ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

Main Menu

 
 หน้าหลัก
 QualityOnline
 WWW3
 SSWRisk
 KMnet

บริการ
 ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล
 แผนที่ที่ตั้งโรงพยาบาล
 ปฎิทินกำหนดการ
 โทรศัพท์ภายใน
 อนุสรณ์ 60 ปี ศรีสังวร
 รายงานการประชุม กบห.
 ตารางแพทย์ตรวจOPD
 ตรวจสอบสิทธิ : สุโขทัย
 ตรวจสอบสิทธิ : จ่ายตรง
 ตรวจสอบสิทธิ : ธนาคาร
 รายงานยอดผู้ป่วยใน
 อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน
 การแยกประเภทผู้ป่วยใน
 ประวัติการรักษาผู้ป่วย
 อัตราค่ารักษาพยาบาล
 พจนานุกรม
 กระดานข่าว
 ห้องสมุด
 อัลบัมภาพ
 ค้นหา

หน่วยงาน

 

แบบฟอร์มต่าง ๆ ของ รพ.
 แบบฟอร์มต่าง ๆ

กิจกรรมคุณภาพ
 กิจกรรม 5ส.

ศูนย์ ICT
 ระบบ Finger Scan

กลุ่มภารกิจอำนวยการ
 ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
 ข่าว/ประกาศรับสมัครงาน
 ข่าว/ประกาศการย้าย
 ระเบียบ/คำสั่ง
 แบบฟอร์มเลื่อนระดับ

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 ข้อมูลอัตราพัฒนาบุคลากร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แผนพัสดุครุภัณฑ์ประจำปี
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง
 Form Template สำหรับเสนอข่าวสารโรงพยาบาล

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการพยาบาล
 งาน IC
 ศูนย์ประคับคองฯ
 งานคุณภาพการพยาบาล
 คลินิกเคมีบำบัด

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 กิจกรรมบำบัด
 แพทย์แผนไทย
 KM เวชกรรมฟื้นฟู

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 ข่าวสารและแบบฟอร์มเกี่ยวกับบ้านพัก รพ.

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน

xraypacs xraypacs
รายการใช้วัสดุ-เพื่อเสนอราคา


KM srisangwornsahakorn srisangworn

[ หน้าหลัก | หนังสือใหม่ | ความนิยม | คะแนนยอดนิยม | สุ่ม ]

ประเภท: หนังสือห้องสมุด

Books also available in กลุ่มย่อย:

วารสารบันเทิงคดี (1102)     ตำราวิชาการแพทย์ (96)     ตำราวิชาการพยาบาล (38)     กรณีศึกษา (3)    
รายงานประจำปี (0)    คอมพิวเตอร์ (0)    VDO+VCD (5)     วารสารวิชาการ (1189)    
คู่มือ (85)    

.เรียงหนังสือตาม: | ชื่อ | วัน | ระดับคะแนน | ความนิยม | 

หนังสือเรียงตาม: เรียงความนิยม (มากไปน้อย)


10 โรค 10 ภัยพาล วัยทำงานพึงระวัง!   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด


ผู้ประพันธ์ : ปิติกานต์ บูรณาภาพ : บก.เรียบเรียง

ISBN : 978-616-7283-03-6
คำอธิบาย : เนื้อหาในเล่ม จะอธิบายถึงสาเหตุ อาการ วิธีการดูแลและรักษา เกี่ยวกับโรคคนทำงานในสำนักงานไว้อย่างเป็นระบบ พร้อมภาพประกอบ เพื่อให้ง่ายในการศึกษาและปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องก็จะปลอดภัยได้
เพิ่มบน : 22-Oct-2010 โดย prh001
ครั้ง: 189619
รายงานลิงค์ที่ขาด

"ต้อหิน" ภัยเงียบ...ที่จะพรากแสงสว่างจากคุณไปตลอดกาล   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด


ผู้ประพันธ์ : มัญชิมา มะกรวัฒนะ

ISBN : 978-974-466-419-8
คำอธิบาย : "ต้อหิน" เป็นโรคที่พรากการมองเห็นโดยไม่มีอาการ หรือสัญญาณเตือน หากไม่ตรวจตาอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำอาจสายเกินแก้ การป้องกัน การปฏิบัติตนและการดูแลรักษาตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดเป็นสิ่งจำเป็นมากสำหรับผู้ป่วยและผู้มีความเสี่ยงต่อโรคต้อหิน หนังสือเล่มนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกระตุ้นความตื่นตัวเพื่อเฝ้าระวังโรคต้อหิน สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรคต้อหิน การปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม และเพิ่มความร่วมมือในการรักษาในทั้งผู้ป่วย ญาติ ผู้ดูแล เพื่อให้การดูแลรักษาโรคต้อหินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น, 115 หน้า ภาพประกอบ
เพิ่มบน : 19-Oct-2010 โดย prh001
ครั้ง: 189220
รายงานลิงค์ที่ขาด

"สมอง" อวัยวะที่ต้องพัฒนา และดูแลตลอดชีวิต   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด


