ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

Main Menu

 
 หน้าหลัก
 QualityOnline
 WWW3
 SSWRisk
 KMnet

บริการ
 ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล
 แผนที่ที่ตั้งโรงพยาบาล
 ปฎิทินกำหนดการ
 โทรศัพท์ภายใน
 อนุสรณ์ 60 ปี ศรีสังวร
 รายงานการประชุม กบห.
 ตารางแพทย์ตรวจOPD
 ตรวจสอบสิทธิ : สุโขทัย
 ตรวจสอบสิทธิ : จ่ายตรง
 ตรวจสอบสิทธิ : ธนาคาร
 รายงานยอดผู้ป่วยใน
 อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน
 การแยกประเภทผู้ป่วยใน
 ประวัติการรักษาผู้ป่วย
 ระบบ Finger Scan
 พจนานุกรม
 กระดานข่าว
 ห้องสมุด
 อัลบัมภาพ
 ค้นหา
 อัตราค่ารักษาพยาบาล

หน่วยงาน

 

กลุ่มอำนวยการ
 ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แบบเสนอความต้องการพัสดุ
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง
 Form Template สำหรับเสนอข่าวสารโรงพยาบาล

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการฯ
 งาน IC
 ศูนย์ประคับคองฯ
 งานคุณภาพการพยาบาล
 คลินิกเคมีบำบัด

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 กิจกรรมบำบัด
 แพทย์แผนไทย
 KM เวชกรรมฟื้นฟู

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 ข่าวสารบ้านพัก รพ.

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน

xraypacs xraypacs
รายการใช้วัสดุ-เพื่อเสนอราคา


KM srisangwornsahakorn srisangworn

[ หน้าหลัก | หนังสือใหม่ | ความนิยม | คะแนนยอดนิยม | สุ่ม ]

ประเภท: หลัก หนังสือห้องสมุด วารสารวิชาการ

.เรียงหนังสือตาม: | ชื่อ | วัน | ระดับคะแนน | ความนิยม |

หนังสือเรียงตาม: ชื่อเรียง (Z-A)


พุทธชินราชเวชสาร ปีที่ ๒๗ (ฉบับเพิ่มเติมที่ ๑) พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๓   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

ISBN : ISSN 0125-7560
คำอธิบาย : เรื่องเด่นในฉบับนี้...การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การตั้งครรภ์ในมารดาอายุมาก ผู้ป่วยเด็กติดเชื้อเอชไอวี เครื่องเก็บล้างเม็ดเลือด โปรแกรมโรงเรียนปวดหลังในผู้ป่วยปวดหลังเรื้อรัง, หน้า 265 - 434 ตารางและภาพประกอบ
เพิ่มบน : 23-Feb-2011 โดย prh001
ครั้ง: 55666
รายงานลิงค์ที่ขาด

พุทธชินราชเวชสาร ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2556   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

ISBN : ISSN 0125-7560
คำอธิบาย : เรื่องเด่น: ๏ คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ๏ กองทุนขยะเพื่อสิ่งแวดล้อม ๏ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตาย ๏ การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีจากมารดาสู่ทารก ๏ ของเล่นส่งเสริมการใช้แขนและมือ ในเด็กสมองพิการ
เพิ่มบน : 11-Oct-2013 โดย prh001
ครั้ง: 24749
รายงานลิงค์ที่ขาด

พุทธชินราชเวชสาร ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2556   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

ISBN : ISSN 0125-7560
คำอธิบาย : เรื่องเด่นในฉบับ: ๏ อัครบรรณาธิการ ๏ ฝีในต่อมลูกหมาก ๏ หลากหลายเกี่ยวกับใยหิน ๏ ยาต้านการแข็งตัวของเลือดตัวใหม่ ๏ ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ล้างไตทางช่องที่บ้าน
เพิ่มบน : 16-May-2013 โดย prh001
ครั้ง: 27069
รายงานลิงค์ที่ขาด

พุทธชินราชเวชสาร ปีที่ 29 ฉบับที่ 3 : กันยายน-ธันวาคม 2555   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

ISBN : ISSN 0125-7560
คำอธิบาย : เรื่องเด่นในฉบับ: -ผู้ป่วยมะเร็งปฐมภูมิท่อนำไข่ -ยาและสารต้องห้ามในการกีฬา -ใยหินและเนื้องอกเยื่อหุ้มปอดในประเทศไทย -ค่ามะเร็งในการทำนายการเป็นมะเร็งเยื่อบุรังไข่ -เครื่องวัดความหนาร่างกายด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
เพิ่มบน : 20-Feb-2013 โดย prh001
ครั้ง: 27958
รายงานลิงค์ที่ขาด

พุทธชินราชเวชสาร ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 : พฤษภาคม-สิงหาคม 2555   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / วารสารวิชาการ


ผู้ประพันธ์ : โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

ISBN : ISSN 0125-7560
คำอธิบาย : เรื่องน่าสนใจในฉบับ : -พิษจากมะเฟืองในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง -ภาวะหนาวสั่นหลังการระงับความรู้สึกแบบทั่วไป -ผู้ป่วยติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A (H1N1) pdm 09 -กระบวนการจิตตปัญญาศึกษากับการควบคุมน้ำหนัก -ภาวะปอดบวมน้ำจากกล่องเสียงหดเกร็งหลังดมยาสลบ
เพิ่มบน : 13-Sep-2012 โดย prh001
ครั้ง: 28580
รายงานลิงค์ที่ขาดเลือกหน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238


Web site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.152063 Seconds