ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

Main Menu

 
 หน้าหลัก
 QualityOnline
 WWW3
 SSWRisk
 KMnet

บริการ
 ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล
 แผนที่ที่ตั้งโรงพยาบาล
 ปฎิทินกำหนดการ
 โทรศัพท์ภายใน
 อนุสรณ์ 60 ปี ศรีสังวร
 รายงานการประชุม กบห.
 ตารางแพทย์ตรวจOPD
 ตรวจสอบสิทธิ : สุโขทัย
 ตรวจสอบสิทธิ : จ่ายตรง
 ตรวจสอบสิทธิ : ธนาคาร
 รายงานยอดผู้ป่วยใน
 อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน
 การแยกประเภทผู้ป่วยใน
 ประวัติการรักษาผู้ป่วย
 ระบบ Finger Scan
 พจนานุกรม
 กระดานข่าว
 ห้องสมุด
 อัลบัมภาพ
 ค้นหา
 อัตราค่ารักษาพยาบาล

หน่วยงาน

 

กลุ่มอำนวยการ
 ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แบบเสนอความต้องการพัสดุ
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง
 Form Template สำหรับเสนอข่าวสารโรงพยาบาล

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการฯ
 งาน IC
 งานคุณภาพการพยาบาล
 คลินิกเคมีบำบัด
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 กิจกรรมบำบัด
 แพทย์แผนไทย
 KM เวชกรรมฟื้นฟู

ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ข่าวสารบ้านพัก รพ.

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน

xraypacs xraypacsรายการใช้วัสดุ-เพื่อเสนอราคา


KM srisangwornsahakorn srisangworn

[ หน้าหลัก | หนังสือใหม่ | ความนิยม | คะแนนยอดนิยม | สุ่ม ]

ประเภท: หลัก หนังสือห้องสมุด ตำราวิชาการแพทย์

.เรียงหนังสือตาม: | ชื่อ | วัน | ระดับคะแนน | ความนิยม |

หนังสือเรียงตาม: คะแนน (เรียงน้อยไปมาก)


HIV Nephrology for General Practitioner   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / ตำราวิชาการแพทย์


ผู้ประพันธ์ : วิศิษฏ์ ประสิทธิศิริกุล

ISBN : 978-974-297-972-0
คำอธิบาย : โรคไตในผู้ติดเชื้อ HIV เป็นภาระโรคหนึ่งซึ่งถ้าไม่ได้รับการคัดกรอง การดูแลรักษาที่ถูกต้องและฉับไวตั้งแต่ต้นแล้ว จะทำให้เกิดปัญหาและผลกระทบอย่างมากโดยเฉพาะถ้าผู้ติดเชื้อเข้าสู่ระยะ ESRD และจำเป็นต้องได้รับการทำ dialysis ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง และบริการการทำ dialysis มีจำกัด ตลอดจนมี sense of discrimination ต่อผู้ป่วย HIV อยู่มาก ผู้เขียนได้รวบรวมเนื้อหาต่างๆ ของโรคไตใน HIV โดยเฉพาะเป็นบริบทของโรคไตซึ่งเกิดในผู้ติดเชื้อ HIV ในประเทศไทยเอาไว้ จะทำให้แพทย์ผู้ดูแลทุกท่านสามารถนำไปใช้ได้เพื่อป้องกันและรักษาให้ผู้ติดเชื้อ HIV รอดพ้นจากภาวะ CKD ได้, 88 หน้า ภาพและตารางประกอบ
เพิ่มบน : 28-Dec-2010 โดย prh001
ครั้ง: 18143
รายงานลิงค์ที่ขาด

ตำราประกอบภาพ โรคทางพันธุกรรมและความพิการแต่กำเนิดที่พบบ่อย   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / ตำราวิชาการแพทย์


