ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

Main Menu

 
 หน้าหลัก
 QualityOnline
 WWW3
 SSWRisk
 KMnet

บริการ
 ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล
 แผนที่ที่ตั้งโรงพยาบาล
 ปฎิทินกำหนดการ
 โทรศัพท์ภายใน
 อนุสรณ์ 60 ปี ศรีสังวร
 รายงานการประชุม กบห.
 ตารางแพทย์ตรวจOPD
 ตรวจสอบสิทธิ : สุโขทัย
 ตรวจสอบสิทธิ : จ่ายตรง
 ตรวจสอบสิทธิ : ธนาคาร
 รายงานยอดผู้ป่วยใน
 อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน
 การแยกประเภทผู้ป่วยใน
 ประวัติการรักษาผู้ป่วย
 อัตราค่ารักษาพยาบาล
 พจนานุกรม
 กระดานข่าว
 ห้องสมุด
 อัลบัมภาพ
 ค้นหา

หน่วยงาน

 

แบบฟอร์มต่าง ๆ ของ รพ.
 แบบฟอร์มต่าง ๆ

กิจกรรมคุณภาพ
 กิจกรรม 5ส.

ศูนย์ ICT
 ระบบ Finger Scan

กลุ่มภารกิจอำนวยการ
 ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
 ข่าว/ประกาศรับสมัครงาน
 ข่าว/ประกาศการย้าย
 ระเบียบ/คำสั่ง
 แบบฟอร์มเลื่อนระดับ

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 ข้อมูลอัตราพัฒนาบุคลากร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แผนพัสดุครุภัณฑ์ประจำปี
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง
 Form Template สำหรับเสนอข่าวสารโรงพยาบาล

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการพยาบาล
 งาน IC
 ศูนย์ประคับคองฯ
 งานคุณภาพการพยาบาล
 คลินิกเคมีบำบัด

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 กิจกรรมบำบัด
 แพทย์แผนไทย
 KM เวชกรรมฟื้นฟู

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 ข่าวสารและแบบฟอร์มเกี่ยวกับบ้านพัก รพ.

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน

xraypacs xraypacs
รายการใช้วัสดุ-เพื่อเสนอราคา


KM srisangwornsahakorn srisangworn

[ หน้าหลัก | หนังสือใหม่ | ความนิยม | คะแนนยอดนิยม | สุ่ม ]

ประเภท: หนังสือห้องสมุด

Books also available in กลุ่มย่อย:

วารสารบันเทิงคดี (1102)     ตำราวิชาการแพทย์ (96)     ตำราวิชาการพยาบาล (38)     กรณีศึกษา (3)    
รายงานประจำปี (0)    คอมพิวเตอร์ (0)    VDO+VCD (5)     วารสารวิชาการ (1189)    
คู่มือ (85)    

.เรียงหนังสือตาม: | ชื่อ | วัน | ระดับคะแนน | ความนิยม | 

หนังสือเรียงตาม: คะแนน (เรียงมากไปน้อย)


หนังสือ ZigZag เมื่อแกะดำทำธุรกิจ   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด


ผู้ประพันธ์ : ประเสริฐ เอี่ยมรุ่งโรจน์

ISBN : 978-974-300-962-4
คำอธิบาย : - โลกใหม่ - นักสู้ - แบรนด์มวยรองบ่อน - แบรนด์กบฏ - PASSION - PROMISE & DELIVERY MANAGEMENT - REBALANCE - ความเสี่ยงกับความรับผิดชอบ - เถ้าแก่ใหม่ - COMMON SENSE - IMPOSSIBLE IS NOTHING - COUNTRY STRATEGIST - CMO )ณธฌ?ส"?ญ - อัศจรรย์ - THE FAST EAT THE SLOW - นักสร้าง - 60 กะรัต - ตัวกู
เพิ่มบน : 22-Oct-2009 โดย lib002
ครั้ง: 79313  ระดับคะแนน (details):     Comments (1)  
รายงานลิงค์ที่ขาด

ระบาดบันลือโลก เล่ม 26   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด


ผู้ประพันธ์ : ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเสริฐ ทองเจริญ

