ยินดีต้อนรับ ผู้เยี่ยมชม โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย

Login

 
 ชื่อเรียก
 รหัสผ่าน
 จำชื่อและรหัสผ่าน

Main Menu

 
 หน้าหลัก
 QualityOnline
 WWW3
 SSWRisk
 KMnet

บริการ
 ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาล
 แผนที่ที่ตั้งโรงพยาบาล
 ปฎิทินกำหนดการ
 โทรศัพท์ภายใน
 อนุสรณ์ 60 ปี ศรีสังวร
 รายงานการประชุม กบห.
 ตารางแพทย์ตรวจOPD
 ตรวจสอบสิทธิ : สุโขทัย
 ตรวจสอบสิทธิ : จ่ายตรง
 ตรวจสอบสิทธิ : ธนาคาร
 รายงานยอดผู้ป่วยใน
 อัตราครองเตียงผู้ป่วยใน
 การแยกประเภทผู้ป่วยใน
 ประวัติการรักษาผู้ป่วย
 ระบบ Finger Scan
 พจนานุกรม
 กระดานข่าว
 ห้องสมุด
 อัลบัมภาพ
 ค้นหา
 อัตราค่ารักษาพยาบาล

หน่วยงาน

 

กลุ่มอำนวยการ
 ระเบียบ/คำสั่ง

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ
 แผนการลงทุนและการจัดซื้อจัดจ้าง
 บัญชีครุภัณฑ์การแพทย์ ครุภัณฑ์อื่นและสิ่งก่อสร้าง
 แบบเสนอความต้องการพัสดุ
 แผน CUP อ.ศรีสำโรง
 Form Template สำหรับเสนอข่าวสารโรงพยาบาล

กลุ่มงานเภสัชกรรม
 แนวทางการปฏิบัติงาน

กลุ่มการพยาบาล
 ตารางเวรตรวจการฯ
 งาน IC
 งานคุณภาพการพยาบาล
 คลินิกเคมีบำบัด
 ตรวจสุขภาพเชิงรุก

กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
 กายภาพบำบัด
 กิจกรรมบำบัด
 แพทย์แผนไทย
 KM เวชกรรมฟื้นฟู

ฝ่ายบริหารทั่วไป
 ข่าวสารบ้านพัก รพ.

