ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

Main Menu

 
 หน้าหลัก
 QualityOnline
 WWW3
 SSWRisk
 KMnet

บริการ
 ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล
 แผนที่ที่ตั้งโรงพยาบาล
 ปฎิทินกำหนดการ
 โทรศัพท์ภายใน
 อนุสรณ์ 60 ปี ศรีสังวร
 รายงานการประชุม กบห.
 ตารางแพทย์ตรวจOPD
 ตรวจสอบสิทธิ : สุโขทัย
 ตรวจสอบสิทธิ : จ่ายตรง
 ตรวจสอบสิทธิ : ธนาคาร
 รายงานยอดผู้ป่วยใน
 อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน
 การแยกประเภทผู้ป่วยใน
 ประวัติการรักษาผู้ป่วย
 อัตราค่ารักษาพยาบาล
 พจนานุกรม
 กระดานข่าว
 ห้องสมุด
 อัลบัมภาพ
 ค้นหา

หน่วยงาน

 

ศูนย์ ICT
 ระบบ Finger Scan

กลุ่มภารกิจอำนวยการ
 ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
 ข่าว/ประกาศรับสมัครงาน
 ข่าว/ประกาศการย้าย
 ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 ข้อมูลอัตราพัฒนาบุคลากร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แผนพัสดุครุภัณฑ์ประจำปี
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง
 Form Template สำหรับเสนอข่าวสารโรงพยาบาล

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการพยาบาล
 งาน IC
 ศูนย์ประคับคองฯ
 งานคุณภาพการพยาบาล
 คลินิกเคมีบำบัด

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 กิจกรรมบำบัด
 แพทย์แผนไทย
 KM เวชกรรมฟื้นฟู

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 ข่าวสารและแบบฟอร์มเกี่ยวกับบ้านพัก รพ.

