชานุกูล ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 มค.-เมย. 50   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : สถาบันราชานุกูล

ISBN : 8057-8036
คำอธิบาย : -เปิดโลกของหนูนวดอย่างบูรณาการบริหารสมอง -เครื่องมือทดสอบพัฒนาการเด็ก -การบำบัดด้วยการกอด
เพิ่มบน : 10-Aug-2007 โดย lib001
ครั้ง: 54163
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารวิชาการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 มค. - มีค. 50   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ISBN : 1905-0755
คำอธิบาย : งานวิจัย -ระบบบริการสุขภาพในทศวรรษหน้า -รูปแบบและกระบวนการดำเนินงานสุขศึกษาแบบมีส่วนร่วมในการป้องกันไข้หวัดนก -การประเมินผลการใช้คู่มือมาตรฐานการบริการจัดการระบบการรับ-ส่งต่อและติดตามผู้ป่วยยาเสพติด ระบบสมัครใจ ระบบบังคับบำบัด ระบบต้องโทษ
เพิ่มบน : 10-Aug-2007 โดย lib001
ครั้ง: 54147
รายงานลิงค์ที่ขาด

คลินิก วารสารเวชปฏิบัติและการใช้ยา   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : ประเวศ วะสี, บรรณาธิการ

ISBN : 0857-149x
คำอธิบาย : เครือข่ายญาติกับสุขภาพผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมองแตก สู่แนวทางตรวจไข้เลือดออกด้วยโปรตีนจากไวรัส การติดตามระดับยาในกลุ่มยาที่มีความเสี่ยงสูง คู่มือหมอครอบครัว 23 ทำอย่างไรเมื่อญาติไม่ให้แจ้งข่าวร้ายให้ผู้ป่วยทราบ กฎหมายการแพทย์น่ารู้ 1 ต่อนิ้วให้ไม่ได้ เพราะส่งต่อมารักษาช้าเกินไป
เพิ่มบน : 06-Mar-2006 โดย pranom
ครั้ง: 54109
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 52 ฉบับที่ 2 เมย.-มิย. 50   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

ISBN : 0125-6985
คำอธิบาย : -การพัฒนาและความเที่ยงตรงของแบบคัดกรองโรคซึมเศร้าชนิด 2 คำถามในชุมชนไทยอิสาน -การใช้ยาโคลซาปีนในผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
เพิ่มบน : 10-Aug-2007 โดย lib001
ครั้ง: 53983
รายงานลิงค์ที่ขาด

ห้องนั่งเล่นของความคิด   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารบันเทิงคดี


ผู้ประพันธ์ : ปัทมสุคนธ์ ศรีเชียงขวาง

ISBN : 974-491-331-
คำอธิบาย : ห้องห้องหนึ่งที่รวบรวมความคิดต่างๆไว้มากมายทั้งความคิดของตนเอง ของคนอื่น จากหนังสือบางเล่ม จากบทเพลงบางบทเพลงหรือแม้แต่จากภาพยนต์บางเรื่อง คงจะเป็นการดีที่เราจะมีที่สักแห่งหนึ่งที่จะรื้อค้น หยิบจับความคิดที่มากมายเหล่านั้นออกมาแล้วจัดการโละทิ้งไปบ้างกับบางชิ้นที่ไร้สาระ และปัดฝุ่นทำความสะอาดใหม่กับบางชิ้นที่มีค่าเพื่อจะได้เก็บรักษามันเอาไว้
เพิ่มบน : 10-Jun-2005 โดย pranom
ครั้ง: 53966
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารโรงพยาบาลอุตรดิถต์ ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 กย.-ธค. 49   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : โรงพยาบาลอุตรดิถต์

ISBN : 0859-8339
คำอธิบาย : -ต้นทุนบริการสุขภาพและอัตราคืนทุนเครื่อข่ายบริการปฐมภูมิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าปีงบประมาณ2548-2549:กรณีศึกษาจังหวัดพิษณุโลก -การรับรู้เกี่ยวกับโรคธาลัสซีเมียและการได้รับคำปรึกษาของผู้ปกครองนักเรียนที่เป็นพาหะธาลัสซีเมียในเขตเมืองจังหวัดน่าน
เพิ่มบน : 10-Aug-2007 โดย lib001
ครั้ง: 53905
รายงานลิงค์ที่ขาด

