Srisangworn Sukhothai Hospital

ชี้แม่บ้านไทยเครียด เผชิญวิกฤตชีวิต!

บทความ / ข่าวสารทั่วไป
วัน: 19 ก.ค. 2007 - 17:29
ด้วยสภาพสังคมเมืองปัจจุบัน ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตผู้คน โดยเฉพาะผู้หญิงไทยวัยกลางคนที่แต่งงานแล้ว ซึ่งต้องรับภาระหนักทั้งเรื่องในบ้านและหน้าที่การงาน ดร.อังศินันท์ อินทรกำแหง อาจารย์สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จึงจัดทำการวิจัยเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเหตุและดัชนีวัดภาวะวิกฤตชีวิตผู้หญิงไทยสมรสวัยกลางคนที่ทำงานนอกบ้านในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

การศึกษาใช้การสำรวจผู้หญิงไทยทำงานในหน่วยงานขนาดใหญ่ของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ที่มีอายุ 35-55 ปี มีบุตรอย่างน้อย 1 คน รวมจำนวน 1,375 คน จากหน่วยงานทั้งสิ้น 12 แห่ง พบว่า แนวโน้มผู้หญิงไทยทำงานนอกบ้านจะรับบทบาทหน้าที่การงานเท่าเทียมผู้ชาย รวมถึงการเป็นหัวหน้างาน มีบทบาทเป็นผู้นำ ผู้บริหารและทำงานเพื่อสังคมมากขึ้น และผู้หญิงจำนวนไม่น้อยยังต้องรับผิดชอบในการเลี้ยงดูลูกและดูแลบ้าน ขณะที่สรีระร่างกาย ฮอร์โมนเพศเริ่มร่วงโรย ทำให้เกิดความกดดันทั้งภายในร่างกายตัวเองและภายนอก ส่งผลให้เกิดความเครียดได้ง่าย

ผู้หญิงในวัยนี้จะเผชิญกับสภาพปัญหาแวดล้อมทางสังคม พบว่าปัญหาอาชญากรรมที่เป็นคดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญเกิดขึ้นกับสตรีที่ทำงานนอกบ้านและเด็กเสมอ ทำให้ผู้หญิงกลุ่มนี้รู้สึกว่าขาดความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต

นอกจากนี้ผู้หญิงที่ทำงานนอกบ้านยังประสบกับปัญหาที่ไม่สามารถเปิดเผยต่อสังคม หรือที่เป็นคดีความ

จากการศึกษาของแพทย์ให้การรักษาด้านจิตแพทย์ พบว่าสตรีทำงานรวมทุกระดับใน 100 คน มีถึง 92 คนเคยถูกคุกคามทางเพศ ถูกลวนลาม ถูกละเมิดสิทธิในที่สาธารณะ แม้กระทั่งบนรถโดยสารประจำทาง จากชายโรคจิต หรือผู้บังคับบัญชาในที่ทำงาน ไม่กล้าเปิดเผยเพราะกลัวเสียชื่อเสียง

ผลกระทบนั้นส่งถึงสภาพจิตใจและหน้าที่การงาน ประกอบกับค่านิยมเดิมที่ผู้หญิงส่วนใหญ่มักนิ่งเฉยและยอมจำนนต่อเหตุการณ์และความรุนแรงที่เกิดขึ้น กลัวส่งผลเสียต่อตัวเอง บุตร ครอบครัว และถูกคาดหวังจากสังคมให้ผู้หญิงไทยต้องมีความอดทน ล้วนแล้วแต่ทำให้คุณภาพชีวิตของครอบครัวไทยถดถอยลง ในความเป็นจริงคุณภาพชีวิตครอบครัวเป็นตัวทำนายความสุขของคู่สมรสและความสัมพันธ์ในครอบครัว และคุณภาพการสมรสของแต่ละคู่จะมีอิทธิพลสูงต่อการปรับตัวของคู่สมรส ซึ่งจะนำไปสู่ภาวะวิกฤตชีวิตในวัยกลางคนได้

