Srisangworn Sukhothai Hospital

สธ. ชวนคนไทย "บริจาคอวัยวะถวายในหลวง"

บทความ / ข่าวสารทั่วไป
วัน: 01 ส.ค. 2007 - 14:07
สภากาชาดไทย-สธ.-สปสช.-สสส. ชวนคนไทย “บริจาคอวัยวะถวายในหลวง” ต่อลมหายใจเพื่อนมนุษย์ หนึ่งร่างกายอาจช่วยได้ถึง 7 ชีวิต แต่คนไทยบริจาคอวัยวะน้อย ปี 50 ได้ปลูกถ่ายไม่ถึง 5% อีกกว่า 2 พันชีวิตรอความหวัง เหตุกลัวชาติหน้าเกิดมาไม่ครบ 32 ผู้ป่วยรอไม่ไหวตายแล้ว 380 คนที่ลานห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน สภากาชาดไทย กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จัดโครงการ “บริจาคอวัยวะถวายในหลวง”

โดย นพ.มรกต กรเกษม รมช.สาธารณสุข กล่าวว่า มีผู้ป่วยรอรับการรักษาด้วยการปลูกถ่ายอวัยวะเพิ่มมากขึ้น เพราะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการรักษาผู้ป่วยที่อวัยวะสำคัญเสื่อมสภาพ แต่ปัญหาคือการขาดแคลนอวัยวะ แต่ละปีคาดมีผู้เสียชีวิตที่สามารถบริจาคอวัยวะได้เกือบ 2,000 คน

ดังนั้นเพื่อช่วยชีวิตพี่น้องชาวไทยด้วยกัน ให้มีอวัยวะเพียงพอต่อการปลูกถ่าย จัดสรรอวัยวะที่ได้รับบริจาคอย่างเสมอภาค ไม่มีการซื้อขายอวัยวะ และเหนือสิ่งอื่นใดคือร่วมกันทำความดีในวโรกาสอันเป็นมหามงคล ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในวันที่ 5 ธ.ค. 2550 สภากาชาดไทย กระทรวงสาธารณสุข สปสช. และ สสส. จึงจัดโครงการ "บริจาคอวัยวะถวายในหลวง" เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนร่วมบริจาคอวัยวะ ถวายเป็นพระราชกุศล “ไตเป็นอวัยวะที่มีผู้รอรับการปลูกถ่ายมากที่สุด ส่วนหนึ่งมาจากโรคไต มีเครื่องฟอกไตที่ช่วยต่อเวลาให้รอต่อไปได้นานเท่าที่ผู้ป่วยสามารถไปฟอกได้ แต่อวัยวะอื่นๆ ไม่อาจฟอกรอได้ เมื่อถึงเวลาหนึ่งที่อวัยวะนั้นๆเสื่อม ผู้ป่วยก็ต้องเสียชีวิตไป ซึ่งมีผู้เสียชีวิตระหว่างรอรับอวัยวะแล้ว 380 คน ขณะที่ผู้ได้รับการปลูกถ่ายหัวใจรายหนึ่ง มีชีวิตอยู่ได้ยืนยาวจนถึงปัจจุบันก็ 20 ปีแล้ว ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขจะร่วมรณรงค์ในโครงการนี้อย่างเต็มที่ โดยจะพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความรู้เรื่องการบริจาคอวัยวะ เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับประชาชน”นพ.มรกต กล่าว

นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย กล่าวถึงบทบาทของสภากาชาดไทยในการรับบริจาคอวัยวะว่า เนื่องจากความก้าวหน้าทางการแพทย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกถ่ายอวัยวะซึ่งเป็นการช่วยเหลือมนุษย์ และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้เป็นผู้นำในการปลูกถ่ายตับและหัวใจสำเร็จเป็นรายแรกของประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ.2530 ดังนั้น เพื่อให้การรับบริจาคอวัยวะสำหรับการปลูกถ่ายเป็นไปตามระบบที่ถูกต้องและเป็นธรรมตามหลักปฏิบัติสากลในทางการแพทย์

สภากาชาดไทยจึงได้จัดตั้งศูนย์รับบริจาคอวัยวะ ซึ่งเป็นแห่งแรกในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ได้ทรงพระราชทานพระราชานุญาตให้วันที่ 2 เมษายน ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ เป็นวันศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย นายแผน กล่าวอีกว่า ตลอดระยะเวลา 13 ปีที่ผ่านมา ศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ ได้ทำการรณรงค์การบริจาคอวัยวะมาอย่างต่อเนื่องตราบจนถึงปัจจุบัน ได้มีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะหลังจากเสียชีวิตแล้ว 436,365 คน

