Srisangworn Sukhothai Hospital

สธ.ทุ่มงบฯ7ล.สร้างอาชีพ ปั้น ผช.พยาบาล 305 คน

บทความ / ข่าวสารทั่วไป
วัน: 25 ก.ค. 2007 - 13:50
นพ.ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) สำรวจภาพรวมพยาบาลทั่วประเทศ พบว่ายังมีความต้องการพยาบาลวิชาชีพวัยหนุ่มสาวเพิ่มอีกประมาณ 30,000 คน โดยเฉพาะในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขาดแคลนพยาบาลจัดอยู่ในภาวะวิกฤต ขณะนี้พยาบาลทำงานหนักสัปดาห์ละ 112 ชั่วโมง ต้องปฏิบัติงานในช่วงเวรบ่าย เวรดึก ตั้งแต่เวลา 16.00-08.00 น. ของวันรุ่งขึ้น มีเวลาพักวันละ 8 ชั่วโมง ขณะที่มาตรฐานให้ทำงานไม่เกินสัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง

"ล่าสุด สธ.ได้จัดทำโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่ม 3,000 คน แต่จบการศึกษาในปี 2554 และระหว่างรอนักศึกษากลุ่มนี้จบ ได้ทำโครงการผลิตผู้ช่วยพยาบาลหลักสูตร 1 ปีขึ้น โดยคัดเลือกนักเรียน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 305 คน เพื่อเสริมกำลังคน ช่วยแบ่งเบาภาระงานของพยาบาล และนักศึกษาที่จบจากโครงการนี้ สามารถเรียนต่อยอดสูงขึ้นได้อีก" นพ.ปราชญ์กล่าว

ด้าน นพ.พิพัฒน์ ยิ่งเสรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า เด็กที่เข้าเรียนในหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลนี้ รับสมัครจากนักเรียนที่ไม่สามารถสอบเข้าศึกษาในโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่มฯได้ โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 11-29 มิถุนายนที่ผ่านมา และสอบวัดความรู้เตรียมตัวเข้าเรียนในวันที่ 2 สิงหาคม ทั้งนี้ สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สนับสนุนเงินเป็นทุนการศึกษา ค่าอาหาร ค่าเสื้อผ้า ค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 7,625,000 บาท เมื่อสำเร็จการศึกษาจะส่งเข้าทำงานในโรงพยาบาลสังกัด สธ.ในพื้นที่ต่อไป

สำหรับนักเรียนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 305 คน ประกอบด้วย ยะลา 79 คน ปัตตานี 66 คน นราธิวาส 60 คน สงขลา 76 คน และสตูล 24 คน โดยเรียนที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนียะลา 100 คน วิทยาลัยพยาบาลฯ สงขลา 100 คน ที่เหลืออีก 105 คน เรียนที่มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จ.นราธิวาส (กรอบบ่าย)

ข้อมูลจาก :หนังสือพิมพ์มติชน
คอลัมน์ชีวิตคุณภาพ
วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ปีที่ 30 ฉบับที่ 10728 หน้า 10


บทความนี้มาจาก Srisangworn Sukhothai Hospital
http://192.168.0.37/

URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
http://192.168.0.37/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=1013