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน

xraypacs xraypacs
รายการใช้วัสดุ-เพื่อเสนอราคา


KM srisangwornsahakorn srisangworn


กระดานข่าวล่าสุดทั้งหมด
เรื่องตอบเข้าชมผู้ส่งวันที่เวลา
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พ.ธุรการ พ.ช่วยเหลือคน... (0) (87)   hum004 24 พ.ค. 65   11:06
  รับสมัครพนักงานราชการ (นักวิชาการสาธารณสุข) (0) (225)   hum009 17 พ.ค. 65   09:05
  ข้อมูลอัตราพัฒนาบุคลากร เม.ย.65 (0) (30)   prh002 05 พ.ค. 65   14:31
  แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างฯ (0) (83)   osm007 29 เม.ย. 65   13:15
  รับสมัคร พนักงานบริการ (0) (368)   hum004 28 เม.ย. 65   11:11
  ตัวอย่างแบบบันทึกขอครุภัณฑ์ทั่วไป (0) (237)   ado017 25 พ.ย. 64   11:42
  แบบฟอร์มการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ปี 2565 (0) (330)   osm007 23 พ.ย. 64   16:37
  แผนจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทั่วไปปี 2565 (1) (498)   ado017 19 พ.ย. 64   11:31
  แผนจัดซื้อวัสดุและการจัดจ้างทางทันตกรรม ปี 2565 (0) (197)   osm007 03 พ.ย. 64   10:27
  ประกาศมาตราการทางสังคม และ EMS ปีงบประมาณ 2565 (0) (236)   ado017 01 พ.ย. 64   09:13
  แผนจัดซื้อจัดวัสดุวิทยาศาสตร์ ปี 2565 (0) (287)   osm007 12 ต.ค. 64   11:14
  แผนจัดซื้อจัดวัสดุประเภทยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาปี ... (0) (262)   osm007 12 ต.ค. 64   11:11
  การอนุมัติโครงการและดำเนินโครงการ (1) (856)   osm007 07 ก.ค. 64   09:03
  แบบฟอร์มขออนุญาตออกนอกพื้นที่จังหวัดสุโขทัย (1) (1707)   ict003 03 พ.ค. 64   09:13
  แบบฟอร์มซักประวัติส่งตรวจ COVID-19 (แบบฟอร์มใหม่) (0) (1242)   nur037 16 เม.ย. 64   11:06
  ประกาศปรับอัตราค่าห้องพิเศษ (0) (998)   ict003 21 ธ.ค. 63   11:28
  ประกาศนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใ... (1) (1792)   ado017 18 ส.ค. 63   08:39
  แบบฟอร์มรายงานขอความเห็นชอบการจัดซื้อจัดจ้าง (0) (1028)   fin020 01 เม.ย. 63   17:01
  แบบฟอร์มรายงานการเฝ้าระวังโรคโควิด - 19 ในเจ้าหน้า... (1) (1704)   mmw003 01 เม.ย. 63   12:08
  แนวทางการแผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 2562 (1) (2188)   ado017 21 มี.ค. 62   15:22
  หลักเกณฑ์การให้ข้อมูลการรักษาพยาบาลและความยินยอมขอ... (0) (224)   ict003 18 ต.ค. 60   11:27
  รับสมัคร พนักงานธุรการ พนักงานช่วยเหลือค... (0) (240)   hum004 17 พ.ค. 65   14:44
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พนักงานบ... (0) (148)   hum004 17 พ.ค. 65   14:10
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานบริกา... (0) (190)   hum004 09 พ.ค. 65   16:44
  ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบร... (0) (76)   hum009 29 เม.ย. 65   15:12
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พนักงานช... (0) (229)   hum004 29 เม.ย. 65   13:28
  ตารางเวรตรวจการเดือนพฤษภาคม 2565 (0) (76)   nur008 27 เม.ย. 65   15:40
  แบบประเมินลูกจ้างประจำ (0) (50)   hum004 27 เม.ย. 65   11:48
  ประกาศวงเงิน P4P เดือนเมษายน 2565 (0) (39)   hum009 27 เม.ย. 65   10:57
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานช่วยเ... (0) (151)   hum004 27 เม.ย. 65   10:46
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (0) (228)   hum004 25 เม.ย. 65   17:14
  ประกาศรับสมัคร พนักงานบริการ (อาหาร) (0) (194)   hum004 22 เม.ย. 65   17:54
  รายงานการประชุม กบห. ครั้งที่ 4/2565 (0) (21)   ado004 22 เม.ย. 65   09:50
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานบริกา... (0) (249)   hum004 20 เม.ย. 65   13:14
  ประกาศรับสมัคร พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (0) (261)   hum004 20 เม.ย. 65   09:41
  รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ เพื่อเข้ารับการอบร... (0) (164)   hum009 20 เม.ย. 65   09:02
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ จพ.ธุรการ (ไ... (0) (217)   hum009 19 เม.ย. 65   13:17
  การย้ายข้าราชการ ลูกจ้างประจำภายในจังหวั... (0) (124)   hum007 12 เม.ย. 65   16:37
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าปฏิบัต... (0) (311)   hum007 11 เม.ย. 65   10:13
  ประกาศผลสอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (0) (237)   hum009 11 เม.ย. 65   09:06
  ข้อมูลอัตราพัฒนาบุคลากร มี.ค.65 (0) (32)   prh002 05 เม.ย. 65   15:56
  ภาพกิจกรรม ศรีสังวรก้าวท้าใจ (18) (285)   mav003 05 เม.ย. 65   11:12
  รับสมัครเจ้าพนักงานธุรการ (ภายใน) ปฏิบัต... (0) (278)   hum009 04 เม.ย. 65   09:06
  ประการผลการคัดเลือกรับย้ายข้าราชการตำแหน... (0) (262)   hum007 01 เม.ย. 65   13:50
  การขอรับเงินประจำตำแหน่ง ตั้งแต่ 10 มีนา... (0) (149)   hum009 31 มี.ค. 65   17:04
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พนักงานบ... (0) (168)   hum004 31 มี.ค. 65   15:12
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ช่วยพ... (0) (169)   hum004 31 มี.ค. 65   09:26
  ประกาศผลสอบเจ้าพนักงานธุรการ (0) (171)   hum009 30 มี.ค. 65   16:20
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานกระทรวงสาธาร... (0) (272)   hum009 29 มี.ค. 65   15:22
  ประกาศวงเงิน P4P เดือนมีนาคม 2565 (0) (45)   hum009 29 มี.ค. 65   14:22
  ตารางเวรตรวจการเดือนเมษายน 2565 (0) (65)   nur008 29 มี.ค. 65   08:49
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนักงานบริกา... (0) (173)   hum004 28 มี.ค. 65   16:34
  ประกาศผลสอบย้ายภายในหน่วยงาน (0) (160)   hum009 28 มี.ค. 65   13:30
