ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

Main Menu

 
 หน้าหลัก
 QualityOnline
 WWW3
 SSWRisk
 KMnet

บริการ
 ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล
 แผนที่ที่ตั้งโรงพยาบาล
 ปฎิทินกำหนดการ
 โทรศัพท์ภายใน
 อนุสรณ์ 60 ปี ศรีสังวร
 รายงานการประชุม กบห.
 ตารางแพทย์ตรวจOPD
 ตรวจสอบสิทธิ : สุโขทัย
 ตรวจสอบสิทธิ : จ่ายตรง
 ตรวจสอบสิทธิ : ธนาคาร
 รายงานยอดผู้ป่วยใน
 อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน
 การแยกประเภทผู้ป่วยใน
 ประวัติการรักษาผู้ป่วย
 ระบบ Finger Scan
 พจนานุกรม
 กระดานข่าว
 ห้องสมุด
 อัลบัมภาพ
 ค้นหา
 อัตราค่ารักษาพยาบาล

หน่วยงาน

 

กลุ่มอำนวยการ
 ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แบบเสนอความต้องการพัสดุ
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง
 Form Template สำหรับเสนอข่าวสารโรงพยาบาล

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการฯ
 งาน IC
 งานคุณภาพการพยาบาล
 คลินิกเคมีบำบัด
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 กิจกรรมบำบัด
 แพทย์แผนไทย
 KM เวชกรรมฟื้นฟู

ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ข่าวสารบ้านพัก รพ.

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน

xraypacs xraypacsรายการใช้วัสดุ-เพื่อเสนอราคา


KM srisangwornsahakorn srisangworn

[ หน้าหลัก | หนังสือใหม่ | ความนิยม | คะแนนยอดนิยม | สุ่ม ]

ประเภท: หลัก หนังสือห้องสมุด ตำราวิชาการแพทย์

.เรียงหนังสือตาม: | ชื่อ | วัน | ระดับคะแนน | ความนิยม |

หนังสือเรียงตาม: Date (old books listed first)


การพยาบาลผู้ป่วยสูงอายุทางจักษุวิทยา   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / ตำราวิชาการแพทย์


ผู้ประพันธ์ : ยุพดี รัตตะรังสี

ISBN : 974-291-926-
คำอธิบาย : เป็นคู่มือการพยาบาลผู้ป่วยโรคตา เนื้อหาประกอบด้วย กายวิภาค สรีรวิทยาของตา การเปลี่ยนแปลงทางตาในผู้สูงอายุ หลักการตรวจวินิจฉัยโรคตา การดูแลรักษาสุขภาพตาในผู้สูงอายุ การพยาบาลโรคทางตาที่พบบ่อย และกรณีตัวอย่างทางการพยาบาล
เพิ่มบน : 15-Mar-2004 โดย Admin
ครั้ง: 52010
รายงานลิงค์ที่ขาด

โฮโมซีสทีน HOMOCYSTEINE   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / ตำราวิชาการแพทย์


ผู้ประพันธ์ : รศ.นพ.วัฒนา เลี้ยววัฒนา

ISBN : 974-05-0158-
คำอธิบาย : โฮโมซิสทีนเป็นปัจจัยเสี่ยงใหม่ที่ทำให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ถ้ามีระดับโฮโมซิสทีนสูงจะนำไปสู่ภาวะหลิดเลือดแดงแข็งก่อนเวลาอันควร ส่วนวิธีแก้ไขสามารถทำได้โดยการรับประทานวิตามินปี 6 วิตามินบี 12 และกรดโฟลิกให้เพียงพอ แต่ในบางรายที่มีความผิดปกติทางพันธุกรรมก็ไม่สามารถแก้ไขด้วยการให้วิตามินรับประทาน
เพิ่มบน : 07-Jun-2004 โดย Pranom
ครั้ง: 51563
รายงานลิงค์ที่ขาด

คู่มือประชาชนในการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / ตำราวิชาการแพทย์


ผู้ประพันธ์ : สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ISBN : 974-465-357-
คำอธิบาย : รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัยในการส่งเสริมสุขภาพ ฟื้นฟูสุขภาพ และรักษาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น ตามหลักการแพทย์แผนไทย หลักธรรมานามัย ตลอดจนวิธีการใช้ยาสมุนไพรทั้งในรูปสมุนไพรเดี่ยวและสมุนไพรสูตรตำรับ รวมทั้งการออกกำลังกายแบบฤาษีดัดตน
เพิ่มบน : 07-Jun-2004 โดย Pranom
ครั้ง: 51346
รายงานลิงค์ที่ขาด

เภสัชวิทยา 1   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / ตำราวิชาการแพทย์


ผู้ประพันธ์ : ..

ISBN : 974-293-783-
คำอธิบาย : เภสัชวิทยา 1 ประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับยา ปความหมาย ประเภทของยา รูปแบบของยา หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับยาและการออกฤทธิ์ อาการไม่พึงประสงค์ หลักการใช้ยา การเสื่อมสภาพของยา และการหมดอายุของยา ตลอดจนการคำนวฯเกี่ยวกับการใช้ยาในผู้ป่วยและการค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวกับยา
เพิ่มบน : 22-Oct-2004 โดย pranom
ครั้ง: 69868
รายงานลิงค์ที่ขาด

เภสัชวิทยา 3   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / ตำราวิชาการแพทย์


ผู้ประพันธ์ : ..

ISBN : 974-90948-2-
คำอธิบาย : เภสัชวิทยา 3 ประกอบด้วยฤทธิ์ของยา และข้อบ่งใช้ของยาประเภทต่างๆ ได้แก่ ยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทออโตโนมิค ยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง และยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด
เพิ่มบน : 22-Oct-2004 โดย pranom
ครั้ง: 56797
รายงานลิงค์ที่ขาดเลือกหน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Web site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.121679 Seconds