ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

Main Menu

 
 หน้าหลัก
 QualityOnline
 WWW3
 SSWRisk
 KMnet

บริการ
 ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล
 แผนที่ที่ตั้งโรงพยาบาล
 ปฎิทินกำหนดการ
 โทรศัพท์ภายใน
 อนุสรณ์ 60 ปี ศรีสังวร
 รายงานการประชุม กบห.
 ตารางแพทย์ตรวจOPD
 ตรวจสอบสิทธิ : สุโขทัย
 ตรวจสอบสิทธิ : จ่ายตรง
 ตรวจสอบสิทธิ : ธนาคาร
 รายงานยอดผู้ป่วยใน
 อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน
 การแยกประเภทผู้ป่วยใน
 ประวัติการรักษาผู้ป่วย
 ระบบ Finger Scan
 พจนานุกรม
 กระดานข่าว
 ห้องสมุด
 อัลบัมภาพ
 ค้นหา
 อัตราค่ารักษาพยาบาล

หน่วยงาน

 

กลุ่มอำนวยการ
 ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แบบเสนอความต้องการพัสดุ
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง
 Form Template สำหรับเสนอข่าวสารโรงพยาบาล

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการฯ
 งาน IC
 งานคุณภาพการพยาบาล
 คลินิกเคมีบำบัด
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 กิจกรรมบำบัด
 แพทย์แผนไทย
 KM เวชกรรมฟื้นฟู

ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ข่าวสารบ้านพัก รพ.

