ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

หน่วยงาน

 

แบบฟอร์มต่าง ๆ ของ รพ.
 แบบฟอร์มต่าง ๆ ของ รพ.

กิจกรรมคุณภาพ
 กิจกรรม 5ส.

ศูนย์ ICT
 ข้อมูลการสแกนลายนิ้วมือ (หน่วยงาน)
 ข้อมูลการสแกนลายนิ้วมือ (รายคน)
 ระบบคำขอออนไลน์
 แจ้งปัญหาระบบคอมพิวเตอร์

กลุ่มภารกิจอำนวยการ
 ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
 ข่าว/ประกาศรับสมัครงาน
 ข่าว/ประกาศการย้าย
 ข้อมูลบุคลากรรายบุคคล NonHR
 ระเบียบ/คำสั่ง
 แบบฟอร์มเลื่อนระดับ
 แบบฟอร์มอื่น ๆ

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 ข้อมูลอัตราพัฒนาบุคลากร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แผนพัสดุครุภัณฑ์ประจำปี
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง
 Form Template สำหรับเสนอข่าวสารโรงพยาบาล

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการพยาบาล
 งาน IC
 ศูนย์ประคับคองฯ
 งานคุณภาพการพยาบาล
 คลินิกเคมีบำบัด

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 กิจกรรมบำบัด
 แพทย์แผนไทย
 KM เวชกรรมฟื้นฟู

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 ข่าวสารและแบบฟอร์มเกี่ยวกับบ้านพัก รพ.

