ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

Main Menu

 
 หน้าหลัก
 QualityOnline
 WWW3
 SSWRisk
 KMnet

บริการ
 ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล
 แผนที่ที่ตั้งโรงพยาบาล
 ปฎิทินกำหนดการ
 โทรศัพท์ภายใน
 อนุสรณ์ 60 ปี ศรีสังวร
 รายงานการประชุม กบห.
 ตารางแพทย์ตรวจOPD
 ตรวจสอบสิทธิ : สุโขทัย
 ตรวจสอบสิทธิ : จ่ายตรง
 ตรวจสอบสิทธิ : ธนาคาร
 รายงานยอดผู้ป่วยใน
 อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน
 การแยกประเภทผู้ป่วยใน
 ประวัติการรักษาผู้ป่วย
 ระบบ Finger Scan
 พจนานุกรม
 กระดานข่าว
 ห้องสมุด
 อัลบัมภาพ
 ค้นหา
 อัตราค่ารักษาพยาบาล

หน่วยงาน

 

กลุ่มอำนวยการ
 ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แบบเสนอความต้องการพัสดุ
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง
 Form Template สำหรับเสนอข่าวสารโรงพยาบาล

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการฯ
 งาน IC
 งานคุณภาพการพยาบาล
 คลินิกเคมีบำบัด
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 กิจกรรมบำบัด
 แพทย์แผนไทย
 KM เวชกรรมฟื้นฟู

ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ข่าวสารบ้านพัก รพ.

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน

xraypacs xraypacsรายการใช้วัสดุ-เพื่อเสนอราคา


KM srisangwornsahakorn srisangworn

[ หน้าหลัก | หนังสือใหม่ | ความนิยม | คะแนนยอดนิยม | สุ่ม ]

ประเภท: หลัก หนังสือห้องสมุด ตำราวิชาการแพทย์

.เรียงหนังสือตาม: | ชื่อ | วัน | ระดับคะแนน | ความนิยม |

หนังสือเรียงตาม: เรียงความนิยม (มากไปน้อย)


เภสัชวิทยา 1   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / ตำราวิชาการแพทย์


ผู้ประพันธ์ : ..

ISBN : 974-293-783-
คำอธิบาย : เภสัชวิทยา 1 ประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับยา ปความหมาย ประเภทของยา รูปแบบของยา หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับยาและการออกฤทธิ์ อาการไม่พึงประสงค์ หลักการใช้ยา การเสื่อมสภาพของยา และการหมดอายุของยา ตลอดจนการคำนวฯเกี่ยวกับการใช้ยาในผู้ป่วยและการค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวกับยา
เพิ่มบน : 22-Oct-2004 โดย pranom
ครั้ง: 69865
รายงานลิงค์ที่ขาด

คู่มือวัคซีน   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / ตำราวิชาการแพทย์


ผู้ประพันธ์ : สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

ISBN : 974658991
คำอธิบาย : ความรู้เกี่ยวกับวัคซีนได้พัฒนาไปอย่างมาก เนื่องจากทุกฝ่ายได้มองเห็นปัญหาที่เกิดจากการตั้งรับในการรักษา ซึ่งนอกจากจะได้ผลไม่ดีเท่าที่ควรแล้ว ยังเกิดปัญหาอย่างมากในเชิงเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ในปัจจุบันการผลิตและพัฒนาวัคซีนจึงมีความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว คู่มือวัคซีนได้จัดทำขึ้นโดยความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน โดยสรรหาผู้นิพนธ์ที่ทรงคุณวุฒิร่วมกันเรียบเรียงคู่มือวัคซีน เพื่อให้เกิดความถุกต้อง เหมาะสม สะดวก และง่ายต่อการนำไปใช้ในทางปฎิบัติ
เพิ่มบน : 25-Apr-2005 โดย Admin
ครั้ง: 69359
รายงานลิงค์ที่ขาด

นิติเวชปฏิบัติกรณีบาดเจ็บและตายผิดธรรมชาติ   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / ตำราวิชาการแพทย์


ผู้ประพันธ์ : วิรัติ พาณิชย์พงษ์

ISBN : 974-91269-4-
คำอธิบาย : กระบวนการทางนิติเวชศาสตร์ ทั้งด้านพื้นฐาน กระบวนการยุติธรรม กรณีบาดเจ็บและการชันสูตรบาดแผล กรณีตายโดยผิดธรรมชาติและการชันสูตรพลิดศพ นิติวิทยาเซรุ่ม หลักปฏิบัติการตรวจทางพิษวิทยา พยานทางการแพทย์ การพัฒนางานนิติเวชเพื่อส่งเสริมกระบวนการยุติธรรม
เพิ่มบน : 10-Jun-2005 โดย pranom
ครั้ง: 67192
รายงานลิงค์ที่ขาด

แนวทางปฏิบัติโรคทางจักษุวิทยาสำหรับจักษุแพทย์(Clinical Practice Guideline)   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / ตำราวิชาการแพทย์


ผู้ประพันธ์ : สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต และคณะ

ISBN : 974-9717-40-
คำอธิบาย : แนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยโรคตาที่พบบ่อย ได้แก่ โรคจอประสาทตาผิดปกติในทารกเกิดก่อนกำหนด ตาเหล่ ต้อกระจก ต้อหิน แผลเปื่อยกระจกตา น้ำตาไหล กลุ่มอาการตาแห้ง การติดเชื้อภายในลูกตาภายหลังการผ่าตัด จอประสาทตาลอก การแตกของกระดูกเบ้าตา บาดเจ็บแผลทะลุลูกตา ฯ
เพิ่มบน : 25-Apr-2005 โดย pranom
ครั้ง: 62703
รายงานลิงค์ที่ขาด

การผ่าตัดผ่านกล้องส่องข้อเข่าขั้นพื้นฐาน   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / ตำราวิชาการแพทย์


ผู้ประพันธ์ : ชาติชาย ภูกาญจนมรกต, บรรณาธิการ

ISBN : 974-90548-9-
คำอธิบาย : ประวัติ อุปกรณ์และการใช้ กายวิภาคศาสตร์ของข้อเข่า การตรวจวินิจฉัยภาวะบาดเจ็บของข้อเข่าด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หลักการพื้นฐานในการส่องกล้องในข้อเข่า หมอนรองข้อเข่า การส่องกล้องตรวจ และการผ่าตัดผ่านกล้อง กระดูกอ่อนผิวข้อ การส่องกล้องตรวจ และรักษาภาวะข้อเข่าเสื่อม การส่องกล้องตรวจ และรักษาความผิดปกติของเยื่อหุ้ข้อ การบาดเจ็บของเส้นเอ็นไขว้หน้า และการรักษา การรักษาเอ็นไขว้หน้าขาดโดยการส่องกล้องข้อเข่า การดูแลรักษาภายหลังการผ่าตัด และคู่มือสำหรับผู้ป่วย
เพิ่มบน : 10-Jun-2005 โดย pranom
ครั้ง: 62538
รายงานลิงค์ที่ขาดเลือกหน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Web site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.121154 Seconds