คลินิก วารสารเวชปฏิบัติและการใช้ยา ปีที่22 ฉบับที่ 4(256) เม.ย. 49   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : ประเวศ วะสี, บรรณาธิการ

ISBN : 0857-149x
คำอธิบาย : โรคหมอทำในผู้ป่วยสูงอายุ, ภาวะหยุดหายใจในขณะนอนหลับ, การดูแลผู้ป่วยเบาหวานแบบองค์รวม และอีกหลายเรื่องราวที่น่าสนใจ
เพิ่มบน : 04-Apr-2006 โดย pranom
ครั้ง: 53856
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารโรงพยาบาลพิจิตร ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 เมษายน-กันยายน 2550   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : โรงพยาบาลพิจิตร

ISBN : 0587-9792
คำอธิบาย : -ความพิการแต่กำเนิดของกระดูกสันหลังที่พบร่วมกับภาวะเบาหวานในหญิงตั้งครรภ์ -การปลูกฟันในฟันที่หลุดจากเบ้าฟันอย่างสมบูรณ์ร่วมกับการรักษาคลองรากฟันที่รากฟันละลายเนื่องจากอุบัติเหตุด้วยการทำเอเพคซิฟิเคชั่น
เพิ่มบน : 03-Dec-2007 โดย lib001
ครั้ง: 53799
รายงานลิงค์ที่ขาด

พุทธชินราชเวชสาร ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 : กันยายน-ธันวาคม 2552   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

ISBN : ISSN 0125 - 7560
คำอธิบาย : หัวข้อน่าสนใจ: โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ, ฮีโมโกลบินบาร์ทไฮดรอพส์ฟิทัลลิส, เดินจงกรม: สิ่งดีๆ เพื่อสุขภาพ, วัคซีนสำหรับไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่, โรคปอดอักเสบจากเชื้อไมโคแบคทีเรียมเอเวียม, 337 หน้า ตารางและภาพประกอบ
เพิ่มบน : 10-Feb-2010 โดย prh001
ครั้ง: 53771
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารวิชาการแพทย์ เขต 15,17   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

ISBN : 0857-5975
คำอธิบาย : -การติดเชื้อ MRSA ในแผนกกุมารเวชกรรมโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี -ปัจจัยด้านสถานการณ์พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของพยาบาลโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี -การดูแลและส่งเสริมสุขภาพหญิงหลังคลอดด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย
เพิ่มบน : 10-Aug-2007 โดย lib001
ครั้ง: 53762
รายงานลิงค์ที่ขาด

วชิรเวชสาร ปีที่ 51 ฉบับที่ 1 มค.-เมย. 50   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล

ISBN : 0125-1252
คำอธิบาย : -ประสิทธิภาพการส่องไฟแบบเข้มในทารกแรกเกิดตัวเหลือง -การรักษาโรคจมูกอักเสบในผู้สูงอายุ -ภาวะกระดูกเบ้าฟันอักเสบ
เพิ่มบน : 10-Aug-2007 โดย lib001
ครั้ง: 53587
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารหมออนามัย ปีที่ 16 ฉบับที่ 5 มีค.-เมย. 50   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : -

ISBN : 0858-2912
คำอธิบาย : -กอบกู้ชีวิตต้องใช้หัวใจ 3 เรื่องจริงจากความทรงจำ -สุขภาพทางเพศสิทธิที่ผู้หญิงพึงได้รับ
เพิ่มบน : 10-Aug-2007 โดย lib001
ครั้ง: 53503
รายงานลิงค์ที่ขาด

พยาธิวิทยาระบบประสาท   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / ตำราวิชาการแพทย์


ผู้ประพันธ์ : วิสิทธิ์ อวิรุทธ์นันท์

ISBN : 974-293-782-
คำอธิบาย : พยาธิวิทยาระบบประสาท ประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ สรีรวิทยา อาการทางคลินิก อาการแสดงของโรค การเปลี่ยนแปลงทางพยาธิวิทยา สาเหตุ ลักษณะของโรค การวินิจฉัยแยกโรค
เพิ่มบน : 22-Oct-2004 โดย pranom
ครั้ง: 53497
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กค.-ธค. 49   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

ISBN : 1686-8579
คำอธิบาย : -เนื้องอกมดลูก -การใช้ยากลุ่ม Thiazolidinedionesในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง -การดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บหลายระบบในระยะแรกที่ห้องฉุกเฉิน
เพิ่มบน : 10-Aug-2007 โดย lib001
ครั้ง: 53434
รายงานลิงค์ที่ขาด

