ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

Main Menu

 
 หน้าหลัก
 QualityOnline
 WWW3
 SSWRisk
 KMnet

บริการ
 ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล
 แผนที่ที่ตั้งโรงพยาบาล
 ปฎิทินกำหนดการ
 โทรศัพท์ภายใน
 อนุสรณ์ 60 ปี ศรีสังวร
 รายงานการประชุม กบห.
 ตารางแพทย์ตรวจOPD
 ตรวจสอบสิทธิ : สุโขทัย
 ตรวจสอบสิทธิ : จ่ายตรง
 ตรวจสอบสิทธิ : ธนาคาร
 รายงานยอดผู้ป่วยใน
 อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน
 การแยกประเภทผู้ป่วยใน
 ประวัติการรักษาผู้ป่วย
 ระบบ Finger Scan
 พจนานุกรม
 กระดานข่าว
 ห้องสมุด
 อัลบัมภาพ
 ค้นหา
 อัตราค่ารักษาพยาบาล

หน่วยงาน

 

กลุ่มอำนวยการ
 ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แบบเสนอความต้องการพัสดุ
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง
 Form Template สำหรับเสนอข่าวสารโรงพยาบาล

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการฯ
 งาน IC
 งานคุณภาพการพยาบาล
 คลินิกเคมีบำบัด
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 กิจกรรมบำบัด
 แพทย์แผนไทย
 KM เวชกรรมฟื้นฟู

ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ข่าวสารบ้านพัก รพ.

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน

xraypacs xraypacsรายการใช้วัสดุ-เพื่อเสนอราคา


KM srisangwornsahakorn srisangworn

[ หน้าหลัก | หนังสือใหม่ | ความนิยม | คะแนนยอดนิยม | สุ่ม ]

ประเภท: หลัก หนังสือห้องสมุด คู่มือ

.เรียงหนังสือตาม: | ชื่อ | วัน | ระดับคะแนน | ความนิยม |

หนังสือเรียงตาม: คะแนน (เรียงมากไปน้อย)


ตับวายเรื้อรัง   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / คู่มือ


ผู้ประพันธ์ : กลุ่มงานกุมารเวชศาตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ISBN : 000-000-00-0
คำอธิบาย : งานโรคระบบทางเดินอาหารและโภชนคลินิก กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดทำ"คู่มือภาวะตับวายเรื้อรัง" ขึ้น สำหรับแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนผู้ปกครอง เพื่อช่วยให้การดูแลผู้ป่วยเป็นแบบองค์รวม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เนื้อหาประกอบด้วย หน้าที่ของตับ ภาวะตับวายเรื้อรังคืออะไร สาเหตุของภาวะตับวายเรื้อรัง ลักษณะทางคลินิกของภาวะตับวายเรื้อรัง การวินิจฉัยภาวะตับวายเรื้อรัง การดำเนินโรค การรักษาภาวะตับวายเรื้อรัง คำถาม-คำตอบ
เพิ่มบน : 15-Mar-2012 โดย prh001
ครั้ง: 20209
รายงานลิงค์ที่ขาด

แนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยดรคหลอดเลือดสมอง (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2554)   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / คู่มือ


ผู้ประพันธ์ : สถาบันประสาวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ISBN : 978-974-422-652-5
คำอธิบาย : สถาบันประสทวิทยาซึ่งเป็นสถาบันชั้นนำทางวิชาการ โรคหลอดเลือดสมอง ได้จัดทำมาตรฐานและแนวทางการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ 2554) โดยได้ปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาในส่วนต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางให้โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปนำไปปรับใช้ เพื่อผลประโยชน์ในการรักษาพยาบาลได้ครบวงจรและเป็นมาตรฐาน อย่างไรก็ตามผู้ที่จะนำแนวทางฟื้นฟูสมรรถภาพไปใช้ ต้องตระหนักว่าแนวทางนี้เป็นเพียงคำแนะนำสำหรับการดูแลผู้ป่วยเท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่นำไปใช้
เพิ่มบน : 05-Sep-2012 โดย prh001
ครั้ง: 18577
รายงานลิงค์ที่ขาด

แนวทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง สำหรับพยาบาลทั่วไป   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / คู่มือ