Web Admin
 จัดการเวบหน่วยงาน

xraypacs xraypacs


IPD Sticker

Water Electric charge

PIS Web

รายการใช้วัสดุ-เพื่อเสนอราคาKM srisangwornsahakorn srisangworn


กระดานข่าวล่าสุดทั้งหมด
เรื่องตอบเข้าชมผู้ส่งวันที่เวลา
  ผลการพิจารณาทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ 2563 (0) (10)   ict003 27 พ.ย. 63   16:56
  ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ (0) (48)   hum009 27 พ.ย. 63   14:45
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรายวัน (0) (61)   hum004 26 พ.ย. 63   14:41
  เชิญอบรมการใช้งานโปรแกรม BMS-Inventory (0) (163)   ict003 18 พ.ย. 63   13:16
  ข้อมูลอัตราพัฒนาบุคลากร ต.ค. 63 (1) (0) (22)   lib003 16 พ.ย. 63   10:40
  การจัดทำแบบควบคุมภายใน ปี งบประมาณ พ.ศ.2563 (1) (129)   ado017 10 พ.ย. 63   13:12
  ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564 (1) (286)   ado017 30 ต.ค. 63   12:16
  แผนปฏิบัติการฯ (CUP Plan) ปีงปม. 2564 (2) (503)   osm006 14 ต.ค. 63   16:45
  แผนจัดซื้อจัดจ้างวัสดุปี 2564 (0) (205)   osm007 14 ต.ค. 63   09:08
  แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาค... (0) (614)   hum007 09 ต.ค. 63   10:41
  แบบขอรับค่าตอบแทน พ.ต.ส. (0) (152)   hum004 01 ต.ค. 63   13:38
  ประกาศนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใ... (1) (794)   ado017 18 ส.ค. 63   08:39
  เอกสารการเข้าพักอาศัยบ้านพักใน รพ. (0) (206)   ado017 20 ก.ค. 63   14:05
  วาระการย้ายภายในและภายนอกจังหวัด (0) (257)   hum007 14 ก.ค. 63   09:08
  แบบฟอร์มซักประวัติส่งตรวจ COVID - 19 (0) (358)   nur037 15 พ.ค. 63   16:31
  แบบฟอร์มขออนุญาตออกนอกพื้นที่จังหวัดสุโขทัย (0) (576)   hum009 08 เม.ย. 63   16:11
  แบบฟอร์มรายงานขอความเห็นชอบการจัดซื้อจัดจ้าง (0) (366)   fin020 01 เม.ย. 63   17:01
  แบบฟอร์มรายงานการเฝ้าระวังโรคโควิด - 19 ในเจ้าหน้า... (1) (464)   mmw003 01 เม.ย. 63   12:08
  แนวทางการแผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 2562 (1) (1285)   ado017 21 มี.ค. 62   15:22
  หลักเกณฑ์การให้ข้อมูลการรักษาพยาบาลและความยินยอมขอ... (0) (209)   ict003 18 ต.ค. 60   11:27
  ตารางเวรตรวจการเดือนธันวาคม2563 (0) (28)   nur008 27 พ.ย. 63   09:49
  แจ้งงานศพ (0) (28)   ado025 24 พ.ย. 63   16:03
  รายงานงบทดลองเดือนตุลาคม 2563_GFMIS (0) (19)   fin022 23 พ.ย. 63   11:16
  รับสมัครรายวัน พ.บริการและพ.ช่วยการพยาบา... (0) (153)   hum004 18 พ.ย. 63   16:04
  สสจสุโขทัย_แจ้งเปิดรับโครงการวิจัยเพื่อพ... (0) (31)   nur004 18 พ.ย. 63   13:14
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที... (0) (19)   ado025 16 พ.ย. 63   10:10
  ประกาศผลสอบพนักงานราชการทั่วไป (0) (168)   hum009 11 พ.ย. 63   13:14
  ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง พกส. (0) (118)   hum009 03 พ.ย. 63   12:00
  รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้แทน พกส. แ... (0) (53)   hum009 03 พ.ย. 63   11:48
  RDU NEWS @Srisangworn ปีที่ 4 (5) (541)   ph1006 01 พ.ย. 63   00:24
  รายงานงบทดลองปีงบประมาณ2563_GFMIS (0) (44)   fin022 28 ต.ค. 63   11:19
  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายประสานงานประจำ... (0) (118)   ado021 28 ต.ค. 63   09:17
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรายวัน (0) (159)   hum004 27 ต.ค. 63   16:28
  เวรตรวจการเดือนพฤศจิกายน 2563 (0) (51)   nur008 27 ต.ค. 63   08:23
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ (0) (256)   hum009 22 ต.ค. 63   13:42
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือ... (0) (166)   hum007 22 ต.ค. 63   13:38
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ(พ.บริการ/พ.ช่วยเหล... (0) (144)   hum004 22 ต.ค. 63   13:32
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที... (0) (14)   ado025 19 ต.ค. 63   08:32
  บัญชีรายชื่อผู้ร่วมงาน ปธพ. (1) (326)   ict003 15 ต.ค. 63   16:24
  ข้อมูลอัตราพัฒนาบุคลากร ก.ย. 63 (0) (33)   lib003 14 ต.ค. 63   10:10
  เชิญชวน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเข้าร่วมสนุก... (0) (91)   ado008 12 ต.ค. 63   16:30
  รายงานงบทดลองเดือนกันยายน 2563_GFMIS (0) (137)   fin022 12 ต.ค. 63   15:26
  รับสมัครพนักงานราชการ 3 อัตรา (0) (478)   hum009 05 ต.ค. 63   19:04
  แจ้งงานศพ (0) (83)   ado025 05 ต.ค. 63   10:10
  HOSxP V4 เชิญเข้าร่วมอบรมจำลองการใช้งาน (1) (404)   ict003 04 ต.ค. 63   09:17
  แจ้งงานศพ (0) (84)   ado025 02 ต.ค. 63   12:05
  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว พ.บริการ พ.ช่วยเ... (0) (488)   hum004 01 ต.ค. 63   14:58
  ประกาศวงเงิน P4P เดือนกันยายน 2563 (0) (37)   fin031 01 ต.ค. 63   09:33
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก(นักเทคนิ... (0) (176)   hum004 30 ก.ย. 63   15:01
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พนักงานช... (0) (228)   hum004 29 ก.ย. 63   13:28
  ประกาศรับสมัครข้าราชการเพื่อแต่งตั้งหัวห... (0) (240)   ado008 28 ก.ย. 63   14:31
  เวรตรวจการตค.63 (0) (70)   nur008 28 ก.ย. 63   13:08
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ-นักเทคนิคการ... (0) (244)   hum004 24 ก.ย. 63   13:31
