ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

Main Menu

 
 หน้าหลัก
 QualityOnline
 WWW3
 SSWRisk
 KMnet

บริการ
 ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล
 แผนที่ที่ตั้งโรงพยาบาล
 ปฎิทินกำหนดการ
 โทรศัพท์ภายใน
 อนุสรณ์ 60 ปี ศรีสังวร
 รายงานการประชุม กบห.
 ตารางแพทย์ตรวจOPD
 ตรวจสอบสิทธิ : สุโขทัย
 ตรวจสอบสิทธิ : จ่ายตรง
 ตรวจสอบสิทธิ : ธนาคาร
 รายงานยอดผู้ป่วยใน
 อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน
 การแยกประเภทผู้ป่วยใน
 ประวัติการรักษาผู้ป่วย
 ระบบ Finger Scan
 พจนานุกรม
 กระดานข่าว
 ห้องสมุด
 อัลบัมภาพ
 ค้นหา
 อัตราค่ารักษาพยาบาล

หน่วยงาน

 

กลุ่มอำนวยการ
 ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แบบเสนอความต้องการพัสดุ
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง
 Form Template สำหรับเสนอข่าวสารโรงพยาบาล

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการฯ
 งาน IC
 งานคุณภาพการพยาบาล
 คลินิกเคมีบำบัด
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 กิจกรรมบำบัด
 แพทย์แผนไทย
 KM เวชกรรมฟื้นฟู

ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ข่าวสารบ้านพัก รพ.

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน

xraypacs xraypacsรายการใช้วัสดุ-เพื่อเสนอราคา


KM srisangwornsahakorn srisangworn

[ หน้าหลัก | หนังสือใหม่ | ความนิยม | คะแนนยอดนิยม | สุ่ม ]

ปัญหาที่พบบ่อยในเด็ก : แนวทางการดูแลรักษา   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / ตำราวิชาการแพทย์


ผู้ประพันธ์ : บรรณาธิการ : นวลจันทร์ ปราบพาล และคณะ

ISBN : 978-616-551-043-1
คำอธิบาย : หนังสือ "ปัญหาที่พบบ่อยในเด็ก : แนวทางการดูแลรักษา" เล่มนี้ จัดพิมพ์เป็นครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับแพทย์ และกุมารแพทย์ ในการตรวจวินิจฉัยและดูแลรักษาโรคหรือปัญหา ที่พบบ่อยในเด็ก และคณาจารย์ในแต่ละหน่วยสาขาวิชา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ช่วยกันปรับปรุงเนื้อหาตามความก้าวหน้าทางวิชาการบนพื้นฐานของข้อมูลหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และปรับให้เหมาะสมกับภาวะสังคมไทย นอกจากนี้ยังได้เพิ่มหัวข้อปัญหาที่พบได้บ่อยขึ้นจากเดิม 58 เรื่อง เป็น 82 เรื่อง เพื่อให้ครอบคลุมปัญหาที่พบบ่อยในเด็กได้ดีขึ้น ทั้งนี้แนวทางการดูแลรักษาปัญหาต่างๆ ที่มีในหนังสือเล่มนี้อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามภาวะของผู้ป่วยแต่ละราย และตามความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์, 774 หน้า ภาพและตารางประกอบ
เพิ่มบน : 19-Oct-2010 โดย prh001
ครั้ง: 17793
รายงานลิงค์ที่ขาด


Web site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.098911 Seconds