ISBN : 978-616-374-145-5
คำอธิบาย : อีโบล่า วายร้ายก่อโรคมหาภัยจากแอฟริกา กาฬทวีป
เพิ่มบน : 19-Nov-2014 โดย prh001
ครั้ง: 33019
รายงานลิงค์ที่ขาด

Common and Challenging Consultation in Hepatology   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด


ผู้ประพันธ์ : สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย

ISBN : 978-616-91308-1-9
คำอธิบาย : ๏ Abnormal LFTs in Critical illed patients: - Predominantly Cholestasis - Ischemic hepatitis ๏ Seeking advice from Surgeons: -Peri-operative abnormal LFTs - Acute Cholecystitis in cirrhotic patients ๏ Optimal managements for small HCC: When to refer the patients for Liver transplantation? ๏ Drug induced liver injury: - Modern Medicine - Herbal Medicine ๏ Liver involvement in systemic infection: - Acute febrile illness -Acute viral infection: Dengue and Herpes infection - HIV ๏ Chainuvati Lecture: Personalized Medicine in Liver disease ๏ Approach to the patients with Hepatitis: - Acute hepatitis - Choronic hepatitis ๏ Keynote Lecture: HBV-HCV and HCV-HIV co-infection ๏ Liver involvement in Malignancy: - Hematologic Malignancy - HBV reactivation in patients receiving chemotherapy ๏ Management of Cirrhotic complications: -Uncontrolled Ascites - Hepatic Hydrothorax - Acute Kidney injury ๏ Seeking advice from Obstetricians: - Liver disease in pregnancy -Pregnancy in chronic liver disease ๏ Management of non-viral Chronic Hepatitis: - Autoimmune liver disease - Metabolic liver disease -Cryptogenic Hepatitis
เพิ่มบน : 20-Jun-2013 โดย prh001
ครั้ง: 33527
รายงานลิงค์ที่ขาด

ความปลอดภัยทางรังสีในงานทางการแพทย์   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด


ผู้ประพันธ์ : สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ISBN : 978-974-7400-80-9
คำอธิบาย : หนังสือความปลอดภัยทางรังสีในงานทางการแพทย์เล่มนี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานความปลอดภัยทางรังสี ด้วยภาษาง่ายๆ ไม่ลึกซ฿งมากเกินไป เหมาะสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านนี้และผู้เกี่ยวข้อง โดยเนื้อหาแบ่งเป็น 3 หัวข้อดังนี้ 1. ความปลอดภัยทางรังสีในงานรังสีรักษา 2. ความปลอดภัยทางรังสีในงานรัวสีวินิจฉัย 3. ความปลอดภัยทางรังสีในงานเวชศาสตร์นิวเคลียร์
เพิ่มบน : 30-May-2013 โดย prh001
ครั้ง: 33307
รายงานลิงค์ที่ขาด

อาหารสุขภาพ สำหรับพระภิกษุ สามเณร และประชาชน   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด


ผู้ประพันธ์ : มูลนิธิโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

ISBN : 978-616-91138-2-9
คำอธิบาย : มูลนิธิฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรสาตร์ ได้จัดให้มีการประกวดการทำอาหาร ที่มีคุณประโยชน์กับพระภิกษุสามเณรและประชาชนขึ้น โดยการประกวดในครั้งนี้เน้นในเรื่องของความสะอาด มีคุณค่าทางโภชนาการ และมีความคิดสร้างสรรค์ และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้จัดทำหนังสือ "อาหารสุขภาพ สำหรับพระภิกษุ สามเณรและประชาชน" โดยเนื้อหามีดังนี้ ๏ สูตรอาหารสุขภาพ ประเภทที่ 1 "เมนูชุดสำหรับอาหารคาว-หวาน" ๏ สูตรอาหารสุขภาพ ประเภทที่ 2 "กับข้าวเพื่อสุขภาพ" ๏ ประเภทที่ 3 "น้ำปานะเพื่อสุขภาพ"
เพิ่มบน : 10-May-2013 โดย prh001
ครั้ง: 33574
รายงานลิงค์ที่ขาดเลือกหน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60   [ ต่อไป >> ]


Web site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.379452 Seconds