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักง... (0) (329)   hum009 22 ก.ย. 63   11:32
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครั้งที่ 2 (พ... (0) (285)   hum004 21 ก.ย. 63   10:11
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที... (0) (25)   ado025 16 ก.ย. 63   15:13
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (พนักงานช่วย... (0) (327)   hum004 16 ก.ย. 63   09:25
  ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน นักเ... (0) (323)   hum004 16 ก.ย. 63   09:23
  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดั... (0) (303)   hum007 14 ก.ย. 63   17:36
  ข้อมูลอัตราพัฒนาบุคลากร สค.63 (0) (41)   lib003 14 ก.ย. 63   10:04
  รายงานงบทดลองเดือนสิงหาคม 2563_GFMIS (0) (89)   fin022 11 ก.ย. 63   11:13
  แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราว (0) (203)   hum004 11 ก.ย. 63   09:14
  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานวิชาการลงวาร... (0) (122)   nur004 09 ก.ย. 63   16:33
  แก้ไขประกาศรับสมัครฯ พนักงานช่วยเหลือคนไ... (0) (237)   hum004 09 ก.ย. 63   16:05
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิ... (0) (307)   hum009 08 ก.ย. 63   13:33
  HOSxP V4 เชิญ จนท.รพ. เข้าร่วมอบรมการใช้... (1) (490)   ict003 01 ก.ย. 63   16:57
  รายงานงบทดลองเดือนกรกฎาคม 2563_GFMIS (0) (125)   fin022 01 ก.ย. 63   14:10
  ประกาศคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (0) (136)   opd005 01 ก.ย. 63   13:59
  ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 9 ... (1) (666)   hum009 31 ส.ค. 63   14:01
  แจ้งงานศพ (0) (144)   ado025 31 ส.ค. 63   10:06
  เวรตรวจการเดือนกันยายน 2563 (0) (98)   nur008 28 ส.ค. 63   09:57
  ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก พว. และ นวก.สธ. (0) (315)   hum009 28 ส.ค. 63   08:42
  ประกาศวงเงิน P4P เดือนสิงหาคม 2563 (0) (31)   fin031 27 ส.ค. 63   10:21
  ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน พนัก... (0) (659)   hum004 25 ส.ค. 63   14:04
  ประกาศผลสอบข้อเขียน พยาบาลฯ และ นวก.สธ. (0) (380)   hum009 24 ส.ค. 63   15:42
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่ง จ... (0) (281)   hum009 24 ส.ค. 63   14:46
  แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณฯ (CUP Plan) ... (4) (1526)   osm006 20 ส.ค. 63   13:30
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พ.วิชาชีพ และ นวก.... (0) (551)   hum009 19 ส.ค. 63   08:43
  แจ้งปิดระบบเครือข่ายสารสนเทศ (เร่งด่วน) (0) (134)   ict001 17 ส.ค. 63   17:49
  ข้อมูลอัตราพัฒนาบุคลากร ก.ค. 63 (0) (38)   lib003 17 ส.ค. 63   13:16
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งเจ้าพน... (0) (362)   hum009 14 ส.ค. 63   15:57
  ประชาสัมพันธ์โครงการสวัสดิการสื่อการเรีย... (0) (141)   ict003 14 ส.ค. 63   10:47
  แจ้งงานศพ (0) (125)   ado025 11 ส.ค. 63   11:13
  เชิญประชุมวางแผนการดำเนินงานติดตั้งโปรแก... (0) (64)   ict003 10 ส.ค. 63   14:21
  แบบประเมินลูกจ้างประจำ 1 ตุลาคม 2563 (0) (202)   hum004 10 ส.ค. 63   10:42
  แจ้งงานศพ (0) (137)   ado025 10 ส.ค. 63   09:32
  เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (0) (466)   hum009 07 ส.ค. 63   08:57
  ประกาศวงเงิน P4P เดือนกรกฎาคม 2563 (0) (20)   fin031 05 ส.ค. 63   15:15
  ขอความร่วมมือข้าราชการพลเรือนสามัญตอบแบบ... (0) (147)   hum007 31 ก.ค. 63   11:57
  เวรตรวจการเดือนสิงหาคม 2563 (0) (79)   nur008 31 ก.ค. 63   08:31
  รายงานงบทดลองเดือนมิถุนายน 2563_GFMIS (0) (76)   fin022 29 ก.ค. 63   16:29
  รายงานงบทดลองเดือนพฤษภาคม 2563_GFMIS (0) (111)   fin022 29 ก.ค. 63   16:28
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที... (0) (33)   ado025 29 ก.ค. 63   16:19
  แจ้งงานศพ (0) (125)   ado025 29 ก.ค. 63   15:30
  ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯ ออนไลน์ (0) (195)   ict003 22 ก.ค. 63   19:56
  รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา นักวิชาการ... (0) (572)   hum009 17 ก.ค. 63   11:49
  รับสมัครเจ้าพนักงานเภสัชกรรม 2 อัตรา (0) (297)   hum009 17 ก.ค. 63   11:48
  แจ้งปิดระบบเครือข่ายสารสนเทศ (ชั่วคราว) (0) (170)   ict003 16 ก.ค. 63   13:14
  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ (0) (431)   hum007 15 ก.ค. 63   10:44
  ข้อมูลอัตราพัฒนาบุคลากร มิ.ย.63 (0) (57)   lib003 15 ก.ค. 63   09:15
  การตรวจราชการ และนิเทศ ติดตามงาน ปงม. 25... (4) (946)   osm006 14 ก.ค. 63   11:42
  ประกาศวงเงิน P4P เดือนมิถุนายน 2563 (0) (39)   fin031 30 มิ.ย. 63   15:48
  เวรตรวจการพยาบาลเดือนกรกฎาคม 2563 (0) (71)   nur008 29 มิ.ย. 63   13:09
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที... (0) (33)   ado025 26 มิ.ย. 63   15:21
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบร... (0) (448)   hum009 22 มิ.ย. 63   10:43

ไปกระดานข่าว!!   


Web site กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (พิษณุโลก) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร 055-682030-42
อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน แจ้ง หน่วยกู้ชีพศรีสังวร โทร 1669 หรือ 055-681331

Powered by the AutoTheme HTML Theme System
Page created in 0.186658 Seconds