ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

Main Menu

 
 หน้าหลัก
 QualityOnline
 WWW3
 SSWRisk
 KMnet

บริการ
 ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล
 แผนที่ที่ตั้งโรงพยาบาล
 ปฎิทินกำหนดการ
 โทรศัพท์ภายใน
 อนุสรณ์ 60 ปี ศรีสังวร
 รายงานการประชุม กบห.
 ตารางแพทย์ตรวจOPD
 ตรวจสอบสิทธิ : สุโขทัย
 ตรวจสอบสิทธิ : จ่ายตรง
 ตรวจสอบสิทธิ : ธนาคาร
 รายงานยอดผู้ป่วยใน
 อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน
 การแยกประเภทผู้ป่วยใน
 ประวัติการรักษาผู้ป่วย
 อัตราค่ารักษาพยาบาล
 พจนานุกรม
 กระดานข่าว
 ห้องสมุด
 อัลบัมภาพ
 ค้นหา

หน่วยงาน

 

ศูนย์ ICT
 ระบบ Finger Scan

กลุ่มภารกิจอำนวยการ
 ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
 ข่าว/ประกาศรับสมัครงาน
 ข่าว/ประกาศการย้าย
 ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 ข้อมูลอัตราพัฒนาบุคลากร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แผนพัสดุครุภัณฑ์ประจำปี
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง
 Form Template สำหรับเสนอข่าวสารโรงพยาบาล

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการพยาบาล
 งาน IC
 ศูนย์ประคับคองฯ
 งานคุณภาพการพยาบาล
 คลินิกเคมีบำบัด

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 กิจกรรมบำบัด
 แพทย์แผนไทย
 KM เวชกรรมฟื้นฟู

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 ข่าวสารและแบบฟอร์มเกี่ยวกับบ้านพัก รพ.

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน

xraypacs xraypacs
รายการใช้วัสดุ-เพื่อเสนอราคา


KM srisangwornsahakorn srisangworn

[ หน้าหลัก | หนังสือใหม่ | ความนิยม | คะแนนยอดนิยม | สุ่ม ]

ประเภท: หลัก หนังสือห้องสมุด กรณีศึกษา

.เรียงหนังสือตาม: | ชื่อ | วัน | ระดับคะแนน | ความนิยม |

หนังสือเรียงตาม: Date (new books listed first)


เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ เรื่อง "บันทึกทางการพยาบาล : Focus charting กรณีศึกษาโรงพยาบาลศิริราช   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / กรณีศึกษา


ผู้ประพันธ์ : โรงพยาบาลศิริราช

ISBN : ISSN 0000 - 0000
คำอธิบาย : โรงพยาบาลศิริราช ได้จัดการประชุมวิชาการ เมื่อวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2555 โดยกำหนดการประชุมวิชาการ ดังนี้ -แนวคิด หลักการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบันทึกทางการพยาบาลที่มีคุณภาพ -กระบวนการพยาบาล : สมรรถนะหลักสำหรับการบันทึกที่มีคุณภาพ -Focus charting : โครงสร้างบันทึกที่มีชีวิต -กรณีศึกษา : การจัดการเพื่อส่งเสริมคุณภาพการบันทึกรูปแบบการพยาบาล Cell Concept : จาก Lean สู่การเพิ่มคุณภาพการบันทึก Short Stay Focus Charting : จาก CQI สู่นโยบายการบันทึกสำหรับผู้ป่วยที่อยู่โรงพยาบาลระยะสั้น -กรณีศึกษา APN กับ Focus Charting ในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ -กรณีศึกษา Focus charting กลุ่มผู้ป่วยศัลยศาสตร์, กลุ่มผู้ป่วยอายุรศาสตร์, กลุ่มผู้ป่วย OPD, กลุ่มผู้ป่วย PCU, กลุ่มมารดา, กลุ่มผู้ป่วยเด็ก, กลุ่มผู้ป่วย ER, กลุ่มผู้ป่วย LR, กลุ่มผู้ป่วย ICU, กลุ่มผู้ป่วย OR, บรรยาย : การประเมิน Focus chartimg : มุมมองเชิงมาตรฐานวิชาชีพและกฎหมาย
เพิ่มบน : 26-Jun-2012 โดย prh001
ครั้ง: 74768
รายงานลิงค์ที่ขาด

วารสารสำนักการแพทย์ทางเลือก ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 : กันยายน-ธันวาคม 2553   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / กรณีศึกษา


ผู้ประพันธ์ : กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

ISBN : ISSN 1906 - 3903
คำอธิบาย : โพรไบโอติก : จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ, Mind/Body Medicine ตอนที่ 1 ความเครียดกับการเกิดโรค, การประเมินความเสี่ยงในการใช้ยาโฮมีโอพาธีย์, การศึกษา เรื่อง ประสิทธิผลการส่งเสริมการรักษาโรคเบาหวานด้วยโยคะ, 48 หน้า ตารางประกอบ
เพิ่มบน : 01-Jul-2011 โดย prh001
ครั้ง: 77553
รายงานลิงค์ที่ขาด

Emerging Diagnostic and Therapeutic Strategies in Gastroenterology and Hepatology   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / กรณีศึกษา


ผู้ประพันธ์ : สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย

ISBN : 978-974-11-1306-4
คำอธิบาย : บทที่... Food intolerance: How much an intestinal fermentation problem?, พยาธิวิทยาของ Neuroendocrine tumors, Management of NETs, How to get scientific papers published-Editor's View, Recent Advances in Autoimmune Pancreatitis, New trends in UGI bleeding: (peptic ulcer) Endoscopic Findings of Upper GI Bleeding in Lower Northeast Part of Thailand, New Therapy for IBD: Biologic Theapies, Treatment of Clostridium difficile Infection, New Modalities for Assessment of Anorectal Dysfunction, 226 หน้า ตารางประกอบ
เพิ่มบน : 15-Sep-2010 โดย prh001
ครั้ง: 99182
รายงานลิงค์ที่ขาด


Web site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.142462 Seconds