MEDICAL PROGRESS ปีที่ 6 ฉบับที่ 6 มิย. 50   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : -

ISBN : 1685-7062
คำอธิบาย : -การป้องกันและเสริมสร้างแนวทางหลักของการดูแลโรคติดเชื้อในผู้ใหญ่ -เจ็บตาและผื่นนูนแดงที่ผิวหนัง
เพิ่มบน : 10-Aug-2007 โดย lib001
ครั้ง: 53373
รายงานลิงค์ที่ขาด

เวชสาร รพ.มหาราชนครราชสีมา   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : รพ.มหาราชนครราชสีมา

ISBN : 0857-1236
คำอธิบาย : รพ.มหาราชนครราชสีมา ส่งวารสาร รพ.มหาราชนครราชสีมา ปีที่ 29 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2548 ตามหนังสือที่ นม 0027.102/860 ลงวันที่ 13 มกราคม 2549 สนใจติดต่อที่ห้องสมุด โทร.167
เพิ่มบน : 15-Feb-2006 โดย prweb
ครั้ง: 53251
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารองค์การเภสัชกรรม ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 ต.ค. 49 - มี.ค. 50   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : องค์การเภสัชกรรม

ISBN : 0125-3891
คำอธิบาย : -ระบบนำส่งวัคซีนรูปแบบอนุภาค -การศึกษาเภสัชจลศาสตร์และชีวสมมูลของยา Clarithromycin tablet 250 mg -มหัศจรรย์น้ำมันมะพร้าว
เพิ่มบน : 10-Aug-2007 โดย lib001
ครั้ง: 53249
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารโรงพยาบาลชัยนาท ปีที่ 10 ฉบับที่ 22 มค.-มิย. 50   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : โรงพยาบาลชัยนาท

ISBN : 0858-5369
คำอธิบาย : -การเปรียบเทียบประสิทธิผลของการผ่าตัดกระดูกข้อสะโพกระหว่างDynamic Hip Screws และ ORIF with and screws -ภาวะจอประสาทตาผิดปกติในทารกคลอดก่อนกำหนดโรงพยาบาลลำปาง -การดัดแปลงให้ชุดตะกั่วสามารถป้องกันรังสีได้ทั้งตัวและต่อมธัยรอยด์ในเวลาเดียวกัน
เพิ่มบน : 10-Aug-2007 โดย lib001
ครั้ง: 53190
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-กันยายน 2550   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ISBN : 0858-9437
คำอธิบาย : -แบบแผนในการบริโภคผักและผลไม้ของประชากรไทยใน4ภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร -ระบบบริการคลินิกยาต้านไวรัสเอชไอวีของโรงพยาบาลชุมชน -วิกฤติของระบบสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
เพิ่มบน : 17-Oct-2007 โดย lib001
ครั้ง: 53169
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์บริการโลหิต ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มค.-มีค. 50   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย

ISBN : 0858-2025
คำอธิบาย : -การศึกษาวิธีการบรรจุส่วนประกอบโลหิตที่เหมาะสมเพื่อการขนส่ง -คุณภาพการตรวจหมู่เลือด ABO และ Rh(D)ของห้องปฏิบัติการในประเทศไทย พ.ศ. 2545-2548
เพิ่มบน : 10-Aug-2007 โดย lib001
ครั้ง: 53018
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารโรงพยาบาลชลบุรี ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2550   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : โรงพยาบาลชลบุรี

ISBN : 0125-6882
คำอธิบาย : -การประเมินความเสี่ยงการรั่วของคลื่นจากเตาไมโครเวฟ -การรักษารอยทะลุที่รากฟันด้วย MTA -การรักษาฟันที่ได้รับอุบัติเหตุฟันฝังเข้าไปในกระดูกเบ้าฟัน
เพิ่มบน : 17-Oct-2007 โดย lib001
ครั้ง: 53014
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารวิชาการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป เขต 4 ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มค.-เมย. 50   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

ISBN : 1686-9494
คำอธิบาย : -การปะรเมินผลโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของหน่วยงานสาธารณสุข -ปฏิกิริยาแพ้อย่างรุนแรงหลังฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ -การทำฟันเทียมทั้งปากที่มีการยื่นของเส้นเหงือกล่างหน้าต่อสันเหงือกบน
เพิ่มบน : 10-Aug-2007 โดย lib001
ครั้ง: 52954
รายงานลิงค์ที่ขาด

การพยาบาลเด็ก เล่ม 2   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / ตำราวิชาการพยาบาล


ผู้ประพันธ์ : ..

