ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

Main Menu

 
 หน้าหลัก
 QualityOnline
 WWW3
 SSWRisk
 KMnet

บริการ
 ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล
 แผนที่ที่ตั้งโรงพยาบาล
 ปฎิทินกำหนดการ
 โทรศัพท์ภายใน
 อนุสรณ์ 60 ปี ศรีสังวร
 รายงานการประชุม กบห.
 ตารางแพทย์ตรวจOPD
 ตรวจสอบสิทธิ : สุโขทัย
 ตรวจสอบสิทธิ : จ่ายตรง
 ตรวจสอบสิทธิ : ธนาคาร
 รายงานยอดผู้ป่วยใน
 อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน
 การแยกประเภทผู้ป่วยใน
 ประวัติการรักษาผู้ป่วย
 ระบบ Finger Scan
 พจนานุกรม
 กระดานข่าว
 ห้องสมุด
 อัลบัมภาพ
 ค้นหา
 อัตราค่ารักษาพยาบาล

หน่วยงาน

 

กลุ่มอำนวยการ
 ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แบบเสนอความต้องการพัสดุ
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง
 Form Template สำหรับเสนอข่าวสารโรงพยาบาล

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการฯ
 งาน IC
 ศูนย์ประคับคองฯ
 งานคุณภาพการพยาบาล
 คลินิกเคมีบำบัด

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 กิจกรรมบำบัด
 แพทย์แผนไทย
 KM เวชกรรมฟื้นฟู

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 ข่าวสารบ้านพัก รพ.

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน

xraypacs xraypacs
รายการใช้วัสดุ-เพื่อเสนอราคา


KM srisangwornsahakorn srisangworn

[ หน้าหลัก | หนังสือใหม่ | ความนิยม | คะแนนยอดนิยม | สุ่ม ]

ประเภท: หลัก หนังสือห้องสมุด ตำราวิชาการแพทย์

.เรียงหนังสือตาม: | ชื่อ | วัน | ระดับคะแนน | ความนิยม |

หนังสือเรียงตาม:


ระบาดบันลือโลก เล่ม 32   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / ตำราวิชาการแพทย์


ผู้ประพันธ์ : ประเสริฐ ทองเจริญ

ISBN : 978-616-423-258-7
คำอธิบาย : สารบัญ : ตับอักเสบ เอ, ไวรัสตับอักเสบ บี, ไวรัสตับอักเสบที่ไม่ใช่ เอ และไม่ใช่ บี ทั้งหมด จาก ซี-จี ไวรัสทีที และไวรัสเซ็น และวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบ
เพิ่มบน : 05-Jul-2017 โดย lib001
ครั้ง: 27809
รายงานลิงค์ที่ขาด

ระบาดบันลือโลก เล่ม 33 ไข้ซิกา ภาค 2   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / ตำราวิชาการแพทย์


ผู้ประพันธ์ : ประเสริฐ ทองเจริญ

ISBN : 978-616-423-652-3
คำอธิบาย : สารบัญ : ปฏิทินการระบาดของไข้ซิกา
เพิ่มบน : 04-Jul-2017 โดย lib001
ครั้ง: 27655
รายงานลิงค์ที่ขาด

คู่มือการใช้ยาอย่างสมเหตุผลตามบัญชียาหลักแห่งชาติ ยาที่ใช้ทางวิสัญญีวิทยาและการระงับปวด   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / ตำราวิชาการแพทย์


ผู้ประพันธ์ : กลุ่มนโยบายแห่งชาติด้านยา สำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ISBN : 978-616-11-2972-9
คำอธิบาย : Intravenous anesthetics, Inhalational anesthetics, Musclc relaxants (Neuromuscuar blocking drugs), Sedative and analgesic peri-operative drugs, Anticholinesterases and antimuscarinic drugs used, Drugs for malignant hyperthermia
เพิ่มบน : 29-Jun-2017 โดย lib001
ครั้ง: 27706
รายงานลิงค์ที่ขาด

คู่มือการใช้ยาอย่างสมเหตุผลตามบัญชียาหลักแห่งชาติ ยาที่ใช้ทางทันตกรรม   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / ตำราวิชาการแพทย์


ผู้ประพันธ์ : กลุ่มนโยบายแห่งชาติด้านยา สำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ISBN : 978-616-11-2971-2
คำอธิบาย : โรคของเยื่อเมือกช่องปาก, โรคปริทันต์, โรคของเนื้อเยื่อในและเนื้อเยื่อรอบปลายราก, การติดเชื้อในช่องปาก, ข้อบ่งชี้สำหรับการให้ยาปฏิชีวนะก่อนการทำหัตถการทางทันตกรรม เพื่อป้องกันการติดเชื้อที่เยื่อบุผนังหัวใจ, ความวิตกกังวลและความกลัวต่อทันตกรรม, ความเจ็บปวดช่องปากใบหน้า, การบาดเจ็บ
เพิ่มบน : 26-Jun-2017 โดย lib001
ครั้ง: 27729
รายงานลิงค์ที่ขาด

แนวปฏิบัติการป้องกันและควบคุมภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์ในทารกแรกเกิด   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / ตำราวิชาการแพทย์


ผู้ประพันธ์ : คณะทำงานจัดทำแนวปฏิบัติการป้องกันและควบคุมภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์ในทารกแรกเกิด

ISBN :
คำอธิบาย : ภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์แต่กำเนิด, การตรวจคัดกรอง และตรวจยืยฃนยันภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์ในทารกแรกเกิด, การบันทึกข้อมูลและรายงานผลการตรวจ, การติดตามทารกแรกเกิดที่ภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์, หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และอัตราการจ่ายค่าตรวจคัดกรองภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์ในทารกแรกเกิด, การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการที่รับส่งต่อต้านเทคนิคการแพทย์ด้านการตรวจภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์ในทารกแรกเกิด
เพิ่มบน : 23-Jun-2017 โดย lib001
ครั้ง: 27809
รายงานลิงค์ที่ขาดเลือกหน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Web site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.151178 Seconds