ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

Main Menu

 
 หน้าหลัก
 QualityOnline
 WWW3
 SSWRisk
 KMnet

บริการ
 ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล
 แผนที่ที่ตั้งโรงพยาบาล
 ปฎิทินกำหนดการ
 โทรศัพท์ภายใน
 อนุสรณ์ 60 ปี ศรีสังวร
 รายงานการประชุม กบห.
 ตารางแพทย์ตรวจOPD
 ตรวจสอบสิทธิ : สุโขทัย
 ตรวจสอบสิทธิ : จ่ายตรง
 ตรวจสอบสิทธิ : ธนาคาร
 รายงานยอดผู้ป่วยใน
 อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน
 การแยกประเภทผู้ป่วยใน
 ประวัติการรักษาผู้ป่วย
 ระบบ Finger Scan
 พจนานุกรม
 กระดานข่าว
 ห้องสมุด
 อัลบัมภาพ
 ค้นหา
 อัตราค่ารักษาพยาบาล

หน่วยงาน

 

กลุ่มอำนวยการ
 ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แบบเสนอความต้องการพัสดุ
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง
 Form Template สำหรับเสนอข่าวสารโรงพยาบาล

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการฯ
 งาน IC
 ศูนย์ประคับคองฯ
 งานคุณภาพการพยาบาล
 คลินิกเคมีบำบัด

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 กิจกรรมบำบัด
 แพทย์แผนไทย
 KM เวชกรรมฟื้นฟู

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 ข่าวสารบ้านพัก รพ.