แต่ถึงกระนั้นก็ดี ก็ยังประสบปัญหาการขาดแคลนอวัยวะอยู่ ซึ่งภาวะการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นทั่วทุกประเทศที่มีการปลูกถ่ายอวัยวะ ดังจะเห็นได้ว่าในขณะนี้ (30 มิถุนายน 2550) มีผู้รอรับอวัยวะถึง 2,238 คน แต่มีผู้ป่วยเพียง 107 คน หรือ 4.8% เท่านั้นที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ ยังมีผู้ป่วยอีก 2,131 คน ที่รอคอยความหวังที่จะได้รับชีวิตใหม่ อวัยวะ 3 อันดับแรกที่มีผู้รอรับการบริจาคมากที่สุด คือ
1.ไต 1,848 ราย มีผู้ได้รับการปลูกถ่ายไต 114 ราย หรือ 6.2%
2.ตับ 231 ราย มีผู้ได้รับการปลูกถ่ายตับ 24 ราย หรือ 10.4%
3.หัวใจและปอด 49 ราย มีผู้ได้รับการปลูกถ่ายเพียง 5 ราย หรือ 10.2% และมีผู้รอรับการบริจาคตับอ่อน 4 ราย แต่ยังไม่มีใครได้รับการปลูกถ่าย

นพ.สุภกร บัวสาย ผู้จัดการสสส. กล่าวว่า การที่มีผู้บริจาคอวัยวะจำนวนน้อย ส่วนหนึ่งเกิดจากความเชื่อที่เกรงว่า หากบริจาคแล้วเมื่อเกิดใหม่ในชาติหน้า จะมีอวัยวะไม่สมบูรณ์ ซึ่งไม่มีเหตุผลจะเป็นเช่นนั้น ตรงกันข้ามการบริจาคอวัยวะคือการทำบุญที่ยิ่งใหญ่ โดย 1 ร่างกายที่สมบูรณ์อาจช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้ถึง 7 ชีวิต โดยนำ 1 หัวใจ 1 ตับ 1 ตับอ่อน 2 ปอด และ 2 ไต ไปปลูกถ่ายได้ การปลูกถ่ายอวัยวะเป็นแนวทางเอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพประการหนึ่ง ที่จะทำให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งทางกาย จิตใจ และสังคม เพราะเมื่อเชื่อว่า

การบริจาคอวัยวะคือการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ผู้บริจาคย่อมดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ให้ร่างกายสมบูรณ์พร้อมสำหรับทำการบุญที่ยิ่งใหญ่ โดยสสส.ได้จัดทำคู่มือสร้างเสริมสุขภาพแจกผู้บริจาคอวัยวะ ทั้งนี้ยังมีประชาชนจำนวนมากที่ไม่ทราบขั้นตอนการบริจาค โดยนอกจากสอบถามได้ที่หมายเลข 1666 แล้ว จะมีเอกสารจัดวางที่สถานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศ สถานีบริการน้ำมันบางจาก ปตท. ร้านสะดวกซื้อวีช้อป ไทยช้อป ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน และเสรีเซ็นเตอร์

พญ.เรณู ศรีสมิต ที่ปรึกษาอาวุโส สปสช. กล่าวว่า โรคไตวาย โรคหัวใจ เป็นโรคที่มีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูง การรักษาที่ดีที่สุดคือ การปลูกถ่ายอวัยวะ สปสช. จึงสนับสนุนงบประมาณ 20 ล้านบาท เพื่อพัฒนาระบบการรับบริจาคอวัยวะของรพ.ศูนย์ทั่วประเทศ จำนวน 24 แห่ง และเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรับบริจาคอวัยวะ โดยตั้งเป้าหมายจะนำอวัยวะจากผู้เสียชีวิตที่เป็นผู้ป่วยสมองตายจำนวน 200 ราย ไปปลูกถ่ายให้ผู้ป่วยที่รอคอยได้ประมาณ 500 ราย ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน เสมอภาค เท่าเทียมกัน และได้รับความสะดวกในการรับบริการสาธารณสุขที่จำเป็น

ข้อมูลจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ภาพประกอบจาก สสส.


บทความนี้มาจาก Srisangworn Sukhothai Hospital
http://192.168.0.37/

URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
http://192.168.0.37/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=1022