ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

Main Menu

 
 หน้าหลัก
 QualityOnline
 WWW3
 SSWRisk
 KMnet

บริการ
 ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล
 แผนที่ที่ตั้งโรงพยาบาล
 ปฎิทินกำหนดการ
 โทรศัพท์ภายใน
 อนุสรณ์ 60 ปี ศรีสังวร
 รายงานการประชุม กบห.
 ตารางแพทย์ตรวจOPD
 ตรวจสอบสิทธิ : สุโขทัย
 ตรวจสอบสิทธิ : จ่ายตรง
 ตรวจสอบสิทธิ : ธนาคาร
 รายงานยอดผู้ป่วยใน
 อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน
 การแยกประเภทผู้ป่วยใน
 ประวัติการรักษาผู้ป่วย
 ระบบ Finger Scan
 พจนานุกรม
 กระดานข่าว
 ห้องสมุด
 อัลบัมภาพ
 ค้นหา
 อัตราค่ารักษาพยาบาล

หน่วยงาน

 

กลุ่มอำนวยการ
 ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แบบเสนอความต้องการพัสดุ
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง
 Form Template สำหรับเสนอข่าวสารโรงพยาบาล

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการฯ
 งาน IC
 ศูนย์ประคับคองฯ
 งานคุณภาพการพยาบาล
 คลินิกเคมีบำบัด

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 กิจกรรมบำบัด
 แพทย์แผนไทย
 KM เวชกรรมฟื้นฟู

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 ข่าวสารบ้านพัก รพ.

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน

xraypacs xraypacs
รายการใช้วัสดุ-เพื่อเสนอราคา


KM srisangwornsahakorn srisangworn

[ หน้าหลัก | หนังสือใหม่ | ความนิยม | คะแนนยอดนิยม | สุ่ม ]

ประเภท: หลัก หนังสือห้องสมุด VDO+VCD

.เรียงหนังสือตาม: | ชื่อ | วัน | ระดับคะแนน | ความนิยม |

หนังสือเรียงตาม:


วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่ ปีที่ 43 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม 2553   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / VDO+VCD


ผู้ประพันธ์ : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ISBN : ISSN 0125 - 5347
คำอธิบาย : Congenital abnormalities of platelet membrane glycoproteins, ค่าอ้างอิงของสารชีวเคมี 6 พารามิเตอร์ในเลือดผู้ใหญ่ ณ โรงพยาบาลตำรวจ, ความสัมพันธ์ระหว่างซีรัมเฟอร์ริทีนกับภาวะโลหิตจางในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง, การทดสอบความชำนาญการตรวจแอลกอฮอล์ในเลือด พ.ศ. 2552, หน้า 87 - 153 ตารางประกอบ
เพิ่มบน : 16-Sep-2010 โดย prh001
ครั้ง: 89029
รายงานลิงค์ที่ขาด

หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (STROKE UNIT)   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / VDO+VCD


ผู้ประพันธ์ : กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ISBN : 0000 - 0000
คำอธิบาย : วิดีทัศน์เรื่อง หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (STROKE UNIT) จัดทำขึ้นเพื่อเป็นต้นแบบ และแนวทางในการจัดตั้งหอสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง หรือ STROKE UNIT ประกอบไปด้วย บุคลากรทางการแพทย์หลายสาขารวมกันและขั้นตอน รวมถึงเครื่องมือที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยอย่างตรบวงจร ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับหน่วยงานสาธารณสุข เพื่อนำไปประกอบในการศึกษา เรียนรู้
เพิ่มบน : 23-Aug-2010 โดย prh001
ครั้ง: 91215
รายงานลิงค์ที่ขาด

โรคติดต่ออุบัติใหม่ (สื่อการสอนสำหรับวิทยากร)   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / VDO+VCD


ผู้ประพันธ์ : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ISBN : 0000 - 0000
คำอธิบาย : กรมควบคุมโรค โดยสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ ร่วมกับสำนักระบาดวิทยา ได้รวบรวมเนื้อหาองค์ความรู้ และสถานการณ์ของโรคติดต่ออุบัติใหม่ จัดทำเป็นซีดี ชุดสื่อการสอนสำหรับวิทยากรนี้ขึ้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ เรื่องโรคอุบัติใหม่ ให้กับเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้ประโยชน์ และเผยแพร่ต่อไป เนื้อหาประกอบด้วย แผ่นที่ 1 ความรู้โรคเรื่องไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ (H1N1) 2009, ไข้หวัดนกและแผนประคองกิจการภายในองค์กร, แผ่นที่ 2 โรคติดต่ออุบัติใหม่ที่สำคัญ, แผ่นที่ 3 การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ (H1N1) 2009, แผ่นที่ 4 สื่อสิ่งพิมพ์โรคติดต่ออุบัติใหม่, แผ่นที่ 5 สื่อประชาสัมพันธ์โรคติดต่ออุบัติใหม่ โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ (H1N1) 2009, แผ่นที่ 6 ฮีโร่พันธุ์ใหม่ใส่ใจสวมหน้ากากอนามัย
เพิ่มบน : 23-Aug-2010 โดย prh001
ครั้ง: 89214
รายงานลิงค์ที่ขาด

บรรณานุกรมรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ 2548   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / VDO+VCD


ผู้ประพันธ์ : ห้องสมุดงานวิจัย, ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ISBN : -
คำอธิบาย : บรรณานุกรมนี้จัดทำเพื่อการสืบค้นรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ในห้องสมุดงานวิจัยของประเทศ เอกสารประมาณ 140,000 ชื่อเรื่อง
เพิ่มบน : 16-May-2006 โดย pranom
ครั้ง: 108802
รายงานลิงค์ที่ขาด

ทำเนียบการวิจัย 2548   ความนิยม

ประเภท : หนังสือห้องสมุด / VDO+VCD


ผู้ประพันธ์ : ศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ISBN : -
คำอธิบาย : ทำเนียบการวิจัยเพื่อการอ้างอิงและสืบค้นข้อมูลนักวิจัย และผู้ทรงคุณวุฒิของสภาวิจัยแห่งชาติ, รายชื่อโครงการวิจัยของประเทศ
เพิ่มบน : 16-May-2006 โดย pranom
ครั้ง: 108539
รายงานลิงค์ที่ขาด


Web site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.148381 Seconds