ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

Main Menu

 
 หน้าหลัก
 QualityOnline
 WWW3
 SSWRisk
 KMnet

บริการ
 ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล
 แผนที่ที่ตั้งโรงพยาบาล
 ปฎิทินกำหนดการ
 โทรศัพท์ภายใน
 อนุสรณ์ 60 ปี ศรีสังวร
 รายงานการประชุม กบห.
 ตารางแพทย์ตรวจOPD
 ตรวจสอบสิทธิ : สุโขทัย
 ตรวจสอบสิทธิ : จ่ายตรง
 ตรวจสอบสิทธิ : ธนาคาร
 รายงานยอดผู้ป่วยใน
 อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน
 การแยกประเภทผู้ป่วยใน
 ประวัติการรักษาผู้ป่วย
 ระบบ Finger Scan
 พจนานุกรม
 กระดานข่าว
 ห้องสมุด
 อัลบัมภาพ
 ค้นหา
 อัตราค่ารักษาพยาบาล

หน่วยงาน

 

กลุ่มอำนวยการ
 ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แบบเสนอความต้องการพัสดุ
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง
 Form Template สำหรับเสนอข่าวสารโรงพยาบาล

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการฯ
 งาน IC
 งานคุณภาพการพยาบาล
 คลินิกเคมีบำบัด
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 กิจกรรมบำบัด
 แพทย์แผนไทย
 KM เวชกรรมฟื้นฟู

ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ข่าวสารบ้านพัก รพ.

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน

xraypacs xraypacsรายการใช้วัสดุ-เพื่อเสนอราคา


KM srisangwornsahakorn srisangworn

[ หน้าหลัก | หนังสือใหม่ | ความนิยม | คะแนนยอดนิยม | สุ่ม ]

ประเภท: หลัก หนังสือห้องสมุด ตำราวิชาการแพทย์

.เรียงหนังสือตาม: | ชื่อ | วัน | ระดับคะแนน | ความนิยม |

หนังสือเรียงตาม: ชื่อเรียง (Z-A)


พยาธิวิทยาระบบประสาท   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / ตำราวิชาการแพทย์


ผู้ประพันธ์ : วิสิทธิ์ อวิรุทธ์นันท์

ISBN : 974-293-782-
คำอธิบาย : พยาธิวิทยาระบบประสาท ประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ สรีรวิทยา อาการทางคลินิก อาการแสดงของโรค การเปลี่ยนแปลงทางพยาธิวิทยา สาเหตุ ลักษณะของโรค การวินิจฉัยแยกโรค
เพิ่มบน : 22-Oct-2004 โดย pranom
ครั้ง: 53495
รายงานลิงค์ที่ขาด

ปัญหาที่พบบ่อยในเด็ก : แนวทางการดูแลรักษา   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / ตำราวิชาการแพทย์


ผู้ประพันธ์ : บรรณาธิการ : นวลจันทร์ ปราบพาล และคณะ

ISBN : 978-616-551-043-1
คำอธิบาย : หนังสือ "ปัญหาที่พบบ่อยในเด็ก : แนวทางการดูแลรักษา" เล่มนี้ จัดพิมพ์เป็นครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับแพทย์ และกุมารแพทย์ ในการตรวจวินิจฉัยและดูแลรักษาโรคหรือปัญหา ที่พบบ่อยในเด็ก และคณาจารย์ในแต่ละหน่วยสาขาวิชา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ช่วยกันปรับปรุงเนื้อหาตามความก้าวหน้าทางวิชาการบนพื้นฐานของข้อมูลหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และปรับให้เหมาะสมกับภาวะสังคมไทย นอกจากนี้ยังได้เพิ่มหัวข้อปัญหาที่พบได้บ่อยขึ้นจากเดิม 58 เรื่อง เป็น 82 เรื่อง เพื่อให้ครอบคลุมปัญหาที่พบบ่อยในเด็กได้ดีขึ้น ทั้งนี้แนวทางการดูแลรักษาปัญหาต่างๆ ที่มีในหนังสือเล่มนี้อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามภาวะของผู้ป่วยแต่ละราย และตามความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์, 774 หน้า ภาพและตารางประกอบ
เพิ่มบน : 19-Oct-2010 โดย prh001
ครั้ง: 17920
รายงานลิงค์ที่ขาด

ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุและการป้องกัน   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / ตำราวิชาการแพทย์


ผู้ประพันธ์ : ประเสริฐ อัสสันตชัย, บบรณาธิการ

ISBN : 978-974-11-1101-5
คำอธิบาย : บทที่ 1 หลักพื้นฐานทางเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ประเสริฐ อัสสันตชัย บทที่ 2 การประเมินสุขภาพของผู้สูงอายุอย่างครบถ้วน รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ บทที่ 3 การส่งเสริมสุขภาพและป้องโรคในผู้สูงอายุ วีรศักดิ์ เมืองไพศาล บทที่ 4 ภาวะหกล้มในผู้สูงอายุและการป้องกัน ประเสริฐ อัสสันตชัย บทที่ 5 การสูญเสียความสามารถในการเดินในผู้สูงอายุ และการป้องกัน ประเสริฐ อัสสันตชัย บทที่ 6 อาการปัสสาวะราดในผู้สูงอายุและการป้องกัน ประเสริฐ อัสสันตชัย บทที่ 7 ภาวะซึมสับสนเฉียบพลันในผู้สูงอายุแกรป้องกัน วีรศักดิ์ เมืองไพศาล ฯลฯ, ตาราง, 490 หน้า
เพิ่มบน : 18-Dec-2009 โดย prh001
ครั้ง: 19779
รายงานลิงค์ที่ขาด

ปวดกล้ามเนื้อมัยโอฟาสเชี่ยลเพนซินโดรม   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / ตำราวิชาการแพทย์


ผู้ประพันธ์ : ประดิษฐ์ ประทีปะวณิช

ISBN : 978-616-413-235-1
คำอธิบาย : สารบัญ:ความรู้ทั่วไป, หลักการรักษา, สาระสำคัญของกล้าเนื้อแต่ละมัด, สาเหตุของอารการปวดบริเวณใบหน้าและในช่องปาก, สาเหตุของอาการปวดบริเวณหลังส่วนบน หัวไหล่ และต้นแขน, สาเหตุของอาการปวดบริเวณปลายแขนและมือ, สาเหตุของอาการปวดบริเวณลำตัว,สาเหตุของอาการปวดบริเวณหลังส่วนล่าง, สาเหตุของอาการปวดบริเวณสะโพก ต้นขา และหัวเข่า แลสาเหตุของอาการปวดบริเวณปลายขา ข้อเท้า และเท้า
เพิ่มบน : 13-Oct-2016 โดย lib001
ครั้ง: 9421
รายงานลิงค์ที่ขาด

ประสาทศัลยศาสตร์ ปริทัศน์   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / ตำราวิชาการแพทย์


ผู้ประพันธ์ : ราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

ISBN : 978-616-92451-0-0
คำอธิบาย : สารบัญ:pituitary Apoplexy, Management of closed Head Injury, Emergency Treatment of Brain Tumor, Brain death declaration&Pitfall, Brain abscess, Subdural empyema, ภาวะเลือดออกในไขสันหลัง, Acute interrention of Lumpar Dise Disease, Penetrating Brain Injury andApproach to Coma
เพิ่มบน : 26-Oct-2016 โดย lib001
ครั้ง: 9137
รายงานลิงค์ที่ขาดเลือกหน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Web site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.151949 Seconds