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก นวก.คอมพ... (0) (171)   hum004 28 มี.ค. 65   11:20
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกฯ (นักรังส... (0) (178)   hum009 25 มี.ค. 65   16:33
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที... (0) (11)   ado025 23 มี.ค. 65   17:01
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าพนักงานธุ... (0) (207)   hum009 23 มี.ค. 65   14:02
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ผู้ช่วยพยาบา... (0) (186)   hum004 23 มี.ค. 65   13:20
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (0) (149)   hum009 21 มี.ค. 65   08:57
  ประกาศรับสมัคร ลช.รายวัน พนักงานบริการ 2... (0) (364)   hum004 18 มี.ค. 65   09:50
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ นวก.คอมพิวเต... (0) (265)   hum004 18 มี.ค. 65   09:16
  รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ (ย้ายภายใน) กลุ่มง... (0) (255)   hum007 14 มี.ค. 65   09:44
  ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือก เป็นพนั... (0) (289)   ict001 11 มี.ค. 65   14:51
  ประกาศรับสมัครรายวัน พ.บริการ (0) (303)   hum004 10 มี.ค. 65   14:08
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานกระทรว... (0) (252)   hum009 08 มี.ค. 65   14:28
  ข้อมูลอัตราพัฒนาบุคลากร ก.พ.65 (1) (31)   prh002 07 มี.ค. 65   15:13
  รับสมัครลูกจ้างรายวันของหน่วยงาน (0) (330)   hum009 07 มี.ค. 65   09:39
  รับสมัครเจ้าพนักงานธุรการ (0) (331)   hum009 07 มี.ค. 65   09:12
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักรั... (0) (184)   hum009 03 มี.ค. 65   10:13
  ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ผู้ช... (0) (294)   hum004 01 มี.ค. 65   15:35
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที... (0) (14)   ado025 01 มี.ค. 65   14:14
  ตารางเวรตรวจการเดือนมีนาคม 2565 (0) (48)   nur008 28 ก.พ. 65   10:33
  ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน นวก.... (0) (354)   ict003 25 ก.พ. 65   15:50
  ขยายเวลา การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป... (0) (298)   ict001 23 ก.พ. 65   12:19
  ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 2 ... (0) (324)   hum009 23 ก.พ. 65   10:04
  ประกาศวงเงิน P4P เดือนกุมภาพันธ์ 2565 (0) (29)   hum009 22 ก.พ. 65   14:05
  แจ้งงานศพ (0) (83)   ado025 21 ก.พ. 65   10:11
  ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏ... (0) (215)   hum009 18 ก.พ. 65   17:04
  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานประ... (0) (375)   ict001 15 ก.พ. 65   12:21
  การประชุมวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1) (236)   osm001 11 ก.พ. 65   15:00
  ทบทวนแผนงบลงทุน ปี 2565 (0) (93)   osm007 09 ก.พ. 65   16:17
  ข้อมูลอัตราพัฒนาบุคลากร ม.ค.65 (0) (31)   prh002 03 ก.พ. 65   16:07
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที... (0) (26)   ado004 02 ก.พ. 65   08:16
  ตารางเวรตรวจการเดือนกุมภาพันธ์2565 (0) (61)   nur008 31 ม.ค. 65   08:21
  รับสมัครพยาบาลวิชาชีพของหน่วยงานเพื่อปฏิ... (0) (342)   hum009 26 ม.ค. 65   10:09
  ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานราชการ จพ.ธุรก... (0) (219)   hum009 26 ม.ค. 65   09:45
  ประกาศผลการคัดเลือกพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติก... (0) (182)   hum009 26 ม.ค. 65   09:23
  งานแพทย์แผนไทย (11) (16795)   reh015 23 ม.ค. 65   16:38
  แจ้งงานศพ (0) (112)   ado025 17 ม.ค. 65   14:16
  แจ้งกำหนดการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลฯ รอบท... (0) (165)   osm007 11 ม.ค. 65   14:14
  แจ้งงานศพ (0) (95)   ado025 10 ม.ค. 65   14:38
  ภาพทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ปี 2565 (37) (766)   mav003 05 ม.ค. 65   15:24
  ข้อมูลอัตราพัฒนาบุคลากร ธ.ค.64 (0) (41)   prh002 05 ม.ค. 65   14:05
  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายในปฏิบัติงานป... (0) (150)   hum009 04 ม.ค. 65   19:10
  ตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2565 (2) (239)   osm004 04 ม.ค. 65   13:27
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแห... (0) (302)   hum009 04 ม.ค. 65   10:36
  ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก พนักงานช่วยเหลื... (0) (216)   hum004 02 ม.ค. 65   15:20
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งพยาบา... (0) (207)   hum009 30 ธ.ค. 64   16:11
  ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 256... (0) (206)   osm006 28 ธ.ค. 64   16:18
  ตารางเวรตรวจการเดือนมกราคม 2565 (0) (66)   nur008 28 ธ.ค. 64   13:33
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที... (0) (35)   ado004 28 ธ.ค. 64   12:59
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรายวัน จพ... (0) (236)   hum004 28 ธ.ค. 64   11:51
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ (นักกิจ... (0) (148)   hum009 28 ธ.ค. 64   09:02
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พนักงานบ... (0) (234)   hum004 24 ธ.ค. 64   14:03
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนง.ช่วยเหลื... (0) (178)   hum004 24 ธ.ค. 64   13:53
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรายวัน จพ.ธุร... (0) (160)   hum004 23 ธ.ค. 64   15:51

ไปกระดานข่าว!!   


Web site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.207058 Seconds