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน

xraypacs xraypacsรายการใช้วัสดุ-เพื่อเสนอราคา


KM srisangwornsahakorn srisangworn


กระดานข่าวล่าสุดทั้งหมด
เรื่องตอบเข้าชมผู้ส่งวันที่เวลา
  ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ (0) (99)   hum009 19 ต.ค. 64   15:03
  ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ (0) (112)   hum009 19 ต.ค. 64   15:01
  กำหนดการตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2565 (0) (60)   nur061 19 ต.ค. 64   13:54
  แผนจัดซื้อจัดวัสดุวิทยาศาสตร์ ปี 2565 (0) (51)   osm007 12 ต.ค. 64   11:14
  แผนจัดซื้อจัดวัสดุประเภทยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาปี ... (0) (36)   osm007 12 ต.ค. 64   11:11
  แผนจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทั่วไปปี 2565 (0) (82)   osm007 11 ต.ค. 64   11:21
  แบบฟอร์มการลงทะเบียน โครงการ Meet the director 256... (0) (226)   ado017 06 ต.ค. 64   14:50
  ประกาศผลสอบพนักงานธุรการ (0) (216)   hum009 06 ต.ค. 64   13:20
  ข้อมูลอัตราพัฒนาบุคลากร ก.ย.64 (0) (21)   prh002 06 ต.ค. 64   12:47
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานธุรการ (0) (267)   hum009 29 ก.ย. 64   14:36
  ขอข้อมูลสรุปตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุขปี2564 (0) (128)   osm006 28 ก.ย. 64   10:16
  ระเบียบสิทธิการลา (0) (124)   hum009 28 ก.ย. 64   09:42
  แบบสรุปโครงการ ปี 2564 (CIPP Model) (0) (181)   osm007 08 ก.ย. 64   10:59
  แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการนิเทศงานฯ รอบที่ 2 ปี 2564 (0) (281)   osm006 02 ส.ค. 64   09:28
  แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาฯ (0) (375)   ph2001 20 ก.ค. 64   16:27
  การอนุมัติโครงการและดำเนินโครงการ (1) (624)   osm007 07 ก.ค. 64   09:03
  แบบฟอร์มขออนุญาตออกนอกพื้นที่จังหวัดสุโขทัย (1) (1487)   ict003 03 พ.ค. 64   09:13
  แบบฟอร์มซักประวัติส่งตรวจ COVID-19 (แบบฟอร์มใหม่) (0) (885)   nur037 16 เม.ย. 64   11:06
  เอกสารการขอเข้าพักอาศัยภายใน รพ. (มิถุนายน 2564) (0) (270)   ict003 29 ม.ค. 64   16:05
  การเปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 25... (0) (805)   hum007 23 ธ.ค. 63   18:05
  ประกาศปรับอัตราค่าห้องพิเศษ (0) (720)   ict003 21 ธ.ค. 63   11:28
  ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564 (1) (1369)   ado017 30 ต.ค. 63   12:16
  ประกาศนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใ... (1) (1559)   ado017 18 ส.ค. 63   08:39
  วาระการย้ายภายในและภายนอกจังหวัด (0) (787)   hum007 14 ก.ค. 63   09:08
  แบบฟอร์มรายงานขอความเห็นชอบการจัดซื้อจัดจ้าง (0) (862)   fin020 01 เม.ย. 63   17:01
  แบบฟอร์มรายงานการเฝ้าระวังโรคโควิด - 19 ในเจ้าหน้า... (1) (1470)   mmw003 01 เม.ย. 63   12:08
  แนวทางการแผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 2562 (1) (1990)   ado017 21 มี.ค. 62   15:22
  หลักเกณฑ์การให้ข้อมูลการรักษาพยาบาลและความยินยอมขอ... (0) (220)   ict003 18 ต.ค. 60   11:27
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่9... (0) (3)   ado021 21 ต.ค. 64   09:47
  แจ้งงานศพ (0) (48)   ado025 14 ต.ค. 64   11:01
  RDU NEWS ปีที่ 5 (7) (1415)   ph1006 12 ต.ค. 64   12:03
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พนักงานช... (0) (221)   hum004 06 ต.ค. 64   13:48
  เชิญชวนร่วมอบรม Standard course in clini... (0) (47)   nur004 06 ต.ค. 64   11:44
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักปร... (0) (258)   hum009 05 ต.ค. 64   17:05
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักรั... (0) (167)   hum009 05 ต.ค. 64   13:53
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานช่วย... (0) (303)   hum004 01 ต.ค. 64   16:41
  ตารางเวรตรวจการเดือนตุลาคม 2564 (0) (50)   nur008 30 ก.ย. 64   10:59
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักประชาสัมพันธ์ (0) (353)   hum009 29 ก.ย. 64   09:09
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานธุรการ (0) (220)   hum009 27 ก.ย. 64   16:07
  ประกาศผลสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (0) (100)   hum009 27 ก.ย. 64   13:19
  รับสมัคร พวช. พ.ช่วยเหลือคนไข้ พ.ขับรถยน... (0) (302)   hum004 22 ก.ย. 64   16:46
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จพ.การเงิน... (0) (211)   ict012 20 ก.ย. 64   16:42
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่8... (0) (54)   ado021 17 ก.ย. 64   14:23
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าพนักงานการเงินแ... (0) (325)   hum009 13 ก.ย. 64   16:13
  รับสมัครพนักงานธุรการ (0) (731)   hum009 09 ก.ย. 64   15:41
  รับสมัครนักประชาสัมพันธ์ (0) (768)   hum009 09 ก.ย. 64   09:50
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ (ลูกจ้า... (0) (215)   hum009 08 ก.ย. 64   15:57
  ข้อมูลอัตราพัฒนาบุคลากร ส.ค.64 (1) (32)   prh002 07 ก.ย. 64   09:13
  ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบผู้ช่วยทันตแพทย์ (0) (161)   hum009 06 ก.ย. 64   14:36
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรายวัน (0) (241)   hum004 03 ก.ย. 64   15:39
  แจ้งงานศพ (0) (121)   ado025 01 ก.ย. 64   12:03
  รับสมัครนักรังสีการแพทย์ (0) (284)   hum009 01 ก.ย. 64   10:05
  รับสมัครเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (0) (355)   hum009 30 ส.ค. 64   14:05
  ตารางเวรตรวจการเดือนกันยายน2564 (0) (83)   nur008 30 ส.ค. 64   11:31
  แจ้งงานศพ (0) (86)   ado025 30 ส.ค. 64   10:08