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน

xraypacs xraypacs

KM srisangworn

sahakorn srisangworn


กระดานข่าวล่าสุดทั้งหมด
เรื่องตอบเข้าชมผู้ส่งวันที่เวลา
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/ร... (0) (38)   hum009 03 ก.พ. 66   10:20
  รับสมัคร พนง.ช่วยการพยาบาล (เพศ ช) (0) (90)   hum009 30 ม.ค. 66   09:02
  ตรวจราชการ และนิเทศงานฯ ปีงบประมาณ 2566 (0) (84)   osm006 25 ม.ค. 66   10:24
  ทุนอุดหนุนวิจัยมูลนิธิชัยนาท นเรนทร (0) (68)   nur004 06 ม.ค. 66   13:55
  บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้มีคุณสมบัติส่งผลงาน ปีงบ25... (0) (224)   hum009 15 ธ.ค. 65   15:25
  การเสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติดำเนินการ ปี งปม. 256... (0) (164)   osm006 21 พ.ย. 65   10:24
  ขอเชิญส่งผลงานวิชาการ : งานวิจัย R2R นวัตกรรม (2) (273)   ado017 17 ส.ค. 65   11:42
  แผนปฏิบัติการฯ ปีงบประมาณ 2566 (0) (305)   osm007 15 ส.ค. 65   10:33
  ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2566 (0) (423)   osm007 11 ส.ค. 65   15:49
  โปรแกรมตรวจสุขภาพและขั้นตอนการเข้ารับบริการตรวจสุข... (0) (345)   ict003 04 ส.ค. 65   13:05
  ตรวจสอบคุณสมบัติส่งผลงานฯ เพื่อเลื่อนระดับ (0) (390)   hum009 21 ก.ค. 65   10:02
  การจัดทำแผนวัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 (0) (399)   qic002 18 ก.ค. 65   11:57
  ประกาศ นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และเวชกรรมสิ่... (0) (253)   osm002 04 ก.ค. 65   15:28
  ประกาศมาตราการทางสังคม และ EMS ปีงบประมาณ 2565 (0) (606)   ado017 01 พ.ย. 64   09:13
  แนวทางการแผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 2562 (1) (2451)   ado017 21 มี.ค. 62   15:22
  หลักเกณฑ์การให้ข้อมูลการรักษาพยาบาลและความยินยอมขอ... (0) (230)   ict003 18 ต.ค. 60   11:27
  ตารางเวรตรวจการเดือนกุมภาพันธ์2566 (0) (39)   nur008 30 ม.ค. 66   14:24
  ประกาศผลสอบนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ (0) (124)   hum009 23 ม.ค. 66   13:50
  รับสมัครพนักงานบริการ (รปภ.) 1 อัตรา (0) (110)   hum009 23 ม.ค. 66   09:53
  ข้อมูลอัตราพัฒนาบุคลากร ธ.ค.65 (0) (39)   prh002 05 ม.ค. 66   14:22
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ นักเทคนิคการ... (0) (162)   hum009 29 ธ.ค. 65   10:01
  รายงานการประชุม กบห. ครั้งที่ 12/2565 (0) (47)   ado004 29 ธ.ค. 65   09:17
  รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิช... (0) (203)   hum007 28 ธ.ค. 65   11:26
  ตารางเวรตรวจการเดือนมกราคม2566 (0) (63)   nur008 28 ธ.ค. 65   10:12
  สำรวจความต้องการครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง ระ... (0) (81)   osm007 22 ธ.ค. 65   10:51
  ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจร่วมส่งผลงานบทความวิ... (0) (2)   ict003 16 ธ.ค. 65   10:48
  รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับรา... (0) (251)   hum009 14 ธ.ค. 65   15:07
  การจัดทำรายงานควบคุมภายในระดับหน่วยงาน พ... (2) (227)   ado017 09 ธ.ค. 65   07:16
  รายงานการประชุม กบห. ครั้งที่ 11/2565 (0) (33)   ado004 08 ธ.ค. 65   15:03
  ข้อมูลอัตราพัฒนาบุคลากร พ.ย.65 (0) (36)   prh002 02 ธ.ค. 65   15:47
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 5 ตำแหน่... (0) (289)   hum004 01 ธ.ค. 65   15:08
  ตารางเวรตรวจการเดือนธันวาคม2565 (0) (69)   nur008 28 พ.ย. 65   13:45
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรายวัน 5 ตำแห... (0) (397)   hum004 25 พ.ย. 65   15:03
  ขอเชิญส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกร... (0) (183)   hum007 22 พ.ย. 65   12:01
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลศรีสังวรสุ... (0) (224)   osm007 21 พ.ย. 65   14:38
  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 5 ตำแหน่ง (0) (445)   hum004 15 พ.ย. 65   14:03
  รายงานการประชุม กบห. ครั้งที่ 10/2565 (0) (35)   ado004 15 พ.ย. 65   13:20
  ข้อมูลอัตราพัฒนาบุคลากร ต.ค.65 (0) (54)   prh002 04 พ.ย. 65   11:36
  standind order ยา Covid ในเด็ก (0) (119)   ph2011 30 ต.ค. 65   11:01
  รายงานงบทดลองเดือนกันยายน 2565_GFMI (0) (85)   fin022 29 ต.ค. 65   15:38
  ตรวจสอบรายชื่อและวันตรวจสุขภาพ จนท.รพ. ป... (0) (395)   osm002 28 ต.ค. 65   13:54
  ตารางเวรตรวจการเดือนพฤศจิกายน 2565 (0) (66)   nur008 28 ต.ค. 65   08:00
  รายงานงบทดลองปีงบประมาณ2565_GFMIS (0) (70)   fin022 26 ต.ค. 65   11:37
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รายวัน10... (0) (875)   hum004 21 ต.ค. 65   17:59
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรายวัน 10 ตำแ... (0) (875)   hum004 18 ต.ค. 65   11:44
  ประกาศรายชื่อสอบรายวัน วันที่18ต.ค.65 (0) (626)   hum004 17 ต.ค. 65   14:31
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ร้านสวัส... (0) (320)   ict001 10 ต.ค. 65   14:17
  สำรวจความต้องการครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง ปี... (2) (659)   ict002 10 ต.ค. 65   13:27
  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 10 ตำแหน่ง (0) (962)   hum004 04 ต.ค. 65   17:33
