ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

Main Menu

 
 หน้าหลัก
 QualityOnline
 WWW3
 SSWRisk
 KMnet

บริการ
 ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล
 แผนที่ที่ตั้งโรงพยาบาล
 ปฎิทินกำหนดการ
 โทรศัพท์ภายใน
 อนุสรณ์ 60 ปี ศรีสังวร
 รายงานการประชุม กบห.
 ตารางแพทย์ตรวจOPD
 ตรวจสอบสิทธิ : สุโขทัย
 ตรวจสอบสิทธิ : จ่ายตรง
 ตรวจสอบสิทธิ : ธนาคาร
 รายงานยอดผู้ป่วยใน
 อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน
 การแยกประเภทผู้ป่วยใน
 ประวัติการรักษาผู้ป่วย
 ระบบ Finger Scan
 พจนานุกรม
 กระดานข่าว
 ห้องสมุด
 อัลบัมภาพ
 ค้นหา
 อัตราค่ารักษาพยาบาล

หน่วยงาน

 

กลุ่มอำนวยการ
 ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แบบเสนอความต้องการพัสดุ
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง
 Form Template สำหรับเสนอข่าวสารโรงพยาบาล

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการฯ
 งาน IC
 งานคุณภาพการพยาบาล
 คลินิกเคมีบำบัด
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 กิจกรรมบำบัด
 แพทย์แผนไทย
 KM เวชกรรมฟื้นฟู

ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ข่าวสารบ้านพัก รพ.