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน

xraypacs xraypacs
รายการใช้วัสดุ-เพื่อเสนอราคา


KM srisangwornsahakorn srisangworn


กระดานข่าวล่าสุดทั้งหมด
เรื่องตอบเข้าชมผู้ส่งวันที่เวลา
  รับสมัครพยาบาลวิชาชีพของหน่วยงานเพื่อปฏิบัติงานไตเ... (0) (87)   hum009 26 ม.ค. 65   10:09
  ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานราชการ จพ.ธุรการ (0) (87)   hum009 26 ม.ค. 65   09:45
  ประกาศผลการคัดเลือกพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (0) (60)   hum009 26 ม.ค. 65   09:23
  แจ้งกำหนดการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลฯ รอบที่ 1/2565 (0) (101)   osm007 11 ม.ค. 65   14:14
  ข้อมูลอัตราพัฒนาบุคลากร ธ.ค.64 (0) (32)   prh002 05 ม.ค. 65   14:05
  ตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2565 (2) (134)   osm004 04 ม.ค. 65   13:27
  ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565 (แก้ไขคร... (0) (104)   osm006 28 ธ.ค. 64   16:18
  ตัวอย่างแบบบันทึกขอครุภัณฑ์ทั่วไป (0) (144)   ado017 25 พ.ย. 64   11:42
  แบบฟอร์มการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ปี 2565 (0) (170)   osm007 23 พ.ย. 64   16:37
  แผนจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทั่วไปปี 2565 (1) (319)   ado017 19 พ.ย. 64   11:31
  แผนจัดซื้อวัสดุและการจัดจ้างทางทันตกรรม ปี 2565 (0) (123)   osm007 03 พ.ย. 64   10:27
  ประกาศมาตราการทางสังคม และ EMS ปีงบประมาณ 2565 (0) (150)   ado017 01 พ.ย. 64   09:13
  แผนจัดซื้อจัดวัสดุวิทยาศาสตร์ ปี 2565 (0) (204)   osm007 12 ต.ค. 64   11:14
  แผนจัดซื้อจัดวัสดุประเภทยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาปี ... (0) (156)   osm007 12 ต.ค. 64   11:11
  ระเบียบสิทธิการลา (0) (292)   hum009 28 ก.ย. 64   09:42
  การอนุมัติโครงการและดำเนินโครงการ (1) (746)   osm007 07 ก.ค. 64   09:03
  แบบฟอร์มขออนุญาตออกนอกพื้นที่จังหวัดสุโขทัย (1) (1600)   ict003 03 พ.ค. 64   09:13
  แบบฟอร์มซักประวัติส่งตรวจ COVID-19 (แบบฟอร์มใหม่) (0) (1051)   nur037 16 เม.ย. 64   11:06
  เอกสารการขอเข้าพักอาศัยภายใน รพ. (มิถุนายน 2564) (0) (289)   ict003 29 ม.ค. 64   16:05
  ประกาศปรับอัตราค่าห้องพิเศษ (0) (862)   ict003 21 ธ.ค. 63   11:28
  ประกาศนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใ... (1) (1664)   ado017 18 ส.ค. 63   08:39
  วาระการย้ายภายในและภายนอกจังหวัด (0) (852)   hum007 14 ก.ค. 63   09:08
  แบบฟอร์มรายงานขอความเห็นชอบการจัดซื้อจัดจ้าง (0) (945)   fin020 01 เม.ย. 63   17:01
  แบบฟอร์มรายงานการเฝ้าระวังโรคโควิด - 19 ในเจ้าหน้า... (1) (1584)   mmw003 01 เม.ย. 63   12:08
  แนวทางการแผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 2562 (1) (2077)   ado017 21 มี.ค. 62   15:22
  หลักเกณฑ์การให้ข้อมูลการรักษาพยาบาลและความยินยอมขอ... (0) (221)   ict003 18 ต.ค. 60   11:27
  งานแพทย์แผนไทย (11) (16371)   reh015 23 ม.ค. 65   16:38
  แจ้งงานศพ (0) (39)   ado025 17 ม.ค. 65   14:16
  แจ้งงานศพ (0) (35)   ado025 10 ม.ค. 65   14:38
  ภาพทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ปี 2565 (37) (152)   mav003 05 ม.ค. 65   15:24
  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายในปฏิบัติงานป... (0) (87)   hum009 04 ม.ค. 65   19:10
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแห... (0) (216)   hum009 04 ม.ค. 65   10:36
  ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก พนักงานช่วยเหลื... (0) (148)   hum004 02 ม.ค. 65   15:20
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งพยาบา... (0) (129)   hum009 30 ธ.ค. 64   16:11
  ตารางเวรตรวจการเดือนมกราคม 2565 (0) (63)   nur008 28 ธ.ค. 64   13:33
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที... (0) (29)   ado004 28 ธ.ค. 64   12:59
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรายวัน จพ... (0) (176)   hum004 28 ธ.ค. 64   11:51
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ (นักกิจ... (0) (108)   hum009 28 ธ.ค. 64   09:02
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พนักงานบ... (0) (182)   hum004 24 ธ.ค. 64   14:03
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พนง.ช่วยเหลื... (0) (112)   hum004 24 ธ.ค. 64   13:53
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรายวัน จพ.ธุร... (0) (102)   hum004 23 ธ.ค. 64   15:51
  ประกาศผลสอบพยาบาลวิชาชีพ (พกส.) (0) (64)   hum009 23 ธ.ค. 64   13:34
  ผลการพิจารณาทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ... (0) (79)   ict002 22 ธ.ค. 64   14:54
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งพนักง... (0) (235)   hum009 17 ธ.ค. 64   14:33
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งเจ้าพ... (0) (362)   hum009 17 ธ.ค. 64   14:30
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแห... (0) (221)   hum009 17 ธ.ค. 64   14:26
  เสนอแผนงานโครงการ/หลักสูตร เงินอุดหนุน S... (0) (98)   osm006 15 ธ.ค. 64   10:00
  ประกาศรับสมัคร ลช.รายวัน เจ้าพนักงานธุรก... (0) (302)   hum004 09 ธ.ค. 64   16:49
  ข้อมูลอัตราพัฒนาบุคลากร พ.ย.64 (0) (28)   prh002 08 ธ.ค. 64   10:17
  ประกาศรับสมัครรายวัน พ.ช่วยเหลือคนไข้ (0) (146)   hum004 08 ธ.ค. 64   09:23
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักกิ... (0) (169)   hum009 07 ธ.ค. 64   09:02
  แจ้งงานศพ (0) (59)   ado025 02 ธ.ค. 64   11:08
  รับสมัคร พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ข้าราช... (0) (200)   hum009 01 ธ.ค. 64   10:57
  รับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ (พนักงานกระทรวงสา... (0) (136)   hum009 29 พ.ย. 64   16:26
  ตารางเวรตรวจการเดือนธันวาคม2564 (0) (74)   nur008 29 พ.ย. 64   10:39
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่1... (0) (34)   ado004 26 พ.ย. 64   16:19
  รับสมัคร พนักงานบริการ (อาหาร) ลช.รายวัน (0) (182)   hum004 26 พ.ย. 64   15:28
  รับสมัครบุคคลภายใน เพื่อปฏิบัติงานประชาส... (0) (182)   hum009 26 พ.ย. 64   14:22
  แจ้งเปลี่ยนแปลงวันตรวจสุขภาพบุคลากร รพ.ศ... (0) (149)   nur061 26 พ.ย. 64   10:17
  รับสมัคร เจ้าพนักงานธุรการ (พนักงานราชกา... (0) (815)   hum009 26 พ.ย. 64   08:46
  การจัดทำเอกสารประเมินควบคุมภายใน ปี พ.ศ.... (0) (123)   ado017 24 พ.ย. 64   15:09
  รับสมัคร นักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ (0) (147)   hum009 22 พ.ย. 64   10:18
  เชิญชวนรวมงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2564 (0) (73)   nur004 17 พ.ย. 64   16:11
  RDU NEWS ปีที่ 5 (8) (1787)   ph1006 09 พ.ย. 64   10:50
  ข้อมูลอัตราพัฒนาบุคลากร ต.ค.64 (0) (45)   prh002 05 พ.ย. 64   15:07
  ขอเชิญส่งโครงร่างวิจัยขอทุนสนับสนุนการวิ... (0) (86)   nur004 02 พ.ย. 64   12:55
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พนักงานข... (0) (175)   hum004 31 ต.ค. 64   10:15
  รายงานงบทดลองเดือนกันยายน ปีงบประมาณ2564... (0) (76)   fin022 28 ต.ค. 64   10:32
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ(พ.ขับรถยนต์) (0) (198)   hum004 27 ต.ค. 64   14:40
  ตารางเวรตรวจการเดือนพฤศจิกายน64 (0) (87)   nur008 27 ต.ค. 64   10:10
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่9... (0) (32)   ado021 21 ต.ค. 64   09:47
  ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ตำแหน่งนักรังส... (0) (341)   hum009 19 ต.ค. 64   15:03
  ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ตำแหน่งนักประช... (0) (317)   hum009 19 ต.ค. 64   15:01
  กำหนดการตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2565 (0) (269)   nur061 19 ต.ค. 64   13:54
  แจ้งงานศพ (0) (129)   ado025 14 ต.ค. 64   11:01
  แบบฟอร์มการลงทะเบียน โครงการ Meet the di... (0) (310)   ado017 06 ต.ค. 64   14:50
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พนักงานช... (0) (341)   hum004 06 ต.ค. 64   13:48
  ประกาศผลสอบพนักงานธุรการ (0) (341)   hum009 06 ต.ค. 64   13:20
  ข้อมูลอัตราพัฒนาบุคลากร ก.ย.64 (0) (33)   prh002 06 ต.ค. 64   12:47
  เชิญชวนร่วมอบรม Standard course in clini... (0) (118)   nur004 06 ต.ค. 64   11:44
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักปร... (0) (379)   hum009 05 ต.ค. 64   17:05
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักรั... (0) (246)   hum009 05 ต.ค. 64   13:53
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานช่วย... (0) (431)   hum004 01 ต.ค. 64   16:41
  ตารางเวรตรวจการเดือนตุลาคม 2564 (0) (59)   nur008 30 ก.ย. 64   10:59
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานธุรก... (0) (361)   hum009 29 ก.ย. 64   14:36
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักประชาสัมพันธ์ (0) (423)   hum009 29 ก.ย. 64   09:09
  ขอข้อมูลสรุปตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุขปี2... (0) (194)   osm006 28 ก.ย. 64   10:16
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานธุรการ (0) (271)   hum009 27 ก.ย. 64   16:07
  ประกาศผลสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (0) (160)   hum009 27 ก.ย. 64   13:19
  รับสมัคร พวช. พ.ช่วยเหลือคนไข้ พ.ขับรถยน... (0) (370)   hum004 22 ก.ย. 64   16:46
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จพ.การเงิน... (0) (316)   ict012 20 ก.ย. 64   16:42
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่8... (0) (59)   ado021 17 ก.ย. 64   14:23
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าพนักงานการเงินแ... (0) (379)   hum009 13 ก.ย. 64   16:13
  รับสมัครพนักงานธุรการ (0) (812)   hum009 09 ก.ย. 64   15:41
  รับสมัครนักประชาสัมพันธ์ (0) (862)   hum009 09 ก.ย. 64   09:50
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ (ลูกจ้า... (0) (263)   hum009 08 ก.ย. 64   15:57
  แบบสรุปโครงการ ปี 2564 (CIPP Model) (0) (244)   osm007 08 ก.ย. 64   10:59
  ข้อมูลอัตราพัฒนาบุคลากร ส.ค.64 (1) (33)   prh002 07 ก.ย. 64   09:13
  ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบผู้ช่วยทันตแพทย์ (0) (206)   hum009 06 ก.ย. 64   14:36
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรายวัน (0) (297)   hum004 03 ก.ย. 64   15:39
  แจ้งงานศพ (0) (154)   ado025 01 ก.ย. 64   12:03
  รับสมัครนักรังสีการแพทย์ (0) (328)   hum009 01 ก.ย. 64   10:05
  รับสมัครเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (0) (422)   hum009 30 ส.ค. 64   14:05
  ตารางเวรตรวจการเดือนกันยายน2564 (0) (83)   nur008 30 ส.ค. 64   11:31
  แจ้งงานศพ (0) (115)   ado025 30 ส.ค. 64   10:08
  ประกาศวงเงิน P4P เดือนสิงหาคม 2564 (0) (36)   fin031 30 ส.ค. 64   09:31
  แจ้งงานศพ (0) (137)   ado025 27 ส.ค. 64   11:50
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที... (0) (28)   ado025 24 ส.ค. 64   15:30
  รับสมัครผู้ช่วยทันตแพทย์ (0) (336)   hum009 24 ส.ค. 64   12:25
  ประกาศผลสอบพนักงานประจำห้องยา (0) (256)   hum009 24 ส.ค. 64   12:13
  รับสมัครรายวันนักกิจกรรมฯ พนง.ขับรถยนต์ ... (0) (309)   hum004 23 ส.ค. 64   15:24

ไปกระดานข่าว!!   


Web site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.208908 Seconds