ผู้ประพันธ์ : สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ISBN : 978-974-422-655-6
คำอธิบาย : จากการเผยแพร่แนวทางการรักษาโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน สำหรับแพทย์ทั่วไป แนวทางเวชปฏิบัติโรคหลอดเลือดสมองแตกสำหรับแพทย์ในปี 2547 และแนวทางการรักษาโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันด้วยการฉีดยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดดำในปี 2549 พบว่าแพทย์ผู้รักษานำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ในองค์กร ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยอย่างยิ่ง เป็นผลให้บุคลากรทางการแพทย์ต้องพัฒนาองค์ความรู้ในด้านการพยาบาลผผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองควบคู่กับแนวทางการรักษาของแพทย์ ดังนั้นเพื่อให้การดูแลรักษาได้ครอบคลุมองค์รวม ทางสถาบันประสาทวิทยาจึงได้ขอความร่วมมือกับสถาบันวิชาการต่างๆ ปรับปรุงแนวทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองสำหรับพยาบาลทั่วไป เพื่อเป็นแนวทางการพยาบาลให้ทันต่อสถานการณ์และสอดคล้องกับแนวทางการรักษาของแพทย์ให้เป็นปัจจุบันมากที่สุด แต่พยาบาลผู้ปฏิบัติจะต้องตระหนักว่า แนวทางการพยาบาลนี้เปรียบเสมือนคำแนะนำสำหรับการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลเท่านั้น ส่วนผลที่คาดหวังจากกิจกรรมดังกล่าวจะต้องกำหนดเป้าหมายให้สอดคล้องกับบริบทของในแต่ละพื้นที่ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทีมผู้ดูแลผู้ป่วยในพื้นที่นั้นเป็นสำคัญ
เพิ่มบน : 05-Sep-2012 โดย prh001
ครั้ง: 17931
รายงานลิงค์ที่ขาด

คู่มือการจัดการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะเริ่มต้น   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / คู่มือ


ผู้ประพันธ์ : สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ISBN : 978-616-7323-67-1
คำอธิบาย : สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ) จัดทำ คู่มือการจัดการการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในระยะต้นนี้ เพื่อให้แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ เกิดความรู้ ความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยโรคไต และสามารถนำไปใช้ได้จริง เน้นการดูแลโดยบุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับ รวมทั้งชุมชนและผู้ป่วยเองโดยเอาผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง และเป็นการต่อยอดจากคู่มือเล่มก่อน เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในทางปฏิบัติของเนื้อหาแต่ละบท โดยแบ่งออกเป็น 7 บท ดังนี้ -บทที่ 1 การคัดกรองติดตามโรคและส่งต่อผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง -บทที่ 2 การควบคุมความดันโลหิตและลดปริมาณโปรตีนในปัสสาวะ -บทที่ 3 การลดความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด -บทที่ 4 โภชนาบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง -บทที่ 5 การดูแลภาวะแทรกซ้อนของโรคไตเรื้อรังระยะเริ่มต้น -บทที่ 6 การป้องกันภาวะแทรกซ้อนและเตรียมการบำบัดทดแทนไต -บทที่ 7 คลินิกดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
เพิ่มบน : 06-Sep-2012 โดย prh001
ครั้ง: 17877
รายงานลิงค์ที่ขาด

Quality & Safety in Nursing   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / คู่มือ


ผู้ประพันธ์ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ISBN : 974-91230-9-3
คำอธิบาย : เรียบเรียงขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นคู่มือในการปฏิบัติการพยาบาล ในการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล และการจัดการเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย โดยเรียบเรียงไว้เป็น 3 ส่วน กล่าวคือ -ส่วนที่ 1 เป็นการจัดการทางการพยาบาลเพื่อความปลอดภัย แนวทางการบริหารความเสี่ยง เทคนิคการป้องกันและแก้ไขความเสี่ยง -ส่วนที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการพยาบาล ได้รวบรวมแนวคิดการนำการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (CQI) การประกันคุณภาพการพยาบาล (QA) และตัวอย่างง่ายๆ -ส่วนที่ 3 เป้นส่วนขยายตามบทบาทของพยาบาล ในการจัดการพัฒนาบุคลากรและการจัดการทางการพยาบาล
เพิ่มบน : 19-Sep-2012 โดย prh001
ครั้ง: 17611
รายงานลิงค์ที่ขาดเลือกหน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


Web site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.151124 Seconds