ผลการวิจัยยังระบุว่า การรับรู้ภาวะวิกฤตชีวิตของผู้หญิงไทยซึ่งแต่งงานแล้วและทำงานภาครัฐเกิดขึ้นมาก มีสาเหตุจากการมีความสัมพันธภาพกับเพื่อนบ้านน้อย ชุมชนที่อยู่อาศัยไม่น่าอยู่ อีกทั้งภาระงานมาก มีความก้าวหน้าในงานน้อย มีความคลุมเครือในงานมาก ได้รับแรงสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาน้อย เกิดภาวะวิกฤตสูงถึงร้อยละ 95

ขณะที่ผู้หญิงไทยที่แต่งงานแล้วและทำงานรัฐวิสาหกิจและเอกชน พบว่าเมื่อมีปัญหาด้านครอบครัวและด้านการงาน ผู้หญิงที่ทำงานรัฐวิสาหกิจและเอกชนจะรับรู้ภาวะวิกฤตชีวิตของตัวเองได้มาก

ทั้งนี้ยังพบว่าหากครอบครัวไหนมีความสุขจะส่งผลไปถึงกำลังใจในการทำงาน ภาวะวิกฤตชีวิตของผู้หญิงที่แต่งงานและทำงานรัฐวิสาหกิจคิดเป็นร้อยละ 84 และภาวะวิกฤตชีวิตของผู้หญิงที่สมรสซึ่งทำงานเอกชนคิดเป็นร้อยละ 80

อย่างไรก็ตาม ผู้หญิงไทยที่แต่งงานแล้วและต้องทำงานหากได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวจะเผชิญปัญหาและปรับตัวต่อความเครียดได้ดีกว่าผู้หญิงที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว ปัจจัยด้านครอบครัวมีความเกี่ยวข้องกับการทำงานที่ส่งผลต่อความเครียด การเผชิญปัญหาและการปรับตัว

นอกจากนี้ หากครอบครัวไหนผูกพันทางศาสนาน้อยและงานที่ต้องรับผิดชอบมีความคลุมเครือมาก จะส่งผลให้ผู้หญิงคนนั้นมีภาวะวิกฤตชีวิตสูงกว่าครอบครัวที่ผูกพันทางศาสนามาก ดังนั้น ศาสนาเป็นสิ่งที่ช่วยยึดเหนี่ยวผู้หญิงวัยนี้ได้เป็นอย่างดี

ดร.อังศินันท์กล่าวอีกว่า งานวิจัยชิ้นนี้จะเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานด้านบุคคลในสถานที่ทำงานควรให้ความสนใจ ให้กำลังใจ สนับสนุน ที่สำคัญต้องให้ข้อมูลที่ชัดเจนในงาน จัดภาระงานให้เหมาะกับบริบทของผู้หญิง ส่วนสมาชิกในครอบครัวควรให้การสนับสนุนผู้ที่เป็นแม่หรือภรรยา ช่วยกันแบ่งเบาภาระงานบ้านพร้อมให้กำลังใจในการเผชิญกับสภาพแวดล้อมในสังคมเมืองที่มีแต่ความแข่งขัน แก่งแย่ง ภาครัฐควรมีหน่วยงานที่ให้คำปรึกษาปัญหาต่างๆ ให้กับสตรีวัยกลางคนโดยเฉพาะหรือมีเครือข่ายเพื่อนผู้หญิงวัยเดียวกัน พร้อมช่วยเหลือ สนทนาเพื่อลดความเครียด เสนอแนวทางในการเผชิญปัญหาและการปรับตัว

"ถ้าไม่ช่วยกันเฝ้าระวังภาวะวิกฤตชีวิตผู้หญิงไทยแต่งงานวัยกลางคนที่ทำงานนอกบ้านในกรุงเทพมหานครฯและปริมณฑลจะส่งผลความรุนแรงเพิ่มขึ้น" ดร.อังศินันท์กล่าวปิดท้าย

 

 

ข้อมูลจาก :
หนังสือพิมพ์ข่าวสด
วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ปีที่ 17 ฉบับที่ 6076 หน้า 35
บทความนี้มาจาก Srisangworn Sukhothai Hospital
http://192.168.0.37/

URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
http://192.168.0.37/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=1007