ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

Main Menu

 
 หน้าหลัก
 QualityOnline
 WWW3
 SSWRisk
 KMnet

บริการ
 ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล
 แผนที่ที่ตั้งโรงพยาบาล
 ปฎิทินกำหนดการ
 โทรศัพท์ภายใน
 อนุสรณ์ 60 ปี ศรีสังวร
 รายงานการประชุม กบห.
 ตารางแพทย์ตรวจOPD
 ตรวจสอบสิทธิ : สุโขทัย
 ตรวจสอบสิทธิ : จ่ายตรง
 ตรวจสอบสิทธิ : ธนาคาร
 รายงานยอดผู้ป่วยใน
 อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน
 การแยกประเภทผู้ป่วยใน
 ประวัติการรักษาผู้ป่วย
 ระบบ Finger Scan
 พจนานุกรม
 กระดานข่าว
 ห้องสมุด
 อัลบัมภาพ
 ค้นหา
 อัตราค่ารักษาพยาบาล

หน่วยงาน

 

กลุ่มอำนวยการ
 ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แบบเสนอความต้องการพัสดุ
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง
 Form Template สำหรับเสนอข่าวสารโรงพยาบาล

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการฯ
 งาน IC
 งานคุณภาพการพยาบาล
 คลินิกเคมีบำบัด
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 กิจกรรมบำบัด
 แพทย์แผนไทย
 KM เวชกรรมฟื้นฟู

ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ข่าวสารบ้านพัก รพ.

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน

xraypacs xraypacsรายการใช้วัสดุ-เพื่อเสนอราคา


KM srisangwornsahakorn srisangworn

[ หน้าหลัก | หนังสือใหม่ | ความนิยม | คะแนนยอดนิยม | สุ่ม ]

ประเภท: หลัก หนังสือห้องสมุด ตำราวิชาการแพทย์

.เรียงหนังสือตาม: | ชื่อ | วัน | ระดับคะแนน | ความนิยม |

หนังสือเรียงตาม: ชื่อเรียง (A-Z)


เภสัชวิทยา 1   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / ตำราวิชาการแพทย์


ผู้ประพันธ์ : ..

ISBN : 974-293-783-
คำอธิบาย : เภสัชวิทยา 1 ประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับยา ปความหมาย ประเภทของยา รูปแบบของยา หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับยาและการออกฤทธิ์ อาการไม่พึงประสงค์ หลักการใช้ยา การเสื่อมสภาพของยา และการหมดอายุของยา ตลอดจนการคำนวฯเกี่ยวกับการใช้ยาในผู้ป่วยและการค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวกับยา
เพิ่มบน : 22-Oct-2004 โดย pranom
ครั้ง: 69866
รายงานลิงค์ที่ขาด

เภสัชวิทยา 3   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / ตำราวิชาการแพทย์


ผู้ประพันธ์ : ..

ISBN : 974-90948-2-
คำอธิบาย : เภสัชวิทยา 3 ประกอบด้วยฤทธิ์ของยา และข้อบ่งใช้ของยาประเภทต่างๆ ได้แก่ ยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทออโตโนมิค ยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลาง และยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด
เพิ่มบน : 22-Oct-2004 โดย pranom
ครั้ง: 56796
รายงานลิงค์ที่ขาด

โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / ตำราวิชาการแพทย์


ผู้ประพันธ์ : สุกษม อัตนวานิช : บรรณาธิการ

ISBN : 978-974-11-1114-5
คำอธิบาย : รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุกษม อัตนวานิช ได้เรียบเรียงและแต่งตำรา "โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด" เล่มนี้ออกมา ซึ่งเป็นตำราภาษาไทยเล่มแรกของประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องกับโรคนี้โดยเฉพาะ จากประสบการณ์ของการเป็นศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก โดยเฉพาะคาวมสนใจและความเชี่ยวชาญในการทำผ่าตัดหัวใจเด็กทีได้สั่งสมมาอย่างยาวนาน เพื่อถ่ายทอดความรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก และต่อบุคลาการทางการแพทย์สาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื้อหามี 25 บทดังนี้ บทที่ 1 โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด บทที่ 2 การวินิจฉัยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด บทที่ 3 Patent ductus arteriosus, บทที่ 4 Ventricular septal defect, บทที่ 5 Atrial septal defect, บทที่ 6 Pulnonary stenosis with in tact ventricular septum, บทที่ 7 Tetralogy of Fallot, บทที่ 8 Coarctation of the aorta and interrupted aortic arch, บทที่ 9 Aorto-pulmonary window, บทที่ 10 Coronary arterio-venous fistula, บทที่ 11 Anomalous left coronary artery from pulmonary artery, บทที่ 12 Ebstein anomaly, บทที่ 13 Tricuspid atresia, บทที่ 14 Double outlet rigth ventricule DORV, บทที่ 15 Atrio ventricular canal defect AV canal defect, บทที่ 16 Pullmonary atresia with intact ventricular septum, บทที่ 17 Cor triatriatum, บทที่ 18 Congenital mitral stenosis, บทที่ 19 Total anomalous pulmonary venocus con nections, บทที่ 20 Congenital aortic stenosis, บทที่ 21 Hypoplastic left ventricle, บทที่ 22 Truncus arteriosus, บทที่ 23 Transposition of the great arteries, บทที่ 24 การดูแลระบบการหายใจหลังผ่าตัด, บทที่ 25 การพยาบาลผู้ป่วยหลังการผ่าตัดหัวใจในเด็ก, 451 หน้า ภาพและตารางประกอบ
เพิ่มบน : 13-Dec-2010 โดย prh001
ครั้ง: 17588
รายงานลิงค์ที่ขาด

โรคหูตามอาการและอาการแสดง   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / ตำราวิชาการแพทย์


ผู้ประพันธ์ : ลลิดา เกษมสุวรรณ

ISBN : 978-974-8097-13-8
คำอธิบาย : เรื่องราวของโรคหูในบทแรกได้กล่าวถึงกายวิภาคของหูและสรีรวิทยาของการได้ยิน เพื่อเป็นพื้นฐานขององค์ความรู้ก่อนจะนำไปสู่บทอื่น ในบทอื่นผู้เขียนได้พยายามเรียบเรียงในรูปแบบที่อ่านง่ายตามอาการและอาการแสดง ซึ่งเป็นไปตามความจริงที่ได้ประสบเมื่อออกตรวจผู้ป่วย รวมทั้งมีส่วนสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านหู เนื้อหาแบ่งออกเป็น 8 บท ดังนี้ บทที่1 กายวิภาคและสรีรวิทยา(anatomy and physiology of the ear), บทที่ 2 ของเหลวไหลจากหู (Otorrhea), บทที่ 3 การสูญเสียการได้ยิน (Hearing loss), บทที่ 4 เวียนศีรษะ (Vertigo), บทที่ 5 เสียงดังรบกวนในหู (Tinnitus), บทที่ 6 ปวดหู (Earache), บทที่ 7 หน้าเบี้ยว (Facial Never paralysis), บทที่ 8 ความผิดปกติของใบหูและรูหูแต่กำเนิด (Congenital aural atresis), 175 หน้า ตารางและภาพประกอบ
เพิ่มบน : 18-Oct-2010 โดย prh001
ครั้ง: 18490
รายงานลิงค์ที่ขาด

โรคกระดูกคอเสื่อม : DEGENERATIVE DISEASES OF THE CERVICAL SPINE   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / ตำราวิชาการแพทย์


ผู้ประพันธ์ : ต่อพงษ์ บุญมาประเสริฐ

ISBN : 978-974-672-408-1
คำอธิบาย : หนังสือเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมความรู้เกี่ยวกับโรคกระดูกคอเสื่อม ครอบคลุมเนื้อหาสาระสำคัญ ตั้งแต่พยาธิสภาพและกลไกการเกิดโรค อาการ อาการแสดง แนวทางการให้การวินิจฉัยการผ่าตัด วิธีการผ่าตัดที่ใช้เป็นมาตรฐาน ผลการรักษา รวมทั้งภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ ในบทต้นๆ ของหนังสือจะเป็นความรู้พื้นฐานทั้งหมดเกี่ยวกับกระดูกคอและโรคกระดูกคอเสื่อม เหมาะสำหรับนักศึกษาแพทย์ แพทย์ทั่วไป บุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจและทำงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ศึกษา ในบทหลังๆ จะเหมาะสำหรับแพทย์ประจำบ้านออร์โธปิดิกส์ และแพทย์ออร์โธปิดิกส์ ใช้เป็นแนวทางในการรักษาเฉพาะทางต่อไป, 320 หน้า ภาพประกอบ
เพิ่มบน : 14-Oct-2010 โดย prh001
ครั้ง: 17815
รายงานลิงค์ที่ขาดเลือกหน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Web site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.123137 Seconds