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน

xraypacs xraypacsรายการใช้วัสดุ-เพื่อเสนอราคา


KM srisangwornsahakorn srisangworn


กระดานข่าวล่าสุดทั้งหมด
เรื่องตอบเข้าชมผู้ส่งวันที่เวลา
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรายวัน (0) (266)   hum004 23 ก.ค. 64   14:24
  แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาฯ (0) (83)   ph2001 20 ก.ค. 64   16:27
  ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักวิชาการพัสดุ นักเทคนิคการ... (0) (181)   hum009 20 ก.ค. 64   09:28
  ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 4 ตำแหน่ง (0) (299)   hum004 15 ก.ค. 64   11:16
  ประกาศผลสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม (0) (152)   hum009 09 ก.ค. 64   15:57
  การอนุมัติโครงการและดำเนินโครงการ (1) (227)   osm007 07 ก.ค. 64   09:03
  ตรวจราชการ และนิเทศงานฯ ปีงบประมาณ 2564 (1) (625)   osm006 06 ก.ค. 64   11:22
  ข้อมูลอัตราพัฒนาบุคลากร มิ.ย.64 (0) (23)   prh002 05 ก.ค. 64   10:54
  ประกาศวงเงิน P4P เดือนมิถุนายน 2564 (0) (33)   fin031 29 มิ.ย. 64   13:45
  แบบฟอร์มขออนุญาตออกนอกพื้นที่จังหวัดสุโขทัย (1) (1014)   ict003 03 พ.ค. 64   09:13
  แบบฟอร์มซักประวัติส่งตรวจ COVID-19 (แบบฟอร์มใหม่) (0) (436)   nur037 16 เม.ย. 64   11:06
  แบบสำรวจแผนงบลงทุน ปีงบประมาณ 2565 (0) (597)   osm007 07 เม.ย. 64   09:26
  เอกสารการขอเข้าพักอาศัยภายใน รพ. (มิถุนายน 2564) (0) (231)   ict003 29 ม.ค. 64   16:05
  สิทธิการลาแต่ละประเภท (0) (672)   hum004 14 ม.ค. 64   11:23
  การเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 25... (0) (492)   hum007 23 ธ.ค. 63   18:05
  ประกาศปรับอัตราค่าห้องพิเศษ (0) (411)   ict003 21 ธ.ค. 63   11:28
  ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564 (1) (962)   ado017 30 ต.ค. 63   12:16
  แผนจัดซื้อจัดจ้างวัสดุปี 2564 (0) (1039)   osm007 14 ต.ค. 63   09:08
  ประกาศนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใ... (1) (1150)   ado017 18 ส.ค. 63   08:39
  วาระการย้ายภายในและภายนอกจังหวัด (0) (552)   hum007 14 ก.ค. 63   09:08
  แบบฟอร์มรายงานขอความเห็นชอบการจัดซื้อจัดจ้าง (0) (608)   fin020 01 เม.ย. 63   17:01
  แบบฟอร์มรายงานการเฝ้าระวังโรคโควิด - 19 ในเจ้าหน้า... (1) (1038)   mmw003 01 เม.ย. 63   12:08
  แนวทางการแผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 2562 (1) (1630)   ado017 21 มี.ค. 62   15:22
  หลักเกณฑ์การให้ข้อมูลการรักษาพยาบาลและความยินยอมขอ... (0) (220)   ict003 18 ต.ค. 60   11:27
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที... (0) (9)   ado021 22 ก.ค. 64   10:03
  ประกาศผลสอบนักวิชาการเงินและบัญชี (0) (144)   hum009 16 ก.ค. 64   17:09
  ผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ นัก... (0) (243)   hum009 13 ก.ค. 64   14:34
  ผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม (0) (73)   hum009 06 ก.ค. 64   10:59
  ประกาศรับสมัครนักวิชาการพัสดุ นักเทคนิคก... (0) (487)   hum009 29 มิ.ย. 64   13:34
  เวรตรวจการพยาบาล กค.64 (0) (72)   nur008 28 มิ.ย. 64   10:17
  RDU NEWS ปีที่ 5 (3) (361)   ph1006 24 มิ.ย. 64   15:27
  ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงต... (0) (185)   hum007 22 มิ.ย. 64   10:19
  ประกาศรับสมัครตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรร... (0) (277)   hum009 18 มิ.ย. 64   09:37
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที... (0) (22)   ado025 16 มิ.ย. 64   13:25
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักวิ... (0) (296)   hum009 15 มิ.ย. 64   16:23
  เชิญส่งผลงานวิชาการในงานวิชาการเครือข่าย... (0) (71)   nur004 14 มิ.ย. 64   10:49
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งเจ... (0) (201)   hum009 07 มิ.ย. 64   13:30
  รับสมัครคัดเลือกฯเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรง... (0) (287)   hum007 04 มิ.ย. 64   15:00
  ข้อมูลอัตราพัฒนาบุคลากร พ.ค.64 (0) (65)   prh002 02 มิ.ย. 64   14:56
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ จพ.เวชสถิติ (0) (152)   hum004 01 มิ.ย. 64   16:25
  ตารางเวรตรวจการเดือนมิถุนายน 2564 (0) (86)   nur008 28 พ.ค. 64   11:36
  ประกาศวงเงิน P4P เดือนพฤษภาคม 2564 (0) (50)   fin031 27 พ.ค. 64   10:41
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักวิชาการเงิ... (0) (479)   hum009 24 พ.ค. 64   15:58
  แจ้งงานศพ (0) (122)   ado025 21 พ.ค. 64   13:54
  การจัดทำแผนวัสดุประจำปี 2565 (0) (383)   qic002 21 พ.ค. 64   10:04
  ประกาศผลสอบตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (0) (305)   hum009 20 พ.ค. 64   16:49
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที... (0) (41)   ado025 18 พ.ค. 64   13:22
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน... (0) (259)   hum009 17 พ.ค. 64   14:04
  ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ (0) (733)   hum009 12 พ.ค. 64   15:55
  ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (0) (369)   hum009 12 พ.ค. 64   14:06
  แจ้งงานศพ (0) (170)   ado025 12 พ.ค. 64   10:51
  เชิญประกวดผลงาน R2R ดีเด่นปี 2564 (0) (142)   nur004 12 พ.ค. 64   10:22
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (0) (340)   hum004 07 พ.ค. 64   13:08
