Srisangworn Sukhothai Hospital

กรมสุขภาพจิตเตือนสติอย่าแตกแยก ชี้ความนิยมพรรคการเมือง-บุคคลมาแล้วก็ไป

บทความ / ข่าวสารทั่วไป
วัน: 23 ก.ค. 2007 - 14:58
รองอธิบดีกรมสุขภาพจิตเตือนอย่าให้ความคิดเห็นที่แตกต่างทางการเมืองก่อความแตกแยก ระบุความนิยมในพรรคการเมือง ตัวบุคคลมาแล้วก็ไป เปลี่ยนแปลงได้ ย้ำให้ตั้งสติอย่าตื่นเต้นเกินไป ถือว่าสถานการณ์ปัจจุบันไม่ปกติต้องปรับตัวให้เหมาะสม

 

นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงสถานการณ์ทางการเมืองที่หลายกลุ่มมีความคิดเห็นแตกต่างกันจนนำไปสู่ความรุนแรงในการสลายม็อบภายหลังเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการแกนนำเครือข่ายญาติผู้ป่วยจิตเวชครั้งที่ 2 เรื่อง “ตลาดความรู้สร้างกำลังใจและให้โอกาส” ว่าการมีความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ แตกต่างกันมิใช่ความแตกแยก ขอให้แยกสองเรื่องนี้ออกจากกัน แม้มีความเห็นแตกต่างกัน แต่ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวยังดีเกื้อหนุนต่อกันอย่างยาวนาน ขณะที่ความนิยมพรรคการเมืองพรรคนั้นพรรคนี้ ไม่เอาคนนั้นคนนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็จากไป เป็นทัศนคติค่านิยมที่เกิดขึ้นชั่วครั้งชั่วคราว มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อย่าให้ความแตกต่างมาสร้างความแตกแยกในครอบครัว

“การเมือง เศรษฐกิจที่รัดตัวเป็นปัจจัยภายนอกตัวเรา ถ้าคนเราอยู่ในสถานการณ์ที่บีบคั้นหลายเรื่อง ถ้าตื่นเต้นตกใจมากเกินไปจะขาดสติในการดูแลเรื่องราวต่าง ๆให้รอบด้าน ชัดเจนสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องนอกตัวเรา ถ้าเราค่อย ๆ ดู ค่อย ๆฟังแล้วประเมินสถานการณ์ ปรับตัวอย่างเหมาะสมจะดีขึ้น เรื่องที่เกิดขึ้นไม่อยากให้ตื่นเต้นตระหนกเกินไปนัก พยายามเรียนรู้สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมดาของสถานการณ์ที่ไม่ปกติ ควรพูดคุยหารือกันเพื่อปรับตัวไปในทางที่เหมาะสม” นพ.วชิระ กล่าว

นพ.วชิระได้กล่าวถึงสิทธิทางการเมืองของผู้ป่วยทางจิต ว่ารัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ว่า บุคคลวิกลจริตไม่มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ซึ่งคำว่า “บุคคลวิกลจริต” มีความหมายกว้างมากและให้นิยามยาก สมัยก่อนคนป่วยไม่ได้รับการรักษา ป่วยแล้วก็ป่วยเลย แต่ปัจจุบันเทคโนโลยีทันสมัย มียารักษาโรคทางจิตครอบคลุมมากขึ้น คนที่เคยป่วยได้รับการรักษาต่อเนื่องมีโอกาสหายได้ อยากให้รัฐธรรมนูญบัญญัติให้สอดคล้องกับแนวโน้มใหม่ของสังคมด้วย

นายสมปอง เกิดแสง ประธานสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต กล่าวว่า แกนนำเครือข่ายญาติผู้ป่วยจิตเวชมี 35 เครือข่ายทั่วประเทศ โรคทางจิตเวชต้องรักษาอย่างต่อเนื่องและใช้เวลานาน เครือข่ายญาติฯ จึงเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้ผู้ป่วยจิตเวชได้รับยาได้รับการรักษาที่เหมาะสมต่อเนื่อง การสัมมนาระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคมเป็นโอกาสดีที่แต่ละเครือข่ายจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เกิดการทำงานอย่างเป็นระบบ รู้จักสิทธิของผู้ป่วยจิตเวช สร้างโอกาสให้กับผู้ป่วย และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

 ข้อมูลจาก :
ผู้จัดการออนไลน์
คอลัมน์หน้าแรกคุณภาพชีวิต
หัวข้อสุขภาพ
วันที่ 23 กรกฎาคม 2550


บทความนี้มาจาก Srisangworn Sukhothai Hospital
http://192.168.0.37/

URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
http://192.168.0.37/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=1010