ผู้ประพันธ์ : สมบูรณ์วงศ์ ศรีพลายพูลย์

ISBN : 978 - 611 - 7098 - 1
คำอธิบาย : "สมอง" เป็นส่วนประกอบสำคัญของร่างกาย ที่บางครั้งคุณมักจะลืมให้ความสนใจกับสมองก้อนน้อยนี้ ว่าสิ่งนี้แหละคือสิ่งสำคัญที่จะต้องได้รับการดูแลใส่ใจ เพราะการทำงานหลักๆ ของสมองคือ การควบคุมการทำงานของร่างกายที่สั่งการให้อวัยวะได้เคลื่อนไหว หลั่งฮอร์โมนที่สำคัญต่อร่างกาย และสมองคือสิ่งสำคัญที่จะทำการประมวลผลที่แม่นยำต่อข้อมูลข่าวสารที่อยู่รอบตัวคุณ การตัดสินใจ การนึกคิด และการกระทำสิ่งต่างๆ อย่างเฉียบคม สำหรับคนในยุคสมัยใหม่ล้วนแล้วแต่ต้องพึ่งพาสมองที่มีคุณภาพทั้งสิ้น หนังสือเล่มนี้ จะเป็นพี่เลี้ยงที่จะคอยแนะนำเคล็ดลับการกินที่ช่วยบำรุงสมอง วิธีดูแลสมองให้แข็งแรง มีสุขภาวะที่ดี เพื่อจะสร้างสติปัญญาอันเฉลียวฉลาด ได้รู้จักวิธีการทะนุถนอมสมองของคุณให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอยู่กับคุณตราบนานเท่านาน เพื่อนำพาความคิดสร้างสรรค์ และความสุขมาสู่คนรอบข้างรวมทั้งตัวคุณเอง เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย ทำความเข้าใจเกี่ยวกับส่วนประกอบสมอง การทำงานของสมอง โรคที่เกิดในสมอง สัญญาณอันตรายเมื่อโรคสมองมาเยือน อาหารสมอง การออกกำลังกายช่วยให้สมองแข็งแรง วิธีพักผ่อนให้สมองได้ผ่อนคลายจากความตึงเครียด กิจกรรมที่เพิ่มประสิทธิภาพให้แก่สมอง เคล็ดลับ เพิ่มความจำ-ทำให้สมองฉลาด, 224 หน้า ภาพและตารางประกอบ
เพิ่มบน : 29-Nov-2010 โดย prh001
ครั้ง: 188587
รายงานลิงค์ที่ขาด

108 ข้อบกพร่อง : แนวทางการปรับปรุงการเขียนรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด


ผู้ประพันธ์ : พิสณุ ฟองศรี

ISBN : 978-974-05-8030-0
คำอธิบาย : วัตถุประสงค์...เพื่อให้นักวิจัยที่ยังขาดความชำนาญ บุคลากรในหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งนิสิตนักศึกษาซึ่งต้องเขียนรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์หรือผลงานทางวิชาการอื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกันนำไปใช้ประกอบการเขียนรายงาน อาจารย์ผู้สอนก็สามารถนำไปใช้เป็นตำราประกอบการสอนได้ เนื้อหาสำคัญเท่าที่ผู้เขียนพบ ประกอบด้วยข้อบกพร่อง 108 ประการ ในทุกส่วนของรายงาน แบ่งเป็น 8 บท ดังนี้ บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์, บทที่ 2 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนส่วนประกอบตอนต้น, บทที่ 3 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนบทนำ, บทที่ 4 ข้อบกพร่อง: แนวทางปรับปรุงการเขียนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง, บทที่ 5 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนวิธีดำเนินการวิจัย, บทที่ 6 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนผลการวิเคราะห์ข้อมูล, บทที่ 7 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนสรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ, บทที่ 8 ข้อบกพร่อง : แนวทางปรับปรุงการเขียนอ้างอิงและส่วนประกอบตอนท้าย
เพิ่มบน : 08-Dec-2011 โดย prh001
ครั้ง: 182822
รายงานลิงค์ที่ขาด

20 โรคร้ายที่คนไทยต้องรู้   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด


ผู้ประพันธ์ : วชยา อาฬัลพัตร์

ISBN : 978-616-7098-11-1
คำอธิบาย : ผู้เขียนได้เสนอความรู้เกี่ยวกับ " 20 โรคที่คนไทยต้องรู้" เพื่อให้ผู้อ่านนำประโยชน์ที่ได้รับจากหนังสือสุขภาพเล่มนี้ ไปใช้ป้องกันและควบคุมไม่ให้โรคร้ายเกิดขึ้นกับตนเอง และคนรอบตัว นอกจากนี้ยังเป็นช่องทางให้คำแนะนำและเป็นกำลัใจสำหรับผู้ที่กำลังต่อสู้ ให้อยู่ร่วมกับโรคภัยอย่างถูกต้องและมีความสุข อีกทั้งการรักษาโดยธรรมชาติบำบัด ทีสามารถลงมือทำง่ายๆ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ป่วยต่อไป, 208 หน้า ภาพและตารางประกอบ
เพิ่มบน : 26-Nov-2010 โดย prh001
ครั้ง: 120989
รายงานลิงค์ที่ขาดเลือกหน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60   [ ต่อไป >> ]


Web site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.311953 Seconds