  แจ้งงานศพ (0) (106)   ado025 07 พ.ค. 64   11:55
  ข้อมูลอัตราพัฒนาบุคลากร เม.ย.64 (0) (61)   prh002 05 พ.ค. 64   11:43
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานกระทรว... (0) (404)   hum009 05 พ.ค. 64   08:52
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรายวัน (0) (215)   hum004 03 พ.ค. 64   15:43
  ประกาศวงเงิน P4P เดือนเมษายน 2563 (0) (38)   fin031 30 เม.ย. 64   09:31
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ลช.รายวั... (0) (231)   hum004 29 เม.ย. 64   13:52
  ตารางเวรตรวจการเดือนพฤษภาคม 2564 (0) (91)   nur008 27 เม.ย. 64   13:18
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราวรายว... (0) (238)   hum009 26 เม.ย. 64   12:45
  ประกาศผลสอบพนักงานราชการ (0) (342)   hum009 23 เม.ย. 64   09:21
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที... (0) (25)   ado025 21 เม.ย. 64   15:19
  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานกระ... (0) (564)   hum009 21 เม.ย. 64   09:19
  ผู้ผ่านการคัดเลือกอบรมวิสัญญีพยาบาล (0) (114)   hum009 21 เม.ย. 64   09:03
  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดั... (0) (260)   hum007 20 เม.ย. 64   14:40
  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน พ.ช่วยการพ... (0) (324)   hum004 20 เม.ย. 64   14:20
  ขอความร่วมมือการตอบแบบสำรวจออนไลน์ "... (0) (136)   ict003 19 เม.ย. 64   11:06
  ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้ารับการอบร... (0) (129)   hum009 19 เม.ย. 64   10:13
  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (0) (390)   hum004 09 เม.ย. 64   18:54
  เปิดรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ตั... (0) (159)   reh016 07 เม.ย. 64   15:09
  ประกาศรับสมัครพยาบาลวิชาชีพเข้ารับการอบร... (0) (265)   hum009 07 เม.ย. 64   13:19
  ข้อมูลอัตราพัฒนาบุคลากร มี.ค.64 (0) (41)   prh002 07 เม.ย. 64   13:14
  ประกาศผลสอบวิศวกรไฟฟ้า (0) (179)   hum009 02 เม.ย. 64   17:01
  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พ.บริการ และพ.... (0) (299)   hum004 31 มี.ค. 64   13:41
  ประกาศวงเงิน P4P เดือนมีนาคม 2564 (0) (39)   fin031 31 มี.ค. 64   11:29
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิ... (0) (446)   hum009 30 มี.ค. 64   12:43
  วิธีพิมพ์สลิปเงินเดือนด้วยตนเอง (0) (48)   fin029 30 มี.ค. 64   09:43
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรายวัน (0) (323)   hum004 29 มี.ค. 64   15:30
  ตารางเวรตรวจการเดือนเมษายน2564 (0) (79)   nur008 29 มี.ค. 64   08:54
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็น... (0) (770)   sto203 25 มี.ค. 64   17:05
  ผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ (0) (754)   hum009 23 มี.ค. 64   09:35
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที... (0) (18)   ado025 22 มี.ค. 64   15:44
  ชวนลูกเล่น (4) (249)   reh016 18 มี.ค. 64   18:43
  ข้อมูลอัตราพัฒนาบุคลากร (0) (15)   prh002 17 มี.ค. 64   14:26
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ร้านส... (0) (484)   sto203 17 มี.ค. 64   11:31
  รับสมัคร พ.บริการและพนง.การแพทย์และรังสี... (0) (500)   hum004 12 มี.ค. 64   16:19
  แจ้งงานศพ (0) (128)   ado025 12 มี.ค. 64   15:55
  ข้อมูลอัตราพัฒนาบุคลากร ก.พ.64 (0) (54)   prh002 05 มี.ค. 64   14:07
  รับสมัครพนักงานราชการ (0) (753)   hum004 04 มี.ค. 64   15:52
  ประกาศวงเงิน P4P เดือนกุมภาพันธ์ 2564 (0) (44)   fin031 01 มี.ค. 64   09:41
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวิศวกรไฟฟ้า (0) (214)   hum009 01 มี.ค. 64   09:24
  ประกาศรับสมัครพนักงานประจำร้านค้าสวัสดิก... (0) (389)   hum009 01 มี.ค. 64   09:16
  ตารางเวรตรวจการเดือนมีนาคม 2564 (0) (89)   nur008 01 มี.ค. 64   08:30
  เชิญส่งสรุปปัญหาการใช้งานโปรแกรม HOSxP X... (0) (287)   ict003 24 ก.พ. 64   13:31
  ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานช่วยการพยาบ... (0) (149)   hum009 24 ก.พ. 64   10:36
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานช่วยกา... (0) (127)   hum009 23 ก.พ. 64   13:57
  รายงานงบทดลองเดือนมกราคม 2564_GFMIS (0) (88)   fin022 23 ก.พ. 64   10:58
  แจ้งงานศพ (0) (102)   ado025 18 ก.พ. 64   15:38
  ผู้ผ่านการคัดเลือก พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (0) (248)   hum004 15 ก.พ. 64   16:54
  รับสมัครพนักงานช่วยการพยาบาล 1 อัตรา (0) (244)   hum009 15 ก.พ. 64   16:02
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที... (0) (32)   ado025 15 ก.พ. 64   15:46
  เร่งรัดให้เสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ ป... (0) (275)   osm006 10 ก.พ. 64   10:35
  ลชค.ที่ผ่านการประเมินเข้าสู่ตำแหน่ง พกส. (0) (149)   hum009 09 ก.พ. 64   14:59
  แจ้งงานศพ (0) (131)   ado025 08 ก.พ. 64   10:08
  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่ 1 พนั... (0) (240)   hum004 05 ก.พ. 64   15:13
  ประกาศผลสอบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (0) (333)   hum009 04 ก.พ. 64   17:02
  ข้อมูลอัตราพัฒนาบุคลากร ม.ค.64 (0) (52)   prh002 04 ก.พ. 64   13:36
  รายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมิน... (0) (128)   hum009 04 ก.พ. 64   09:12

ไปกระดานข่าว!!   


Web site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.223212 Seconds