ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

Main Menu

 
 หน้าหลัก
 QualityOnline
 WWW3
 SSWRisk
 KMnet

บริการ
 ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล
 แผนที่ที่ตั้งโรงพยาบาล
 ปฎิทินกำหนดการ
 โทรศัพท์ภายใน
 อนุสรณ์ 60 ปี ศรีสังวร
 รายงานการประชุม กบห.
 ตารางแพทย์ตรวจOPD
 ตรวจสอบสิทธิ : สุโขทัย
 ตรวจสอบสิทธิ : จ่ายตรง
 ตรวจสอบสิทธิ : ธนาคาร
 รายงานยอดผู้ป่วยใน
 อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน
 การแยกประเภทผู้ป่วยใน
 ประวัติการรักษาผู้ป่วย
 ระบบ Finger Scan
 พจนานุกรม
 กระดานข่าว
 ห้องสมุด
 อัลบัมภาพ
 ค้นหา
 อัตราค่ารักษาพยาบาล

หน่วยงาน

 

กลุ่มอำนวยการ
 ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แบบเสนอความต้องการพัสดุ
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง
 Form Template สำหรับเสนอข่าวสารโรงพยาบาล

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการฯ
 งาน IC
 ศูนย์ประคับคองฯ
 งานคุณภาพการพยาบาล
 คลินิกเคมีบำบัด

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 กิจกรรมบำบัด
 แพทย์แผนไทย
 KM เวชกรรมฟื้นฟู

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 ข่าวสารบ้านพัก รพ.

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน

xraypacs xraypacs
รายการใช้วัสดุ-เพื่อเสนอราคา


KM srisangwornsahakorn srisangworn

[ หน้าหลัก | หนังสือใหม่ | ความนิยม | คะแนนยอดนิยม | สุ่ม ]

ประเภท: หลัก หนังสือห้องสมุด วารสารวิชาการ

.เรียงหนังสือตาม: | ชื่อ | วัน | ระดับคะแนน | ความนิยม |

หนังสือเรียงตาม: เรียงความนิยม (น้อยไปมาก)


หมอชาวบ้าน ปีที่ 38 ฉบับที่ 453 มกราคม 2560   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน

ISBN : 977-012522500-8
คำอธิบาย : เรื่องจากปก : ไข่ไก่โปรตีนราคาถูก, บ้านหนองผือโรงเรียนพอเพียง,วอเตอร์เครสราชินีผักต้านอนุมูลอิสระ,ทุกนาทีคือชีวิตเร็วก็รอดปลอดอัมพาต, คุณพงษ์ศักดิ์ ฉิ่งสุวรรณโรจน์ ถามได้ทุกเรื่อง ยกเว้น เรื่องกู และ ไมเกรนทุเลาได้ด้วยการสนทนา
เพิ่มบน : 26-Jan-2017 โดย lib001
ครั้ง: 12905
รายงานลิงค์ที่ขาด

คลินิก ปีที่ 33 ฉบับที่ 1(385) มกราคม 2560   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน

ISBN : 0857-149-X
คำอธิบาย : จากปก : คลินิกปัจฉิมบท...อนิจนิรันดร์, การดูแลผู้ป่วยภาวะชักต่อเนื่อง, เมล็ดตูมกาแดง(โกษฐ์กะกลิ้ง)พืชพิษกับประโยชน์ทางเภสัชวิทยา, เมื่อหมอหันมาฟังคน,ผลเสียของไขมันทรานส์ที่ผสมอยู่ในอาหารบางชนิด และกรรม/พันธุ์กับโรคหัวใจ
เพิ่มบน : 17-Jan-2017 โดย lib001
ครั้ง: 12907
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม 2559   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : กรมสุขภาพจิต

ISBN : 0859-497X
คำอธิบาย : สารบัญ: ความตรงของ Pervasive Developmental Disorders Screening Questionnaire 1-4 ฉบับย่อ, การศึกษาลักษณะบ่งชี้ภาวะออทิสซึมระดับรุนแรงด้วยเครื่องมือ ADOS-2, ความเที่ยงของแบบสัมภาษณ์เพื่อการวินิจฉัยโรคจิตเวชในเด็กและวัยรุ่น, คุณสมบัติทางจิตมิติของแบบวัดอาการวิตกกังวลและอาการซึมเศร้า และกระบวนการดูแลต่อเนื่องในผู้ป่วยจิตเภทโดยผู้ดูแลและภาคีเครือข่ายในชุมชน
เพิ่มบน : 09-Dec-2016 โดย lib001
ครั้ง: 12911
รายงานลิงค์ที่ขาด

คลินิก ปีที่ 32 ฉบับที่ 11(383) พฤศจิกายน 2559   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน

ISBN : 0857-149-X
คำอธิบาย : สารบัญ : เพราะพยาบาลเป็นคนเลี้ยงพระราชาของพวกเรา,การให้สุขศึกษา : ถึงเวลาต้องคิดใหม่ทำใหม่, เทคดนโลยีช่วยการนอนกรน, แนวทางการตรวจคัดกรอง วินิจฉัย และรักษาโรคมะเร็งปากมดลูก ตอนที่ 1, ภาวะหมดสติ, โรคอะมีบากินสมอง ตอนที่ 1, ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของดอกบัวหลวง ตอนที่ 1
เพิ่มบน : 16-Dec-2016 โดย lib001
ครั้ง: 12911
รายงานลิงค์ที่ขาด

คลินิก ปีที่ 32 ฉบับที่ 12(384) ธันวาคม 2559   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน

ISBN : 0857-149-X
คำอธิบาย : สารบัญ : ลูกผู้ชายต้องไม่ร้องให้, ภาวะน้ำตาลต่ำในเลือด, การตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก(ด้วยการตรวจPSA), มะเร็งต่อมลูกหมากรักษาไหม?, การขลิบ ข้อดี-ข้อเสีย และประโยชน์ของฮอร์โมนเพศชายที่ออกฤทธิ์นานต่อสุขภาพที่ยืนยาว
เพิ่มบน : 16-Dec-2016 โดย lib001
ครั้ง: 12911
รายงานลิงค์ที่ขาดเลือกหน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238


Web site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.160779 Seconds