ISBN : 974-293-931-
คำอธิบาย : การพยาบาลเด็ก เล่ม 2 มีเนื้อหาประกอบด้วยการพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีความผิดปกติทางอายุรกรรม
เพิ่มบน : 22-Oct-2004 โดย pranom
ครั้ง: 52798
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารการแพทย์ รพ.ศรีสะเกษ, สุรินทร์, บุรีรัมย์   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : ห้องสมุด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและวิชาการ

ISBN : 0857-2895
คำอธิบาย : กองบรรณาธิการวารสารการแพทย์ รพ.สุรินทร์ ส่งวารสารการแพทย์ รพ.ศรีสะเกษ, สุรินทร์, บุรีรัมย์ ปีที่ 20 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2548 ตามหนังสือ ที่ สร 00.27.102/พิเศษ ลงวันที่ 23 มกราคม 2549 สนใจติดต่อที่ห้องสมุด โทร. 165
เพิ่มบน : 15-Feb-2006 โดย leonet
ครั้ง: 52763
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 เม.ย. - มิ.ย. 50   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : -

ISBN : 0859-5453
คำอธิบาย : -การส่งเสริมพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในกลุ่มพนักงานที่สัมผัสฝุ่นและสัมผัสเสียงดังฯ -การพัฒนาตำรับอาหารกลางวันศูนย์เด็กเล็ก:เปรียบเทียบปริมาณสารอาหารตำรับที่พัฒนาและเด็กกินจริง
เพิ่มบน : 10-Aug-2007 โดย lib001
ครั้ง: 52649
รายงานลิงค์ที่ขาด

แผนยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาภูมิปัญญาไทสุขภาพวิถีไท พ.ศ.2550-2554   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด


ผู้ประพันธ์ : คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิปัญญาไทสุขภาพวิถีไท

ISBN : 978-974-7525-64-9
คำอธิบาย : -ยุทธศาสตร์ 1 การสร้างและจัดการความรู้ภูมิปัญญาไทสุขภาพวิถีไท -ยุทธศาสตร์ 2 การพัฒนาระบบสุขภาพการแพทย์พื้นบ้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก -ยุทธศาสตร์ 3 การพัฒนากำลังคนด้านการแพทย์พื้นบ้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก -ยุทธศาสตร์ 4 การพัฒนายาไทยและยาสมุนไพร -ยุทธศาสตร์ 5 การคุ้มครองภูมิปัญญาไทยด้านการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์แผนไทย
เพิ่มบน : 03-Dec-2007 โดย lib001
ครั้ง: 52587
รายงานลิงค์ที่ขาด

การพยาบาลเด็ก เล่ม 1   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / ตำราวิชาการพยาบาล


ผู้ประพันธ์ : ..

ISBN : 974-293-814-
คำอธิบาย : การพยาบาลเด็กเล่ม 1 มีเนื้อหาประกอบด้วยหลักและแนวคิดเกี่ยวกับการพยาบาลเด็กและครอบครัว และการพยาบาลทารกแรกเกิด
เพิ่มบน : 22-Oct-2004 โดย pranom
ครั้ง: 52525
รายงานลิงค์ที่ขาด

การพยาบาลเด็ก เล่ม 3   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / ตำราวิชาการพยาบาล


ผู้ประพันธ์ : ..

ISBN : 974-294-073-
คำอธิบาย : การพยาบาลเด็ก เล่ม 3 มีเนื้อหาประกอบด้วย การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับการเจริญของเซลล์ การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีความผิดปกติทางศัลยกรรมและการพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่ได้รับอุบัติเหตุ
เพิ่มบน : 22-Oct-2004 โดย pranom
ครั้ง: 52252
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า (วพปก): ปีที่ 26 ฉบับที่ 4 : ต.ค.-ธ.ค. 2552   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : โรงพยาบาลพระปกเกล้า