  ประกาศวงเงิน P4P เดือนสิงหาคม 2564 (0) (35)   fin031 30 ส.ค. 64   09:31
  แจ้งงานศพ (0) (107)   ado025 27 ส.ค. 64   11:50
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที... (0) (26)   ado025 24 ส.ค. 64   15:30
  รับสมัครผู้ช่วยทันตแพทย์ (0) (306)   hum009 24 ส.ค. 64   12:25
  ประกาศผลสอบพนักงานประจำห้องยา (0) (227)   hum009 24 ส.ค. 64   12:13
  รับสมัครรายวันนักกิจกรรมฯ พนง.ขับรถยนต์ ... (0) (272)   hum004 23 ส.ค. 64   15:24
  ผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานประจำห้องยา (0) (304)   hum009 17 ส.ค. 64   09:25
  ประกาศผลสอบพนักงานราชการ (0) (385)   hum009 13 ส.ค. 64   15:16
  บุคลากรด่านหน้าดูแลผู้ป่วยโควิดรับวัคซีน... (0) (336)   nur061 09 ส.ค. 64   14:01
  ประกาศวงเงิน P4P เดือนกรกฎาคม 2564 (0) (38)   fin031 06 ส.ค. 64   18:45
  รายชื่อฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่3 (Booster... (0) (498)   nur061 04 ส.ค. 64   16:36
  ข้อมูลอัตราพัฒนาบุคลากร ก.ค.64 (0) (41)   prh002 04 ส.ค. 64   15:23
  รับสมัครพนักงานประจำห้องยา (0) (443)   hum009 03 ส.ค. 64   17:17
  สำรวจโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ปี 2565 (0) (384)   osm006 02 ส.ค. 64   09:35
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรายวัน (0) (743)   hum004 23 ก.ค. 64   14:24
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที... (0) (21)   ado021 22 ก.ค. 64   10:03
  ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักวิชาการพัสดุ นั... (0) (441)   hum009 20 ก.ค. 64   09:28
  ประกาศผลสอบนักวิชาการเงินและบัญชี (0) (395)   hum009 16 ก.ค. 64   17:09
  ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 4 ตำ... (0) (607)   hum004 15 ก.ค. 64   11:16
  ผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ นัก... (0) (483)   hum009 13 ก.ค. 64   14:34
  ประกาศผลสอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม (0) (425)   hum009 09 ก.ค. 64   15:57
  ตรวจราชการ และนิเทศงานฯ ปีงบประมาณ 2564 (1) (929)   osm006 06 ก.ค. 64   11:22
  ผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าพนักงานเภสัชกรรม (0) (300)   hum009 06 ก.ค. 64   10:59
  ข้อมูลอัตราพัฒนาบุคลากร มิ.ย.64 (0) (35)   prh002 05 ก.ค. 64   10:54
  ประกาศวงเงิน P4P เดือนมิถุนายน 2564 (0) (46)   fin031 29 มิ.ย. 64   13:45
  ประกาศรับสมัครนักวิชาการพัสดุ นักเทคนิคก... (0) (723)   hum009 29 มิ.ย. 64   13:34
  เวรตรวจการพยาบาล กค.64 (0) (84)   nur008 28 มิ.ย. 64   10:17
  ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงต... (0) (393)   hum007 22 มิ.ย. 64   10:19
  ประกาศรับสมัครตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรร... (0) (536)   hum009 18 มิ.ย. 64   09:37
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที... (0) (25)   ado025 16 มิ.ย. 64   13:25
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักวิ... (0) (495)   hum009 15 มิ.ย. 64   16:23
  เชิญส่งผลงานวิชาการในงานวิชาการเครือข่าย... (0) (254)   nur004 14 มิ.ย. 64   10:49
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งเจ... (0) (412)   hum009 07 มิ.ย. 64   13:30
  รับสมัครคัดเลือกฯเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรง... (0) (384)   hum007 04 มิ.ย. 64   15:00
  ข้อมูลอัตราพัฒนาบุคลากร พ.ค.64 (0) (65)   prh002 02 มิ.ย. 64   14:56
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ จพ.เวชสถิติ (0) (227)   hum004 01 มิ.ย. 64   16:25
  ตารางเวรตรวจการเดือนมิถุนายน 2564 (0) (87)   nur008 28 พ.ค. 64   11:36
  ประกาศวงเงิน P4P เดือนพฤษภาคม 2564 (0) (50)   fin031 27 พ.ค. 64   10:41
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักวิชาการเงิ... (0) (552)   hum009 24 พ.ค. 64   15:58
  แจ้งงานศพ (0) (192)   ado025 21 พ.ค. 64   13:54
  การจัดทำแผนวัสดุประจำปี 2565 (0) (468)   qic002 21 พ.ค. 64   10:04
  ประกาศผลสอบตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (0) (379)   hum009 20 พ.ค. 64   16:49
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที... (0) (41)   ado025 18 พ.ค. 64   13:22
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน... (0) (328)   hum009 17 พ.ค. 64   14:04
  ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ (0) (811)   hum009 12 พ.ค. 64   15:55
  ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (0) (439)   hum009 12 พ.ค. 64   14:06
  แจ้งงานศพ (0) (239)   ado025 12 พ.ค. 64   10:51
  เชิญประกวดผลงาน R2R ดีเด่นปี 2564 (0) (213)   nur004 12 พ.ค. 64   10:22
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (0) (417)   hum004 07 พ.ค. 64   13:08
  แจ้งงานศพ (0) (168)   ado025 07 พ.ค. 64   11:55
  ข้อมูลอัตราพัฒนาบุคลากร เม.ย.64 (0) (62)   prh002 05 พ.ค. 64   11:43
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานกระทรว... (0) (499)   hum009 05 พ.ค. 64   08:52
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรายวัน (0) (284)   hum004 03 พ.ค. 64   15:43
  ประกาศวงเงิน P4P เดือนเมษายน 2563 (0) (38)   fin031 30 เม.ย. 64   09:31
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ลช.รายวั... (0) (297)   hum004 29 เม.ย. 64   13:52
  ตารางเวรตรวจการเดือนพฤษภาคม 2564 (0) (91)   nur008 27 เม.ย. 64   13:18
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราวรายว... (0) (308)   hum009 26 เม.ย. 64   12:45
  ประกาศผลสอบพนักงานราชการ (0) (415)   hum009 23 เม.ย. 64   09:21

ไปกระดานข่าว!!   


Web site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.205344 Seconds