ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

Main Menu

 
 หน้าหลัก
 QualityOnline
 WWW3
 SSWRisk
 KMnet

บริการ
 ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล
 แผนที่ที่ตั้งโรงพยาบาล
 ปฎิทินกำหนดการ
 โทรศัพท์ภายใน
 อนุสรณ์ 60 ปี ศรีสังวร
 รายงานการประชุม กบห.
 ตารางแพทย์ตรวจOPD
 ตรวจสอบสิทธิ : สุโขทัย
 ตรวจสอบสิทธิ : จ่ายตรง
 ตรวจสอบสิทธิ : ธนาคาร
 รายงานยอดผู้ป่วยใน
 อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน
 การแยกประเภทผู้ป่วยใน
 ประวัติการรักษาผู้ป่วย
 ระบบ Finger Scan
 พจนานุกรม
 กระดานข่าว
 ห้องสมุด
 อัลบัมภาพ
 ค้นหา
 อัตราค่ารักษาพยาบาล

หน่วยงาน

 

กลุ่มอำนวยการ
 ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แบบเสนอความต้องการพัสดุ
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง
 Form Template สำหรับเสนอข่าวสารโรงพยาบาล

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการฯ
 งาน IC
 งานคุณภาพการพยาบาล
 คลินิกเคมีบำบัด
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 กิจกรรมบำบัด
 แพทย์แผนไทย
 KM เวชกรรมฟื้นฟู

ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ข่าวสารบ้านพัก รพ.

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน

xraypacs xraypacsรายการใช้วัสดุ-เพื่อเสนอราคา


KM srisangwornsahakorn srisangworn

[ หน้าหลัก | หนังสือใหม่ | ความนิยม | คะแนนยอดนิยม | สุ่ม ]

ประเภท: หลัก หนังสือห้องสมุด คู่มือ

.เรียงหนังสือตาม: | ชื่อ | วัน | ระดับคะแนน | ความนิยม |

หนังสือเรียงตาม: Date (old books listed first)


แนวทางการผลึตอาหารตามหลักเกณฑ์วิธืการที่ดี (GMP)   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / คู่มือ


ผู้ประพันธ์ : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ISBN : 7942440417
คำอธิบาย : แนวทางการผลึตอาหารตามหลักเกณฑ์วิธืการที่ดี (GMP)
เพิ่มบน : 10-Oct-2003 โดย Admin
ครั้ง: 59395
รายงานลิงค์ที่ขาด

คู่มือความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยาจากสมุนไพร   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / คู่มือ


ผู้ประพันธ์ : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ISBN : 9742440166
คำอธิบาย : คู่มือความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยาจากสมุนไพร
เพิ่มบน : 10-Oct-2003 โดย Admin
ครั้ง: 58963
รายงานลิงค์ที่ขาด

คู่มือวิจัยและพัฒนา   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / คู่มือ


ผู้ประพันธ์ : นงพรรณ พิริยานุพงศ์

ISBN : 974-91378-8-
คำอธิบาย :

คู่มือวิจัยและพัฒนามีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการ ขั้นตอน วิธีการวิจัยและพัฒนา โดยเริ่มจากการอ่านทำความเข้าใจ ลงสนาม แนะนำตัว สร้างความสัมพันธ์  เร่มทำงาน เก็บรมรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และเขียนรายงานวิจัย


เพิ่มบน : 22-Oct-2004 โดย pranom
ครั้ง: 56939
รายงานลิงค์ที่ขาด

โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / คู่มือ


ผู้ประพันธ์ : สำนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ISBN : 974-465-747-
คำอธิบาย : เรื่องราวของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเป้าหมายเชิงนโยบาย สุขภาพประชาชาติ ข้อเสนอการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ความเข้มแข็งของสังคม การสร้างเสริมสุขภาพในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า ทรัพยากรสาธารณสุขกับการกระจายอำนาจ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ากับการปฏิรูปสุขภาพในประเทศไทย
เพิ่มบน : 10-Jun-2005 โดย pranom
ครั้ง: 59245
รายงานลิงค์ที่ขาด

คู่มือการดูแลผู้ป่วยเบาหวานแบบผสมผสาน สำหรับประชาชน   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / คู่มือ


ผู้ประพันธ์ : สำนักการแพทย์ทางเลือก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

ISBN : 978-616-11-0112-1
คำอธิบาย : ส่วนที่ 1 ความรู้เรื่องโรคเบาหวาน, ส่วนที่ 2 แนวคิดการดูแลผู้ป่วยเบาหวานแบบผสมผสาน, ส่วนที่ 3 ตัวอย่างเทคนิควิธีการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานด้วยการแพทย์ทางเลือก, รูปภาพประกอบ
เพิ่มบน : 18-Dec-2009 โดย prh001
ครั้ง: 17972
รายงานลิงค์ที่ขาดเลือกหน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


Web site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.122263 Seconds