ISBN : ISSN 0857 - 0914
คำอธิบาย : นิพนธ์ต้นฉบับ: สาเหตุและปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้น โรงพยาบาลสวรรคโลก, ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของบุคคลของโรงพยาบาลแกลง จังหวัดระยอง, ความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลาการของโรงพยาบาลพระปกเกล้า, รายงานผู้ป่วย: การักษาคลองรากฟันซ้ำ ในฟันที่อุดคลองรากด้วยแท่งเงิน, ยาน่ารู้: Trastuzumab, หน้า 203 - 272 ตารางและรูปประกอบ
เพิ่มบน : 22-Mar-2010 โดย prh001
ครั้ง: 52223
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารการแพทย์ รพ. ศรีสะเกษ, สุรินทร์, บุรีรัมย์   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : ห้องสมุดกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและวิชาการ

ISBN : ISSN 0857-28
คำอธิบาย : กองบรรณาธิการวารสารการแพทย์ รพ.สุรินทร์ ส่งวารสารการแพทย์ รพ.ศรีสะเกษ, สุรินทร์, บุรีรัมย์ ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2548 ตามหนังสือ ที่ สร 00.27.102/พิเศษ ลงวันที่ 23 มกราคม 2549 สนใจติดต่อที่ห้องสมุด โทร. 165
เพิ่มบน : 15-Feb-2006 โดย leonet
ครั้ง: 52055
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2550   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

ISBN : 1685-991X
คำอธิบาย : -โฮมีโอพาธีย์ หนามยอกเอาหนามบ่ง -การศึกษาเปรียบเทียบสรรพคุณของสารสกัดเถาวัลย์เปรียงกับไดโคลฟีแนคเป็นยาบรรเทาอาการปวดหลังส่วนล่าง
เพิ่มบน : 17-Oct-2007 โดย lib001
ครั้ง: 52024
รายงานลิงค์ที่ขาด

การพยาบาลผู้ป่วยสูงอายุทางจักษุวิทยา   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / ตำราวิชาการแพทย์


ผู้ประพันธ์ : ยุพดี รัตตะรังสี

ISBN : 974-291-926-
คำอธิบาย : เป็นคู่มือการพยาบาลผู้ป่วยโรคตา เนื้อหาประกอบด้วย กายวิภาค สรีรวิทยาของตา การเปลี่ยนแปลงทางตาในผู้สูงอายุ หลักการตรวจวินิจฉัยโรคตา การดูแลรักษาสุขภาพตาในผู้สูงอายุ การพยาบาลโรคทางตาที่พบบ่อย และกรณีตัวอย่างทางการพยาบาล
เพิ่มบน : 15-Mar-2004 โดย Admin
ครั้ง: 52006
รายงานลิงค์ที่ขาด

ลำปางเวชสาร   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : โรงพยาบาลลำปาง

ISBN : 0125-4235
คำอธิบาย : ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิด Birth Asphyxia ในทารกแรกเกิดที่โรงพยาบาลลำปาง มะเร็งปากมดลูกในโรงพยาบาลลำปางในช่วงเวลา 39 เดือน การลดผลแทรกซ้อนของการผ่าตัดหลอดเลือดขอด ผู้ป่วยเบต้าธาลัสซีเมียรายใหม่ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ปัจจัยที่มีผลต่อการรักษาโรคลำไส้กลืนกันในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
เพิ่มบน : 10-Aug-2007 โดย lib001
ครั้ง: 51996
รายงานลิงค์ที่ขาด

ASIAN BIOMEDICINE Vol.1 No.1 June 2007   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : -

ISBN : 1905-7415
คำอธิบาย : -Prevention and control of thalassemia in Asia -Chromogenic in situ hybridization using routine tissue sections : MYCN in neuroblastoma -Blood flow control in the brain : possible biphasic mechanism of functional hyperemia
เพิ่มบน : 23-Aug-2007 โดย lib001
ครั้ง: 51968
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารโรงพยาบาลแพร่ ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2550   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : โรงพยาบาลแพร่

ISBN : 0858-7159
คำอธิบาย : -รายงานผู้ป่วยเลือดออกด้านหลังผนังลำคอจากก้างปลาติดคอ -การแก้ไขปัญหาความสวยงามในผู้ป่วยฟันสึกด้วยทันตกรรมบูรณะ -รายงานผู้ป่วยการรักษาถุงน้ำขนาดใหญ่ในขากรรไกร
เพิ่มบน : 17-Oct-2007 โดย lib001
ครั้ง: 51804
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารวิชาการสาธารณสุข ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 : พฤษภาคม-มิถุนายน 2553   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : สำนักงานวิชาการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

