ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

Main Menu

 
 หน้าหลัก
 QualityOnline
 WWW3
 SSWRisk
 KMnet

บริการ
 ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล
 แผนที่ที่ตั้งโรงพยาบาล
 ปฎิทินกำหนดการ
 โทรศัพท์ภายใน
 อนุสรณ์ 60 ปี ศรีสังวร
 รายงานการประชุม กบห.
 ตารางแพทย์ตรวจOPD
 ตรวจสอบสิทธิ : สุโขทัย
 ตรวจสอบสิทธิ : จ่ายตรง
 ตรวจสอบสิทธิ : ธนาคาร
 รายงานยอดผู้ป่วยใน
 อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน
 การแยกประเภทผู้ป่วยใน
 ประวัติการรักษาผู้ป่วย
 ระบบ Finger Scan
 พจนานุกรม
 กระดานข่าว
 ห้องสมุด
 อัลบัมภาพ
 ค้นหา
 อัตราค่ารักษาพยาบาล

หน่วยงาน

 

กลุ่มอำนวยการ
 ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แบบเสนอความต้องการพัสดุ
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง
 Form Template สำหรับเสนอข่าวสารโรงพยาบาล

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการฯ
 งาน IC
 ศูนย์ประคับคองฯ
 งานคุณภาพการพยาบาล
 คลินิกเคมีบำบัด

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 กิจกรรมบำบัด
 แพทย์แผนไทย
 KM เวชกรรมฟื้นฟู

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 ข่าวสารบ้านพัก รพ.

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน

xraypacs xraypacs
รายการใช้วัสดุ-เพื่อเสนอราคา


KM srisangwornsahakorn srisangworn

[ หน้าหลัก | หนังสือใหม่ | ความนิยม | คะแนนยอดนิยม | สุ่ม ]

ประเภท: หลัก หนังสือห้องสมุด วารสารวิชาการ

.เรียงหนังสือตาม: | ชื่อ | วัน | ระดับคะแนน | ความนิยม |

หนังสือเรียงตาม: Date (old books listed first)


108ความคิดเพื่อโรงพยาบาลชุมชน   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ

ISBN : -
คำอธิบาย : รวบรวมบทความที่ลงในจดหมายข่าวแพทย์ชนบทเพกี่ยวกับกระบวนทัศน์ การดูแลรักษาผู้ป่วย ชมรมผู้สูงอายุ การแพทย์พื้นบ้าน และอีกหลายๆเรื่องที่น่าสนใจ
เพิ่มบน : 12-Dec-2003 โดย pranom
ครั้ง: 138973
รายงานลิงค์ที่ขาด

การจัดการความรู้   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : วิจารณ์ พานิช

ISBN : -000001
คำอธิบาย : การจัดการความรู้ ความหมาย ต้นทุนทางด้านต่างๆ ขั้นตอนการลงมือจัดการความรู้ มิติแห่งความเป็นมนุษย์กับการจัดการความรู้ฯลฯ
เพิ่มบน : 12-Dec-2003 โดย pranom
ครั้ง: 113148
รายงานลิงค์ที่ขาด

การออกกำลังกายทั่วไปและเฉพาะโรคผู้สูงอายุ   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์

ISBN : 9742948216
คำอธิบาย : การออกกำลังกายเป็นการเสริมสร้างความสมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจ ช่วยชะลอความเสื่อมของอวัยวะต่างๆของร่างกาย ทำให้แก่ช้า อายุยีน อีกทั้งยังต้านทานโรค เป็นที่ยอมรับกันว่าการขาดการออกกำลังกายเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด นอกจากนี้การออกกำลังกายยังมีบทบาทในการรักษาและฟื้นฟูสภาพในผู้ป่วยได้ และช่วยเสริมสร้างให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี
เพิ่มบน : 26-Dec-2003 โดย Admin
ครั้ง: 114607
รายงานลิงค์ที่ขาด

อาหารทั่วไปและเฉพาะโรคผู้สูงอายุ   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์

ISBN : 9747740648
คำอธิบาย : โภชนาการที่ดีเป็นรากฐานที่ดีของชีวิต ชี้ให้เห็นว่าหากเรารู้จักการกินอาหารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ก็จะทำให้ลดปัญหาการเจ็บป่วย ดังนั้น จึงถือเป็นการสร้างรากฐานที่ดีให้แก่ชีวิต อาหารมีความสำคัยต่อสุขภาพของเรา และเปรียบเสมือนตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะในวัยสูงอายุ ในหนังสื่อ มีเนื้อหาเกี่ยวกับ การจัดอาหารให้เหมาะสม ปัญหาโภชนาการในผู้สูงอายุ โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคกระดูกพรุน โรคความดันโลหิตสูง ...
เพิ่มบน : 26-Dec-2003 โดย Admin
ครั้ง: 112912
รายงานลิงค์ที่ขาด

ดัชนีวัดผลงาน   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ

ISBN : 9749032535
คำอธิบาย : ตำราที่อธิบายเรื่อง ดัชนีวัดผลงาน(Key Performance Indicator) ที่ชัดๆ พร้อมตัวอย่าง เอาไว้ให้ผู้อ่านได้เห็น แล้วจะบอกว่า "การทำ KPI ไม่ยากอย่างที่คิด"
เพิ่มบน : 15-Mar-2004 โดย Admin
ครั้ง: 116592
รายงานลิงค์ที่ขาดเลือกหน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238


Web site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.156764 Seconds