  ข้อมูลอัตราพัฒนาบุคลากร ก.ย.65 (0) (43)   prh002 04 ต.ค. 65   10:58
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร้บการประเมิ... (0) (267)   ict001 04 ต.ค. 65   08:30
  รายงานการประชุม กบห. ครั้งที่ 9/2565 (0) (31)   ado004 03 ต.ค. 65   11:51
  ตารางเวรตรวจการเดือนตุลาคม 2565 (0) (64)   nur008 29 ก.ย. 65   15:21
  ประกาศวงเงิน P4P เดือนกันยายน 2565 (0) (35)   hum009 28 ก.ย. 65   16:35
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ (รายวัน... (0) (366)   hum009 26 ก.ย. 65   15:45
  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานประ... (0) (353)   ict001 22 ก.ย. 65   11:49
  High Alert Drug; HAD ยาที่มีความเสี่ยงสู... (1) (155)   ph1006 21 ก.ย. 65   12:01
  LASA ยาที่มีชื่อพ้องมองคล้าย (0) (88)   ph1006 21 ก.ย. 65   11:29
  มติคณะกรรมการ PTC และรายการยาใหม่ในบัญชี... (1) (127)   ph1006 21 ก.ย. 65   08:51
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ นวก.สาธารณสุ... (0) (300)   hum004 19 ก.ย. 65   15:07
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ (นักวิช... (0) (228)   hum009 16 ก.ย. 65   09:20
  ข้อมูลอัตราพัฒนาบุคลากร ส.ค.65 (0) (44)   prh002 06 ก.ย. 65   09:22
  ตารางเวรตรวจการเดือนกันยายน 2565 (0) (90)   nur008 31 ส.ค. 65   08:25
  รายงานการประชุม กบห. ครั้งที่ 8/2565 (0) (38)   ado004 30 ส.ค. 65   15:21
  แก้ไขประกาศวงเงิน P4P เดือนสิงหาคม 2565 (0) (27)   hum009 30 ส.ค. 65   15:17
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พ.ช่วยเห... (0) (889)   hum004 30 ส.ค. 65   08:58
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ นวก.สธ และ พ... (0) (821)   hum004 25 ส.ค. 65   10:03
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิ... (0) (514)   hum009 22 ส.ค. 65   14:00
  ขอส่งสรุปกลยุทธ์และแผนงานโครงการ ระยะ 5 ... (0) (326)   osm007 19 ส.ค. 65   16:19
  ขอเชิญส่งปรึกษาโครงร่าง : งานวิจัย R2R น... (1) (183)   ado017 17 ส.ค. 65   11:44
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิ... (0) (389)   hum009 09 ส.ค. 65   16:04
  ข้อมูลอัตราพัฒนาบุคลากร ก.ค.65 (0) (50)   prh002 05 ส.ค. 65   09:37
  ประกาศรับสมัคร นวก.สาธารณสุข พนง.ช่วยเหล... (0) (332)   hum004 04 ส.ค. 65   09:56
  ตารางเวรตรวจการเดือนสิงหาคม 2565 (0) (91)   nur008 26 ก.ค. 65   11:43
  ประกาศวงเงิน P4P เดือนกรกฎาคม 2565 (0) (46)   hum009 25 ก.ค. 65   16:16
  รายงานการประชุม กบห. ครั้งที่ 7/2565 (0) (28)   ado004 25 ก.ค. 65   12:44
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาคความเห... (0) (354)   ict001 22 ก.ค. 65   14:30
  รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข (0) (452)   hum009 20 ก.ค. 65   17:07
  ตรวจราชการ และนิเทศงานฯ ปีงบประมาณ 2565 (0) (247)   osm006 20 ก.ค. 65   13:38
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร้บการประเมิ... (0) (270)   ict001 19 ก.ค. 65   09:49
  ประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ (พยาบาลวิชาชีพชำ... (0) (326)   Hum010 12 ก.ค. 65   10:23
  ข้อมูลอัตราพัฒนาบุคลากร มิ.ย.65 (0) (52)   prh002 06 ก.ค. 65   15:41
  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานประ... (1) (624)   ict001 01 ก.ค. 65   16:23
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พ.ประจำห... (0) (391)   hum004 01 ก.ค. 65   14:42
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก นวก.คอมฯ... (0) (234)   hum004 01 ก.ค. 65   14:37
  อนุมัติปรับแผนงบลงทุน ปี 2565 (ครึ่งปีหล... (0) (244)   osm007 01 ก.ค. 65   14:04
  ตารางเวรตรวจการเดือนกรกฎาคม 2565 (0) (78)   nur008 30 มิ.ย. 65   08:46
  ประกาศวงเงิน P4P เดือนมิถุนายน 2565 (0) (38)   hum009 28 มิ.ย. 65   09:34
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนง.ประจำห้อ... (0) (403)   hum009 24 มิ.ย. 65   14:57
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ นวก.คอมพิวเต... (0) (333)   hum004 23 มิ.ย. 65   10:54
  ปรับแผนวัสดุจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565 (0) (345)   osm007 23 มิ.ย. 65   10:12
  งานมหกรรมคุณภาพรพ.เครือข่ายโซนเหนือ ปี65... (0) (240)   ph1006 21 มิ.ย. 65   10:26
  รายงานการประชุม กบห. ครั้งที่ 6/2565 (0) (33)   ado004 20 มิ.ย. 65   15:57
  ประกาศผลสอบข้อเขียน นักวิชาการสาธารณสุข (0) (399)   hum009 17 มิ.ย. 65   10:22
  ประกาศรับสมัคร พ.ประจำห้องทดลอง ผช.พยาบา... (0) (725)   hum004 13 มิ.ย. 65   09:09
  สรุปรายงานการประชุม คกก.บ้านพักครั้งที่2... (0) (31)   ado004 09 มิ.ย. 65   15:43
  รายงานการประชุม กบห. ครั้งที่ 5/2565 (0) (24)   ado004 09 มิ.ย. 65   09:32
  ข้อมูลอัตราพัฒนาบุคลากร พฤษภาคม 2565 (0) (37)   ict003 08 มิ.ย. 65   11:04
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิ... (0) (494)   hum009 08 มิ.ย. 65   08:41
  ข้อมูลอัตราพัฒนาบุคลากร เม.ย.65 (2) (50)   prh002 07 มิ.ย. 65   13:06
  ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการในงานมหกรรมการจัดก... (0) (159)   nur004 01 มิ.ย. 65   09:16

ไปกระดานข่าว!!   


Web site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.203784 Seconds