ISBN : ISSN 0858 - 4923
คำอธิบาย : มุมสถิติ : การตั้งวัตถุประสงค์งานวิจัยกับการวิเคราะห์ข้อมูล, นิพนธ์ต้นฉบับ : การรับรู้และพฤติกรรมของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงในศูนย์สุขภาพชุมชนเครือข่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลพิจิตร 12 แห่ง, การบาดเจ็บ และการเสียชีวิต ภายหลังการเกิดอุบัติเหตุทางเครื่องบิน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต วันที่ 16 กันยายน 2550, ปัจจัยเสี่ยงทางการเกิดโรคมาลาเรียในประเทศไทยโดยใช้ตัวแบบ GeneraliZed Estimating EQuation (GEE) และ GeneraliZed linear Mixed Model (GLMM), ประสิทธิผลของโครงการอนุรักษ์การได้ยิน ในโรงพยาบาลนาน, การย้ายและปัจจัยที่ส่งผลต่อการย้ายออกจากสถานีอนามัยของบุคลากรสาธาณสุข, การใช้แฟคเตอร์เข้มข้นในผู้ป่วยเด็กฮีโมฟิเลียเอเปรียบเทียบผลการรักษาใน 2 ชั่วโมง และ 2 - 24 ชั่งโมง หลังเริ่มอาการเลือดออก, รูปแบบการพัฒนาระบบการคัดกรองสุขภาพประชาชน จังหวัดปราจีนบุรี, การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิต และภาวะแทรกซ้อนหลังการรักษากระดูกสะโพกหักในผู้สูงอายุด้วยวิธี Home skin traction กับการรักษาโดยการผ่าตัด, ประสบการณ์ของพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้สูงอายุที่ถูกกระทำรุนแรง, ผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อลดภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคซึมเศร้า, ผลของการเคี้ยวหมากฝรั่งต่อการลดอาการท้องอืดในผู้ป่วยผ่าตัด Anatrophic Nephrolithotomy หรือ Nephrectomy, ความพร้อมในการจัดการสุขภาพของแกนนำชุมชนตำบลถาวรวัฒนา อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร, นวัตกรรม : เปรียบเทียบการวัด Bladder Pressure โดยการใช้ไม้บรรทัด และ Monitor ผ่าน Transducer, หน้า 341 - 512, ตารางประกอบ
เพิ่มบน : 12-Mar-2010 โดย prh001
ครั้ง: 51744
รายงานลิงค์ที่ขาด

โฮโมซีสทีน HOMOCYSTEINE   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / ตำราวิชาการแพทย์


ผู้ประพันธ์ : รศ.นพ.วัฒนา เลี้ยววัฒนา

ISBN : 974-05-0158-
คำอธิบาย : โฮโมซิสทีนเป็นปัจจัยเสี่ยงใหม่ที่ทำให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ถ้ามีระดับโฮโมซิสทีนสูงจะนำไปสู่ภาวะหลิดเลือดแดงแข็งก่อนเวลาอันควร ส่วนวิธีแก้ไขสามารถทำได้โดยการรับประทานวิตามินปี 6 วิตามินบี 12 และกรดโฟลิกให้เพียงพอ แต่ในบางรายที่มีความผิดปกติทางพันธุกรรมก็ไม่สามารถแก้ไขด้วยการให้วิตามินรับประทาน
เพิ่มบน : 07-Jun-2004 โดย Pranom
ครั้ง: 51559
รายงานลิงค์ที่ขาด

คู่มือประชาชนในการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / ตำราวิชาการแพทย์


ผู้ประพันธ์ : สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ISBN : 974-465-357-
คำอธิบาย : รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัยในการส่งเสริมสุขภาพ ฟื้นฟูสุขภาพ และรักษาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น ตามหลักการแพทย์แผนไทย หลักธรรมานามัย ตลอดจนวิธีการใช้ยาสมุนไพรทั้งในรูปสมุนไพรเดี่ยวและสมุนไพรสูตรตำรับ รวมทั้งการออกกำลังกายแบบฤาษีดัดตน
เพิ่มบน : 07-Jun-2004 โดย Pranom
ครั้ง: 51342
รายงานลิงค์ที่ขาด


Web site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.876667 Seconds