Srisangworn Sukhothai Hospital

กรมบัญชีกลางกระตุ้น ขรก.ยื่นเกษียณก่อน 15ก.ย

บทความ / ข่าวสารทั่วไป
วัน: 27 ก.ค. 2007 - 10:57
กรมบัญชีกลางกระตุ้น ขรก.ยื่นเกษียณก่อน 15 ก.ย. ปรับเบิกจ่ายบำเหน็จ-บำนาญเร็วขึ้น

กรมบัญชีกลางปรับขั้นตอนการเบิกจ่ายบำเหน็จข้าราชการให้เร็วขึ้น กระตุ้นให้ ขรก.ที่จะเกษียณยื่นเรื่องต้นสังกัดและให้ส่งถึงกรมบัญชีกลางภายใน 15 ก.ย. เพื่อที่จะโอนเงินให้ 100% ภายในเดือน ต.ค. ไม่ต้องแบ่งจ่ายเป็น 2 งวด เหมือนที่ผ่านมา

นายมนัส แจ่มเวหา รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบราชการของกรมบัญชีกลาง เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม ว่า ที่ประชุมมีมติให้เลือกเรื่องการเบิกจ่ายบำเหน็จบำนาญเป็นประเด็นการพัฒนาระบบราชการ โดยปรับปรุงขั้นตอนและวิธีการทำงานให้มีความสะดวกรวดเร็ว

นายมนัสกล่าวว่า ที่ผ่านมาการสั่งจ่ายบำเหน็จบำนาญให้แก่ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการพร้อมกันในเดือนตุลาคมของทุกปีประมาณ 16,000 คน กรมบัญชีกลางสั่งจ่ายได้ภายในเดือนตุลาคมของทุกปีเพียงร้อยละ 50 ที่เหลือสั่งจ่ายได้ในเดือนพฤศจิกายน เช่น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2549 มีผู้เกษียณอายุราชการจำนวนทั้งสิ้น 16,378 คน โดยได้อนุมัติสั่งจ่ายเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2549 แต่โอนเงินเข้าบัญชีในเดือนตุลาคม 2549 จำนวน 8,407 คน คิดเป็นร้อยละ 51 ของจำนวนผู้ที่เกษียณราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2549 เนื่องจากส่วนราชการยังไม่ยื่นเรื่องขอรับมา มีปัญหาเรื่องรอคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน รวมถึงปัญหาขั้นตอนการทำงานของกรมบัญชีกลาง เป็นต้น

"ปีนี้กรมบัญชีกลางจะเร่งรัดให้ส่วนราชการยื่นคำขอรับเข้ามาเร็วขึ้น และกรมบัญชีกลางจะอนุมัติสั่งจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญ โดยใช้เงินเดือนที่เลื่อนคนละครึ่งขั้นจากเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน 2550 ไปก่อน แล้วจะปรับปรุงข้อมูลให้สอดคล้องกับคำสั่งที่ถูกต้องในเดือนถัดไป เป็นการปรับระบบการทำงานเพื่อให้ผู้ที่เกษียณอายุราชการได้รับเงินบำเหน็จบำนาญต่อเนื่องจากเงินเดือน ซึ่งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในการไม่ได้รับเงินต่อเนื่อง" นายมนัสกล่าว

ทั้งนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2550 จะมีข้าราชการเกษียณอายุราชการ จำนวน 15,193 คน ยื่นเรื่องเข้ามาแล้วจำนวน 7,266 คน เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,112 ล้านบาท ได้อนุมัติแล้วเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 จำนวน 5,915 คน เป็นจำนวนเงิน 903 ล้านบาท

นายมนัสกล่าวว่า ขอให้ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2550 ทุกคน รีบยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จบำนาญกับส่วนราชการต้นสังกัด และขอให้ส่วนราชการต้นสังกัดเร่งส่งเรื่องให้กรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ 15 กันยายน 2550 เพื่อกรมบัญชีกลางจะอนุมัติสั่งจ่ายและโอนเงินเข้าบัญชีได้ทันภายในเดือนตุลาคม 2550 กรมบัญชีกลางตั้งเป้าหมายให้เจ้าหน้าที่ของกรมสั่งจ่ายและโอนเงินเข้าบัญชีแก่ผู้รับบำนาญทุกคนทันภายในเดือนตุลาคม 2550 และจะพยายามให้แนวปฏิบัติสำหรับทุกปี

ข้อมูลจาก :
หนังสือพิมพ์มติชน
คอลัมน์ข่าวหน้า 1
วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ปีที่ 30 ฉบับที่ 10730 หน้า 1
บทความนี้มาจาก Srisangworn Sukhothai Hospital
http://192.168.0.37/

URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
http://192.168.0.37/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=1021