ผู้ประพันธ์ : สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ISBN : 978-974-422-720-1
คำอธิบาย : ผู้นิพนธ์และคณะร่วมจัดทำตำรา "โรคทางพันธุกรรมและความพิการแต่กำเนิดที่พบบ่อย" โดยในหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวกับโรคทางพันธุกรรมและความผิดปกติแต่กำเนิดที่พบบ่อยในประเทศไทย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวินิจฉัยโรค รักษา และป้องกันโรคกลุ่มนี้ ซึ่งคาดว่าจะเป็นประโยชน์แก่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน
เพิ่มบน : 29-Sep-2015 โดย prh001
ครั้ง: 14772
รายงานลิงค์ที่ขาด

ตำราภาวะเร่งด่วนทางไตและทางเดินปัสสาวะในเด็ก   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / ตำราวิชาการแพทย์


ผู้ประพันธ์ : ชมรมโรคไตเด็กแห่งชาติ

ISBN : 978-616-361-699-9
คำอธิบาย : หนังสือ "ตำราภาวะเร่งด่วนทางไตและทางเดินปัสสาวะในเด็ก" ฉบับเรียบเรียงครั้งที่ 1 ประกอบด้วยความผิดปกติของเกลือแร่ในเลือด และโรคไตรวมถึงระบบทางเดินปัสสาวะทีเป็นภาวะเร่งด่วนในกุมารเวชปฏิบัติ เนื้อหาในตำรามีจำนวนทั้งสิ้น 25 บท ผู้นิพนธ์เป็นคณาจารย์แพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านกุมารเวชศาสตร์โรคไต โดยได้รวบรวมและสรุปความรู้ต่างๆ ที่ทันสมัย รวมทั้งแง่คิดจากประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยเด็กโรคไตและทางเดินปัสสาวะ โดยมีตัวอย่างผู้ป่วยและการอภิปรายร่วมด้วยในทุกๆ บท เนื้อหาแต่ละบท อ่านง่าย ได้ใจความ เชื่อมโยงสอดคล้อง และครอบคลุมประเด็นต่างๆ ทั้งแนวทางการวินิจฉัยและการรักษา
เพิ่มบน : 29-Sep-2015 โดย prh001
ครั้ง: 14751
รายงานลิงค์ที่ขาด

THE TEXTBOOK OF SPINE by SST : ตำรากระดูกสันหลัง (Vol. 1 )   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / ตำราวิชาการแพทย์


ผู้ประพันธ์ : ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย

ISBN : 978-616-348-354-6
คำอธิบาย : ตำราเล่มนี้ เป็นอีกหนึ่งตัวชีวัดที่แสดงความก้าวหน้าของ Spine Society Thailand เพราะผู้เขียนหลายๆ ท่านได้ใส่ประสบการณ์ในการทำงานด้าน Spine มานาน ลงไปพร้อมกับทฤษฎี จึงให้ทั้งทักษะและความรู้ซึ่งเหมาะสำหรับเป็นคู่มือให้ผู้ที่เริ่มใหม่และผู้ที่มีประสบการณ์แล้ว สามารถเอาเป็นข้อคิด เป็นข้อตัดสินใจและสามารถนำไปปฏิบัติได้
เพิ่มบน : 29-Sep-2015 โดย prh001
ครั้ง: 14859
รายงานลิงค์ที่ขาด

THE TEXTBOOK OF SPINE by SST : ตำรากระดูกสันหลัง (Vol.2   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / ตำราวิชาการแพทย์


ผู้ประพันธ์ : ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย

ISBN : 978-616-348-354-6
คำอธิบาย : ตำราเล่มนี้ เป็นอีกหนึ่งตัวชีวัดที่แสดงความก้าวหน้าของ Spine Society Thailand เพราะผู้เขียนหลายๆ ท่านได้ใส่ประสบการณ์ในการทำงานด้าน Spine มานาน ลงไปพร้อมกับทฤษฎี จึงให้ทั้งทักษะและความรู้ซึ่งเหมาะสำหรับเป็นคู่มือให้ผู้ที่เริ่มใหม่และผู้ที่มีประสบการณ์แล้ว สามารถเอาเป็นข้อคิด เป็นข้อตัดสินใจและสามารถนำไปปฏิบัติได้
เพิ่มบน : 29-Sep-2015 โดย prh001
ครั้ง: 15143
รายงานลิงค์ที่ขาดเลือกหน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Web site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.152678 Seconds